15 Áp-ra-ham

Sau thời kỳ xáo trộn các ngôn ngữ tại Ba-Bên, nhiều thế hệ đã đi qua trước khi Kinh Thánh ghi lại sự can thiệp tiếp theo của Đức Chúa Trời trong lịch sử. Thông qua tất cả các năm Đức Chúa Trời đã không quên lời hứa của Ngài để gửi một Đấng Giải Cứu. Mặc dầu hầu hết mọi người sống và có rất ít suy nghĩ về Chúa, mỗi thế hệ có những người tin vào các lời hứa của Ngài. Một cặp đôi đã tin vào điều đó là Áp-ram và Sa-rai.

           Sa-rai hiếm muộn không sinh con được.

Sáng Thế Ký 11:30

Quê của Áp-ram là thành phố U-rơ, về phía nam của Ba-Bên. Tuy nhiên, theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, ông rời khỏi nhà và chuyển đến Ha-ran. Tại đây Đức Chúa Trời phán với ông lần thứ hai.

CHÚA bảo Áp-ram, “Hãy rời bỏ xứ sở… đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Vậy Áp-ram rời Ha-ran theo như CHÚA đã dặn bảo, … Lúc đó Áp-ram đã 75 tuổi.

Sáng Thế Ký 12: 1, 4.

Đối với Áp-ram đây là một bước lớn. Ông không thể tham khảo một bản đồ, tìm hiểu về đất nước trên mạng, hoặc thảo luận về các kế hoạch với một công ty du lịch. Ông thậm chí đã không biết ông sẽ đi đâu! Đức Chúa Trời đã khong nói cho ông biết. Khi ông đi, ông phải tin cậy Đức Chúa Trời chỉ dẫn ông từng ngày một. Điểm đến không được biết trước của ông đó là Ca-na-an, tức là Y-sơ-ra-ên hôm nay.

Ông mang Sa-rai vợ mình, Lót cháu mình và mọi vật thuộc về mình cùng các đầy tớ ông đã có tại Ha-ran và lên đường ra đi, dự định đến đất Ca-na-an… Tại đó, Áp-ram xây một bàn thờ cho CHÚA, Đấng đã hiện ra cùng ông.

Sáng Thế Ký 12: 5,7

Bởi vì Á-ram tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Chuộc của ông ra khỏi các hậu quả của tội lỗi, ông dâng lên một của lễ sinh tế trên bàn thờ như là một sự đền tội-che lấp cho tội lỗi của ông. Mặc dầu các của lễ động vật chỉ là một hình ảnh cần thiết để tội lỗi được xóa bỏ, của lễ của Áp-ram là một bằng chứng rõ ràng rằng ông nhận thức được sự cần thiết để có một sự trả giá thay cho hình phạt phải chết của ông. Ông tin cậy nơi Chúa cũng như A-bên, Nô-ê và tất cả những người công chính đã làm trong những thời điểm trước đó.

Áp-ram sống một cuộc sống du cư, này đây mai đó rất nhiều đến nổi mà người dân khu vực gọi ông là một người Hê-bơ-rơ, một cái tên có hàm ý là một người lang thang, một người đến từ khắp nơi. Từ lúc này trở đi, Áp-ram và dòng dõi của ông được biết đến là những người Hê-bơ-rơ.

 Bốn Lời Hứa

Đức Chúa Trời cũng ban cho Áp-ram bốn lời hứa cụ thể:

  • Ta sẽ làm cho con trở thành một dân lớn…2
  • Ta sẽ khiến con nổi danh…3
  • Ta sẽ ban phước cho kẻ chúc phước con và nguyền rủa kẻ hại con…4
  • Mọi dân tộc trên đất sẽ nhờ con mà được phước.

 

 

Sáng Thế Ký 12: 2-3 (BPT)

Khi Đức Chúa Trời ban phước, Ngài ban tặng đặc ân và phúc lợi Khi Đức Chúa Trời nguyền rủa, Ngài đang đến những điều họa.

Lời hứa đầu tiên của Đức Chúa Trời là tin tốt lành cho Áp-ram. Để có thể trở thành một dân lớn, ông phải làm cha của các con. Tuy nhiên, vì ông không có con cái gì và Sa-rai thì đã qúa tuổi sinh con, ông bối rối không biết làm sao điều này có thể xảy ra. Nhưng Đức Chúa Trời đã hứa, nên nó phải trở thành sự thật.

Lời hứa cuối cùng liên kết với lời hứa đầu tiên, và đó là một sự liên hệ trực tiếp đối với Đấng Giải Cứu. Đức Chúa Trời bảo với Áp-ram rằng một người trong dòng dõi của ông sẽ là Đấng Được Xức Dầu, và rằng Đấng ấy sẽ là một ơn phước cho tất cả mọi người. Kinh Thánh nói Áp-ram tin cậy Đức Chúa Trời và vui mừng về “suy nghĩ về việc thấy” ngày mà Đấng Được Xức Dầu đến. 5

Sau các việc ấy CHÚA phán với Áp-ram trong một sự hiện thấy, “Áp-ram ơi, đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ con, ta sẽ cho con phần thưởng lớn.”

Nhưng Áp-ram thưa, “Lạy CHÚA là Thượng Đế, CHÚA sẽ ban gì cho con? Con không có con trai.”

Rồi Thượng Đế dẫn Áp-ram ra ngoài và bảo, “Hãy ngước nhìn bầu trời! Các ngôi sao nhiều vô số không thể đếm nổi. Con cháu con cũng đông như vậy.”

Sáng Thế Ký 15: 1-2, 5-6 (BPT)

Câu cuối cùng chứa đựng nhiều ý nghĩa. Chúng ta nhìn xem ba từ mà có sự áp dụng vượt xa hơn. Chúng là các từ, công bình, được cho, niềm tin. Điều cuối cùng là điều quan trọng nên tôi sẽ dùng cả đoạn để nói về nó.

Công Bình

Chúng ta thấy lúc đầu từ công bình được dùng để chỉ về sự hoàn hảo của Đức Chúa Trời; rằng ngài thì không tì vết, thánh khiết, thánh sạch, hoàn toàn không có vết hay tội lỗi.

Được Cho

Từ được cho mang theo ý nghĩa của việc xác định một tài khoản tiền tệ thông qua một sự chi trả. Thuật ngữ này ngày nay được sử dụng thường xuyên trong lĩnh vực tài chính. Chúng ta thích thấy tiền được gửi vào tài khoản của chúng ta, như nó bày tở ra rằng chúng ta ở phía nhận! Nhưng Kinh Thánh có ý gì khi nói,

“Ông [Áp-ram] tin CHÚA, bởi thế ông được Ngài xem là công chính.”

                                                                                               Sáng Thế Ký 15:6 (BD 2011)

Hãy nhớ lại Giấy Ghi Nợ đó mà mỗi con người có như là kết quả của tội lỗi. Áp-ham cũng có một tờ như vậy. Nhưng bởi vì Áp-ram tin vào những lời hứa của Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho thêm trên tài khoản của ông. Ngài ban cho Áp-ram sự công bình.

Page101

Điều đó giống như Đức Chúa Trời nói, “Áp-ram, bởi vì con tin cậy nơi ta, Ta sẽ làm cho con khoản tiền trả trước hạn vào trong tài khoản tội lỗi. Ta sẽ đặt sự hoàn hảo của họ vào sổ cái của con. Bây giờ con cần phải hiểu, sự công bình của ta vượt xa khỏi tội lỗi của con. Điều ta sẽ mang đến cho con sẽ hơn sự bù đắp cho tất cả tội lỗi của con. Bạn có thể xem nợ tội của bạn như đã được trả hết. Và bởi vì điều ta ban cho con là sự công bình của ta, nó sẽ không chỉ xóa bỏ đi nợ tội lỗi của con, nhưng nó còn chu cấp cho con tất cả sự toàn hảo cần thiết để con có thể sống với Ta trên Thiên Đàng”.

Kinh Thánh nói Áp-ram có sự tin tưởng đó nơi Đức Chúa Trời trong việc giữ lời hứa của Ngài, rằng ông

 trông đợi một thành có nền tảng vững chắc do chính Ðức Chúa Trời thiết kế và xây dựng.

Hê-bơ-rơ 11:10

Mặc dầu thân thể của Áp-ham cuối cùng cũng chết, Áp-ham đã không phải trải nghiệm hình phạt kinh khủng liên quan đến sự chết thứ hai. Ông biết rằng ông sẽ sống với Chúa mãi mãi ở trên Thiên Đàng.

Trước đây chúng ta đã hỏi một câu hỏi có hai mặt như hai mặt trên một đồng tiền xu, “Làm thế nào để chúng ta có thể xóa bỏ hết tội lỗi và vẫn đạt được công bình tương đương với sự công bình của Đức Chúa Trời và để chúng ta có thể được chấp nhận ở trong sự hiện diện của Chúa?” Đối với Áp-ram, câu trả lời rất đơn giản: tin cậy nơi Đức Chúa Trời, tin nơi các lời hứa của Ngài, và Đức Chúa Trời sẽ chu cấp.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.