Loading

wait a moment

Day: January 8, 2016

Các Cách Nhìn Khác Về Thời Kỳ Cuối Cùng

Khi nói đến sự hiểu biết chương trình của Đức Chúa Trời cho thế giới, đoạn quan trọng nhất của Kinh Thánh là gì? Hay nói cách khác, nếu bạn đã nói rằng bạn đã phải từ bỏ tất cả Read More

Vương Quốc Nghìn Năm Và Hơn Thế

Đến lúc này chúng ta phải hỏi, điều gì sẽ xảy ra với những tín hữu khi Chúa Giê-xu Christ đến trên thế gian để thành lập vương quốc của ngài? Trong phần học này, chúng ta sẽ xem xét Read More