Có Phải Chủ Nghĩa Vô Thần Hợp Lý Hơn Không?

Người theo Chủ Nghĩa Vô Thần Mới tin một cách chắn chắn rằng chủ nghĩa vô thần có giữ một vị trí hợp lý cao hơn. Theo như Hitchens, tôn giáo được dựa trên “duy nhất đức tin”, trong khi thuyết vô thần không đòi hỏi sự cam kết niềm tin nào bởi vì nó dựa chủ yếu vào bằng chứng chủ nghĩa kinh nghiệm trong khoa học.

Chúng ta sẽ khám phá câu hỏi về việc chủ nghĩa vô thần hay chủ nghĩa có thần đúng hơn với các dữ liệu khoa học, nhưng trước tiên chúng ta cần xem xét một câu hỏi cơ bản hơn: thế giới tự nhiên có ý nghĩa như thế nào? Einstein đã từng phát biểu rằng điều khó hiểu nhất về thế giới đó là việc có thể hiểu được nó.

Einstein hiểu được một lẽ thật cơ bản về khoa học, đó là nó phụ thuộc vào một số kết luận triết lý nhất định về thế giới tự nhiên. Những kết luận này bao gồm sự tồn tại của một thế giới thật bên ngoài mà có trật tự và có thể biết được, và đáng giá cho việc tâm trí của chúng ta nắm bắt được thế giới đó. Khoa học không thể tiến triển ngoài những kết luận này.

Nhưng điều này dấy lên một tình trạng đặc biệt gai gốc cho các nhà vô thần: Nếu tâm trí được phát triển thông qua quá trình vật chất mù quáng của thuyết tiến hóa của Darwin, thì tại sao chúng ta nên tin điều đó chứ? Tại sao chúng ta nên tin rằng bộ não của con người, là kết quả của một quá trình ngẫu nhiên-thật sự khiến cho chúng ta kết nối với thực tế? Khoa học không thể được dùng như là một câu trả lời cho câu hỏi này bởi vì bản thân chính khoa học dựa vào chính những kết luận này.

Thậm chí Charles Darwin nhận thức được vấn đề này: “Sự nghi ngờ khủng khiếp luôn bắt nguồn từ sự tự kết án trong tâm trí của một người, được hình thành từ tâm trí của những loài động vật bậc thấp hơn, có giá trị hay đáng tin cậy không. Có ai tin vào sự tự kết án trong tâm trí của một con khỉ, nếu thật sự có bất kỳ sự kết án nào trong tâm trí đó?” Người theo Chủ Nghĩa Vô Thần Mới đặt niềm tin lớn vào khả năng tư duy của chính họ, nhưng thế giới quan vô thần của họ làm giảm đi bất kỳ căn cứ nào cho niềm tin đó. Thực ra, nếu thuyết tiến hóa của Darwin đúng, chúng ta không nên tin vào khả năng nhận thức của chính mình bởi vì có là kết quả của một quá trình không có sự hướng dẫn và không hợp lý.

Giải thưởng Templeton- nhà vật lý chiến thắng Paul Davies nói, “Khoa học dựa trên sự kết luận rằng vũ trụ là hoàn toàn hợp lý và lô-gíc ở mỗi tầng lớp. Nhà vô thần tuyên bố rằng các luật [thuộc về tự nhiên] tồn tại một cách vô lý và vũ trụ là hoàn toàn lố bịch. Là một nhà khoa học, tôi thấy điều này khó để chấp nhận. Phải có một nền tảng hợp lý không thay đổi mà trong đó tự nhiên lô-gíc và có thứ tự trong vũ trụ được bắt nguồn.”

Chủ nghĩa vô thần không mang đến một nền tảng có lý như vậy. Trong thực tế, chủ nghĩa vô thần cắt giảm nhiều điều đi. Tuy nhiên chủ nghĩa có thần cung cấp một nền tảng như vậy. Nó không chỉ đơn giản là sự hợp lý của vũ trụ phù hợp hơn với chủ nghĩa có thần, với mức độ kết nối trở nên sâu hơn. Một vũ trụ hợp lý là điều mà chúng ta mong đợi nếu Chúa tồn tại.

Bạn Nghĩ Gì?

Tại sao chúng ta mong đợi vũ trụ trở nên hợp lý nếu Đức Chúa Trời tồn tại? Chủ nghĩa có thần chính xác làm giảm đi cơ sở của sự hợp lý như thế nào? (xem thêm: Có Phải Khoa Học Đang Tranh Chiến Với Tôn Giáo?)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.