Tân Ước có chỗ đứng nào trong lịch sử không?

Tân Ước cung cấp nguồn tài liệu lịch sử chính cho các thông tin về Chúa Giê-xu. Bởi vì điều này, trong vòng hai thế kỷ qua, nhiều nhà phê bình học đã tấn công độ tin cậy của các tài liệu kinh thánh. Điều này có vẻ như là một chướng ngại vật không có nền tảng lịch sử nào, hoặc được chứng minh là không có giá trị bởi những khám phá và nghiên cứu khảo cổ học.

Trong khi tôi (Josh) đang giảng dạy tại trường Đại Học Arizona, một giáo sư đã đảm nhiệm một lớp văn học tiếp cận tôi sau một “lời phát biểu tự do” ở ngoài trời. Ông nói, “Ông DcDowell, những tuyên bố của ông về Đấng Christ tất cả đều dựa trên tài tiệu từ thế kỷ thứ hai đã lỗi thời rồi. Tôi đã chỉ ra trong lớp học ngày hôm nay Tân Ước được viết từ rất lâu sau khi Đấng Christ sống và những điều nó ghi lại không thể nào chính xác được”.

Tôi đáp lại, “Thưa ông, tôi có thể hiểu được quan điểm của ông, và tôi biết những văn bản mà ông đang dùng làm cơ sở. Nhưng sự thật là những bài viết đó đã được chúng minh là sai bởi những tài liệu được khám phá ra gần đây rõ ràng bày tỏ Tân Ước là đã được viết trong vòng một thế hệ thời Đấng Christ”.

Nguồn tài liệu mà giáo sư cho ý kiến về những ghi chép liên quan đến Chúa Giê-xu là những bài viết của một nhà phê bình người Đức Ferdinand Christian Baur. F.C.Baur cho rằng phần nhiều của các Kinh Thánh Tân Ước không được viết cho đến khi cuối thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên từ những huyền thoại và truyền thuyết được phát triển trong suốt quãng thời gian dài giữa thời gian sống của Chúa Giê-xu và thời gian những điều này được viết.

Tuy nhiên đến thế kỷ thứ hai mốt, các khám phá khảo cổ học đã xác định tính chính xác của những bản thảo Tân Ước. Những bản thảo đầu tiên (bản thảo John Rylands, 130 SCN; và cuốn Chester Beatty Papyri, 155 SCN, và Cuốn Bodmer Papyri II, 200 SCN) kết nối chỗ hổng giữa thời kỳ của Đấng Christ và những bản thảo đang có trong thời gian sau đó.

Millar Burows, trong nhiều năm giáo sư thần học Kinh Thánh tại Yale Divinity School nói rằng:

Kết quả khác của việc so sánh Tân Ước Hi Lạp với ngôn ngữ của sách giấy cói [những khám phá mới] cho thấy có sự tăng lên về độ đáng tin cậy và về việc chuyển ngữ chính xác nội dung của Tân Ước.

Những khám phá như thế này đã làm tăng lên độ tin cậy sâu sắc trong Kinh Thánh.

William F. Albright, nhà khảo cổ học kinh thánh đầu tiên của thế giới viết,

Chúng ta có thể đã nói một cách mạnh mẽ là không có căn bản chắc chắn nào cho việc tính tuổi cho bất kỳ sách nào trong Tân Ước sau năm 80 sau công nguyên, các nhà bình luận sách Tân Ước chính thống ngày hôm nay cho rằng độ tuổi của các sách nằm trong vòng hai thế hệ vào giữa năm 130 và 150.

Ông tóm tắt lại cách nhìn này trong một cuộc phỏng vấn cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay (Christinanity Today).

Theo quan điểm của tôi, mỗi quyển sách của Tân Ước được viết bởi một người Do Thái được báp têm giữa những năm bốn mươi và tám mươi của thế kỷ đầu tiên (rất có thể là trong khoảng thời gian giữa năm 50 đến năm 75).

Ông William Ramsay, một trong những nhà khảo cổ học vĩ đại nhất từng sống, là một học sinh của một trường lịch sử của Đức, dạy rằng sách Công Vụ Các Sứ Đồ là một sản phẩm của giữa thế kỷ thứ hai sau công nguyên và không thuộc về thế kỷ đầu tiên như nội dung nó ghi vậy. Sau khi đọc những lời phê bình về sách Công Vụ, Ramsay đã được thuyết phục rằng những ghi chép thật về thời điểm của sách là không đáng tin vậy (năm 50 Sau Công Nguyên) và vì thế không xứng đáng để xem xét bởi một nhà lịch sử học. Cho nên trong nghiên cứu của ông về lịch sử về người Tiểu Á (Asia Minor), Ramsay chú ý rất ít về Tân Ước. Tuy nhiên nghiên cứu của ông cuối cùng khiến ông suy xét các bài viết của Lu-ca, một tác giả của sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Một nhà khảo cổ học quan sát đươc độ chính xác quá tỉ mỉ đối với các chi tiết lịch sử, và dần dần thái độ của ông về sách Công Vụ bắt đầu thay đổi. Ông bị bắt buộc phải kết luận rằng:

Lu-ca là một nhà lịch sử học trong hàng ngũ đầu tiên…Tác giả này nên được đặt ngang hàng với những nhà lịch sử vĩ đại nhất. Bởi vì quyển sách chính xác đến những chi tiết nhỏ nhất, Ramsay cuối cùng thừa nhận rằng Sách Cộng Vụ không thể nào là tài liệu của thế kỷ thứ hai nhưng thuộc vào giữa thế kỷ thứ nhất là đúng hơn.

Bạn nghĩ gì?

Có những khám phá khảo cổ học Kinh Thánh nào trong những năm gần đây lấy được sự chú ý của bạn không? Tại sao những khám phá này luôn dành được những tiêu đề trên thế giới?

Nhiều học giả tự do đã được thúc giục để xem xét thời điểm trước đó cho Tân Ước. Giám mục Anh Giáo A.T. Robinson kết luận trong quyển sách của ông Ghi Ngày Cho Tân Ước là căn bản rất đáng king ngạc. Nghiên cứu của ông dẫn đến sự cáo buộc rằng cả Tân Ước được viết trước sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem vào năm 70 Sau Công Nguyên.

Những nhà bình luận, học giả phân tích những hình thức văn chương cổ xưa và những truyền thống truyền miệng sau lưng những bài viết kinh thánh, nói rằng vật chất được truyền lại bằng lời truyền miệng cho đến đi nó được viết xuống trong hình thức của các sách Phúc Âm. Mặc dầu bây giờ họ chấp nhận giai đoạn của sự chuyển đổi là ngắn hơn nhiều so với nó được tin trước đây, họ vẫn kết luận rằng những ghi chép Phúc Âm lấy hình thức của văn chương dân gian (truyền thuyết, truyện dân gian, huyền thoại và truyện ngụ ngôn).

Một trong những điều chống nghịch lại với khái niệm của nhà phê bình chính thức về sự phát triển của truyền thống truyền miệng đó là giai đoan giữa các sự kiện Tân Ước và sự ghi chép lại những điều không lâu sau đó, cho phép sự thay đổi từ sự thật đến truyền thuyết mà những nhà phê bình này khẳng định. Nói về tính ngắn gọn của khoảng cách này, Simon Kistemaker, giáo sư danh dự của Tân Ước tại trường Kinh thánh Đổi Mới viết:

Thông thường, sự cộng dồn những truyền thống dân gian giữa con người của một nền văn hóa ban sơ cần nhiều thế hệ; nó giống như là một quá trình dần dần trải qua nhiều thế kỷ. Nhưng trong việc làm theo lối suy nghĩ của những là phê bình chính thức, chúng ta phải kết luận rằng những câu chuyện Phúc Âm được tạo ra và thu tập trong vòng hơn một thế hệ. Về phương thức tiếp cận phê bình chính thức, sự hình thành của mỗi Phúc Âm riêng biệt cần phải được hiểu như là một dự án được phóng đại với một chuỗi các hành động được gia tốc.

A.H.McNeile, giáo sư Regius trước về Thần Thánh tại trường Đại Học Dublin, thách thức khái niệm của phê bình chính thức về truyền thống truyền miệng. Ông chỉ ra rằng các nhà phê bình chính thức không đối mặt với truyền thống về lời của Chúa Giê-xu gần đến mức họ nên làm. Trong văn hóa Do Thái, điều quan trọng là các lời thật của một giáo viên được lưu giữ một cách cẩn thận và được truyền xuống. Ví dụ, 1 Cô-rinh-tô 7:10, 12 và 25 bày bỏ sự tồn tại của một truyền thống chân thật và sự bảo tồn cẩn thận về nó. Đó là một lệ thường của một học sinh người Do Thái muốn ghi nhớ lời dạy của thầy. Một học sinh tốt như là một “bể chứa nước được bọc bằng nhựa mà không mất đi một giọt” (Mishna, Aboth, ii, 8). Nếu chúng ta dựa vào lý thuyết của học giả Kinh Thánh Anh Giáo C.F. Burney trong Văn Thơ Của Đức Chúa Trời Ta (The Poetry of Our Lord), chúng ta có thể kết luận rằng phần nhiều của lời dạy của Đức Chúa Trời là ở trong hình thức ăn thơ Xy-ri, khiến nó dễ nhớ. Điều không thể là ở trong một văn hóa như vậy một truyền thống thuyền thuyết mà đã không làm theo những sự thật có thể nổi trội lên trong một khoảng thời gian ngắn.

Những học giả khác đồng thời, Paul L. Maier, giáo sư của lịch sử cổ đại tại Trường Đại Học Michigan Phương Tây viết: “Lời tranh luận rằng Cơ Đốc Giáo sinh ra huyền thoại về Lễ Phục Sinh trong một giai đoạn thời gian dài hoặc đó là các nguồn được viết trong nhiều năm sau đó sự kiện chỉ đơn giản là không phải sự thật, Phân tích những lời phê bình chính thức, Albright viết “Chỉ có những học giả hiện đại người có ít phương pháp lịch sử lẫn tầm nhìn có thể xoay một cái mạng với đầy sự suy xét như vậy với nó các phê bình chính thức đã bao quanh truyền thống của Phúc Âm”. Lời kết luận của chính Albright đó là “một giai đoan bao gồm hai mươi đến năm mươi năm là quá mỏng manh để cho phép thậm chí bất kỳ sự đổ vỡ về nội dung chính mà có thể thấy rõ được qua những từ ngữ cụ thể trong các lời Chúa Giê-xu nói”. Jeffery L. Sheler, người viết về tôn giáo cho US News & World Report, viết, “Kinh Khánh và các nguồn của nó vẫn duy trì được chỗ đứng vững chắc trong lịch sử”. (xem tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.