Chỉ có bốn sách phúc âm hay nhiều hơn?

Bốn Phúc Âm hay Hai Mươi Phúc Âm?

Trong câu chuyện The Da Vinci Code thành công, hoang dã, ly kỳ, tác giả Dan Brown đưa ra một lời tuyên bố táo bạo rằng “ Hơn tám mươi sách phúc âm được xem xét để đưa vào Tân Ước, thế nhưng chỉ một vài được lựa chọn để đưa vào- Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, và Giăng”. Vào những năm 1990, chuyên đề về Chúa Giê-xu xuất bản một quyển sách với tựa đề Các Phúc âm Hoàn Thiện tuyên bố là xuất bản đầu tiên của hai mươi phúc âm được biết đến từ kỷ nguyên Cơ Đốc lúc ban đầu. Điều đáng chú ý nhất của những sách này là các phúc âm của Thô-ma, Giu-đa, Phi-líp, Phi-e-rơ và Ma-ri. Ngụ ý rất rõ ràng: những văn bản cổ điển bày tỏ một cách nhìn khác về Chúa Giê-xu có giá trị giống như thời gian- truyền thống được tôn trọng ở trong hội thánh. Có lẽ thật nào trong các lời tuyên bố này chăng? Có phải bốn sách phúc âm đã mất đi vị thế đặc ân của chúng và là những sách mang đến lương thực sống, và cả mục vụ của Chúa Giê-xu? Có phải những phúc âm được khám phá ra gần đây làm thay đổi hiểu biết của chúng ta về Cơ Đốc Giáo?

Những lời tuyên bố đó có vẻ dường như rất phi thường và đầy kịch tính, chúng đơn giản đều bị đổ vỡ dưới sức nặng của các phân tích lịch sử. Trong quyển Các Phúc Âm Được Giấu (Hidden Gospels), nhà lịch sử học Philip Jenkins kết luận rằng “ý kiến cho rằng các loại phúc âm khác nhau là những bằng chứng có giá trị tương đương với Cơ Đốc cổ xưa là sai lầm trầm trọng”. Thách thức lớn nhất đối với chỗ đứng của những phúc âm này là ở độ tuổi sau này của chúng. Trong khi bốn sách Phúc Âm tất cả đều được viết trong vòng thế kỷ đầu tiên, tất cả những bằng chứng chỉ đến những sách phúc âm khác được viết vào giữa năm 120 đến 250 Sau Công Nguyên, ít nhất là ba thế hệ trôi qua từ khi Đấng Christ sống trên đất.

Bạn nghĩ gì?

Bạn có sự tin tưởng nào đến các sách, bài báo, hoặc phim tài liệu trên TV với những thông tin ở ngoài kinh thánh về tính đáng tin cậy và tính lịch sử về Chúa Giê-xu không? Làm cách nào bạn có thể so sánh những bằng chứng lịch sử với Chúa Giê-xu và cũng với bằng chứng đó so sánh với những người nổi tiếng khác? (xem thêm)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.