Cách xác định độ tin cậy của văn bản lịch sử

Có nhiều văn bản khác được viết  trễ hơn rất nhiều so với bốn sách Phúc Âm truyền thống, cho nên việc họ bày tỏ bất kỳ thông tin mang tính tiểu thuyết về lịch sử của chúa Giê-xu là dường như không có.

Vì vậy, giáo sư Tân Ước Craig A. Evans kết luận rằng “Dấu vết lưu lại theo nghiên cứu đối với cách sử dụng những Phúc Âm siêu kinh điển này là quả thật rất đáng xấu hổ…Chúng ta tìm thấy những Sách Phúc Âm siêu kinh điển này không mang đến những truyền thống đáng tin cậy lúc ban đầu, độc lập với những gì chúng ta có ở trong các Phúc Âm trong Tân Ước.

Thường những người không phải là Cơ Đốc Nhân nói với tôi rằng chúng ta không thể tin cậy những gì Kinh Thánh nói. Họ nói “Tại sao, nó được viết cách đây hơn hai ngàn năm. Nó đầy dẫy những lỗi sai và sự khác biệt”. Tôi trả lời rằng tôi tin rằng tôi có thể tin cậy Thánh Kinh. Sau đó tôi mô tả một tình huống đã xảy ra trong một bài giảng trong một lớp học lịch sử. Tôi tuyên bố rằng tôi tin có nhiều bằng chứng hơn cho tính đáng tin cậy của Tân Ước hơn bất kỳ mười tác phẩm văn học cổ điển gộp lại.

Giáo sư ngồi ở góc cười thầm, giống như có vẻ nói rằng “Ồ, thôi đi nào, ông không thể tin điều đó”. Tôi hỏi vị giáo sư ấy về điều và ông đã cười thầm. Ông trả lời, “Tôi không thể tin là ông có thể bạo dạn để tuyên bố trong một lớp học lịch sử rằng Tân Ước là đáng tin cậy. Điều đó thật đáng buồn cười!”

Mong muốn tìm kiếm một điểm chung để có được một cuộc thảo luận lịch sự, tôi hỏi vị giáo sư ấy câu hỏi này: “Giáo sư hãy nói cho tôi biết, và một nhà lịch sử học, những cách kiểm tra nào mà giáo sư thực hiện trên bất kỳ văn bản lịch sử nào để xác định tính chính xác và độ đáng tin cậy của nó?” Tôi rất ngạc nhiên là vị giáo sư đó đã không có những cách kiểm tra như vậy. Thật ra, tôi vẫn chưa nhận được một câu trả lời tích cực cho câu hỏi này. “Tôi có một số cáchkiểm tra”, tôi trả lời. Tôi nói với vị giáo sư ấy rằng tôi tin mạnh mẽ rằng chúng tôi nên kiểm tra tính đáng tin cậy về mặt lịch sử của Thánh Kinh bằng việc phân loại nghiêm khắc được thực hiện trên tất cả các tài liệu lịch sử. Nhà lịch sử quân sự học Chauncey Sanders liệt kê và giải thích ba nguyên tắc cơ bản cho biên soạn lịch sử: bài kiểm tra về thư mục học, bài kiểm tra về bằng chứng ở bên trong, và bài kiểm tra về bằng chứng bên ngoài. Hãy cùng kiểm tra mỗi khía cạnh. (xem thêm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.