Xác định các sách Tân Ước có đáng tin cậy không? Phần 2

Kiểm Tra Bằng Chứng Nội Bộ

Kiểm tra thư mục chỉ xác định rằng văn bản chúng ta có trong hiện tại là điều đã được ghi chép vào lúc ban đầu. Người ta không chỉ xác định độ đáng tin cậy của những ghi chép gốc đó, nhưng mà còn xác định những ghi chép đó đáng tin cậy ở mức độ nào. Đó là nhiệm vụ của một sự kiểm chứng nội bộ, đó chính là bài kiểm tra thứ hai về lịch sử được ghi chú bởi Chauncey Sanders.

Nhà biện luận John W. Montgomery nhắc nhở chúng ta về những nghiên cứu lịch sử và văn học theo sau những lời tuyên bố quả quyết nổi tiếng của Aristotle đó là ưu thế của sự nghi ngờ đó là nó xảy đến cho chính tài liệu, không phải là sự nhận bừa của chính những nhà phê bình.

Montgomery tiếp tục:

Điều này có nghĩa rằng người ta phải lắng nghe những lời tuyên bố của văn bản dưới sự phân tích, và không cho rằng điều đó là giả hoặc sai trừ khi tác giả tuyên bố không đủ tư cách bởi vì có sự trái ngược nào đó hoặc có những sự thật không chính xác được biết đến.

Louis Gottschalk, nguyên giáo sư về lịch sử tại Trường Đại Học Chicago, tóm tắt phương pháp lịch sử trong một cuộc điều tra về lịch sử. Gottschalk chỉ ra rằng khả năng người viết hoặc người làm chứng nói sự thật giúp ít nhiều cho những nhà lịch sử học trong nổ lực để xác định tính đáng tin cậy, “thậm chí nếu việc điều tra lịch sử có một tài liệu có được thông qua việc tác động hoặc làm giả, nếu không thì không thể làm giả được, hoặc được dựa trên những lời chứng được nghe đồn, hoặc được từ một nhân chứng phấn khích”.

Khả năng này nói lên sự thật liên quan rất gần với những lời chứng gần gũi về mặt địa lý và chuỗi thời gian đối với các sự kiện được ghi lại. Các ghi chép Tân Ước về cuộc đời và lời dạy của Chúa Giê-xu được ghi lại bởi con người, những người đã từng nhìn thấy bằng chính mắt họ hoặc có liên quan đến những ghi chép của các nhân chứng của các sự kiện thật, hoặc sự dạy dỗ của Đấng Christ. Hãy xem xét những lời tuyên bố này từ Tân Ước.

Vì có nhiều người đã cố gắng ghi lại những việc được thực hiện giữa chúng ta, như lời những người đã chứng kiến từ ban đầu và những người đã trở thành tôi tớ của đạo Chúa truyền lại cho chúng ta, nên sau khi tra cứu cẩn thận mọi việc từ đầu, tôi thiết tưởng cũng nên ghi lại một cách thứ tự cho ngài, thưa ngài Thê-ô-phi-lơ rất kính mến, để ngài có thể biết cách xác thật về đạo ngài đã học. (Lu-ca 1:1-4)

Những học giả nhận thức được tính chính xác về mặt lịch sử trong sách Lu-ca. “Sự nhất trí chung của cả học giả tự do và học giả bảo thủ đó là Lu-ca là một nhà sử học rất chính xác”, John McRay giải thích, giáo sư Tân Ước và khảo cổ học tại Wheaton College.

Ông học rộng, uyên bác, Tiếng Hy Lạp của ông đạt đến chất lượng cổ điển, ông viết như một người có giáo dục, và những khám phá khảo cổ học bày tỏ nhiều lần rằng Lu-ca là chính xác trong điều ông nói.

Lu-ca không chỉ là một người viết kinh thánh khi nói đến việc ghi chép lại chính xác. Xem xét một vài ghi chép khác:

Vì chúng tôi không dựa vào những chuyện hoang đường khéo bịa đặt để tỏ cho anh chị em biết quyền năng và sự tái lâm của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, nhưng chúng tôi đã chứng kiến tận mắt sự uy nghi của Ngài. (2 Phi-e-rơ 1:16)

Chúng tôi rao truyền cho anh chị em những gì chúng tôi đã thấy và nghe để anh chị em cũng hiệp thông với chúng tôi, mà đúng ra là chúng ta hiệp thông với Ðức Chúa Cha và với Con Ngài, Ðức Chúa Jesus Christ. (1 Giăng 1:3)

Người chứng kiến việc ấy làm chứng, và lời chứng của người ấy là thật, vì người ấy biết mình nói thật, để các người cũng có thể tin. (Giăng 19:35)

Sau khi chịu khổ hình, Ngài đã dùng nhiều cách để chứng tỏ với họ rằng Ngài đang sống. Ngài hiện ra với họ trong bốn mươi ngày và dạy họ những điều về vương quốc Ðức Chúa Trời. (1 Công Vụ 1:3)

“Vì chúng tôi không thể không nói những gì chúng tôi đã thấy và nghe.” (Công vụ các sứ đồ 4:20)

Sau khi kiểm tra chỉ sáu lời chứng của nhân chứng (Ma-thi-ơ, Giăng, Phao-lô, Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giu-đa), giáo sư hùng biện Lynn Gardner kết luận rằng khi so sánh với bằng chứng của những tác phẩm văn chương cổ xưa khác, “chúng ta có các nguồn tốt hơn cho kiến thức của mình về Chúa Jêsus tại Na-za-rét.”

Bạn nghĩ gì?

Sau khi đọc xong sáu tường thuật ở trên, từ nào hoặc cụm từ nào họ đã dùng để khiến bạn suy xét cẩn thận về những tuyên bố của họ? Cảm xúc nào dường như là dội lại trong những tường thuật này?

Điều gần giống của các tác giả đối với các sự kiện họ thuật lại mang đến sự xác nhận cực kỳ hiệu quả về sự chính xác của các nhân chứng. Ký ức của họ vẫn rất rõ ràng. Tuy nhiên, lịch sử gia phải đối mặt với những nhân chứng có sự hiểu biết để nói lên sự thật, một cách có thận trọng hoặc vô tình đem đến những lời chứng không đúng.

Tiến sỹ Norman Geisler, người sáng lập nên Trường Thần Học Tin Lành Phía Nam (Southern Evangelical Seminary) tóm tắc những lời chứng của nhân chứng:

Cả một số lượng lớn các nhân chứng độc lập từ ghi chép về Chúa Giê-xu…cũng như là sự tự nhiên và chính trực của chính những nhân chứng không để lại bất kỳ sự nghi ngờ hợp lý nào về tính chân thật của những lời chứng biện luận về Đấng Christ.

Các ghi chép Tân Ước về Đấng Christ được truyền bá trong thời gian Ngài sống đương thời. Những người này sống ở thời điểm giao thoa với thời điểm Ngài sống chắc chắn có thể xác nhận hoặc bác bỏ tính chính xác của những ghi chép. Trong việc ủng hộ phúc âm, những môn đồ đã thích thú với kiến thức chung liên quan đến Chúa Giê-xu (thậm chí khi phải đối mặt với những đối thủ nghiêm khắc nhất). Họ đã không chỉ nói rằng “Hãy nhìn xem, chúng ta đã thấy được điều này” hoặc “Chúng tôi đã nghe thấy điều đó” nhưng họ đã xoay chuyển bàn và nói thẳng thắn ngay trước mặt những người phê bình chống đối, “Ngươi cũng biết về những điều này. Ngươi đã thấy chúng. Chính bản thân ngươi cũng biết về điều đó”. Nhưng lắng nghe thử thách của những phân đoạn sau đây:

Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22)

Phê-tu nói lớn lên rằng: Hỡi Phao-lô, ngươi lảng trí rồi; ngươi học biết nhiều quá đến đỗi ra điên cuồng. Phao-lô lại nói: Bẫm quan lớn Phê-tu, tôi chẳng phải lảng trí đâu; tôi nói đó là những lời thật và phải lẽ. Vua biết rõ các sự nầy; lại tôi bền lòng tâu vì tin rằng chẳng có điều nào vua không biết; vì mọi việc đó chẳng làm ra cách chùng vụng đâu. (Công Vụ Các Sứ Đồ 26: 24-26)

Một người nên cẩn thận khi phát biểu nên sự chống đối của mình “Ngươi cũng biết về điều này” bởi vì nếu đây không phải là một kiến thức chung và đồng thuận trong các chi tiết, thách thức sẽ bị đẩy ngay ra phía sau cổ họng của người đó.

Liên quan đến nguồn giá trị chính này của những ghi chép Tân Ước, F.F Bruce nói rằng:

Không phải chỉ là những nhân chứng mang tính thân thiện mà những người giảng đạo đầu tiên tính đến, có những lời chứng khác không được bày tỏ ra một cách rộng rãi như vậy, là những người chống đối những điểm chính về công việc và cái chết của Chúa Jêsus. Những môn đồ không thể liều lĩnh với tính không chính xác (không nói những lời điều khiển có chủ tâm đối với những sự thật), điều này đã được phơi bày ra một lần bởi những người đã quá mừng rỡ để làm điều đó. Ngược lại, một trong những điểm mạnh trong những bài giảng hùng biện gốc đó là sự tin cậy lôi cuốn đối với kiến thức của những người nghe, họ không chỉ nói rằng,  “để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi” cũng như là “như chính các ngươi đều biết”. (Công vụ 2:22) Có xu hướng xa khỏi các sự thật trong bất kỳ khía cạnh nào, có thể sự có mặt của những lời chứng chống đối của các người nghe sẽ được xem như là một sự thay đổi thêm vào đó.

Lawrence J. McGinley của Trường Đại Học Saint Peter nhận xét về mặt giá trị của những nhân chứng chống đối trong mối quan hệ đối với những sự kiện được lưu lại:

Điều đầu tiên, những nhân chứng trong những sự kiện được hỏi vẫn hoàn toàn còn sống khi truyền thống đó đã được hình thành; và trong vòng những nhân chứng là những địch thủ cay đắng về những phong trào tôn giáo mới. Thế nhưng truyền thống vẫn kể ra một loạt những hành động được biết đến và dạy giáo lý một cách cởi mở vào lúc các lời phát biểu sai có thể hoặc sẽ bị thách thức.

Đây là lý do tại sao nhà sử học David Hackett Fischer, giáo sư lịch sử tại trường Brandeis, giải thích rằng những lời chứng của nhân chứng về các môn đồ là “bằng chứng tương ứng tốt nhất”.

Học giả Tân Ước Robert Grant của Trường Đại Học Chicago kết luận rằng:

Vào lúc đó chúng [các phúc âm tóm tắt] được viết và có thể được cho là được viết, có những nhân chứng và lời chứng của họ hoàn toàn không được để ý tới…Điều này có nghĩa là những phúc âm phải được xem trọng vì phần lớn những nhân chứng về sự sống, chết và sống lại của Chúa Jêsus.

Lịch sử học Will Durant, là người được đào tạo trong nguyên tắc của việc nghiên cứu lịch sử và đã dành cuộc sống của mình để phân tích những ghi chép cổ xưa, viết:

Mặc cho những thành kiến và những khái niệm sai về thần học của những nhà truyền đạo, họ ghi lại nhiều tình huống mà chỉ có duy những người sáng lập đã giấu đi- sự cạnh tranh của những sứ đồ để đạt được những vị trí cao hơn ở trong Vương Quốc, sự trốn đi của họ sau khi Chúa Jêsus bị bắt giữ, sự chối bỏ của Phi-e-rơ, sự thất bại của Đấng Christ trong việc thực hiện các phép lạ ở tại Ga-li-lê, tham chiếu đến với một số người nghe về khả năng bị điênmcủa Ngài, sự không chắc chắn lúc ban đầu của Ngài cũng giống như công tác của Ngài, việc xưng ra điều không biết về tương lai của Ngài, những lúc cay đắng của Ngài, những tiếng khóc u sầu trên thập giá, không ai đọc những cảnh tượng này lại có thể nghi ngờ sự thật về nhân vật ở sau chúng. Rằng một vài người trong một thế hệ đã có thể sáng tạo ra một nhân vật rất quyền năng và lôi cuốn, một đạo đức rất cao cả, và cũng là một tầm nhìn gây cảm hứng về tình anh em, điều này là một phép lạ kỳ diệu hơn bất kỳ điều gì được lưu lại ở trong các sách Phúc Âm. Sau hai thế kỷ của Phê Bình Cao Cấp (Higher Criticism) tóm tắt về cuộc sống, tính cách và sự dạy dỗ của Đấng Christ vẫn còn lại khá rõ ràng, và tạo thành một điểm nhấn rất tuyệt vời trong lịch sử người Phương Tây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.