Các thuyết bác bỏ sự phục sinh của Chúa Giê-xu

Các Thuyết Khác Cho Việc Phục Sinh

Nhiều người có những thuyết cấp tiến khác để giải thích cho sự Phục Sinh, nhưng những thuyết đó đã được bịa đặt và không hợp lý khi so sánh với những tuyên bố của Cơ Đốc Giáo mà mỗi điểm yếu của chúng thật ra giúp xây dựng độ tin tưởng trong lẽ thật về Sự Phục Sinh.

Thuyết Về Ngôi Mộ Bị Nhầm

Một thuyết được đề xuất bởi học giả kinh thánh người Anh Kirsopp Lake cho rằng những người đàn bà đã tường thuật về thân thể đã không còn nữa đã đi nhầm đến một ngôi mộ khác vào buổi sáng hôm đó. Nếu như vậy, thì các môn đồ đi để xác nhận câu chuyện của các người đàn bà cũng đã phải đi nhầm vào một ngôi mộ khác nữa. Tuy nhiên chúng ta có thể có thể chắc chắn rằng các cơ quan chức năng Do Thái, những người đã yêu cầu binh lính Rô-ma cần phải đứng canh tại phần mộ để ngăn chặn việc thân thể bị cướp đi, đã không có chuyện nhầm về đia điểm. Các binh lính Rô-ma cũng có thể đã bị nhầm lẫn bởi vì họ ở đó. Nếu có chuyện phần mộ bị nhầm liên quan vào, các cơ quan chức năng đã không mất nhiều thời gian để mang đến một thân thể khác từ một phần mộ khác, và cuối cùng thì làm dừng ngay bất cứ lời đồn đại ở bất kỳ thời điểm nào về sự sống lại.

Thuyết Về Sự Ảo Giác

Một lời giải thích được cố gắng khác tuyên bố rằng sự xuất hiện của Chúa Giê-xu sau sự Phục Sinh có thể là một sự tưởng tượng nên hoặc là một ảo giác. Thuyết này đi ngược lại với các nguyên tắc tâm lý dẫn đến ảo giác. Việc nghĩ rằng năm trăm người đều đã có ảo giác giống nhau trong vòng bốn mươi ngày thì khá vô lý. Thuyết về sự ảo giác này cũng không phù hợp với tình huống lịch sử hoặc trạng thái tinh thần của các sứ đồ.

Như vậy, thân thể thực sự của Chúa Giê-xu là ở đâu, và tại sao những người đàn áp ông không mang đến thân thể đó?

Thuyết Bất Tỉnh

Thế kỷ thứ mười chín, người Đức cấp tiến Karl Venturini đã phổ biến thuyết bất tỉnh một vài thế kỷ trước, và thuyết này cũng thường được nhắc đến thậm chí ngày hôm nay. Thuyết này cho rằng Chúa Giê-xu đã không thực sự chết đi; ngài đơn thuần chỉ bị bất tỉnh từ sự kiệt sức và mất máu. Mọi người đã nghĩ rằng Ngài chết, nhưng sau đó Ngài tỉnh lại, và các môn đồ nghĩ rằng đó là sự phục sinh.

Nhà thần học người Đức David Friedrich Strauss, bản thân ông không tin vào sự Phục Sinh, giáng một đòn chí tử cho bất kỳ suy nghĩ nào rằng Chúa Giê-xu đã tỉnh lại sau một thời gian bất tỉnh.

Không thể nào đã có một ai đó đã cướp đi thân thể gần chết ra khỏi phần mộ, nạn nhân đã yếu và đau đớn, cần được chăm sóc y tế, người cần có sự băng bó, hồi sức và nhẹ nhàng, và cũng là người cuối cùng trải qua sự khổ nạn, đã có thể mang đến cho các môn đồ một ấn tượng rằng Ngài là Đấng Đắc Thắng cái chết và phần mộ, Hoàng Tử của Sự Sống, ấn tượng đó là nền tảng cơ bản cho mục vụ trong tương lai của họ. Sự sống lại như vậy chỉ có thể làm giảm đi ấn tượng đã mang đến trong họ về sự sống và sự chết, nhiều nhất cũng chỉ mang đến một giọng bi thương, nhưng không thể nào thay đổi sự đau buồn của họ sang sự nhiệt tình, đã nâng sự tôn kính của mình lên thành sự tôn thờ.

Thuyết Về Thân Thể Bị Đánh Cắp

Một thuyết khác vẫn duy trì là các môn đồ đánh cắp thân thể của Chúa Giê-xu trong khi các lính canh ngủ. Sự đau buồn và tính nhát gan của các môn đồ đã khiến cho lời tranh luận này chống nghịch mạnh mẽ lại điều đó. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng họ đột ngột trở nên rất can đảm và dám đối mặt với các đội ngũ binh lính được chọn để cố gắng bất cứ điều gì như thế.

Bình luận về lời đề xuất rằng các môn đồ đã đánh cắp thân thể của Đấng Christ, J.N.D. Anderson nói rằng:

Điều này sẽ hoàn toàn đi ngược lại với tất cả những gì chúng ta biết về họ: giáo dục về đạo đức của họ, chất lượng của cuộc sống họ, sự kiên định trong việc chịu khổ nạn và bắt bớ. Nó cũng không bắt đầu giải thích về sự biến đổi nhanh chóng của họ từ những người chạy trốn thất vọng và chán nản trở thành những chứng nhân mà không có sự chống đối nào có thể trói buộc.

Thuyết Thân Thể Bị Di Chuyển

Một thuyết khác nói rằng các cơ quan chức năng Rô-ma hoặc Do Thái di chuyển thân thể của Chúa Giê-xu ra khỏi phần mộ. Giải thích này thì không hợp lý hơn thuyết thân thể bị đánh cắp. Nếu các cơ quan chức năng đã nắm giữ thân thể hoặc đã biết nó ở đâu, tại sao họ đã không giải thích rằng họ đã mang thân thể đó đi, vì vậy đưa đến một kết cục có hiệu quả sự dạy dỗ của các môn đồ về Sự Phục Sinh tại Giê-ru-sa-lem? Nếu các cơ quan chức năng đã mang thân thể đi, tại sao họ đã không giải thích chính xác họ đã để thân thể đó ở đâu? Tại sao họ đã không phô biện thi hài, đặt nó trên một chiếc xe đẩy và kéo nó qua trung tâm của Giê-ru-sa-lem? Một hành động như vậy đã hoàn toàn có thể phá hủy Cơ Đốc Giáo.

John Warwick Montgonery bình luận:

Điều này vượt qua giới hạn của sự đáng tin mà các Cơ Đốc Nhân đầu tiên đã có thể tạo nên một chuyện cổ tích như vậy và sau đó rao giảng nó giữa vòng những người có thể dễ dàng bác bỏ nó đơn giản bằng cách mang thân thể của Chúa Giê-xu ra.

Thuyết Thân Thể Dịch Chuyển Sang Nơi Khác

Trong Ngôi Mộ Trống, Jeffrey Jay Lowder mô tả một giả thuyết thú vị, mang tên là, thân thể của Chúa Giê-xu tạm thời được giữ ở trong phần mộ của Joseph từ Arimathea vào tối thứ sáu trước khi thân thể được dịch chuyển sang một phần mộ của tội phạm. Phần mộ trống của Chúa Giê-xu không phải là vì Ngài đã sống lại, nhưng bởi vì thân thể đã được dịch chuyển sang một nơi khác. Vì thế, các môn đồ đã tin nhầm rằng Ngài đã sống lại. Giả thuyết này đã đạt được số lượng người theo đáng kể trên Internet.

“Giả Thuyết Thân Thể Được Dịch Chuyển” đạt được sự ủng hộ từ một sự thật rằng việc chôn cất lại là rất phổ biến tại Palestine cổ. Nhưng điều quan trọng để chú ý là các công đoạn của người Do Thái khác nhau đáng kể so với thuyết được đưa ra ở đây. Truyền thống Do Thái đó là chôn cất thân thể trong vòng một năm, sau đó sẽ tách xương ra và đặt chúng trong một bình đựng hài cốt.

Vấn đề cho việc dịch chuyển thân thể của Chúa Giê-xu là hoàn toàn không đủ sự hỗ trợ lịch sử, kể cả từ các nguồn trong kinh thánh hay các nguồn không theo kinh thánh. Không có các ghi chép Phúc Âm nào trong Tân Ước cho rằng thân thể của Chúa Giê-xu được chôn lại. Mác 16:6, nơi mà người đàn ông trẻ tại ngôi mộ nói “Ngài không ở đây! Ngài đã sống lại từ cõi chết!” xác nhận cách nhìn này.

Giả thuyết về việc dịch chuyển thực ra đối mặt với một vấn đề lớn hơn. Tiến Sỹ Michael Licona quan sát rằng

Ở mức độ tốt nhất, thậm chí giả thuyết về việc chôn lại là đúng, tất cả điều đó chứng minh đó là một phần mộ trống. Và rất thú vị, phần mộ trống đã không thuyết phục bất kỳ môn đồ nào- có thể là ngoại trừ John- Chúa Giê-xu đã trở lại từ cõi chết. Đó là sự xuất hiện của Chúa Giê-xu đã thuyết phục họ, và thuyết được chôn lại không chứng minh cho những điều này.

Nếu thân thể của Chúa Giê-xu đơn giản là được dịch chuyển, tại sao một người thân không phô bày ra thân thể khi các môn đồ bắt đầu tuyên bố sự sống lại? Tại sao một cơ quan tổ chức nào phô bày thân thể và ngừng Cơ Đốc Giáo ở trong đường đi của nó? Một số người cho rằng đến lúc này thân thể của Chúa Giê-xu đã là không thể nhận ra, nhưng với khí hậu tại Palestine, thân thể có thể vẫn nhận ra được trong một khoảng thời gian đáng kể.

Bạn Nghĩ Gì?

Bạn có thể nghĩ về bất kỳ lời giải thích tự nhiên có thể nào khác cho sự sống lại của Chúa Giê-xu? Có bất kỳ một thuyết nào khác giải thích nhiều sự thật đến như vậy xung quanh các sự kiện như là sự sống lại thật sự của Ngài?

Thuyết Về Quách Quan Tài

“Không có gì trong Cơ Đốc Giáo là nguyên gốc” là một trong những dòng được sử dụng phổ biến nhất của nhiều nhà phê bình ngày nay. Trong cuối thế kỷ thứ mười chín và đầu thế kỷ thứ hai mươi, nhiều học giả đã tin rằng các lời tuyên bố căn bản của Cơ Đốc Giáo là được sao chép từ các tôn giáo bí ẩn từ Greco-Rô-ma. Chúa Giê-xu được xem là một chúa “chết và sống lại” trong truyền thống của Osiris, Mithras, Adonis, và Dionysus. Trong khi thuyết này trải qua sự nổi dậy đáng ngạc nhiên trên Internet và trong các sách phổ biến, thuyết đó đối mặt với gần như sự bác bỏ chung bởi các học giả đương thời. Đây là lý do tại sao.

Trong khi Chúa Giê-xu và các tôn giáo bí ẩn có thể xuất hiện nổi bật song song ở trên bề mặt, chúng sụp đổ khi được xem xét kỹ lưỡng. Ví dụ, Osiris bị giết bởi Seth và tỉnh dậy bởi Isis. Nhưng thay vì trở lại với thế giới trong một thân thể phục sinh, Osiris trở thành vua của thế giới bên dưới- hầu như là không tương đương với sự sống lại lích sử của Chúa Giê-xu. Đây là lý do tại sao Paul Rhodes Eddy và Greg Boyd, các tác giả về The Jesus Legend [Thánh truyện Chúa Giê-xu], kết luận rằng “sự khác nhau giữa Cơ Đốc Giáo và các tôn giáo bí ẩn rất sâu sắc hơn bất kỳ sự tương đồng nào. Trong khi chắc chắn đã có những thuật ngữ tương đồng được sử dụng trong Cơ Đốc Giáo lúc ban đầu và các tôn giáo bí ẩn, không có nhiều bằng chứng cho các khái niệm tương đồng”.

Không giống như Chúa Giê-xu lịch sử, không có bằng chứng nào có tính đáng tin cậy của bất kỳ cây chuyện nào trong số các câu chuyện tương tự được dẫn chứng trong các tôn giáo bí ẩn. Giê-xu Na-za-rét ăn, ngủ, làm phép lạ, chết và sống lại. Những ghi chép này được ủng hộ bởi những ghi chép lịch sử đáng tin cậy. Ngược lại, những chúa chết và sống lại trong các tôn giáo bí ẩn là những huyền thoại vượt thời gian được lặp đi lặp lại hàng năm theo các mùa thay đổi trong năm.

Luận án nghiên cứu gần đây nhất về các chúa chết và sống được viết bởi T.N.D Mettinger, giáo sư tại Trường Đại Học Lund. Trong The Riddle of Resurrection [Điều Bí Ẩn Của Sự Phục Sinh], Mettinger cho phép sự tồn tại của các chúa chết và sống lại trong thế giới cổ xưa, mà ông chấp nhận là một cách nhìn thiểu số. Thế nhưng kết luận của ông đã khiến cho thuyết về quách quan tài không thuyết phục:

Như tôi biết thì không có bằng chứng căn bản nào cho rằng cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu là một công trình huyền thoại, vẽ lên trên các huyền thoại và nghi thức của các chúa chết và sống lại của thế giới xung quanh. Trong khi học được những lợi ích chống nghịch lại với truyền thống đức tin về sự phục sinh của người Do Thái, đức tin trong sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu vẫn giữ tính độc đáo của chính nó trong lịch sử tôn giáo. Điều bí ẩn vẫn duy trì.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.