Các bằng chứng cho Sự Phục Sinh?

Bằng Chứng Cho Sự Phục Sinh

Giáo sư Thomas Arnold, tác giả của ba tuyển tập Lịch Sử của Rô-ma và vị thế của lịch sử hiện đại tại Oxford, rất quen thuộc với giá trị trong bằng chứng về việc xác định các sự thật lịch sử. Ông nói:

Tôi đã được sử dụng trong nhiều năm để nghiên cứu lịch sử qua những giai đoạn khác nhau, cân nhắc và xác định các bằng chứng từ những người đã viết về chúng, và tôi không biết một sự thật nào trong lịch sử loài người đã được chứng minh với các bằng chứng tốt hơn và đầy đủ hơn từ các thể loại đến sự hiểu biết từ một người nghiên cứu, vượt trên dấu hiệu lớn mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta là Đấng Christ đã chết và sống lại từ cõi chết.

Học giả người Anh Brooke Foss Westcott, là một giáo sư thần học tại Trường Đại Học Cambridge, nói rằng:

Khi tổng hợp tất cả các bằng chứng lại, thì việc nói rằng không có một sự kiện lịch sử nào tốt hơn hoặc có được ủng hộ đa dạng hơn sự phục sinh của Đấng Christ là không đáng kể. Không có gì hơn ngoại trừ tiên đoán giả trước đó cho rằng có sự khiếm khuyết về mặt bằng chứng của nó.

Tiến sỹ William Lane Craig kết luận rằng “khi bạn…[sử dụng] các nguyên tắc cơ bản trong việc đánh giá lịch sử, lời giải thích tốt nhất cho các sự thật đó là Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết.

Simon Greenleaf là một trong những người có trí tuệ luật pháp vĩ đại nhất mà nước Mỹ đã tạo ra. Ông đã là một Giáo Sư Hoàng Gia về Luật tại Trường Đại Học Harvard và đã thành công trong Câu Chuyện Công Bình Joseph như là Giáo Sư Dane về Luật Pháo tại cùng một trường Đại Học. Trong khi tại Harvard, Greenleaf đã viết một tuyển tập trong đó ông đánh giá giá trị về mặt luật pháp về lời chứng của các sứ đồ về sự sống lại của Đấng Christ. Ông quan sát rằng việc các môn đồ “đã có thể khăng khăng trong việc xác nhận các lẽ thật mà họ đã kể ra, Chúa Giê-xu đã thực sự không sống lại từ kẻ chết chăng, và họ đã không biết về sự thật này chắc chắc như cách họ đã biết sự thật khác”. Greenleaf kết luận rằng sự sống lại của Đấng Christ là một trong những sự kiện được ủng hộ nhiều nhất trong lịch sử theo như các luật của bằng chứng luật pháp thực hiện ở trong tòa án công chính.

Ông Lionel Luckhoo được xem là một luật sư thành công nhất thế giới bởi nhiều người sau 245 giết người tha bổng liên tục. Luật sư giỏi giang này đã phân tích một cách chặt chẽ các sự thật lịch sử về sự sống lại của Đấng Christ và cuối cùng tuyên bố rằng, “Tôi nói một cách dứt khoát rằng bằng chứng cho sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ quá nhiều đến nổi nó bắt buộc sự chấp nhận thông qua bằng chứng mà không để lại chổ nào cho sự nghi ngờ.

Frank Morison, một luật sư người Anh khác, bắt đầu để bác bỏ bằng chứng cho Sự Phục Sinh. Ông nghĩ rằng sự sống của Chúa Giê-xu là một trong những trong những cuộc sống đẹp nhất từng có, nhưng khi nói đến Sự Phục Sinh, Rorison cho rằng ai đó đã bước vào và gán vào một huyền thoại vào trong câu chuyện. Ông đã dự định viết một ghi chép về một số ngày cuối của Chúa Giê-xu, không liên quan đến Sự Sống Lại. Luật sư đó đã hiểu ra một cách tiếp cận hợp lý cho câu chuyện mà có lẽ là hoàn toàn giảm nhẹ tình huống như vậy. Tuy nhiên, khi chúng ta áp dụng điều dạy dỗ chính thức của ông đến các thực tế, ông đã phải thay đổi suy nghĩ của mình. Thay vì bác bỏ sự Sống Lại, ông cuối cùng đã viết lên một quyển sách bán chạy nhất Ai Đã Chuyển Tảng Đá Đi? Ông đặt tiêu đề cho chương đầu tiên “Quyển Sách Không Được Viết Thành.” Phần còn lại của sách này xác định một cách kiên quyết về giá trị của các bằng chứng cho sự sống lại của Đấng Christ.

George Eldon Ladd kết luận rằng: “Lời giải thích hợp lý duy nhất cho các thực tế lịch sử là Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-xu sống lại trong thân thể”. Những người tin nơi Chúa Giê-xu Christ ngày hôm nay có thể có sự tin cậy hoàn toàn, cũng giống như những Cơ Đốc Nhân đầu tiên, niềm tin của họ được dựa vào không chỉ là một huyền thoại hoặc truyền thuyết nhưng dựa trên các sự thật lịch sử về Đấng Christ sống lại và phần mộ trống.

Gary Habermas, giáo sư và chủ tịch riêng biệt của khoa triết học và thần học tại Trường Đại Học Liberty, tranh luận với nhà vô thần và học giả Atony Flew về vấn đề “ Chúa Giê-xu có thực sự sống lại từ kẻ chết?” Một luật sư chuyên gia tranh luận đã được hỏi để đánh giá sự tranh luận kết luận,

Mặc dầu có những sai sót, các bằng chứng lịch sử vẫn đủ mạnh để dẫn dắt những suy nghĩ hợp lý đến kết luận rằng Đấng Christ thật đã sống lại từ kẻ chết…Habermas cuối cùng đã cung cấp “bằng chứng khả quan nhất” cho tính lịch sử của sự phục sinh “mà không có những bằng chứng tự nhiên hợp lý chống lại nó.”

Điều quan trọng nhất trong tất cả, tất cả những người tin cá nhân có thể trải nghiệm quyền năng của Đấng Christ và cuộc sống của họ hôm nay. Đầu tiên trên hết, họ có thể biết rằng tội lỗi của họ được tha (xem Lu-ca 24: 46-17; 1 Cô-rinh-tô 15:3). Thứ hai, họ có thể biết chắc về sự sống đời đời và sự sống lại của chính họ từ trong phần mộ (xem 1 Cô-rinh-tô 15L 19-26). Thứ ba, họ có thể được giải phóng khỏi một cuộc sống vô nghĩa và trống trải đẻ được biến đổi thành những tạo vật mới trong Đức Chúa Giê-xu Christ (xem Giăng 10:10, 2 Cô-rinh-tô 5:17).

Bạn Nghĩ gì?

Sự thật là Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết cách đây hơn 2000 năm có còn phù hợp với bạn ngày hôm nay không? Nếu vậy, thì như thế nào và tại sao?

Đánh giá và quyết định của bạn là như thế nào? Bạn nghĩ gì về phần mộ trống? Sau khi xem xét bằng chứng từ cách nhìn của tòa án, Ngài Darling, nguyên là chánh án tòa án tối cao của nước Anh, đã kết luận rằng “có tồn tại bằng chứng hùng hồn như vậy, tích cực và tiêu cực, thật sự và theo tình huống, mà không có ban hội thẩm khôn ngoan nào trên thế giới có thể mang đến một lời tuyên phán rằng câu chuyện về sự phục sinh là đúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.