30. Báp-têm

Đức Chúa Giê-xu đã không chính thức bắt đầu cuộc sống làm việc của mình cho đến khi Ngài khoảng ba mươi tuổi. Giăng, con của Xa-cha-ri, đã bắt đầu công cuộc chuẩn bị con đường cho ngài bằng cách nói với mọi người mà lắng nghe rằng Đấng Chịu Sức Dầu đã đến. Điều này tạo nên một sự xáo động.

Khoảng thời gian ấy, Giăng Báp-tít bắt đầu truyền giảng trong vùng sa mạc xứ Giu-đia.  Giăng khuyên, “Các ông bà hãy ăn năn vì nước thiên đàng gần đến rồi.”

Ma-thi-ơ 3: 1-2 (BPT)

Giăng được áp chỉ đến là Báp-tít bởi ông làm báp-têm cho những người khác. Lễ nghi báp têm không phải là không thông dụng đối với những người ở vùng Trung Đông vào ngày đó. Đó có tất cả ý nghĩa. Ngày nay, tuy nhiên, nhiều sự lộn xộn bao quanh lời này.

Sự không chắc chắn này là một kết quả của việc không có một từ trong ngôn ngữ Tiếng Anh mà chính xác được dịch sang Tiếng Hy-Lạp từ baptizo. Những người phiên dịch giải quyết vấn đề bằng cách tạo ra một từ mới Báp-têm. Từ này cũng được, nhưng nó không giúp những người bình thường hiểu được ý nghĩa gốc của nó.

Sự Gắn Vào/ Dự Phần

Báp-têm hàm ý với sự gắn vào. Một ý nghĩa chung của từ baptizo bắt nguồn từ công nghiệp dệt may sớm của Hy-Lạp. Trong quá trình nhuộm vải, một tấm vải được nhúng vào trong một cái chum nhuộm, vì thế tấm vải có màu của thuốc nhuộm. Tấm vải hoàn toàn có thể nhận ra với màu nhuộm.

Giăng dạy rằng người Do Thái đã đi sai khỏi lời Kinh Thánh, theo với những ý tưởng của con người. Ngài nói rằng họ cần phải thay đổi tâm trí mình về những đường lối sai lạc và quay về với Đức Chúa Trời; nói ngắn gọn, ăn năn. Người Do Thái được báp têm chỉ ra rằng họ nhận ra (và bản thân đồng ý) với thông điệp của Ngài về sự ăn năn.

Nhiều người đến từ Giê-ru-sa-lem, Giu-đia, và khắp vùng quanh sông Giô-đanh để nghe Giăng giảng thuyết.  Họ xưng tội và được Giăng làm lễ báp-têm dưới sông Giô-đanh.

Nhiều người Pha-ri-xi và Xa-đu-xê cũng đến nơi Giăng làm báp-têm cho dân chúng. Khi thấy họ, Giăng bảo, “Các anh là loài rắn! Ai đã cảnh cáo để các anh tránh khỏi cơn trừng phạt sắp đến của Thượng Đế? Hãy chứng tỏ bằng việc làm cho thấy mình đã thực sự ăn năn.

Ma-thi-ơ 3: 5-8 (BPT)

Ăn Năn

Giăng Báp-tít thấy rằng một số người nghe là người Pha-ri-xi và Xa-đu-sê. Hãy nhớ rằng, họ là những người thêm vào hoặc bớt đi những lời từ Kinh Thánh. Hai nhóm người không có liên quan gì nhiều với nhau, nhưng có một điều chung- cả hai nhóm người họ đều nghĩ rằng họ cao hơn những người bình thường. Họ kiêu ngạo. Giăng gọi họ là một lũ rắn bởi vì họ áp dụng những luật lệ hà khắc không thể chịu nỗi với những người khác, nhưng không làm theo những gì mà họ giảng day.

Sự Báp-têm của Chúa Giê-xu

Lúc ấy, Chúa Giê-xu từ miền Ga-li-lê đến sông Giô-đanh để Giăng làm báp-têm. Nhưng Giăng từ chối, bảo rằng, “Tại sao Ngài lại đến cùng tôi để chịu báp-têm? Đáng lẽ tôi phải được Ngài làm báp-têm mới đúng!”

Ma-thi-ơ 3: 13-14 (BPT)

Giăng nhận ra Chúa Giê-xu là ai- Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã không cần phải ăn năn về bất cứ điều gì bởi vì Ngài là hoàn hảo. Giăng biết rằng ông là người cần được báp-têm, không phải Chúa Giê-xu.

Chúa Giê-xu đáp, “Bây giờ cứ làm theo lời tôi yêu cầu đi, vì chúng ta cần làm theo ý muốn Thượng Đế.” Cho nên Giăng bằng lòng làm báp-têm cho Ngài.

Ma-thi-ơ 3:15 (BPT)

Chúa Giê-xu khăng khăng muốn được báp-têm bởi vì Ngài muốn nhận diện với thông điệp của Giăng về việc sống công bình. Ngài muốn xác nhận thông điệp của Giăng là đúng.

Vừa khi Chúa Giê-xu chịu lễ báp-têm và lên khỏi nước, thì thiên đàng mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Thượng Đế lấy dạng bồ câu hiện xuống đậu trên Ngài. Rồi có tiếng từ thiên đàng vọng xuống rằng, “Đây là con yêu dấu của ta. Ta rất vừa lòng về người.”

Ma-thi-ơ 3: 16-17 (BPT)

Trong một lúc khác, chúng ta sẽ xem câu này với độ sâu hơn, nhưng trước tiên, hãy cùng hoàn thành câu chuyện.

Chiên Con Của Đức Chúa Trời

Hôm sau Giăng thấy Chúa Giê-xu đi đến thì bảo rằng, “Kìa là Chiên Con của Thượng Đế, Đấng xóa tội trần gian.  Đây là người mà tôi đã nói, ‘Có Đấng đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi vì Ngài vốn có trước tôi.’                                                                    Giăng 1: 29-30 (BPT)

Giăng nhận ra Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc Giao Ước, là Đấng cất hết tội lỗi của thế gian đi. Ông phán rằng Chúa Giê-xu đã sống trước ông-đời đời. Giăng nói…

“…Tôi đã chứng kiến việc ấy nên tôi bảo thật: Người nầy là Con Thượng Đế.”   Giăng 1:34

Trong một dịp, tôi đang dạy một cặp đôi trẻ, từng bước một đi qua Kinh Thánh. Về việc đọc câu này, “Nhìn xem, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng đã cất tội lỗi của thế gian đi!” người nữ dường như sống lại! Với một giọng vui mừng như trẻ con nói “Chiên Con, Chiên Con! Điều này có gì liên quan đến tất cả những con chiên mà chúng ta đã đọc về trong những phần cũ của Kinh Thánh!?”

Tôi đã nói với cô ấy “ Vâng, điều đó có liên quan…và khi thời điểm đến, điều này sẽ phù hợp lại với nhau trong một cách mà sẽ khiến mọi thứ trở nên hoàn toàn dễ hiểu.”

Tôi có một cơ hội để đến thăm một nhóm người tại Papua New Guinea những người mà đã được tiếp xúc với những mảnh vỡ của suy nghĩ theo kinh thánh. Họ đã làm theo lễ báp-têm, tin rằng tội lỗi của họ đã được xóa bỏ đi. Họ rất được thuyết phục với ý nghĩa thực tiễn tự nhiên của nó rằng họ sẽ không đi ra sông sau lễ báp-têm vì sợ rằng họ sẽ lại mang tội.

Kinh Thánh viết rõ ràng rằng Báp-têm không khiến cho chúng ta trở nên được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời. Nó chỉ là một hình ảnh bên ngoài về điều đã được diễn ra ở bên trong. Trong trường hợp này, nó mô tả những người Do Thái tin vào thông điệp của Giăng và hiểu được nó.

Ngày nay, nhiều “nhà thần học” cho rằng lễ Báp-têm có nhiều ý nghĩa hơn những gì Kinh Thánh cho biết.

 

ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ TỰ MÌNH NÓI CHUYỆN VỚI MÌNH KHÔNG?

Lúc ban đầu của những trang đầu tiên của Kinh Thánh, chúng ta để ý thấy cách Chúa phán không được bình thường giống như ngài đang tự nói với chính mình. Ví dụ, khi nào sáng tạo nên con người…

Đức Chúa Trời phán, Chúng ta hãy tạo nên con người theo hình ảnh của chúng ta…”   Sáng Thế Ký 1:26 (BPT)

Khi A-đam phạm tội, chúng ta thấy Đức Chúa Trời trong một cuộc đối thoại…

Ngài phán, “Con người đã trở thành như chúng ta, biết thiện và ác. Chúng ta phải giữ không cho chúng ăn trái cây sự sống nếu không chúng sẽ sống đời đời.”

Sáng Thế Ký 3:22 (BPT)

Khi Đức Chúa Trời phân tán những con người tại Ba-bên, Ngài phán…

Bây giờ chúng ta hãy xuống làm lộn xộn ngôn ngữ của chúng để chúng không còn hiểu nhau được nữa.” Vậy CHÚA phân tán họ khắp đất, nên họ bỏ dở việc xây thành.

Sáng Thế Ký 11: 7-8 (BPT)

Đức Chúa Trời đang nói chuyện với ai? Ai là Chúng Ta? Khi thiên sứ đến nói với Ma-ri, thiên sứ phán…

Thiên sứ đáp, “Thánh Linh sẽ đến trên cô và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ che phủ cô. Vì thế mà hài nhi sinh ra sẽ là hài nhi thánh và được gọi là Con Thượng Đế.

Lu-ca 1:35 (BPT)

Ở đây chúng ta có thể thấy rằng Đức Thánh Linh, Đấng Tối Cao, và Con Thượng Đế tất cả đề cập ở trong một câu. Chúng ta vừa mới đọc một số các câu nói rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đến trong thân xác con người. Họ có phải là một và giống nhau? Còn về Đức Thánh Linh thì sao? Kinh Thánh nói về điều đó như thế nào? Chúng ta bây giờ đến với câu mà chúng ta mới đọc:

Vừa khi Chúa Giê-xu chịu lễ báp-têm và lên khỏi nước, thì thiên đàng mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Thượng Đế lấy dạng bồ câu hiện xuống đậu trên Ngài. Rồi có tiếng từ thiên đàng vọng xuống rằng, “Đây là con yêu dấu của ta. Ta rất vừa lòng về người.”

Ma-thi-ơ 3: 16-17 (BPT)

Chúng ta có ba danh xưng ở đây: Giê-xu, Thánh Linh của Thượng Đế và một tiếng từ thiên đàng. Rắc rối đúng không? Điều này có thể rắc rối nếu bạn không hiểu được một số khái niệm kinh thánh cơ bản. Đây là một số phần ghép nhỏ vào trong bức tranh ghép.

Điều đầu tiên, chúng ta biết rằng chỉ duy nhất có một Đức Chúa Trời. Điều đó nhấn mạnh lặp đi lặp lại trong Kinh Thánh

Chúa Giê-xu đáp, “Mệnh lệnh quan trọng nhất như sau: ‘Toàn dân Y-sơ-ra-ên nghe đây! Thượng Đế, Chúa chúng ta chỉ có một mà thôi.                                                                                Mác 12: 29 (BPT)

Điều đó khá thẳng thắn. Tuy nhiên, có những thứ về Đức Chúa Trời mà vượt quá tầm lý luận của chúng ta; sự phức tạp đáng kinh ngạc mà rất khó để chúng ta có thể nắm bắt. Ví dụ, cả khái niệm về một Đức Chúa Trời vĩnh cữu thì không dễ để thấu hiểu. Cũng giống như vậy. để có thể khái niệm hóa về một Đức Chúa Trời là Đấng ở khắp mọi nơi cùng một lúc thì hoàn toàn rối rắm. Để có thể nắm bắt hai khái niệm này cách chắc chắn là điều không thể đối với tâm trí có giới hạn của chúng ta. Bây giờ chúng ta đối mặt với một sự khải thị về Đức Chúa Trời cũng khó như vậy để nắm bắt, nhưng ngoài ra hoàn toàn được dạy ở trong Kinh Thánh. Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta về Đức Chúa Trời, là Đấng cùng một lúc là Cha, Con và Thánh Linh- ba ngôi vĩnh cữu và ba ngôi vị đều bình đẳng hợp thành một Chúa. Ba ngôi này tạo nên một đồng nhất ba hoặc ba ngôi, nhưng chỉ có một và duy nhất một Chúa.

Trải qua các năm, đã có nhiều nổ lực được góp vào để giải thích về Ba Ngôi:

  1. Quả Trứng: Mỗi quả trứng có một vỏ, phần lòng trắng và phần lòng đỏ; ba phần khác nhau nhưng chung quy chỉ là một quả trứng.
  2. Kích thước: Một cái thùng có chiều cao, chiều rộng và chiều dài; mặc dầu chúng không giống nhau, nhưng chúng không thể tách rời.
  3. Phép tính nhân: 1 x 1 x 1 = 1

Mặc dầu một số những mô tả trên có thể sẽ rất giúp ích, nhưng nó vẫn không thể cho chúng ta biết đầy đủ ý nghĩa. Chúng ta cần phải cẩn thận rằng chúng ta không cố gắng kéo Đức Chúa Trời xuống mức độ của chúng ta và xem như một người giống chúng ta. Đức Chúa Trời nói một phần của lý do mà chúng ta không hiểu Ngài đó là bởi vì…

            Ngươi tưởng ta cũng như ngươi…                                            Thi Thiên 50:21 (BPT)

Là con người, có nhiều thứ chúng ta đã không thể hiểu và vì thế chúng ta chấp nhận chúng ở mức độ bề mặt. “Điện là gì? Tại sao điện không chạy ra trên sàn khi tôi kéo phích cắm ra khỏi ổ điện? Tôi không thể thấy điện. Bạn có ý gì khi nói rằng nó sẽ làm tôi bị giật nếu tôi cắm cái nhíp vào trong ổ điện?” Nhưng việc chúng ta không hiểu về điện không làm cho nó trở nên ít thật hơn.
Là người lớn, chúng ta phần nào đó cho rằng với khả năng mình của chúng ra sẽ hiểu được thế giới về mình. Trải qua các thế kỷ, những điều mà làm rối rắm những người xưa đã trở thành điều thông thường mà chúng ta hiểu được. Thế nhưng, chúng ta cần phải khiêm nhường. Còn nhiều phần của vũ trụ được biết đến còn chứa đựng nhiều điều bí ẩn lớn. Con người sống 100 năm từ bây giờ có thể nhìn lại về chúng ta là nghĩ rằng chúng ta mù lòa với những điều mà họ sẽ cho rằng là điều hiển nhiên. Sẽ đến lúc khi mà khái niệm về ba ngôi sẽ hoàn toàn có ý nghĩa.

Thậm chí nếu ngày đó đến, chúng ta cần nhận ra rằng khả năng giới hạn của chúng ta để suy luận vẫn không thể phù hợp với một Đức Chúa Trời vô hạn với tâm trí giới hạn của chúng ta. Có thể hiểu cách đúng đắn, Đức Chúa Trời, được bày tỏ ra trong Kinh Thánh, là một Đấng khiến chúng ta ngạc nhiên.

Suy nghĩ trong vòng một lúc: một Đức Chúa Trời vĩnh cửu; toàn tri, toàn tại (ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc); Đấng Tạo Hóa của cả vũ trụ; Ba Ngôi, Một, mặc dầu bao gồm cả ba người- Cha, Con và Đức Thánh Linh- Đấng tất cả đều bình đẳng trong thần tính và khả năng. Không thể nào hiểu được! Mặc dầu những khái niệm này có thể khó để nắm bắt, Kinh Thánh nói rằng tất cả đều là sự thật.

Có một số điều CHÚA là Thượng Đế chúng ta giữ kín, nhưng cũng có một số điều Ngài cho chúng ta biết…                                                                  Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:29 (BPT)

Từ Thượng Đế/ Chúa là một lời tuyên bố về Ba Ngôi. Ngôn ngữ Hê-bơ-rơ có các danh từ số ít, một (singular), hoặc chỉ hai (dual) và ba hoặc nhiều hơn (plural). Từ Chúa, trong tiếng Hê-bơ-rơ, theo ngữ pháp là số nhiều, cho phép cả ba, nhưng có ý nghĩa chỉ có một.

Mặc dầu ngụ ý bất cứ ngôi nào của Ba ngôi là Chúa cũng đúng, có thể có sự phân biệt như sau:

Đấng Chí Cao= Đức Chúa Cha = Chúa Giê-xu= Đức Chúa Con= Đức Thánh Linh

Sơ đồ đi kèm đã được dùng trong nhiều thế kỷ để giải thích về Ba Ngôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.