37. Con Đường

Thường thường Chúa Giê-xu sử dụng những trải nghiệm thường ngày để giải thích những lẽ thật. Trong câu chuyện này, Chúa Giê-xu đã bắt đầu bằng việc nhắc nhở những người nghe về loại rào mà con cừu được giữ. Hàng rào này được tạo nên bởi việc sử dụng các tảng đá, trên những tảng đá đó những cây bụi gai mọc lên. Mục đích của những bụi gai này là để xua đuổi những động vật hoang dã hoặc trộm trèo qua tường. Chuồng này chỉ có một lối ra.

chapter 37

 

Đc Chúa Jêsus li phán cùng h rng: Qu tht, qu tht, ta nói cùng các ngươi, ta là ca ca chiên.

Giăng 10:7 (1934 VIET)

Chúa Giê-xu so sánh những người tin cậy nơi Ngài như là những con chiên, được an toàn chắc chắn ở trong chuồng.

Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.

Giăng 10: 9 (1934 VIET)

Chúa Giê-xu phán rằng chỉ duy Ngài là cái cửa- không có bất kỳ cái cửa nào khác. Chỉ có thông qua Ngài mà một người được cứu khỏi những kết cục khủng khiếp của tội lỗi. Chỉ thông qua Ngài mà con người có được sự sống đời đời.

Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.

Giăng 10: 10 (1934 VIET)

Kẻ trộm không quan tâm đến sự sống còn của chiên. Kinh Thánh gọi chúng là những giáo sư giả. Thường thì họ dùng Kinh Thánh để giúp cho quyền lực của họ hoặc để làm dày túi. Những kẻ trộm này bịa đặt ra một cách để đạt được sự sống đời đời- một cách để trông có vẻ tốt đẹp, nhưng vẫn dẫn đến kết cục một sự chết tâm linh.

Có một con đường dường như chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.

Châm Ngôn 14:12 (1934 VIET)

Ngược lại, Chúa Giê-xu đến để mang đến một cuộc sống đầy trọn đối với những người tin cậy nơi Ngài, một cuộc sống dư dật với niềm vui. Giê-xu nói…

Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.

Giăng 14:6 (1934 VIET)

Chúa Giê-xu phán: Ngài là cách duy nhất để đến với Đức Chúa Trời.

Lời Ngài là lẽ thật duy nhất.

Sự sống đời đời chỉ có thể tìm thấy nơi Ngài.

Chúa Giê-xu nhấn mạng rằng không ai có thể đến với Chúa bằng bất kỳ cách nào khác. Chỉ có duy người chăn chiên là lối đi duy nhất của chuồng, như vậy Chúa Giê-xu là cách duy nhất đến với Chúa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.