50. Khi Nào Là Thời Điểm Thuận Tiện Cho Bạn?

Có những người mà sau khi đọc xong Kinh Thánh và hiểu được Kinh Thánh nói về điều gì, quyết định liều lĩnh. Họ quyết định không tin Kinh Thánh. Họ chọn cách:

  • Lờ đi thông điệp.
  • Loại trừ nó ngay.
  • Bận rộn với cuộc sống, và vì thế quên nó đi.
  • Thay đổi thông điệp của nó
  • …và họ hy vọng rằng Kinh Thánh không đúng.

Hê-rốt A-ríp-ba đã liều lĩnh như thế. Và một cháu trai của vua Hê-rốt vĩ đại và cháu của vua Hê-rốt Antipas, ông đã nói chuyện tầm phào về Chúa Giê-xu cách kín đáo ở trong cung điện. Không nghi ngờ gì, những trinh thám đã tường thuật lại từng lời mà tiên tri đến từ Na-ra-rét đã nói. Nhưng Hê-rốt có địa vị, và ông là một người quan trong. Thay vì khiêm nhường bản thân mình trước Vua của các cua, ông tiếp tục sống một cuộc sống cho chính mình. Ông thậm chí đã đạt được sự biết đến bởi là một trong những môn đệ dẫn đầu của Chúa Giê-xu. Nhưng sau đó…

Hê-rốt định gặp họ, cho nên một ngày nọ vua mặc áo triều, ngự trên ngôi và đăng đàn diễn thuyết cho quần chúng.  Dân chúng la lên, “Đó là tiếng nói của thần chứ không phải của con người đâu!”  Vì Hê-rốt không dành vinh hiển cho Thượng Đế nên một thiên sứ Chúa khiến ông ta lâm bệnh, ông bị vi trùng hành hại rồi chết.

Công vụ các sứ đồ 12: 21-23 (BPT)

Đức Chúa Trời trong ân điển của Ngài sẽ khoan dung cho tội lỗi trong một lúc nhưng sau đó với sự công chính của Ngài thì Ngài sẽ đoán xét tội lỗi. Sự đoán xét sẽ đến trong cuộc sống này hoặc nó có thể được giữ lại cho đến sau sự chết, nhưng nó sẽ xảy đến.

Hê-rốt đã chết và ở trong Hồ Lửa đời đời, Câu tiếp theo rất đáng để chú ý…

Lời của Chúa càng ngày càng lan rộng ra đến nhiều người.

Công vụ các sứ đồ 12: 24 (BPT)

Tôi khuyến khích bạn không nên lờ đi những thông điệp Kinh Thánh và trở nên quá bận rộ để tìm hiểu thêm về nó. Nếu bạn không dành thời gian để thực sự khám phá ra tất cả những điều bạn cần để biết về sự sống và sự chết thì quả là điều đáng tiếc.

Một người khác đương thời với Chúa Giê-xu đó là vua Hê-rốt A-ríp-ba II. Là cháu trai của vua Hê-rốt Vĩ Đại, và là con trai của Hê-rốt A-ríp-ba, ông đã biết về Chúa Giê-xu. Kinh Thánh nói rằng vua A-ríp-ba nói rất thuyết phục về mọi điều liên quan đến Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô bị bắt và chứng minh trước Ngài. Để bảo vệ trước A-ríp-ba, Phao-lô đã nói với ông về Chúa Giê-xu. Ông nói…

Vua A-ríp-ba biết rõ những điều nầy và tôi có thể tự do trình bày mọi điều cho vua. Tôi biết vua đã nghe những điều nầy, vì những việc ấy đâu có phải xảy ra nơi xó xỉnh nào? Thưa vua A-ríp-ba, ngài có tin các lời tiên tri không? Tôi biết ngài tin.”

Vua A-ríp-ba bảo Phao-lô, “Anh tưởng chỉ trong chốc lát mà thuyết phục được tôi để trở thành tín hữu Cơ-đốc à?”

Công vụ các sứ đồ 26: 26-28 (BPT)

Vua A-ríp-ba dường như hiểu Phao-lô khá rõ, hiểu nhiều đến nỗi mà ông thậm chí chấp nhận rằng Phao Lô đã hầu như gần thuyết phục ông tin. Nhưng A-ríp-ba đã liều lĩnh. Ông đã không tin. Ông đã đặt câu hỏi qua một bên với nỗ lực để tránh đi việc đưa ra quyết định. Như chúng ta được biết, A-ríp-ba đã không bao giờ tin. Vua đến vùng hiểu biết của mình nhưng lại không tin nó. Đó là sự lựa chọn của vua.

Ít hôm sau, Phê-lít cùng với vợ là Ru-xi-la, người Do-thái, yêu cầu đưa Phao-lô ra gặp mặt. Phê-lít nghe Phao-lô nói về đức tin trong Chúa Giê-xu. Nhưng Phê-lít đâm ra sợ khi nghe Phao-lô nói về cách sống đạo, sự tiết độ và thời kỳ Thượng Đế xét xử thế gian. Ông bảo, “Thôi anh về đi. Khi nào rảnh tôi sẽ gọi anh.” 

Công vụ các sứ đồ 24: 24-25 (BPT)

Phê-lít đã không quyết định. Ông chờ đến một lúc thuận tiện. Rất dễ để chúng ta làm điều đó, nhưng Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng bây giờ là lúc để quyết định…

… “Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi đúng lúc. Ta đã cứu giúp ngươi trong ngày cứu rỗi.”

2 Cô-rinh-tô 6:2 (BPT)

Chúng ta đã không bao giờ biết được tương lai sẽ nắm giữ điều gì, hoặc cuộc sống của chúng ta sẽ bị cất đi nhanh như thế nào. Chúng ta cần phải quyết định ngay bây giờ. Tất nhiên Phê-lít sợ hãi, và thỉnh thoảng chúng ta cũng trở nên sợ hãi. Chúng ta tự hỏi người khác có thể nghĩ gì. Điều đó thật sự không thành vấn đề. Điều quan trọng đó là Đức Chúa Trời nghĩ gì. Không có lịch sử Kinh Thánh hay lịch sử thế giới tường thuật điều gì đã xảy ra với Phê-lít, nhưng, theo như những gì chúng ta biết, vua đã không bao giờ tìm thấy một dịp thuận tiện để tin.

Phê-lít đã có những động lực kín đáo. Mối quan tâm đối với Chúa Giê-xu được nói ra đã bị xuyên tạc bởi mong muốn có thêm tiền bạc. Tuy nhiên, ông đã nói thường xuyên với Phao-lô về Chúa Giê-xu. Nhiều người có thể đã tường thuật những cuộc đối thoại này khi Phê-lít đã có một tôn giáo. Một số người trong chúng ta cũng giống như Phê-lít. Họ nói rất nhiều về Kinh Thánh nhưng sau đó họ dùng những thông điệp đó cho những lợi ích của riêng họ. Hầu hết mọi người nhận ra được sự không kiên định, nhưng một số người bị lừa dối. Bởi vì sự giả tạo đó, một số người tuyên bố rằng sẽ không bao giờ tin Kinh Thánh. Nhưng hãy chờ một chút! Thông điệp Kinh Thánh đã thay đổi không? Không, không hề. Lời Kinh Thánh nói một điều không thay đổi dù cho con người có xuyên tạc nó cho mục đích của riêng mình. Nếu bạn là một người bị cám dỗ để từ chối lời Kinh Thánh bởi vì những người như là Phê-lít thì nên suy nghĩ lại một lần nữa.

Nếu bạn thấy bản thân mình do dự, không hiểu, hoặc thẳng thắn từ chối những gì bạn đã đọc, thì tôi khuyên rằng bạn có thể tìm hiểu Kinh Thánh thêm một chút nữa trước khi đóng nó lại. Như chúng ta đã nói ngay lúc ban đầu, Kinh Thánh có rất nhiều điều nói về sự sống…và sự chết.

Đừng ngừng việc tìm hiểu thêm ngay bây giờ.

Cuộc sống của bạn- và cuộc sống sau cái chết- đang lâm nguy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.