11. Một Sự Nghịch Lý

1. Một Sự Nghịch Lý

Trong những chương đầu tiên chúng ta đã suy nghĩ đôi chút về Đức Chúa Trời là như thế nào. Chúng ta sẽ tiếp tục suy nghĩ thêm, nhưng chúng ta cần dừng lại để so sánh một số các tính cách của Đức Chúa Trời với những triết lý mới của con người.

Cần phải hiểu rằng Chúa tạo lập nên các luật vật lý để điều hành vũ trụ, cũng giống như Ngài thiết lập nên những định luật thuộc linh để cai quản mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người. Cũng giống như kiến thức về vật lý và hóa học giúp chúng ta hiểu được thế giới xung quanh chúng ta, như vậy kiến thức về những định luật thuộc linh này giúp chúng ta hiểu hơn về sự sống và sự chết. Những định luật thuộc linh này không khó để hiểu. Đầu tiên, hãy cùng xem xét tình trạng của con người.

Vấn Đề Của Con Người

Cách đây hàng trăm thế kỷ ở khu vực Trung Đông, khi một người nào đó lâm nợ, một tờ đơn chính thức được thảo ra để các bên có liên quan không quên khoản tiền nợ. Những người không có khả năng trả nợ cho mình được xem là tội phạm dưới sự trừng phạt của pháp luật. Cũng giống như vậy, Kinh Thánh dạy chúng ta rằng về mặt nguyên lý đạo đức, tội lỗi của chúng ta đưa đến một khoản nợ. Cái giá cho nó phải được trả. Chúng ta đối mặt với….

…luật của tội lỗi và sự chết…                                               Rô-ma 8:2

Luật này nói:

Kẻ nào phạm tội, kẻ ấy phải chết.                                       Ê-xê-ki-ên 18:20

Certificate of Debt vietnamese

Câu hỏi vẫn là: Chúng ta có khả năng để trả nợ đó không? Câu trả lời là có. Tuy nhiên, vì sự chết tồn tại đời đời, rất khó để được trả hết-vì giao dịch đó không bao giờ kết thúc. Để trả nó, chúng ta phải gánh chịu hoàn toàn hậu quả của sự chết trong cả ba mặt ý nghĩa của nó. Nói rõ ra, hầu hết mọi người đều không muốn trả. Vấn đề là ở đây- chúng ta phải trả. Đó là nợ của chúng ta. Loài người đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Hai Mặt

Tình trạng tiến thoái lưỡng nan này có hai mặt, giống như hai mặt của một đồng tiền.

Chúng ta có một số điều chúng ta không muốn- như vấn đề tội lỗi. Do tội lỗi của mình mà chúng ta biết được sự có lỗi, nhục nhã, đau đớn và sự tách biệt khỏi Đức Chúa Trời, và cuối cùng là Sự Chết Thứ Hai.

Chúng ta cần điều mà chúng ta không có- đó là sự hoàn hảo. Chúng ta cần đạt được một mức độ tốt đẹp nào đó khiến chúng ta được chấp nhận ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Như vậy câu hỏi được nhân lên gấp đôi: Làm thế nào để chúng ta có thể xóa bỏ tội lỗi của mình? Và, làm thế nào để chúng ta đạt được sự công bình ngang bằng với sự công bình của Đức Chúa Trời, để mà chúng ta được chấp nhận ở trong sự hiện diện của Ngài?

Đây là một cách khác để giải thích vấn đề này. Con người, bởi sự sáng tạo, được tạo nên để sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhưng khi con người không vâng lời Đức Chúa Trời, tất cả tính cách đều bị thay đổi. Con người đã mất đi bản tính vô tội của mình, bản tính khiến cho con người được chấp thuận trước mặt Chúa. Như vậy, làm thế nào để con người có thể lấy lại được sự hoàn hảo đó để cho phép họ sống với Đức Chúa Trời.

Tình Trạng Của Đức Chúa Trời

Để hiểu được tình trạng của Đức Chúa Trời, chúng ta cần xem xét hai đặc tính khác nhau cũng là một phần của tính cách của Ngài.

1. Hoàn Toàn Công Bình

Chúng ta đã thấy được rằng Đức Chúa Trời là một Chúa hoàn hảo, hoàn toàn không có tội lỗi. Để có thể là vô tội đồng nghĩa rằng Đức Chúa Trời là chân thật và công bằng- công bình.

Ngài là Vầng Ðá, Công việc của Ngài thật trác tuyệt, Mọi đường lối của Ngài thật công chính vẹn toàn. Ngài là Ðức Chúa Trời thành tín, không chút dối gian, Công chính và chính trực là Ngài.                                                                                 

Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:4

Chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời là một quan án tốt bởi vì Ngài không  đối xử với người này theo cách này và người khác theo cách khác. Đức Chúa Trời thi hành các luật của Ngài như nhau và đều công bằng. Ở trên đất này một người có thể giấu đi một tội mình phạm phải, nói dối về tội đó, tham nhũng với quan xét, hoặc đơn giản chỉ vì không bị bắt. Nhưng với Đức Chúa Trời, không có người phạm tội nào có thể thoát khỏi tội của mình. Không ai có thể thoát khỏi sự công bằng của Đức Chúa Trời.

Vì Ðức Chúa Trời sẽ đem mọi sự ra để phán xét, luôn cả các việc bí mật, bất kể tốt hay xấu.                                                                                                        Truyền Đạo 12:14

Sự chân thật và công bình là điều quan trọng đối với bản chất hoàn hảo của Đức Chúa Trời.

Công chính và công lý đều là nền của ngai Ngài; Lòng thương xót và đức thành tín hằng đi trước mặt Ngài.                                                                       Thi Thiên 89:14

Bởi vì Đức Chúa Trời là hoàn hảo, chúng ta có thể tin tưởng rằng Ngài là hoàn toàn công bằng. Chúng ta thích điều này. Nhưng đây là một sự tin cậy không tốt. Sự công bình hoàn hảo đòi hỏi tội lỗi phải bị trừng phạt với một mức tương đương với tội đã được gây ra. Một sự biểu thị rõ ràng về sự công bình đó là việc Đức Chúa Trời xem tội lỗi nghiêm trọng như thế nào bằng hình phạt đi cùng với nó. Như chúng ta đã thấy, Kinh Thánh nói rằng nợ tội của chúng ta chỉ có thể được trả bằng sự chết của chúng ta- trong cả ba mặt ý nghĩa của nó.

Đây không phải là một tin tốt lành. Nhưng mặt khác của tính cách của Đức Chúa Trời sẽ sớm đi vào trong bức tranh.

2. Tình Yêu Thương Hoàn Hảo

Đức Chúa Trời không chỉ là công bằng hoàn hảo, nhưng Ngài cũng hoàn toàn yêu thương. Bởi chính tính cách của Ngài, Ngài yêu thương.

Chúa bày tỏ cho chúng ta một loại tình yêu thương khi Ngài tạo dựng nên thế giới này- sự quan tâm và chăm sóc.

Nhưng sau đó Đức Chúa Trời bày tỏ ra một tình yêu sâu sắc hơn- một tình yêu con người không xứng đáng nhận lãnh. Loại tình yêu này thường được ngụ ý bởi việc sử dụng các từ như ơn phước, ơn huệ, lòng tốt và lòng thương. Là các tội nhân, chúng ta không xứng đáng để nhận lòng tốt của Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu chúng ra với một tình yêu hoàn hảo mặc cho tội lỗi của chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Trời là hoàn hảo, không ai có thể tốt hơn Ngài trong việc bày tỏ ân điển và lòng thương xót.

Một Sự Đối Nghịch

Bây giờ chúng ta thấy một sự đối nghịch. Để có thể là hoàn toàn công bình, Đức Chúa Trời phải thi hành việc trả nợ tội lỗi của chúng ta- chúng ta phải chết. Nhưng bởi vì Đức Chúa Trời là Chúa yêu thương, Ngài không có mong muốn tiêu diệt chúng ta. Cả hai tính cách của Ngài đều bình đẳng như nhau. Đức Chúa Trời không phải yêu thương hơn là công bình. Như vậy làm thế nào Đức Chúa Trời có thể giữ được sự công bình và vẫn có thể yêu thương?

Lúc ban đầu, Đức Chúa Trời phán xét tất cả tội lỗi, cho dù là ở đây trên đất hoặc sau khi sự chết thể xác. Ngài là 100% kiên định về điểm này. Tất cả chúng ta phải chết.

Rồi đây chắc chắn mỗi chúng ta sẽ qua đời, giống như nước đổ xuống đất, không thể nào hốt lại được.                                                                             2 Sa-mu-ên 14: 14

Mặc dầu Đức Chúa Trời cho phép thân thể chúng ta chết đi, Ngài với lòng yêu thương chu cấp một cách để chúng ta có thể thoát khỏi các khía cạnh của hình phạt chết đời đời. Cùng một lúc, Đức Chúa Trời khiến chúng ta lại có thể sống trong sự hiện diện của Ngài. Như vậy, làm thế nào Đức Chúa Trời có thể phán xét tội lỗi và giải cứu chúng ta cùng một lúc được? Làm thế nào để Đức Chúa Trời có thể trừng phạt tội lỗi mà không trừng phạt chúng ta? Chúng ta sẽ học điều này trong những chương tiếp theo.

Sự Kiêu Ngạo

Một điều cuối cùng trước chúng ta tiếp tục suy xét. Kinh Thánh nói rằng Sự Kiêu Ngạo là điều khiến cho Sa-tan nổi loạn. Chúng ta thường xem sự kiêu ngạo/ tự phụ là một điều tốt, nhưng Kinh Thánh nói rằng kiêu ngạo hay tự phụ là điều khiến chúng ta không đến với Đức Chúa Trời để được giúp đỡ. Chúng thường quá tự hào để khiêm nhường bản thân mình và nói rằng chúng ta cần Đức Chúa Trời.

Ðức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường.  Phi-e-rơ 5:5

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.