Những Cơ Bản Trọng Tâm Sống Động (Bài 3)

NHỮNG CĂN BẢN TRỌNG TÂM

–Sống động—

Buổi học 3

MỘT ĐỜI SỐNG MỚI CÓ QUYỀN NĂNG

Xem lại I.Giăng 1:9 ______ Kiểm tra câu trích dẫn đã chính xác với câu ghi nhớ chưa.

Cuộc sống của Cơ-Đốc nhân là một cuộc sống tuyệt vời, thật sự rất tuyệt. Thật ra, đó không thể là cuộc sống mà con người có thể sống nó được. Nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để chúng ta có thể sống được cuộc sống này. Quả là một điều mạo hiểm!

Trong phần này chúng ta sẽ thảo luận:

1.       Tiềm năng mới của bạn khi là một tạo vật mới.

2.       Nguồn năng lực mới của bạn – Đức Thánh Linh

3.       Làm thế nào để được hướng dẫn và được Đức Thánh Linh  ban cho quyền năng

 1. TIỀM NĂNG MỚI CỦA BẠN KHI LÀ MỘT TẠO VẬT MỚI.

     

Đọc II.Cô-rinh-tô 5:17. Là một taọ vật mới. Điều gì đã qua đi?

____________________________________________________________

Hãy liệt kê một vài thái độ và hành động đã qua đi trong

cuộc sống của bạn. _________________________________________

Những sự thay đổi mới mẽ nào được nhìn thấy trong cuộc sống

của bạn? ___________________________________________________

Tất cả những sự thay đổi này là bằng chứng của sự kiện bạn là một tạo vật mới. Bạn đã được giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi, vì bản chất yêu tội lỗi cũ của bạn đã bị đóng đinh vào Thập tự giá với Đấng Christ. Đọc Rô-ma 6:6, 7.

Điều gì đã bị đóng đinh vào Thập tự giá? ____________________

Khi nào? ___________________________________________________

Tại sao? ____________________________________________________

Đọc Rô-ma 6:11-13.Bây giờ, chúng ta nên xem xét cuộc sống

của chúng ta như thế nào? (câu 11) ___________________________

và _________________________________________________________

Chìa khoá cho sự tự do là chấp nhận điều gì mà Đấng Christ đã hoàn thành cho chúng ta trên Thập tự giá là một lẽ thật. Bây giờ hãy chọn sống như một người được tự do.

 1. NGUỒN NĂNG LỰC MỚI CỦA BẠN – ĐỨC

THÁNH LINH.

Khi bạn tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình, thì Đức Thánh Linh, Ngài là Đức Chúa Trời (I.Cô-rinh-tô 2:11-12) ấn chứng cho mối giao thông của bạn với Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:13) và Ngài sẽ ở với bạn mãi mãi (Giăng 14: 16, 17)

TẠI SAO ĐỨC THÁNH LINH ĐÃ ĐẾN

Hãy đọc mỗi câu Kinh Thánh, nối với địa chỉ câu Kinh thánh với một lời phát biểu đúng.

___ Giăng 16:8                    1. Dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, và chỉ

cho chúng ta những sự sẽ đến.

___ Giăng 16:13                  2. Mang vinh quang cho Đức Chúa Giê-xu.

___ Giăng 16:14                  3. Ban cho chúng ta quyền để làm chứng.

___ Ro-ma 8:16                 4. Để luận tội thế gian tội lỗi, về sự

công bình và sự phán xét.

___ Công vụ 1:8                                5. Để bảo đảm với chúng ta rằng chúng

ta là con cái của Ngài.

Một chứng nhân là gì? ______________________________________

____________________________________________________________

Trái nào (những đức tính phẩm hạnh) mà Đức Thánh Linh sản sinh trong chúng ta?

Ga-la-ti 5:22, 23 ______________________________________________

____________________________________________________________

Bạn có mong muốn những đức tính này trong đời sống của bạn

không? ________________

Bạn phải làm gì? Giăng 15:4, 5 _______________________________

____________________________________________________________

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG THUỘC LINH CỦA BẠN

KHÔNG PHẢI LÀ CƠ-ĐỐC-NHÂN: I.Cô-Rinh-tô2:14  Những người không tin sự chết của Chúa Giê-xu Christ là sự trả thay cho tội lỗi của họ.

CƠ-ĐỐC NHÂN (XÁC THỊT) ƯA NHỤC DỤC: I.Cô-Rinh-tô 3:1,2  Những người đã tin Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của mình, nhưng bây giờ vẫn đang sống trong năng lực của xác thịt, chứ không phải trong quyền năng của Đức Thánh Linh.

CƠ ĐỐC NHÂN THUỘC LINH: I.Cô-rinh-tô 2:15  Những người đã tin Đấng Christ là Cứu Chúa của họ, và đang để cho Đức Thánh Linh  cai trị họ.

B: Bản ngã đang điều khiển.B: Bản ngã đang điều khiển.C:Đấng Christ đang ở trong đời sống này và đang điều khiển
C: Đấng Christ ở bên ngoài đời sống này

 

 C: Đấng Christ ở bên trong đời sống này nhưng Ngài bị lờ đi và không được cho phép điều khiển cuộc sống. B : Bản ngã đang khuất phục ý muốn của Đấng Christ và Đức Thánh Linh đang sản sinh ra trái Thánh Linh

Cvòng tròn 1

      vong tron    vòng tròn 3
Bản ngã –hướng dẫnBản ngã –hướng dẫnĐấng Christ – hướng dẫn

 

Vòng tròn nào minh hoạ cuộc sống của bạn bây giờ là đúng nhất?                                                                              

* Phỏng theo cuốn sách nhỏ “Bạn đã thực hiện được Khám phá kỳ diệu về đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh chưa?” của Tiến Sĩ Bill Bright. Hãy đọc cuốn sách nhỏ này để biết thêm chi tiết.

 1. LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC ĐỨC THÁNH LINH

       HƯỚNG DẪN VÀ CAI TRỊ?

 1. Xưng nhận bất kỳ tội lỗi nào được biết. (Thi thiên 66:18)
 2. Giao phó mọi lãnh vực trong cuộc sống cho Đấng Christ

(Rô-ma 6:12,13)

 1. Cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn và cai trị bạn.

Chúng ta biết đó là ý muốn của Đức Chúa Trời vì Ngài đã truyền dạy chúng ta phải được đầy dẫy Đức Thánh linh (được hướng dẫn và cai trị).

 “Đừng say rượu vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy

       dẫy Đức Thánh Linh”   Ê-phê-sô 5:18

 1. Hãy tuyên bố Lời hứa của Ngài bởi đức tin. Ngài đã

phán rằng Ngài sẽ đáp lại bất kỳ lời cầu nguyện nào

đúng theo ý muốn của Ngài.  Đọc I.Giăng 5:14, 15

Có phải ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn cho bạn

được hướng dẫn và được cai trị bởi Đức Thánh Linh? ______

Nếu bạn cầu xin Ngài hướng dẫn đời sống của bạn, Ngài

Sẽ ________

Làm thế nào bạn biết? _________________________________

Để sống cuộc sống đầy dẫy Thánh Linh là sống với cuộc sống siêu nhiên của Đấng Christ ở trong bạn bởi đức tin, thông qua quyền năng của Đức Thánh Linh.

Đây là một cách cầu nguyện bằng đức tin để xin Đức Chúa Trời dẫn dắt cuộc sống bạn.

Lạy Chúa kính mến, con đã phạm tội chống nghịch lại Ngài bởi việc tự làm chủ đời sống của chính mình. Cảm tạ Ngài vì đã tha thứ các tội lỗi của con. Bây giờ con cầu xin Ngài hãy hoàn toàn kiểm soát đời sống của con. Bởi đức tin, bây giờ con kêu cầu quyền năng và sự điều khiển của Đức Thánh Linh, và con xin cảm tạ Ngài vì đã hướng dẫn con.”

Bạn đã cầu xin Đức Thánh Linh chiếm hữu bạn không? _______

Bạn có tin rằng ngay bây giờ, Ngài đang điều khiển cuộc đời

của bạn không? ________

Làm thế nào bạn biết được? ________________________________

PHẦN TỰ LÀM

 1. Trong tuần này, bởi đức tin hãy sống cuộc sống được chiếm hữu bởi Đức Thánh Linh. Hãy coi chừng những lúc bạn bạn lấy quyền tự điều khiển. Nếu bạn làm như vậy, hãy áp dụng Điểm # 3 của bài học này và tiếp tục tuyên xưng sự điều khiển của Ngài.
 1. Hãy ghi nhớ câu Kinh Thánh sau đây:

Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới”                                                                 II Cô-rinh-tô 5:17

Làm thế nào chúng ta có được sự cân bằng trong đời sống của Cơ-Đốc nhân?

Buổi học tiếp theo của chúng ta là MỘT ĐỜI SỐNG MỚI TRONG SỰ CÂN BẰNG.

Thời gian ________ Nơi chốn _____________ Ngày tháng ________

Kết thúc bằng sự cầu nguyện.

KỂ VỀ CÂU CHUYỆN TÔI

Bạn đã nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của riêng mình. Chúa đã hành động đặc biệt trong cuộc đời của bạn. Kể về câu chuyện của bạn cho những người bạn khác là một cách tuyệt vời để mô tả việc tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ có ý nghĩa gì. Bạn sẽ muốn làm cho câu chuyện nghe rõ ràng và hấp dẫn, nhưng đơn giản để mà những người nghe thấy cũng sẽ muốn biết về Ngài nữa, và cũng sẽ biết cách tiếp nhận Ngài cách cá nhân.

Một vài gợi ý để giúp bạn:

 1. Cầu xin Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan và hướng dẫn khi bạn viết. (Đọc Gia-cơ 1:5,6)
 2. Khi bạn kể câu chuyện của mình, kể cách rõ ràng với giọng tự nhiên nhẹ nhàng.
 3. Viết và kể câu chuyện theo cách mà người khác sẽ hiểu được những kinh nghiệm trong quá khứ và hiện tại của bạn.
 4. Đừng gây ra một ấn tượng rằng cuộc sống Cơ Đốc Nhân là tự do khỏi mọi vấn đề. Chia sẻ rằng cuộc sống với đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng sống trong bạn và đã ban cho bạn sức lực và sự khôn ngoan để có thể vượt qua những lúc khó khăn trong cuộc sống.
 5. Sửa chữa cẩn thận và viết lại nếu cần trước khi đưa ra bản cuối cùng.
 6. Ghi nhớ câu chuyện của bạn và luyện tập cho đến khi bạn có thể chia sẻ cách tự nhiên.
 7. Học bốn điểm sau đây và viết câu chuyện của bạn vào mẫu KỂ VỀ CÂU CHUYỆN TÔI

Cuộc sống của tôi trước khi tiếp nhận Đấng Christ.

 • Hãy nhớ rằng bạn đang nói với những người không biết đến Đấng Christ. Họ có thể hiểu được những kinh nghiệm của bạn không? Câu chuyện của bạn nghe có thực tế không?
 • Mô tả cuộc sống của bạn trước khi tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là như thế nào.
 • Điều gì đã khiến bạn nhận ra rằng bạn cần phải tiếp nhân Đức Chúa Giê-xu Christ vào cuộc sống của mình?
 • Liệu có ai đó muốn và biết cách tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ sau khi nghe câu chuyện của bạn không? Phải chắc rằng điều này phải rõ ràng!
 • Cuộc Sống Của Tôi Sau Khi Tiếp Nhận Chúa: Sử dụng mô tả đơn giản, rõ ràng về những thay đổi tích cực Ngài đã làm trong cuộc sống của bạn như là thay đổi trong thái độ của bạn, từ vô cảm chuyển sang yêu thương; oán giận trở nên quan tâm; buồn rầu chuyển sang vui mừng; lo lắng chuyển sang bình an; không kiên nhẫn chuyển sang kiên nhẫn.
 • Đấng Christ có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời của bạn bây giờ?
 • Sự mô tả của bạn phải thực tế? Hãy nhớ rằng, không có ai hoàn hảo.
 • Hãy chỉ ra rằng Đấng Christ là Đấng đang tạo ra những điểm khác biệt trong cuộc đời của bạn?
 • Câu Kinh Thánh tương ứng: Chọn một câu mà bày tỏ lòng cảm phục của bạn đối với Chúa và điều Ngài đã làm trong việc ban cho cuộc sống của chính Ngài và niềm hy vọng mới cho tương lai.
 • Khi kể về câu chuyện của bạn, phải nhớ rằng: chia sẻ từ trái tim bạn và với lòng nhiệt huyết đầy yêu thương trong năng lực của Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18). Hãy cười lên! Xin Chúa cho bạn có khuôn mặt hạnh phúc và rạng rỡ.

KỂ VỀ CÂU CHUYỆN TÔI

Cuộc Sống Của Tôi Trước Khi Tiếp Nhận Đấng Christ

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Tôi Tiếp Nhận Đấng Christ Như Thế Nào (Nêu cụ thể)

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Cuộc Sống Của Tôi Sau Khi Tiếp Nhận Đấng Christ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Câu Kinh Thánh tương ứng

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________