Những Cơ Bản Trọng Tâm Sống Động (Bài 4)

NHỮNG CĂN BẢN TRỌNG TÂM

           -Sống Động-            

Buổi học 4

MỘT ĐỜI SỐNG MỚI TRONG SỰ QUÂN BÌNHCân        

 

 

 

 

 

Ôn lại II.Cô-rinh-tô 5:17___________ Kiểm tra câu trích dẫn đã chính xác với câu ghi nhớ chưa.

Giao tiếp là cần thiết trong việc phát triển bất kỳ mối quan hệ có ý nghĩa nào. Là một Cơ-Đốc nhân, chúng ta có Đức Thánh Linh chiếm hữu chúng ta để sống những đời sống quân bình.

Trong phần này, chúng ta học biết làm thế nào để sống một đời sống quân bình khi chúng ta:

1.       Thờ phượng Đức Chúa Trời thông qua sự ngợi khen và cầu nguyện.

2.       Học biết về Đức Chúa Trời thông qua Kinh Thánh.

3.       Giao thông (đoàn kết) và lớn lên trong gia đình Đức Chúa Trời.

4.       Chia sẻ cuộc sống mới của chúng ta với người khác.

 

  1. THỜ PHƯỢNG ĐỨC CHÚA TRỜI THÔNG QUA VIỆC NGỢI KHEN VÀ CẦU NGUYỆN.

Thờ phượng Đức Chúa Trời là thừa nhận Đức Chúa Trời là quan trọng hơn bất kỳ một người nào hay bất kỳ điều gì khác trong cuộc sống bởi vì chỉ duy Ngài mới xứng đáng.

SỰ NGỢI KHEN

Đức Chúa Trời ham thích sự ngợi khen của con cái Ngài.

Đọc Thi thiên 33:1-3: Những câu kinh Thánh này nói về điều gì

của việc ngợi khen __________________________________________

Tất cả vũ trụ tuyên bố về sự cao cả, vĩ đại của Đức Chúa

Trời. Tại sao bạn nên khen ngợi Ngài? Ê-phê-sô 1:3

____________________________________________________________

SỰ CẦU NGUYỆN.

Chúng ta nên cầu xin Chúa những điều gì? Phi-líp 4:6 ______________________________________________

Tại sao dâng lên lời cảm tạ là quan trọng? ____________________

Đức Chúa Trời không muốn chúng ta lo lắng về bất cứ điều gì. Mong muốn của Ngài cho chúng ta là gì? Phi-líp 4:7

____________________________________________________________

Mục đích của lời cầu nguyện trong Giăng 16:24 là gì? __________

____________________________________________________________

Đức Chúa Trời yêu bạn – bạn là con cái của Ngài. Ngài muốn bạn đến với ngài để trình bày về bất cứ điều gì làm bạn lo lắng.

Vào lúc này, có bất cứ điều gì để chúng ta cùng cầu nguyện với nhau không?

 

Chúng ta hãy tạm dừng và cầu nguyện về những điều lo lắng của chúng ta. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc ngợi khen Ngài vì Ngài là Đấng đáng được ngợi khen.

 

  1. HỌC TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI THÔNG QUA VIỆC NGHIÊN CỨU KINH THÁNH :

Cũng giống như bất kỳ người cha yêu thương nào. Đức Chúa Trời muốn chúng ta học từ Ngài. Các đường lối của Ngài thì lớn lao hơn các đường lối của chúng ta. Thật khó khăn cho chúng ta để hiểu về các ý tưởng của Ngài. Điều này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức.

Đọc Rô-ma 12:2

Chúng ta không trở nên những gì? __________________________

Điều nào chúng ta nên trở thành? ____________________________

Như thế nào? _______________________________________________

Kết quả sẽ là gì? __________________________________________

____________________________________________________________

Điều đó có phải là ước muốn của bạn không? ______________

Lời của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, là sự chỉ dẫn của Ngài cho chúng ta để chúng ta có thể đổi mới tâm trí để suy nghĩ về lẽ thật của Đức Chúa Trời.

Đọc II.Ti-mô-thê 3:16, 17. Hãy mô tả bốn lợi ích đạt được từ việc học Kinh Thánh:

  1. __________________________ 2. _____________________________
  1. __________________________ 4. _____________________________

Bạn sẽ muốn đọc và học Kinh Thánh đều đặn. Bắt đầu hôm nay và đọc một chương từ sách Phúc Âm Giăng mỗi ngày.

  1. MỐI THÔNG CÔNG VÀ SỰ TRƯỞNG THÀNH TRONG GIA ĐÌNH ĐỨC CHÚA TRỜI.

Đức Chúa Trời muốn chúng ta hưởng được mối thông công với các Cơ-Đốc nhân khác như là một thành phần của gia đình Ngài.

Hê-bê-rơ 10: 24-25 bảo rằng chúng ta không nên ______________

____________________________________________________________

Bạn sẽ hưởng lợi từ các Cơ-Đốc nhân khác như thế nào? _____

____________________________________________________________

Nếu bạn chưa chú ý, thì bạn nên lập kế hoạch bắt đầu đi đến một Hội Thánh tin vào Kinh Thánh và một Nhóm Nhỏ (hay một nhóm thông công nhỏ khác). Điều này sẽ là một khích lệ thực tế cho bạn.

CÙNG NHAU TRƯỞNG THÀNH

Dùng bước tiếp theo để lớn lên trong sự hiểu biết về Lời Chúa. Nếu bạn chưa bắt đầu làm những việc đó, hãy bắt đầu hướng dẫn một người bạn trong CÁC CƠ BẢN Trọng Tâm Sống động tuần này. Hãy lập kế hoạch để tiếp tục theo dự lớp “Môn đồ hoá sống động-Cá nhân với cá nhân.” trong tuần tới. Sẽ có người nào đó sẽ sẳn sàng gặp gỡ bạn.

Tại sao chúng ta nên siêng năng? II.Ti-mô-thê 2:15. Hãy viết ra câu Kinh Thánh này:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

  1. CHIA SẺ CUỘC SỐNG MỚI CỦA BẠN VỚI NGƯỜI KHÁC

 

Bạn mới chỉ đang bắt đầu để hiểu các điều tốt mà bây giờ thuộc về bạn bởi vì cuộc sống mới bạn có trong Đấng Christ. Cho đến lúc này, một số thay đổi mà bạn đã trải qua là gì?

____________________________________________________________

Chúng có phải là những sự thay đổi mà gia đình và bạn bè của bạn cũng sẽ hưởng được? ______

Bên cạnh sự thật là họ có thể kinh nghiệm được những niềm vui về việc biết Đấng Christ cách cá nhân. Lý do nào khác bạn cũng nên chia sẻ với họ?

Công vụ 4:12 _______________________________________________

Chúng ta được cứu khỏi điều gì? _____________________________

____________________________________________________________

Nếu bạn đi theo Đấng Christ, Ngài sẽ làm gì cho bạn?

Mác 1:17 ___________________________________________________

____________________________________________________________

Bạn đã chuẩn bị phần KỂ VỀ CÂU CHUYỆN TÔI để bạn có thể chia sẻ với một người bạn. Bạn và tôi có thể gặp người bạn nào để bạn có thể kể về câu chuyện của bạn về cách bạn tiếp nhận Đấng Christ và cách Ngài đang chúc phước trên cuộc đời của bạn.

Tôi muốn chúng ta sẽ gặp _________________________. Khi nào?

Nếu bạn của bạn tiếp nhận Đấng Christ thì chúng ta có thể mời anh ấy/chị ấy bắt đầu khóa CÁC CĂN BẢN Sống động và cũng có thể tham gia Nhóm Nhỏ của chúng ta hoặc các hoạt động ở các hội thánh khác để họ có thể bắt đầu việc học lẽ thật về Chúa? Hãy nhớ rằng Ta sẽ ở đó để giúp con.

Nói về Môn đồ hoá Sống động – Cá nhân với Cá nhân.

Đọc qua Môn đồ hoá sống động – tờ Một cơ hội và chắc chắn tiếp tục trong Môn đồ hoá sống động – Cá nhân với cá nhân. Nhưng điều quan trọng là việc bạn bắt đầu hướng dẫn một người khác theo Các Căn Bản Sống động trước khi bạn đi đến Môn Đồ Hóa Sống động.

Ghi nhớ câu Kinh Thánh sau đây:

       “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như

       người làm công không chổ trách được, lấy lòng ngay

       thẳng giảng dạy lời của lẽ thật”

II Ti-mô-thê 2:15

Kết thúc bằng lời cầu nguyện.

Kinh nghiệm điều mới này của cuộc sống là liên quan trực tiếp đến sự đáp lại của chúng ta