27. Ê-li-xa-bét, Ma-ri Và Giăng

Jerusalem mapTrước khi Đấng giải cứu giao ước đến, Đức Chúa Trời có kế hoạch chuẩn bị người Do Thái bằng cách gửi đến một người sứ giả đặc biệt để thông báo về sự kiện sắp đến. Một điều không thể không suy nghĩ tại sao các thiên sứ vẫn còn đang thảo luận sâu sắc về ai là người được chọn để mang niềm vui này đến. Đó có phải là một trong những người họ không?

Nhưng sau đó tin tức của một việc khác đã rò rỉ đến-tin tức liên quan đến sự nhận dạng của Đấng Giải Cứu. Điều này khiến cho cả thiên đàng ngạc nhiên.

Trong thời kỳ vua Hê-rốt cai trị xứ Giu-đia, có một thầy tế lễ tên Xa-cha-ri thuộc nhóm A-bi-gia. Ê-li-xa-bét, vợ Xa-cha-ri thuộc dòng họ A-rôn.  Xa-cha-ri và Ê-li-xa-bét sống cuộc đời thánh thiện trước mặt Thượng Đế. Cả hai đều vâng giữ những lời dạy của Chúa và luật lệ Ngài một cách hoàn toàn, không chỗ nào chê trách được. Nhưng hai ông bà không có con, vì Ê-li-xa-bét không thể sinh con được. Hơn nữa, cả hai người đều cao tuổi.

Một hôm Xa-cha-ri đang thi hành nhiệm vụ tế lễ trước mặt Thượng Đế, vì ngày đó là phiên của nhóm ông.  Theo tục lệ bắt thăm giữa các thầy tế lễ, Xa-cha-ri trúng thăm để vào đốt hương nơi đền thờ của Chúa.  Bên ngoài có rất đông người đang cầu nguyện trong giờ dâng hương. Bỗng một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Xa-cha-ri, đứng bên phải bàn dâng hương.  Nhìn thấy thiên sứ, Xa-cha-ri giật mình hốt hoảng. Nhưng thiên sứ trấn an, “Xa-cha-ri ơi, đừng sợ. Thượng Đế đã nghe lời cầu nguyện của ông rồi. Ê-li-xa-bét, vợ ông sẽ sinh một trai, ông hãy đặt tên là Giăng.  Con ấy sẽ mang niềm vui sướng cho ông, và nhiều người sẽ mừng rỡ vì nó ra đời. Giăng sẽ làm một vĩ nhân cho Chúa; sẽ không uống rượu hay thức uống say, và ngay từ khi mới sinh ra đã được đầy dẫy Thánh Linh.  Giăng sẽ đưa nhiều người trong Y-sơ-ra-ên trở về với Thượng Đế là Chúa mình.  Người sẽ đi trước mặt Chúa với thần linh và năng quyền của Ê-li. Người sẽ làm cho cha mẹ và con cái hòa thuận với nhau, và đưa những kẻ bất phục tùng Thượng Đế trở về đường chánh, để chuẩn bị dân chúng chào mừng Chúa đến.”                                                                                         Lu-ca 1: 5-17 (BPT)

Một thiên sứ đã phán với Xa-cha-ri rằng con trai của ông, Giăng sẽ là sứ giả để chuẩn bị một lối đi cho sự sắp đến của Đức Chúa Trời. Tin tức đó thì khá tốt, nhưng phần cuối của thông báo đã khiến cho cả thiên đàng núng động. Chính Chúa- Đức Chúa Trời- sẽ đến trên đất. Ngài sẽ là Đấng giải cứu giao ước. Tin tức này đã phải khiến cho Satan sửng sốt.

Không có nghi ngờ gì Xa-cha-ri lúng túng bởi ông đang cố gắng để hiểu hết những điều này. Việc nhìn thấy một thiên sứ là điều không thể nghe thấy được trong thời điểm của ông ấy. Và tin tức về Ê-li-xa-bét có một con trai vào độ tuổi của họ cũng đã quá đủ để khiến cho một ông già khựng lại. Nhưng sau đó lại được cho biết rằng Đức Chúa Trời Đấng Sáng Tạo sẽ đến chính là Đấng Giải Cứu đã Được Hứa- điều này thì không thể tin được! Tuy nhiên Xa-cha-ri cũng quen thuộc với những bài viết của các nhà tiên tri.

Bốn trăm năm trước thời kỳ của ông, tiên tri Ma-la-chi đã viết về sự kiện này.

“CHÚA Toàn Năng phán, “Ta sẽ sai sứ giả của ta đi trước chuẩn bị đường cho ta. Bỗng nhiên CHÚA là Đấng ngươi đang tìm kiếm sẽ ngự đến trong đền thờ Ngài; sứ giả của giao ước mà ngươi mong mỏi, sẽ đến.”  Ma-la-chi 3:1

Ê-li-xa-bét

Xa-cha-ri về đến nhà cảm thấy điếng người. Và Đức Chúa Trời giữ lời Ngài; nó xảy đến như cách thiên sứ báo rằng nó sẽ xảy đến.

Sau đó Ê-li-xa-bét, vợ Xa-cha-ri thụ thai. Bà ở biệt trong nhà suốt năm tháng trời. Ê-li-xa-bét nói rằng, “Hãy xem điều Chúa đã làm cho tôi! Đồng bào tôi xấu hổ về tôi nhưng Chúa đã lấy sự xấu hổ khỏi tôi.”

Lu-ca 1: 24, 25 (BPT)

Nhưng có một câu hỏi vẫn theo sau tâm trí của Xa-cha-ri. Đó là cách Đấng Tạo Hóa sẽ đến trên đất như thế nào? Có phải Ngài sẽ đến trong một kiệu vàng lái bởi bảy con ngựa trắng, bao quanh bởi các đoàn thiên sứ mặc bởi ánh sáng tuyệt vời? Có phải Ngài sẽ thoái vị các người cai quản Rô-ma- vua Hê-rốt sẽ bị đuổi ra khỏi ngai vua? Thiên sứ đã không nói.

Ma-ri

Tình huống bây giờ đã được dịch chuyển. Thiên sứ đến thăm một người nữa, lần này là một cô gái trẻ với cái tên là Ma-ri.

Sau khi Ê-li-xa-bét mang thai được sáu tháng thì Thượng Đế sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến Na-xa-rét, một thị trấn miền Ga-li-lê gặp một trinh nữ. Cô đã hứa hôn với một người tên Giô-xép thuộc dòng họ vua Đa-vít. Cô tên Ma-ri. 

Lu-ca 1: 26, 27 (BPT)

Giô-xép và Ma-ri đã đính hôn cùng nhau theo như phong tục người Do Thái. Kinh Thánh nói rằng cả hai Giô-xép và Ma-ri là con cháu huyết thống của Vua Đa-vít đã sống 1000 năm trước đó.

Thiên sứ đến gặp cô và nói, “Chào cô! Chúa đã ban phúc cho cô và ở cùng cô.”

Nhưng Ma-ri sửng sốt về lời chào của thiên sứ, không hiểu lời ấy có nghĩa gì.

Thiên sứ bảo cô, “Cô Ma-ri ơi, đừng sợ; Thượng Đế đã ban ân phúc Ngài trên cô. Hãy nghe đây. Cô sẽ mang thai và sinh một bé trai, cô hãy đặt tên là Giê-xu.

Lu-ca 28-31 (BPT)

Cái gì!? Bây giờ lại là Ma-ri người không thể nói nên lời. Khi Ma-ri cuối cùng nói được, bà hỏi một câu hỏi lô-gíc.

Ma-ri thưa với thiên sứ, “Làm sao chuyện ấy xảy ra được, trong khi tôi là một trinh nữ?”

Thiên sứ đáp, “Thánh Linh sẽ đến trên cô và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ che phủ cô. Vì thế mà hài nhi sinh ra sẽ là hài nhi thánh và được gọi là Con Thượng Đế.

Lu-ca 1: 34, 35 (BPT)

Ma-ri sẽ là mẹ của Đấng Giải Cứu Giao Ước!

Tất cả bây giờ đã rõ ràng. Ma-ri đã biết những câu chuyện này tốt. Về lại với vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời đã hứa với Ê-va rằng Đấng Giải Cứu Giao Ước sẽ là con của người nữ. Lời hứa đã không nói là con cái của họ, ám chỉ về cả người đàn ông và đàn bà. Bây giờ giao ước sắp được hoàn thành, và con trẻ sẽ được sinh ra bởi một trinh nữ- con đó sẽ là con cháu của người nữ mà thôi. Con trẻ đã không có một người cha là con người. Điều dường như là một sự lựa chọn không đáng kể này bây giờ đã trở thành một gánh nặng to lớn.

Nhưng ký hiệu nhỏ này trong các bước đi của lịch sử có sự phân nhánh lớn hơn. Bởi vì Con Trẻ không được thụ thai bởi nòi giống của một người đàn ông, Con Trẻ không phải là một phần của dòng máu của A-đam. Tất cả con cháu của A-đam đã thừa hưởng bản tính của ông- bản tính tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đã không được sinh ra là một con trai của A-đam. Nhưng mà, Ngài là Con của Chúa. Ngài phải có bản tính của Đức Chúa Trời chí cao. Vì thế mà thiên sứ gọi Con Trẻ và Đấng Thánh. Con Trẻ này vô tội, giống như là Đức Chúa Trời là vô tội, Chúa Giê-xu phải hoàn hảo từ lúc được thụ thai.

Như vậy, Đức Chúa Trời đã không đến với tất cả sự tráng lệ và lộng lẫy của Thiên Đàng. Hơn thế nữa, Ngài đã đến với thế giới như cách tất cả con người đã từng và sẽ luôn luôn như vậy- đến như một con trẻ! Thiên Sứ phán…

Hiện thời Ê-li-xa-bét, bà con cô đang mang thai một bé trai, mặc dù bà rất cao tuổi. Ai cũng nghĩ bà ấy không thể nào sinh con được, tuy nhiên bà đã mang thai được sáu tháng rồi.  Vì việc gì Thượng Đế làm cũng được cả!”

Ma-ri thưa, “Tôi đây là đầy tớ của Chúa. Xin việc ấy được thành theo điều người nói!” Rồi thiên sứ từ giã Ma-ri.

Lu-ca 1: 36-38 (BPT)

Ma-ri đã biết rằng Ê-li-xa-bét quá già để có thể có con. Chắc chắn rằng nếu Ê-li-xa-bét cũng có thể thụ thai, thì cũng có thể tin được rằng một trinh nữ sinh con. Ma-ri chọn việc tin cậy nơi Đức Chúa Trời.

Giăng

Đến kỳ sinh nở, Ê-li-xa-bét sinh ra một bé trai.  Láng giềng và bà con đến chung vui vì nghe Chúa đã tỏ lòng nhân từ đối với bà.                                                                    Lu-ca 1: 57 (BPT)

Giăng đã được sinh ra như Đức Chúa Trời đã hứa. Kinh Thánh nói rằng đó quả là một dịp, và tất nhiên nó phải là như vậy, vào ngày đó và dấu hiệu tuổi già được gắn liền với người không thể sinh con được. Xa-cha-ri rất mừng rỡ và đã phát ra một lời nói, một lời chúc phước ngợi khen đối với Đức Chúa Trời. Điều mà ông phải nói đã thật sự mà một tour nhỏ về lịch sử thế giới, được nhấn mạnh với các lời hứa được lặp đi lặp lại của Đức Chúa Trời thông qua các thế kỷ- lời hứa để gửi một Đấng Giải Cứu. Chúng ta có thể hình dung được ông già Xa-cha-ri bồng một đứa trẻ lên cao, chăm nhìn mắt mình vào em bé Giăng và nói:

“Bây giờ, con ơi, con sẽ được gọi là nhà tiên tri của Đấng Tối Cao. Con sẽ đi trước để dọn đường cho Chúa.”                                                                                                    Lu-ca 1: 76 (BPT)

Giăng sẽ là sứ giả người sẽ tuyên bố về sự đến của Đấng Giải Cứu Giao Ước đến thế giới.

Nghĩa Của Các Danh Xưng

Kinh Thánh ghi lại nhiều ví dụ về những tiên tri đã sống trước khi Chúa Giê-xu được sinh ra, người đã viết với sự chính xác tuyệt đối về việc Ngài đến. Tiên tri Ê-sai ghi lại điều này 700 năm trước khi Chúa Giê-su sinh ra…

Có một con trẻ được sinh ra cho chúng ta; Thượng Đế ban cho chúng ta một con trai. Người sẽ dắt dẫn dân sự mình. Danh Ngài là Cố Vấn Tuyệt Vời, Thượng Đế Toàn Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An.  Ê-sai 9:6 (BPT)

Chú ý cách mà con trẻ được gọi là Thượng Đế Toàn Năng. Có nhiều những danh xưng khác

mà mô tả các mặt khác của bản tính của Đức Chúa Trời:

Con của Đức Chúa Trời: Tên này là một ngụ ý và không có ý nghĩa về mặt vật lý. Nó chỉ đơn giản là Giê-xu có bản tính của Đức Chúa Trời, trái ngược với con của A-đam là những người có bản tính tội lỗi.

Con tượng trưng cho vinh hiển của Thượng Đế và là hình ảnh trung thực của bản chất Ngài [Đức Chúa Trời]…  Hê-bơ-rơ 1:3 (BPT)

Con Loài Người: Danh xưng này được dùng để nhấn mạnh về nhân tính của Chúa Giê-xu và tuyên bố sự nhận diện của Ngài. Qua các thế kỷ, các học giả đã nhận ra thuật ngữ này được dùng để ám chỉ đến Đấng Được Sức Dầu.

Khi cả hai danh xưng trên kết hợp lại, chúng sẽ tạo nên một ấn tượng hoàn hảo trong sự thật là…

Ngài [Đức Chúa Trời] khiến chính Ngài có thể thấy được trong thể xác con người… 1 Ti-mô-thê 3:16 (BPT)

Ngôi Lời: Đức Chúa Trời đã không nói về chính Ngài, Ngài bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Những lời được nói đã trở nên những lời Sống.

Ban đầu Ngôi Lời đã hiện hữu, Ngôi Lời đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời…Ngôi Lời đã trở nên xác thịt và ngự giữa chúng ta… Giăng 1: 1, 14 (BD 2011)

Đức Chúa Trời đến với thế gian bằng chính mình để giải thích cách mà con người có thể được cứu khởi sự chết đời đời. Nghĩ về điều đó theo cách này. Bạn thấy một xe ủi đất đang dọn con đường, nhưng nằm trên đường là một tổ kiến. Bạn biết rằng lũ kiến đó sắp bị giết chế, nhưng bạn có thể làm được điều gì? Câu trả lời duy nhất đó là trở nên một con kiến và cảnh báo chúng theo cách mà kiến cảnh báo lẫn nhau về mối nguy hiểm đang chuẩn bị đến.

 Ðức Chúa Jesus Christ đã đến thế gian để cứu những kẻ tội lỗi… 1 Ti-mô-thê 1:15 (BD 2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.