36. Giẻ Bẩn Thỉu

Chúa Giê-xu là một người kể chuyện bậc thầy, thường sử dụng những câu chuyện ngụ ngôn để chuyển tải một ý nào đó. Một câu chuyện ngụ ngôn là một câu chuyện chứa một thông điệp đơn giản. Trong trường hợp này, Ngài hướng câu chuyện đến những người mà nghĩ rằng họ công bình với Chúa bởi vì họ tin cậy nơi chính họ.

Ngài lại phán thí dụ nầy về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dể kẻ khác: Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thâu thuế.

Lu-ca 18: 9-10 (1934 VIET)

Trong văn hóa Do Thái ngày ấy, người Pha-ri-si được xem như là những người giữ luật Môi-se quá kỹ càng. Ngược lại, những người thâu thuế được xem như là những kẻ lừa đảo. Bây giờ có hai loại người đến từ hai đầu khác nhau của khuôn đạo đức, cầu nguyện ở cùng một nơi.

Người Pha-ri-si

Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi.

Lu-ca 18: 11-12 (1934 VIET)

*Sự kiêng ăn, hoặc không ăn thức ăn, được cho là để dành thời gian cho việc cầu nguyện. Ngài cũng dâng một phần mười thu nhập của mình để dùng vào việc từ thiện.

Việc tự vỗ vào lưng mình, người Pha-ri-si đề cập đến rằng chỉ một số điều mà họ làm hoặc đã không làm. Danh sách của họ có thể rất dài dòng. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Cái cách mà họ đã cầu nguyện bày tỏ thái độ ở trong lòng Họ dựa vào cách sống công chính của chính họ (hoặc những việc thiện) để khiến họ trở nên công bình trước mặt Chúa.

 Người Thâu Thuế

Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!

Lu-ca 18-13 (1934 VIET)

Người thâu thuế cảm thấy quá choáng ngợp bởi sự nhận biết rằng mình là một người có tội và ông thật sự cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Ông cầu xin ân điển của Đức Chúa Trời, xin Ngài chu cấp cho một cách để thoát ra khỏi sự trừng phạt đúng đắn cho tội lỗi của mình. Chúa Giê-xu tiếp tục:

Ta nói cùng các ngươi, người nầy trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên.

Lu-ca 18:14 (1934 VIET)

Sự Ăn Năn

Điều thú vị là Chúa Giê-xu xem sự ăn năn tội đồng nghĩa với sự hạ mình. Kinh Thánh làm rõ điều này rằng sự kiêu ngạo là điều khiến Sa-tan sa ngã. Đó cũng là sự kiêu ngạo làm cho con người không việc nhận ra rằng mình là một tội nhân, cần phải tin cậy nơi Chúa. Người Pha-ri-si được thuyết phục rằng, nếu họ cần cù trong việc chăm xem tất cả các Luật và thực hiện các việc làm tốt, Chúa cũng sẽ rất hài lòng. Họ tự hào cho đến độ họ cảm xúc mù lòa đối với nhu cầu của chính mình. Giê-xu phán:

Ngài đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời, mà giữ lời truyền khẩu của loài người!

Mác 7: 6-8 (1934 VIET)

Mù Lòa

Ở bên ngoài, Người Pha-ri-si đã trải qua các hành động để tỏ ra rằng mình công chính, nhưng ở bên trong thì rất tội lỗi. Họ cũng cắt bớt ý định của Mười Điều Răn bằng cách thêm vào những luật lệ được tạo ra bởi con người. Chúa Giê-xu phán:

“dường ấy, các ngươi lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác nữa giống như vậy.”

Mác 7:13 (1934 VIET)

Người Pha-ri-si tin rằng sự tuân thủ về mặt tôn giáo, công việc tốt lành của họ, và dòng máu người Do Thái sẽ khiến họ công bình trước mặt Chúa.

Chúa Giê-xu nói những điều đó không làm gì để khiến cho một người trở nên được chấp nhận, bởi vì tội tỗi…

“…Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người…”

                                                                                                      Mác 7:23 (1934 VIET)

Kinh Thánh rất rõ ràng trong điểm này: những công việc tốt không đạt được chỗ đứng đúng đắn với Chúa. Rõ rằng Kinh Thánh nói…

… Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp…

Ê-sai 64:6 (1934 VIET)

Nô Lệ

Đôi khi những người đó xem họ là biểu mẫu của sự hoàn hảo, nhưng Kinh Thánh nói ngược lại. Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người…

…là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết…

Rô-ma 6:16 (1934 VIET)

Tội lỗi đã quấn lấy xiềng xích của nó quanh cuộc sống của mỗi con người.

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi.

Giăng 8:34 (1934 VIET)

Chúng ta thường cảm thấy bức bối bởi vì chúng ta càng cố gắng chừng nào để làm những điều đúng, chúng ta càng thấy mình dường như thất bại bấy nhiêu. Giống như chúng ta có môt lĩnh vực trong cuộc sống ở dưới tầm kiểm soát của mình, chúng ta thấy mình không tốt ở những lĩnh vực khác. Trong mọi cách, bản tính tội lỗi đi ngược lại với những nổ lực sống tốt của chúng ta. Đó là lý do vì sao mà Lời Hứa Nguyện Đầu Năm thường không thành công.

Thêm vào đó, Kinh Thánh nói về Sa-tan đang làm cho con người là NÔ LỆ của nó. Điều này không nhất thiết có nghĩa người đó đang bị sử dụng vào những điều thầm kín; thế nhưng, Quỷ điều khiển con người bằng sự cám dỗ và kiêu ngạo để hoàn thành được điều nó muốn. Thực ra, Sa-tan làm việc rất chăm chỉ để thuyết phục con người rằng nó vốn rất tốt. Kinh Thánh nói rằng con người cần phải…

và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó.                                                                          

2 Ti-mô-thê 2:26 (1934 VIET)

Chỉ bởi vì con người là nô lệ cho tội lỗi và Sa-tan, điều này không làm công chính một lối sống tội lỗi. Đức Chúa Trời vẫn tính đến trách nhiệm của mỗi người trong các sự lựa chọn họ làm. Nhưng là nô lệ tạo nên một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Những điều mà một người hoàn hảo cần để bước nào sự hiện diện của một Chúa hoàn hảo thì thì vượt quá khả năng của con người để có thể đạt được.

Một câu hỏi lâu đời vẫn còn lại. “ Làm sao để chúng ta có thể xóa bỏ đi tội lỗi của mình và đạt được sự công chính bằng với sự công chính của Đức Chúa Trời để có thể được chấp nhận vào sự hiện diện của Ngài?

 Tôi Được Sinh Ra Là Một Cơ Đốc Nhân…

Từ Cơ Đốc Nhân hàm ý là người của Đấng Christ hoặc ở trong nhà Đấng Christ. Ý nghĩa Kinh Thánh đã bị xuyên tạc và rắc rối mà không thể tin được. Nhưng thậm chí trong ý nghĩa gốc của từ đó, để nói rằng một người được sinh ra là một Cơ Đốc Nhân là không đúng. Được sinh ra trong một gia đình Cơ-Đốc Nhân không khiến bạn trở nên một Cơ Đốc Nhân cũng giống như việc sinh ra trong một bệnh viện khiến bạn trở thành một Bác Sỹ. Việc sinh ra về mặt thể xác chẳng liên quan gì đến mối quan hệ với Đức Chúa Trời hoặc số phận của chúng ta.

Mặc dầu thuật ngữ này được dùng rất phổ biến ở khắp các quốc gia, chúng ta phải hiểu rằng nó chỉ có thể dùng để nói đến mỗi cá nhân. Một số quốc gia được xem là các nước Cơ Đốc đã vi phạm rất nhiều tội lỗi trong danh Đấng Christ. Những quốc gia khác thì bị sa đọa đạo đức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.