39. Địa Ngục

Trong vòng ba năm Chúa Giê-xu dạy tất cả những người biết lắng nghe. Điều này dường như là một khoảng thời gian cực ngắn, so với tất cả mọi thứ đã xảy ra. Sự dạy dỗ của Ngài đi từ việc an ủi cho đến kích động, từ các câu chuyện ngụ ngôn cho đến các tường thuật của những người thật, mỗi lời dạy phù hợp với nhu cầu của người nghe. Trong tình huống này, Chúa Giê-xu đang nói tới một câu chuyện có thật sau đây:

Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo, trên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người.

Lu-ca 16: 19-21 (1934 VIET)

Người Ăn Xin Chết

Sau đó, La-xa-rơ chết, thiên sứ mang anh đặt vào lòng của Áp-ra-ham.

Lu-ca 16:22 (BPT)

Ý định của phần nghiên cứu này cho rằng Lòng Của Áp-ra-ham tức là tương đương với Thiên Đàng và đôi khi được ngụ ý tới là Pa-ra-đi (Paradise). Người đàn ông đang được hỏi ở đây là một người khác hơn là La-xa-rơ trong câu chuyện trước. La-xa-rơ này đến Pa-ra-đi không phải vì ông nghèo, nhưng vì ông tin cậy nơi Đức Chúa Trời.

Người Đàn Ông Giàu Có Chết

Ông nhà giàu cũng chết và được chôn cất.  Trong chỗ người chết ông nhà giàu quá sức đau đớn. Từ xa xa ông nhìn thấy Áp-ra-ham và La-xa-rơ bên cạnh. Ông kêu, ‘Áp-ra-ham, tổ của con ơi, xin thương xót con! Xin bảo La-xa-rơ nhúng ngón tay vào nước để làm mát lưỡi con một tí vì con khổ quá sức trong lửa nầy!

                                                                          Lu-ca 16: 22-24 (BPT)

Người đàn ông giàu đã xuống Địa Ngục, không phải bởi vì ông giàu có, nhưng bởi vì ông đã lờ đi Chúa và chỉ sống cho chính bản thân của mình lúc còn ở trên đất. Ông cầu xin Áp-ra-ham giúp đỡ.

Nhưng Áp-ra-ham đáp, ‘Con ơi, con hãy nhớ lại khi còn sống trên đời, con đã có đủ thứ của ngon vật lạ, còn La-xa-rơ chỉ gặp toàn những bất hạnh. Bây giờ anh ta được sống thoải mái ở đây, còn con phải chịu khổ hình. Hơn nữa, có một hố sâu giữa chúng ta với con, cho nên không ai có thể từ đây băng qua đó hay từ đó băng qua đây được.’

Lu-ca 16: 25-26 (BPT)

Đó Là Kết Cục

Kinh Thánh nói rõ rằng một người chỉ có thể ăn năn- có một sự thay đổi trong tâm trí mình- trong khi còn ở trên đất. Sau khi người đó chết đi, sẽ không còn có cơ hội thứ hai, không còn cơ hội nào để thoát khỏi Địa Ngục để vào Thiên Đàng. Những người chết đi và không ở trong một mối quan hệ đúng với Đức Chúa Trời vẫn bị chia cắt khỏi Ngài mãi mãi. Không có ở đâu trong Kinh Thánh cho rằng một người nào có thể thoát khỏi nơi khốn khổ này. Thậm chí người giàu có khóc lóc lớn tiếng van xin một sự giảm nhẹ từ sự giày vò và đau đớn, nhưng không được gì. Ân điển chỉ có thể được nhận trong cuộc sống này. Người giàu có vẫn tiếp tục…

Ông nhà giàu thưa, ‘Cha ơi, vậy xin sai La-xa-rơ đến nhà cha của con.  Con có năm anh em, bảo La-xa-rơ cảnh cáo họ để họ khỏi rơi vào chốn khổ hình nầy.’

Lu-ca 16: 27-28 (BPT)

Mặc dầu người đàn ông này ở trong khổ hình kinh khiếp, ông có thể nhớ lại cuộc sống của mình ở trên đất. Ông biết rằng năm người anh em của mình không đang ở trong mối quan hệ đúng đắn với Chúa và muốn họ được cảnh báo.

Suy nghĩ về việc tổ chức tiệc với bạn của mình ở Địa Ngục là điều lạ lẫm với Kinh Thánh. Những người ở trong Địa Ngục sẽ không mong đợi điều này xảy đến với những kẻ thù kinh khủng nhất của họ.

Nhưng Áp-ra-ham đáp, ‘Họ có luật pháp Mô-se và lời dạy của các đấng tiên tri; họ phải vâng theo các lời dạy ấy.’  Ông nhà giàu tiếp, ‘Không phải vậy, Áp-ra-ham, cha con ơi! Nếu có người nào sống lại từ trong kẻ chết đến nới với họ, họ sẽ tin và ăn năn hối hận.’  Nhưng Áp-ra-ham đáp ‘Nếu họ không nghe Mô-se và các nhà tiên tri thì dù cho người chết sống lại bảo họ, họ cũng chẳng tin đâu.’”

Lu-ca 16: 29-31 (BPT)

Lúc trước, chúng ta đọc về một người mà Chúa Giê-xu đã khiến sống lại từ sự chết. Thế nhưng mặc cho sự mô tả lớn về quyền năng này, nhiều người vẫn không tiếp nhận Chúa Giê-xu. Thay vào đó, họ âm mưu để giết Ngài. Kinh Thánh nói rằng nếu con người từ chối việc tin cậy nơi Lời Được Chép Lại Ngài, thì…

dù cho người chết sống lại bảo họ, họ cũng chẳng tin đâu.’

Lu-ca 16: 31 (BPT)

Sự mô tả về Địa Ngục hầu như đồng nghĩa với Hồ Lửa. 1 Kinh Thánh nói rằng những người bước vào Địa Ngục đã bước vào sự trừng phạt đời đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.