7. Tội Lỗi Bắt Đầu

Sự Sáng Tạo kết thúc với sự đóng ấn chấp nhận của Chúa. Ngài phán rằng điều đó là tốt. Tất cả mọi thứ đều theo trật tự. Không có nỗi đau nào, không có bệnh tật, không có khó khăn trong việc đấu tranh giành sự sống, không có sự bất hòa, và trên tất cả không có sự chết. Giữa Chúa và con người tồn tại một mối quan hệ độc đáo, một sự thông công, một tình bạn hữu. Vườn Ê-đen là một nơi hoàn hảo để sống. Mọi thứ cũng đều tốt.

Nhưng hôm nay chúng ta có những nỗi đau những căn bệnh và chỉ có đấu tranh giành sự sống. Có lúc chúng ta ước rằng những lời nói xích mích là vấn đề duy nhất của chúng ta. Thay vào đó, ở bất cứ lúc nào, chính thể chiến tranh nắm quyền ở nhiều nơi trên thế giới. Mọi thứ đều trở nên hư hại, đỗ vỡ hoặc kiệt quệ. Từ mỗi góc của các giới động vật cho đến tất cả loài người, cuộc sống bao vây bởi những khó khăn không ngừng. Thế giới không còn là một nơi tốt đẹp nữa. Điều gì đã xảy ra?

Lu-xi-phe

Mọi điều đều bắt nguồn từ khu vườn Ê-đen. Kinh Thánh nói về Lu-xi-phe…

Đời sống ngươi thật tuyệt diệu, như đang sống trong vườn Ê-đen, là vườn của Thượng Đế. Ngươi mang đầy châu ngọc…

Ê-xê-chi-ên 28:13 (BPT)

Lu-xi-phe, ngươi sẽ nhớ, là một thần quyền năng nhất Chúa đã tạo dựng. Tên của người có nghĩa là sao mai. Ngài thuộc về hàng thiên sứ được gọi là chê-ru-bim và được lựa chọn bởi Chúa để thực hiện những trọng trách đặc biệt mà khiến thần ấy được mang đến trong sự hiện diện của Chúa.

Ta đã chỉ định một thiên sứ trông nom ngươi.  Ta đặt ngươi trên núi thánh của Thượng Đế…

Ê-xê-chi-ên28:14 (BPT)

Lu-xi-phe là hoàn hảo. Thần được mô tả là có một vẻ đẹp và sự khôn ngoan tuyệt vời. Đời ngươi thật tốt lành  từ ngày ngươi mới được tạo nên,

Ê-xê-chi-ên 28:15 (BPT)

Trước kia ngươi là một tấm gương của sự toàn mỹ, đầy khôn ngoan và đẹp toàn hảo.

Ê-xê-chi-ên 28:12 (BPT)

Mặc dầu Lu-xi-phe đã là một thiên sứ có quyền lực nhất, không có sự ám chỉ trực tiếp nào đến việc Lu-xi-phe cai trị các thần khác.

Sự Kiêu Ngạo

Khi mà sự kiện tiếp theo xảy ra trong lịch sử là lúc sự tranh luận bắt đầu. Điều này có thể đã xảy ra một thời gian sau khi công cuộc sáng tạo được hoàn thành. Co thể có một sự khác nhau lớn trong ý kiến về thời gian, nhưng những điều đã xảy ra thì rất rõ ràng. Kinh Thánh nói rằng Lu-xi-phe trở nên kiêu ngạo. Vẻ đẹp và quyền năng đi vào trong đầu của thiên sứ ấy, nói như vậy. Kiêu ngạo dẫn đến tham vọng. Năm lần Lu-xi-phe nói, “Tôi sẽ”. Một công trình nghiên cứu có thể được thực hiện về những Tôi sẽ này, nhưng, tóm lại, việc nói rằng Lu-ci-phe muốn bày tỏ một sự chống đối trên thiên đàng.

Hỡi vua Ba-by-lôn, ngôi sao mai… Ngươi tự nhủ, “Ta sẽ lên trời. Ta sẽ đặt ngôi mình bằng với các ngôi sao của Thượng Đế.  Ta sẽ ngồi ở Xa-phông, trên đồi của núi thánh. Ta sẽ cất mình lên trên các từng mây. Ta sẽ như Đấng Tối Cao.”

Ê-sai 14: 12-14 (BPT)

Không chỉ Lu-xi-phe muốn thống trị Thiên Đàng, nhưng thiên sứ ấy còn kiên quyết để được giống như Đấng Tối Cao. Lu-xi-phe quyết định một việc làm táo bạo để thay thế bản thân Chính Chúa. Sau đó Lu-xi-phe sẽ là lãnh đạo của tất cả các thiến sứ và vũ trụ này sẽ nằm dưới sự thống trị của mình. Lòng của Lu-xi-phe nảy sinh ra các tham vọng kiêu ngạo. *Đấng Tối Cao là một trong các tên của Chúa.

Kẻ hở duy nhất trong kế hoạch của Lu-xi-phe là Chúa biết tất cả mọi việc. Ngài là Đấng toàn năng và các suy nghĩ của Lu-xi-phe cũng không trốn thoát được khỏi Chúa. Kinh Thánh nói rằng Chúa ghét sự kiêu ngạo. Đó là điều đầu tiên trong danh sách các điều mà Ngài gớm ghiếc.

Có sáu điều CHÚA ghét, Và bảy điều Ngài gớm ghiếc: Con mắt kiêu ngạo…

Châm Ngôn 6: 16-17 (BD2011)

Lu-xi-phe cố ý đi ngược lại với kế hoạch của Chúa cho thiên sứ đó. Chúng ta phải nhớ rằng Ngài đã không sáng tạo các thiên sứ giống như các rô-bốt. Họ đều được sáng tạo với một ý chí. Sự lựa chọn của họ để phục vụ là một biểu hiện của sự vui lòng vâng phục Chúa Đấng Tối Cao. Nhưng Lu-xi-phe trở nên không thỏa mãn với việc chỉ là một thiên sứ. Lu-xi-phe muốn điều gì đó lớn hơn và tốt đẹp hơn theo tâm trí mình. Thiên sứ ấy trở nên kiêu ngạo và chọn lựa để nổi loạn. Lu-xi-phe coi thường cả bản thân mình và Đấng Tạo nên mình. Từ điển cho biết rằng coi thường có nghĩa là: khinh rẻ; nhìn thấp về; rất không thích; ghét.  Chúa gọi thái độ của Lu-xi-phe là tội.

Sự Xét Đoán

Bởi vì Chúa là toàn hảo, Ngài không thể xem tội lỗi của Lu-xi-phe như là không thành vấn đề. Sự toàn hảo, theo như tính chất tự nhiên nhất, đòi hỏi sự vắng mặt của sự không hoàn hảo. Chúng ta sẽ thấy lẽ thật này lặp đi lặp lại khi chúng ta tiến triển theo Kinh Thánh.

Chúa là đúng (công bình), không thể có bất cứ phần nào sai.

Sự Thánh Khiết của Chúa không có chỗ nào cho tội lỗi.

Chúa là Đấng vô tội, không thể dung thứ tội lỗi trong sự hiện diện của Ngài.

Đây là một sự thật chắc chắn giống như bất kỳ quy luật vật lý nào cai quản vũ trụ. Chúa đối đáp với tội của Lu-xi-phe ngay lập tức. Ngài đuổi Lu-xi-phe ra khỏi địa vị thiên sứ ấy có trên Thiên Đàng.

và ngươi đã phạm tội. Cho nên ta ném ngươi xuống khỏi núi của Thượng Đế một cách nhục nhã. Thiên sứ trông nom ngươi… Ngươi quá tự phụ vì vẻ đẹp của mình. Ngươi làm hư hỏng sự khôn ngoan mình vì uy danh ngươi. Ta ném ngươi xuống đất…                                         Ê-xê-chi-ên 28: 16-17 (BPT)

Lu-xi-phe đã không ra đi mà không có một cuộc chiến. Thiên sứ ấy vẫn rất mạnh, và hơn thế nữa, nhiều thiên sứ khác cũng theo người. Kinh Thánh đưa ra một số chi tiết chính xác về những điều đã xảy ra. Để giúp bạn có thể hiểu được câu chuyện này, tôi đã móc nối những nội dung lại với nhau. Khi bạn đọc, bạn sẽ thấy bối rối về người mà những điều này đang nói đến, đã được lượt bỏ ở phần sau của đoạn viết.

Rồi có một dấu lạ khác hiện ra trên trời: Một con rồng khổng lồ màu đỏ …Đuôi nó quét một phần ba ngôi sao trên trời và ném xuống đất…

Rồi có cuộc tranh chiến trên trời. Mi-chen và các thiên sứ người chiến đấu cùng con rồng, con rồng cùng các thiên sứ nó cũng chống trả lại. Nhưng con rồng không thắng nổi cho nên nó và các thiên sứ nó mất chỗ đứng trên thiên đàng.

Con rồng khổng lồ bị ném ra khỏi thiên đàng. Nó là con rắn đời xưa, tức ma quỉ hay Sa-tăng, chuyên đi lường gạt thế gian. Con rồng cùng các thiên sứ nó bị ném xuống đất.

Khải Huyền 12: 3-4, 7-9 (BPT)

Ma Qủy , Sa-tan, Các Ma Qủy

Đoạn viết này cho biết rằng một phần ba các thiên sứ theo Lu-xi-phe trong cuộc nổi loạn. Lu-xi-phe được biết đến là Ma Quỷ hoặc Sa-tan.

Cũng như là các tên của Chúa bày tỏ các tính cách của Ngài, như vậy các tên của Lu-xi-phe cũng bày tỏ tính cách của nó. Sa-tan có nghĩa là chống nghịch hoặc kẻ thù; Quỷ có nghĩa là kẻ kết tội sai hoặc kẻ vu khống. Những thiên sứ nỗi loạn theo Sa-tan được gọi là các ma quỷ hoặc các ác thần.

Hồ Lửa

Khi Chúa đuổi Quỷ và các quỷ ra khỏi Thiên Đàng, đó là một câu duy nhất và đầu tiên trong việc phán xét những ác thần nổi loạn này. Kinh Thánh nói rằng Chúa có một chỗ cho sự phán xét cuối cùng,

… vào lửa đời đời đã dành sẵn cho Ác Quỷ và các quỷ sứ của nó

Ma-thi-ơ 25:41 (BPT)

Địa điểm này thường được đề cập đến là một Hồ Lửa. Thường thường các tranh hoạt hình mô tả Sa-tan và các quỷ của nó đứng ở giữa ngọn lửa cao đến ngang hông, đưa ra những mưu quỷ quyệt và phá hoại. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng Sa-tan vẫn chưa dừng ở đó. Nó bị đuổi ra khỏi Thiên Đàng, nhưng không vào trong Hồ Lửa. Sau đó, sau nhiều sự kiện xảy ra liên quan đến nó và các ma qủy của nó, Sa-tan sẽ bị nhốt lại trong nơi này để bị trừng phạt. Ám chỉ về tương lai, Kinh Thánh nói rằng…

Còn Ác Quỷ, kẻ đã lừa dối chúng, sẽ bị quăng vào hồ lửa và lưu huỳnh… và chúng sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời vô cùng.

Khải Huyền 20:10 (BPT)

Cuộc Chiến

Mặc dầu Chúa đã đuổi Sa-tan và các quỷ của nó ra khỏi sự hiện diện của chúng, chúng vẫn còn có quyền lực và sự khôn ngoan lớn.

Bây giờ chúng là kẻ thù của Chúa Đấng Tối Cao. Đó sẽ là cuộc chiến tranh toàn diện. Sa-tan chống đối lại tất cả những gì là tốt, tất cả những gì Chúa dự định làm, và bất cứ điều gì mà Chúa đứng về. Sa-tan sẽ chiến đấu dơ bẩn.

Về những sự kiện chính xác đã xảy ra ngay khi Sa-tan nổi loạn, chúng ta chỉ có thể suy diễn. Bạn hầu như có thể thấy Quỷ, thiêu đốt với sự ghen tỵ và căm ghét, lướt những ánh mắt gian xảo xung quanh vũ trụ tìm kiếm những chỗ yếu của đội binh của Chúa.

Không hề có chỗ yếu nào cả!

Phải có một cách để được bằng Chúa

Các mắt của Sa-tan chăm nhìn trên trái đất…và nó thấy con người

Chậm rãi- nó cười mỉa

chương tiếp theo ->

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.