18 Y-sơ-ra-ên và Giu-đa

 

Đức Chúa Trời đã nói với cả Áp-ra-ham và Y-sác rằng Đấng Giải Cứu sẽ là một trong các con cháu của họ. Cả hai người đàn ông này đều sống lâu rồi chết.

Gia-cốp (Y-sơ-ra-ên)

Y-sác có hai con trai là Ê-sau và Gia-cốp. Ê-sau giống như Ca-in, lèo lái cuộc sống mình chung quanh ý tưởng của chính ông, làm những việc ông thích. Ngược lại, Gia-cốp tin cậy nơi Đức Chúa Trời và bởi vì điều đó, Đức Chúa Trời xem ông là công bình. Gia-cốp thường đến với Chúa bằng những của lễ bằng huyết trên bàn thờ.

Gia-cốp dựng một bàn thờ …vì Thượng Đế đã hiện ra cùng ông.

Sáng Thế Ký 35: 6-7 (BPT)

Gia-cốp tin nơi các nguyên tắc được tìm thấy ở trong Lời của Chúa, rằng…

…vì nếu không đổ huyết thì không thể được tha tội.

Hê-bơ-rơ 9:22 (BPT)

Vì sự sống của thân thể nằm trong huyết. Ta đã ban cho các ngươi các luật lệ về việc đổ huyết trên bàn thờ. Chính nhờ huyết mà chuộc tội cho các ngươi, vì huyết là sự sống.

                                                                                   Lê-vi-ký 17:11 (BPT)

Mặc dầu Gia-cốp thường thất bại trong cuộc sống, Đức Chúa Trời vẫn là luôn là trọng tâm của niềm tin của ông. Sau này tên của ông được đổi thành Y-sơ-ra-ên, có nghĩa rằng Đức Chúa Trời thắng hơn. Ngày hôm nay dân tộc Y-sơ-ra-ên mà được bắt nguồn trực tiếp từ Gia-cốp, đặt nên của mình theo như người đó.

Đức Chúa Trời cũng làm mới lời hứa của mình với Gia-cốp, lời hứa giống như ông đã hứa với Áp-ra-ham và Y-sác. Đức Chúa Trời nói với Gia-cốp…

“Ta là CHÚA, Thượng Đế của Áp-ra-ham, ông nội con, và là Thượng Đế của Y-sác… Các gia tộc trên đất sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước.”

Sáng Thế Ký 28:13-14 (BPT)

Đức Chúa Trời phán rằng một người trong dòng dõi của Gia-cốp sẽ là một nguồn phước cho mọi dân tộc- một sự liên quan đến Đấng Giải Cứu được Hứa.

Gia-cốp (hay Y-sơ-ra-ên) có mười hai con trai và từ đó có mười hai gia tộc. Trước khi Gia-cốp chết, ông nói với con trai Giu-đa rằng thông qua gia tộc của ông Đấng Giải Cứu sẽ đến.

Ai Cập

Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp sống cuộc sống nửa du cư ở Ca-na-an (được biết đến là Y-sơ-ra-ên ngày nay). Vào những năm cuối đời của Gia-cốp, sự đói kém xảy ra trên đất nước và ông cùng với các con trai và gia đình họ di chuyển đến Ai-cập. Vào lúc đó, lớp người đói nghèo này được tính khoảng chỉ có bảy mươi người. Ai-cập nhận họ vào và đối xử tốt với họ.

Ba trăm năm mươi năm sau đó họ vẫn còn ở Ai-cập, nhưng lúc đó số lượng người ước tính đã lên tới hai triệu rưỡi người Y-sơ-ra-ên. Cac con cháu của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp đã thật sự trở thành một quốc gia lớn nhưng có một vấn đề- họ đang ở tại một đất nước sai. Họ đã được hứa cho đất Ca-na-an, chứ không phải là Ê-díp-tô. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã bảo với Gia-cốp trước đây rất lâu về việc bảy mươi người đã trốn cơn đói ở Ca-na-an.

“Ta sẽ ở cùng con, phù hộ con bất cứ nơi nào con đi và sẽ mang con về xứ nầy. Ta sẽ không rời bỏ con cho đến khi ta đã thực hiện xong lời hứa với con.”

Sáng Thế Ký 28:15 (BPT)

Egypt map

 

                                          

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.