5. Sáu Ngày Sáng Tạo Của Chúa

Chúa đã bắt đầu công việc sáng tạo của Ngài. Cái màn đã được hạ xuống. Lúc tất cả những đạo binh thiên quốc chăm xem, thiên đàng và đất được đặt trên khán đài. Với một từ, Chúa Đấng Thống Trị chiếu sáng. Màn trình diễn Thứ Nhất được hoàn tất: Ngày Thứ Nhất đã hoàn thành. Bây giờ còn năm màn trình diễn đặc biệt của Chúa theo sau ở năm ngày tiếp theo.

Các ngươi chưa biết sao? Các ngươi chưa nghe sao? Từ lúc ban đầu các ngươi chưa được bảo cho biết sao? Từ lúc lập nền trái đất các ngươi há chưa hiểu sao? Ðấng ngự trên vòm trái đất, Nhìn xuống nhân gian như châu chấu cào cào; Ngài giăng bầu trời ra như giăng một tấm màn; Ngài căng chúng ra như người ta căng lều để ở.                                              I-sai-a 40: 21-22 (BD 2011)

Kinh Thánh so sánh trái đất như một cái lều. Đó là một nơi để trú ngụ, một lều trại độc đáo nhất trong vũ trụ.  Nhưng để hành tinh trái đất thích hợp cho việc trú ngụ, việc xây dựng chính yếu cần phải được hoàn thành. Chúng ta có thể thấy các thiên sứ im lặng. Tấm màn mở ra vào Ngày Thứ Hai với công việc sáng tạo mở rộng. Mở rộng? Điều đó là gì? Để tôi giải thích.

Ngày Hai

Ðức Chúa Trời phán, “Phải có bầu trời ở giữa nước; hãy để nó phân cách nước với nước.” Vậy Ðức Chúa Trời tạo dựng bầu trời và phân cách nước ở dưới bầu trời với nước ở trên bầu trời, thì có như vậy. Ðức Chúa Trời gọi bầu trời là không trung. Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ nhì.

Sáng Thế Ký 1: 6-8

Khi Chúa sáng tạo nên thế giới, trái đất được bao phủ bởi nước. Vào Ngày Thứ Hai, chúng ta thấy sự bày tỏ rằng trái đất được sáng tạo từ lúc nguyên thủy thì khác với những gì chúng ta biết bây giờ. Kinh Thánh nói Chúa lấy một ít nước và đặt nó ở trên cao trên các từng trời. Mặc dầu một số nhà bình luận cho rằng điều này chỉ đơn giản ám chỉ đến các tầng mây, những người khác lý thuyết hóa sự

tồn tại của một mái vòm bằng hơi nước trong suốt bao quanh trái đất. Cho dù từ nước ở trên nói đến một cái vòm hay không, thì có bằng chứng rằng khí hậu khác biệt rất nhiều so với những gì chúng ta biết bây giờ.  Có thể là khí hậu nhiệt đới ở khắp mọi nơi.

Được biết rằng một bầu khí quyển chứa nhiều hơi nước có khả năng đạt đến hiệu ứng nhà kính. Sau này chúng ta sẽ thấy điều có thể đã thay đổi mọi thứ mà chúng ta biết bây giờ. Bất cứ trường hợp nào, theo như Kinh Thánh, Chúa sáng tạo nên một *khoảng không, có thể là đồng nghĩa với cái mà hiện nay chúng ta gọi là bầu khí quyển.

Ngày Thứ Ba

Vào lúc đầu của Ngày Thứ Ba, nước ở dưới khoảng không vẫn còn được tạo thành một đại dương lớn và không có đất liền nào có thể thấy được. Một lần nữa, Chúa phán

Rồi Thượng Đế phán, “Nước ở dưới trời phải gom lại một chỗ để đất khô hiện ra.” Sự việc liền xảy ra như thế. Ngài gọi chỗ khô ráo là “đất” và chỗ nước tụ lại là “biển.” Thượng Đế thấy điều đó thật tốt lành.

Sau đó Thượng Đế phán, “Đất phải sinh ra cây cối, một vài loại sinh ra hột giống và loại khác sinh ra trái cây có hột. Mỗi loại hột sẽ sinh ra nhiều cây khác cùng giống.” Sự việc liền xảy ra như Ngài phán. Đất sinh ra cây có hột giống, có thứ cây sinh ra trái có hột. Mỗi hột giống tạo ra cây cùng loại. Thượng Đế thấy điều đó thật tốt lành. Buổi chiều qua, buổi sáng đến. Đó là ngày thứ ba.

Sáng Thế Ký 1: 9-13 (BPT)

Ngày Thứ Ba được chia thành hai phần. Đầu tiên, chúng ta thấy đất khô hiện ra. Rõ ràng là, khi đáy đại dương chìm xuống, tạo nên các chổ lớn cho nước, đất khô xuất hiện, nhô lên từ đáy nước sâu. Thứ hai, chúng ta thấy sự sáng tạo của các cây có giống có hột và cây cối.

Vì CHÚA, Ðấng dựng nên các tầng trời; –Ngài chính là Ðức Chúa Trời, Ðấng tạo nên hình thể trái đất và dựng nên nó; Ngài lập nó vững vàng; Ngài không dựng nên nó để nó trống không, Nhưng Ngài dựng nên nó để có người ở– phán thế nầy: Ta là CHÚA, ngoài Ta không có thần nào khác.                                                            I-sai-a 45:18 (BPT)

Từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị để trái đất là một nơi để sống, và bây giờ sự sống của cây cối được tạo nên để chu cấp cho nhu cầu cơ thể của chúng ta: thức ăn để ăn, khí ô-xy để thở và gỗ để xây dựng.

Ngày Thứ Tư

Vào Ngày đầu tiên của sự sáng tạo, Chúa đã vén lên tấm màn của sự tối tăm khi Ngài phán phải có ánh sáng. Vào ngày thứ tư, Ngài sáng tạo nên các nguồn sáng. 1

 Ðức Chúa Trời phán, “Phải có các vì sáng trên không trung trong bầu trời để phân rẽ ngày và đêm; chúng phải trở thành những dấu hiệu để quy định mùa, ngày, và năm; chúng phải trở thành những vì sáng trong bầu trời để soi sáng trái đất,” thì có như vậy. Ðức Chúa Trời tạo dựng hai vì sáng lớn; vì sáng lớn hơn ngự trị ban ngày, vì sáng nhỏ hơn ngự trị ban đêm. Ngài cũng dựng nên các vì sao. Ðức Chúa Trời đặt chúng trên không trung trong bầu trời để soi sáng trái đất, để ngự trị ban ngày và ban đêm, và để phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ tư.

Sáng Thế Ký 1:14-19 (BD 2011)

Nếu việc Chúa tạo nên ánh sáng trước khi Ngài tạo nên mặt trời có vẻ lạ đối với chúng ta, chúng phải nhớ rằng việc sáng tạo nên ánh sáng đối với Chúa cũng dễ như là việc Ngài sáng tạo nên các vì sáng/ nguồn sáng.

“Ta là CHÚA, Ðấng làm nên mọi sự; Một mình Ta căng cả bầu trời…”

I-sai-a 44:24 (BD 2011)

Ngài dựng nên mặt trăng để ấn định các mùa; Còn mặt trời tự biết khi nào lặn xuống trong ngày.                                                         Thánh Thi 104:19 (BD 2011)

Trật Tự

Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao bày tỏ rằng Nhà Thiết Kế Vĩ Đại là Chúa của sự trật tự. Trật tự là luật của vũ trụ. Nó gắn với sự chính xác của một đồng hồ điện tử, thật vậy, nó đại loại giống như là một máy tính giờ. Chúng ta vẽ các đồ thị của mực thủy triều trước đó nhiều năm với sự tự tin rằng chúng sẽ chính xác. Chúng ta phóng các vệ tinh, biết chắc rằng chúng sẽ đến những hành tinh xa tại một thời điểm chính xác, giống như là *được lên chương trình. Cả hành tinh này phụ thuộc vào sự đều đặn của bình minh và hoàng hôn. Nếu không có khuôn mẫu đó, không có cái gì có thể tồn tại được.

Trật tự được xem thấy trong vũ trụ là kết quả của các quy luật vật lý điều khiển mọi thứ. Chúng ta có thể học biết những quy luật này thông qua nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau như là vũ trụ học, sinh học, vật lý và hóa học. Chúa đã tạo lập nên những luật vật lý này để điều hành vũ trụ với sự chính xác đáng kinh ngạc.

Chính Ngài là Ðấng có trước muôn vật, và muôn vật tồn tại trong Ngài.

Cô-lô-se 1:17 (BD 2011)

Chúng ta thường xem những luật này là hiển nhiên và không bao giờ suy nghĩ về việc trái đất của chúng ta sẽ như thế nào nếu không có chúng. Nhưng chỉ tưởng tượng ra kết quả nếu- chỉ trong vòng một vài giây, bất cứ lúc nào, trong vài ngày- luật về định luật lực hút trái đất ngừng lại. Sự hỗn loạn và cái chết sẽ thống trị. Điều này giống như ai đó ngay lập tức gỡ đi hết những đèn giao thông, các biển báo ngừng và biển báo giới hạn tốc độ ở trên các tuyến đường của thành phố. Những luật đó được đặt ra với một mục đích. Các luật vạch ra những giới hạn không thể nhượng bộ về cách mà điều gì đó sẽ vào hoạt động.

Ban ngày là của Ngài, ban đêm cũng của Ngài; Ngài đã sắp đặt sẵn mặt trời và mặt trăng. Ngài đã định sẵn giới hạn của mặt đất;

Thánh Thi 74: 16-17 (BD 2011)

Hầu như theo bản chất chúng ta có sự tôn trọng lớn đối với những quy luật tự nhiên. Ví dụ, chúng ta đi cẩn thận dọc theo với cạnh của một dốc đứng bởi vì chúng ta biết rằng thách đố với luật hút của trái đất sẽ mang đến những hậu quả nghiêm trọng. Bất cứ khi nào có một luật, cũng sẽ có hậu quả. Trừ khi là một người liều mạng, chúng ta tránh việc đùa giỡn với những hậu quả đó như chúng ta tránh bệnh dịch vậy.

Những luật này- cấu trúc và trật tự này- là sự tương phản của bản chất tự nhiên của Chúa. Đó là cách của Ngài.

Ngày Năm

Vào ngày thứ năm, Chúa tạo nên toàn bộ muôn cảnh của thế giới dưới đại dương và chim trời.

Ðức Chúa Trời phán, “Nước phải có đầy các sinh vật; trên mặt đất phải có chim bay trên không trung trong bầu trời.” Vậy Ðức Chúa Trời tạo dựng các thủy long, các sinh vật di động và sinh sản trong nước tùy theo loại, và các loài chim có cánh tùy theo loại. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Ðức Chúa Trời ban phước cho chúng rằng, “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều và làm đầy dẫy trong nước các đại dương; các chim chóc cũng hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều trên đất.” Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ năm.

Sáng Thế Ký 1: 20-23 (BD 2011)

Ngày Sáu

Ngày thứ sáu là đỉnh cao của công cuộc sáng tạo của Chúa. Chúa bắt đầu ngày này với việc sáng tạo nên các động vật trên đất.

 Ðức Chúa Trời phán, “Ðất phải sinh các sinh vật tùy theo loại; các súc vật, các sinh vật bò sát mặt đất, và các thú rừng trên đất tùy theo loại,” thì có như vậy. Ðức Chúa Trời dựng nên các thú rừng trên đất tùy theo loại, các súc vật tùy theo loại, và mọi sinh vật bò sát mặt đất tùy theo loại. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp.

Sáng Thế Ký 1:24-25(BD 2011)

Các Loại

Vào ngày thứ ba, năm và sáu, Kinh thánh viết rằng những cây cối, sinh vật biển, chim trời và động vật phải sinh sản theo như loại của chúng. Khi nói tùy theo loại có nghĩa là gì? Nói cách đơn giản, nó có nghĩa là mèo sinh ra mèo, chó sinh ra chó, và voi sinh ra voi. Chúng ta không cần phải lo lắng về điều rằng, khi chúng ta trồng nụ hoa tuy-líp, cây bách dương sẽ mọc lên.

Các tạo vật có thể phát triển ra nhiều điểm khác nhau, nhưng vẫn cùng là một loại. Ví dụ, ban có thể phối giống nhiều loại chó lại với nhau và cho kết quả là hàng loạt kiểu chó- từ loại chó poodles (long dài và quăn) cho đến Great Danes- nhưng chúng đều thuộc giống chó. Không có điều gì mới được thêm vào, thực ra, chúng mang ít thông tin di truyền hơn nhóm chó lai mà được dùng để lai giống. Ngược lại, bởi vì các loại đã được định sẵn, một người nông dân không cần phải lo lắng về việc con lợn của người hàng xóm xổ vào đồng của ông ta và giao cấu với con lừa của con trai ông ta. Một lần nữa, chúng ta có thể thấy rằng Chúa đã đóng vào hệ thống của các quy luật vật lý để duy trì sự trật tự.

Toàn Thiện, Toàn Mỹ, Thánh Khiết

Khi vũ tụ được tạo dựng nên, Kinh Thánh nói lặp đi lặp

Psalm 18:30 NIV

lại rằng…

Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp.

Sáng Thế Ký 1:25 (BD 2011)

Đó là một trong những lời phán xúc tích chứa nhiều ý nghĩa. Khi Chúa sáng tạo, Ngài làm mọi thứ thật sự tốt.

Ðức Chúa Trời ôi, đường lối của Ngài thật toàn hảo; Lời của CHÚA quả linh nghiệm vô cùng. Ngài là thuẫn khiên cho những ai nương cậy Ngài.

Sáng Thế Ký 1:25 (BD 2011)

Chúng ta là con người không bao giờ có thể làm được việc gì toàn mỹ. Những điều chúng ta tạo ra có thể khá chấp nhận được, nhưng sẽ vẫn có nhiều lỗi. Nhưng khi Chúa tạo dựng, Ngài làm mọi thứ mà không hề có lỗi nào.

Kinh Thánh nói rằng bản thân Chúa là hoàn hảo- không có tì vết. Chúng ta sử dụng những từ như là thánh khiết và công bình để mô tả các mặt của sự hoàn hảo đó.

Thánh thay, thánh thay, thánh thay là CHÚA Toàn Năng…

I-sai-a 6:3 (BPT)

CHÚA Toàn Năng sẽ được vinh hiển vì phân xử công bằng; Thượng Đế thánh sẽ tỏ mình ra thánh bằng cách làm điều phải.

I-sai-a 5:16 (BPT)

Chúng ta sẽ xem xét sâu hơn về những từ này khi chúng ta đi qua Kinh Thánh. Bây giờ, tất cả điều chúng ta cần biết những từ, thánh khiết và công bình, được sử dụng để mô tả những khía cạnh của bản chất hoàn hảo của Đức Chúa Trời.

Sự thánh khiết tuyệt đối của Chúa không thể nào có thể nhấn mạnh hơn được. Đó là một điểm mà không thể bỏ qua trong câu chuyện tổng thể. Đó là một mảnh ghép mà không thể nào bỏ qua trong trò chơi ghép hình. Hãy giữ điều này trong tâm trí khi bạn tiếp tục đọc.

Sự hoàn hảo là một điều thiết yếu đối với bản tính của Chúa. Bởi vì Ngài hoàn hảo, Ngài chỉ có thể làm nên một sự sáng tạo hoàn hảo. Sự Sáng Tạo đã thay đổi, như chúng ta sẽ thấy, nhưng lúc ban đầu mọi thứ đều tốt đẹp! Chúa nói, đó là tốt đẹp. Mọi thứ đều toàn hảo.

Chúa Quan Tâm

Chúa cũng có thể chỉ sáng tạo tất cả động vật và cây cối với hai màu đen và trắng, nhưng thay vào đó Ngài làm cho mọi thứ với vô số các sắc màu. Ngài không chỉ sáng tạo màu sắc, nhưng cũng tạo nên các đôi mắt để có thể ngắm các màu sắc.

Chúa đảm bảo một loạt các loại thức ăn có vị ngon. Ngài cũng có thể tạo ra tất cả các loại thức ăn có vị như gan! Một số người cũng không phiền việc ăn gan, nhưng chúng ta biết rằng mọi người sẽ cảm thấy thất vọng. Đức Chúa Trời không chỉ sáng tạo ra vô số các vị, nhưng Ngài cũng chu cấp cho chúng ta vị giác để có thể thưởng

thức những mùi vị đặc biệt của dường như là vô số các kiểu nấu ăn.

Cùng với nhiều thứ khác, Ngài ban cho những đóa hoa có mùi thơm và Ngài tạo nên mũi với khả năng tận hưởng vô số các mùi thơm đó. Mọi thứ cũng có thể có mùi như mùi trứng ung, nhưng đó không phải là cách mà Chúa tạo nên.

Chúa có thể giới hạn sự sáng tạo về các loại cây cối chỉ có một số loại. Thật ra, chỉ cần một vài loại cây cũng có thể đáp ứng khá đầy đủ các nhu cầu của chúng ta. Nhưng không, chúng ta thấy có một sự đa dạng tràn đầy. Đó là một bằng chứng rằng Đức Chúa Trời là một Chúa thật sự quan tâm. Kinh Thánh nói rằng Ngài…

… Ngài là Đấng ban cho chúng ta dư dật mọi điều để vui hưởng.

1 Ti-mô-thê 6:17 (BPT)

Không chỉ Ngài có tất cả khả năng và quyền lực để sáng tạo nên sự đa dạng không giới hạn, nhưng quyền năng đó đi cùng với sự quan tâm yêu thương. Ngài là một Đức Chúa Trời Đấng bày tỏ Ngài với các hành động tốt lành trên thế giới cho chúng ta.

Chúa vẫn đang khiến cho con người cảm thấy ấn tượng với sự sáng tạo của Ngài. Qua nhiều thế kỷ, nhiều điều vẫn còn là bí ẩn đối với tầm nhìn của con người bởi vì chúng ta không có khả năng để thấy và hiểu nó. Thế nhưng, khi chúng ta tạo ra kính hiển vi điện tử, máy phân tích nguyên tử, kính thiên văn vào vũ trụ và những công nghệ khác, chúng ta mới có thể đi vào sâu hơn về một số các lĩnh vực bí ẩn. Và chúng ta vẫn không cảm thấy nhàm chán về việc khám phá. Ngược lại, chúng càng khám phá nhiều chừng nào, chúng ta càng cảm thấy ngạc nhiên chừng ấy, và chúng ta càng nhận biết ra rằng mình không biết nhiều điều hơn. Mọi điều đó đều đã được sáng tạo ngay từ lúc ban đầu bởi một Đức Chúa Trời có cảm hứng tuyệt vời.

Chúa là Đấng cao cả đáng được tán tụng;  không ai dò được sự cao cả của Ngài.

Thánh Thi 145:3 (BPT)

Vẫn còn một bước nữa trước khi mặt trời lặn vào Ngày Thứ Sáu- trước khi vũ trụ của Chúa được hoàn thiện, bước đó là sự sáng tạo người đàn ông và người đàn bà.

chương tiếp theo ->

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.