3. Thiên Sứ, Các Đạo Binh Thiên Quốc, Và Các Ngôi Sao

Công việc sáng tạo đầu tiên của Chúa được phân bố ở khắp các trang của Kinh Thánh. Bạn có thể kết nối lại với nhau đủ các thông tin để trả lời những câu hỏi cơ bản, nhưng đó là nơi nó dừng lại. Kinh Thánh không phải được viết để thỏa mãn sự tò mò vô tận của con người. Kinh Thánh mang đến những thông tin cơ bản của một số sự kiện, nhưng khi nói đến chi tiết hơn, các trang trở nên yên lặng. Đây chính là trường hợp với chủ đề về các thần linh.

Các Danh Xưng

Kinh Thánh gọi các thần linh bằng nhiều danh xưng khác nhau- một số là số ít, số khác là số nhiều. Chúng ta thường gọi họ là thiên sứ, nhưng Kinh Thánh sử dụng nhiều từ để mô tả họ: Chê-ru-bim, sê-ra-phim, các thiên sứ, các thiên sứ trưởng, các ngôi sao mai- danh sách này cứ tiếp tục. Nói chung họ được nhắc đến như là một số đông, các đạo binh thiên quốc, hoặc các *ngôi sao.

Các thiên thần phụng thờ Ngài.

Nê-hê-mi 9:6

Các thiên sứ có thể có những tên riêng nhưng chỉ có một vài tên được đề cập đến, giống như là Ga-bi-ên và Mi-chên.

*Đừng nhầm lẫn với ngôi sao trên trời vào lúc ban đêm.

Bối cảnh cho thấy- ý nghĩa nào thì theo như câu hỏi.

Vô Hình, Vô Số

Giống như với Chúa, thần linh thì vô hình, không có thân thể xác thịt hay là máu giống như bạn và tôi. Mặc dầu chúng ta không thể thấy họ, họ ở khắp mọi nơi. Kinh Thánh cho biết rằng có…

…hàng ngàn thiên sứ …

Hê-bơ-rơ 12:22

Từ ngữ được dùng để chỉ về những thiên sứ ở xung quanh Ngai của Chúa nói đến một con số khó nghĩ.

Rồi tôi nhìn thì nghe tiếng của nhiều thiên sứ đứng quanh ngôi, của bốn con vật và của các trưởng lão. Hàng ngàn hàng vạn thiên sứ…

                                                     Khải Huyền 5:11

Các Đầy Tớ

Các Thiên Sứ được tạo dựng nên để phục vụ Chúa và làm điều Ngài muốn. Họ được gọi là những thần hầu việc.

Hỡi các thiên sứ Ngài, hãy ca ngợi Ngài.
Các ngươi là những chiến sĩ
bạo dạn, làm theo lời phán và vâng theo mệnh lệnh Ngài.
Hỡi các đoàn quân của Chúa là các tôi tớ Chúa
làm theo ý muốn Chúa, hãy ca ngợi Ngài;
Các ngươi là tôi tớ Chúa, hãy làm theo ý muốn Ngài.
                                 Thánh Thi 103:20-21

Các thiên sứ là thần linh hầu việc Thượng Đế được sai đến để giúp…

Hê-bơ-rơ 1:14

Từ Thiên Sứ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là người đưa tin hoặc người hầu việc. Bởi vì Chúa tạo nên họ, họ thuộc về Chúa và làm mọi điều Chúa muốn họ làm.

Đấng Sáng Tạo- Chủ Nhân

Khái niệm về người sáng tạo cũng là người chủ đã bị mất đi sức mạnh của nó trong nền kinh tế công nghiệp và thiên về tài chính của chúng ta. Tôi nhớ có một lần đi bộ ngang qua một làng dân tộc ở Papua New Guinea. Bất kỳ vật gì tôi hỏi- “Cái mái chèo này là của ai? Ca-nô đó là của ai?”- đều gợi ra một câu trả lời chỉ về người chủ. Khi hỏi họ làm cách nào họ biết chủ nhân của những vật đó là ai, họ nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. “Ồ, người chủ tức là người làm ra nó!” Sự liên kết giữa người sáng tạo-người chủ là rất chắc chắn. Khi tôi hỏi họ là tôi có thể bẻ gãy cái mái chèo này không, họ chỉ nhấn mạnh là đó không phải là một ý kiến tốt-trừ khi tôi muốn gặp vấn đề với người sáng tạo- người chủ của nó. Đi một bước xa hơn, tôi hỏi nếu người chủ bẻ gãy nó thì có được không. Họ nhún vai và gật đầu: “Người chủ có thể bẻ nó đi- vì người ấy làm ra nó

Chúa tạo nên các thiên sứ và tất nhiên họ được xem như là thuộc sở hữu của Ngài. Và vì họ thuộc về Ngài, họ phải làm những điều Ngài muốn- như các đầy tớ và người đưa tin của Ngài. Đây không phải là hình thức cổ điển của các thân phận tôi tớ. Không có nhưng sự tương đồng nào với việc bị ép làm nô lệ. Các thiên sứ không thể có một Đấng Tạo Hóa- Chủ Nhân nào tốt hơn.

Phi Thường, Khôn Ngoan, Quyền Lực

Để có thể làm theo sự chỉ thị của Ngài, Chúa tạo nên các thiên sứ với sự khôn ngoan và quyền lực lớn. Một số trong số các thiên sứ có nhiều khả năng hơn những thiên sứ khác. Các thiên sứ được sáng tạo như là các thể hoàn hảo và không hề có sự gian ác nào. Nhưng họ không phải là các rô-bốt; mỗi một thiên sứ có ý chí riêng và có khả năng chọn lựa.3

Giống nhưng mà Khác

Các Thiên Sứ cũng có nhiều điểm giống nhau với con người, mặc dầu con người thì không có nhiều năng quyền và trí khôn gần như vậy. Kinh Thánh nói rằng Chúa tạo nên con người…

… dưới thiên sứ một chút…

Thánh Thi 8:5

Mặc dầu giống nhau, các thiên sứ rất khác con người.4 Các Thiên Sứ không bao giờ chết. 5 Họ không bao giờ kết hôn hay sinh con cái. Mặc dù thường thì vô hình, nhưng trong một số nhiệm vụ đặc biệt thì họ có thể nhìn thấy được. Khi họ nói chuyện với con người, ngôn ngữ họ dùng dễ hiểu cho người nghe.

Chê-rúp Được Xức Dầu

Thần linh có quyền lực nhất, thông minh nhất, và đẹp nhất được tạo ra là một Chê-rúp. Tên của thần linh ấy được dịch ra là Lu-xi-phe, 6 có nghĩa là thần chiếu sáng hoặc sao mai.

…Hỡi Lu-xi-phe, con của bình minh kia!

I-sai-a 14:12

Lu-xi-phe được đề cập đến là một chê-rúp được xức dầu. Ý nghĩa của từ được xức dầu có nguồn gốc từ nghi lễ cổ xưa của việc đổ dầu trên một người hoặc một vật để biệt riêng người hoặc vật đó ra cho Chúa để làm nhiệm vụ quan trọng. Hành động này được xem là thiêng liêng và không được xem nhẹ.

Ta đã xức dầu lập ngươi làm một chê-rúp để hộ vệ;… Ta cho ngươi được ở trên núi thánh của Ðức Chúa Trời;… Ngày ngươi mới được dựng nên, các đường lối của ngươi thật là toàn hảo…
                                       Ê-xê-ki-ên 28: 14-15

Dường như là công việc của Lu-xi-phe giữ cho thần linh này luôn ở trong sự hiện diện của Chúa. Có lẽ thần linh này bằng cách nào đó thay mặt cho toàn thể các thiên sứ và hướng dẫn họ vào việc thờ phượng và ngợi khen Đấng Sáng Tạo- Chủ Nhân của họ. Chúng ta sẽ học nhiều hơn về chê-rúp được xức dầu này sau.

Thờ Phượng

Từ thờ phượng bắt nguồn từ một từ Tiếng Anh cổ có ý nghĩa là tuyên xưng giá trị một người nào đó. Kinh Thánh cho biết rằng tất cả thiên sứ tôn thờ Chúa.

Chính Ngài ban sự sống cho muôn loài vạn vật. Toàn thể thiên binh thiên sứ đều sấp mình xuống thờ phượng Ngài.

Nê-hê-mi-a 9:6

Đó là cách phù hợp duy nhất vì Chúa là Vua Thống Trị và, vì vậy, xứng đáng để được tôn cao giá trị. Trường hợp ngược lại, nếu tôi khoe khoang về công việc tốt của một người bạn, người khác có thể sẽ đưa ra câu hỏi liệu người bạn của tôi có xứng đáng nhiều lời ngợi khen như tôi nói không. Nhưng Kinh Thánh nói rằng Chúa xứng đáng với tất cả các lời ngợi khen.

Vì Ngài thật vĩ đại và đã làm những việc diệu kỳ;
Chỉ có Ngài là Ðức Chúa Trời độc nhất vô nhị.

Thánh Thi 86:10

“Lạy Chúa là Ðức Chúa Trời của chúng con,
Ngài thật xứng đáng nhận vinh hiển, tôn kính, và quyền uy, Vì Ngài đã dựng nên mọi vật,
Nhờ ý muốn Ngài mà chúng hiện hữu và được dựng nên.”

Khải Huyền 4:1

Tất cả Thiên Sứ Chăm xem Sự Sáng Tạo

Công việc sáng tạo của Chúa đã được bắt đầu. Hiện nay, vì tất cả các binh đoàn thiên sứ xem và vui mừng, Chúa đã bắt đầu công việc lớn tiếp theo của Ngài.

Bức Tranh của Ngài: Vũ Trụ

Chủ đề: Cả trái đất

Ngươi ở đâu khi Ta đặt nền trái đất? Hãy nói cho Ta nghe, ngươi hiểu biết được gì? Ai đã định kích thước của nó, ngươi có biết không? Hay ai đã giăng thước dây ra đo nó? Nền của nó được đặt trên chi?
Ai đã đặt viên đá góc làm chuẩn cho nó? Khi nào các sao mai cùng nhau ca hát? Khi nào tất cả các con của Ðức Chúa Trời cùng trỗi tiếng vui mừng? Giốp 38:4-7

chương tiếp theo ->

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.