Môn Đồ Hóa Sống Động

MÔN ĐỒ HÓA

–Sống động—

CÁ NHÂN VỚI CÁ NHÂN

 MỘT CƠ HỘI.

 

Hầu hết những Cơ Đốc Nhân ngày hôm nay muốn được kinh nghiệm một cuộc sống siêu nhiên, sống động và trọn đầy giống như cuộc sống được mô tả trong các thư tín trong Tân Ước. Nó không phải đơn thuần là sự trình diễn đối với họ, nhưng là một sự tấn tới của cuộc sống mới bởi những giá trị mới của cuộc sống mà họ mô tả là “Đấng Christ sống trong họ”.

 

Kinh nghiệm tính chất mới này của cuộc sống là liên quan trực tiếp đến sự đáp lại của chúng ta đối với lời của Đức Chúa Trời. Trong câu chuyện ngụ ngôn về người gieo giống, Chúa Giê-xu giảng giải rằng con người đáp lại lời của Ngài bằng bốn cách. Đọc Ma-thi-ơ 13:3-9 và 18-23.

Bạn muốn loại đất nào đại diện cho cuộc sống của bạn?

Môn Đồ Hóa- Sống động là một cơ hội để giúp bạn lớn lên trên bước đường theo Chúa cách kiên định và luôn phát triển bởi năng quyền của Đức Thánh Linh và học cách rao truyền điều này đến những người khác.

MÔN ĐỒ HOÁ SỐNG ĐỘNG LÀ GÌ?

 1. Đó là một loạt tài liệu được thiết kế để giúp cho bạn lớn lên trong tình yêu của bạn với Đức Chúa Trời và với người khác.
 2. Nó bao gồm chín buổi học huấn luyện cá nhân-với-cá nhân và được sử dụng bởi một người để huấn luyện một người khác rồi đến phiên người này sẽ lại huấn luyện cho một người khác nữa.
 3. Chúng ta sẽ gặp nhau mỗi tuần một lần cho cá nhân-với cá-nhân, và một giờ rưỡi để chia sẻ, nghiên cứu các nguyên lý Kinh Thánh và cùng nhau cầu nguyện.

TẠI SAO CÁ NHÂN-VỚI-CÁ NHÂN?

 1. Môn đồ hoá cá nhân-với cá-nhân ngắn hạn thì dễ dàng được tái tạo (Phương cách hiệu quả nhất để truyền sự huấn luyện lại cho người khác)
 2. Hầu như bất cứ ai cũng có thể làm được sự huấn luyện cá nhân, một người nam huấn luyện cho một người nam, một người nữ huấn luyện cho một người nữ.
 3. Nó là tiềm năng thật cho bạn để phát triển như một người lãnh đạo.
 4. Bạn trở nên có trách nhiệm hơn.
 5. Nó giúp bạn trở nên càng cam kết hơn trong sự vâng lời Đấng Christ vì bạn làm mẫu mực cho việc môn đồ hoá có hiệu quả.
 6. Bạn sẽ có một cơ hội để phát triển các mối quan hệ Cơ-Đốc mạnh mẽ.
 7. Nó cung cấp tính linh hoạt trong việc lập thời biểu về Môn đồ hoá Sống động của chúng ta với nhau.

CÁC MỤC TIÊU CỦA MÔN ĐỒ HOÁ SỐNG ĐỘNG LÀ ĐỂ:

 1. Giúp bạn lớn lên trong mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời và kinh nghiệm được quyền năng của Ngài. (Ê-phê-sô 3:16,17)
 2. Giúp bạn phát triển một sự hiểu biết về Lời Chúa sâu sắc hơn và làm vững mạnh về đời sống cầu nguyện của bạn.(Thi-thiên 1:2,3 ; Cô-lô-se 4:2)
 3. Giúp bạn phát triển mối quan hệ của Cơ-đốc nhân mạnh mẽ với những người khác.(I.Tê-sa-lô-ni-ca 3:12)
 4. Giúp trả lời các câu hỏi của bạn liên quan về đời sống của Cơ-đốc nhân (Công vụ 17:11).
 5. Giúp bạn đạt được một nền tảng tốt cho cuộc đời của bạn, và dạy cho bạn biết làm thế nào để chuyển nó lại cho người khác (II.Cô-rinh-tô 5:18)

 

TÔI CẦN NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ ĐỂ THAM GIA KHÓA MÔN ĐỒ HÓA SỐNG ĐỘNG?

 1. Một ao ước để lớn lên trong mối quan hệ của bạn với Đấng Christ.
 2. Một lòng tự nguyện và thái độ dễ dạy để học hỏi và tương tác với người khác.
 3. Một cam kết tham dự các buổi học hàng tuần và mua các tài liệu huấn luyện.
 4. Một cam kết sẽ hoàn thành các công việc.

 

BẠN NÊN CẦU NGUYỆN CÂN NHẮC VIỆC HỨA NGUYỆN THAM GIA KHÔNG?

Tôi sẽ gọi bạn lại vào ngày _______________ để cho biết câu trả lời cho bạn.