Môn Đồ Hóa Sống Động- Các Hướng Dẫn Cho Người Lãnh Đạo

NHỮNG CĂN BẢN TRỌNG TÂM

–Sống động—

      CÁC HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Bạn có một cơ hội ý nghĩa để giúp tạo lập những Cơ Đốc Nhân có đức tin trẻ và sự bước đi trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Khi họ bắt đầu “Một Cuộc Sống Mới”, bạn sẽ có được niềm vui khi thấy họ lớn lên đến sự trưởng thành và trở thành một môn đồ thật sự của Đức Chúa Giê-xu Christ. Đây là một trong những chức vụ quan trọng nhất mà bạn có vì đó là lốt cõi của Đại Mạng Lịnh. Trong Ma-thi-ơ 28: 18-20 chép rằng chúng ta phải “đi và môn đồ hóa”. Sau đó nó nói tới cách chúng ta “môn đồ hóa” –“dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi”. Chính Đấng Christ đã giao quyền cho chức vụ của bạn and Ngài đã hứa là luôn ở đó dể ban quyền cho bạn.

Sứ đồ Phao-lô trình bày điều này trong Cô-lô-se 1:28, 29:

“Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ay là cũng vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đở mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi.”

Phần của chúng ta là phải siêng năng trong việc dạy dỗ và huấn luyện các môn đồ của chúng ta. Phần của Đức Chúa Trời là ban quyền cho chúng ta và gây nên sự tăng trưởng trong môn đồ. Ngài sẽ sử dụng chúng ta khi chúng ta trung tín làm phận sự của chúng ta.

CÁC MỤC TIÊU CHO BƯỚC TIẾP THEO CÓ HIỆU QUẢ 

Bạn sẽ có hiệu quả trong thời gian của mình cùng với Cơ Đốc nhân trẻ này nếu bạn hiểu rõ ràng điều mà bạn hy vọng để đạt được là gì.

Các mục tiêu cho bốn phần này là:

 1. Giúp cho một người hiểu được các lẽ thật căn bản mà Lời Chúa dạy chúng ta sống.
 2. Để giúp người ấy đặt niềm tin của anh /chị ấy vào lời Chúa và biết sống theo các nguyên tắc của Đức Chúa Trời.
 3. Giúp cho người ấy bắt đầu phát triển một tình bạn với bạn và với các Cơ Đốc nhân khác.
 4. Đem người ấy đến sự trưởng thành và phục vụ có hiệu quả cho Chúa chúng ta.
THIẾT LẬP CUỘC GẶP ĐẦU TIÊN CỦA BẠN

Nếu bạn đã có được đặc ân chia sẻ Phúc Âm và giúp đở họ đến với đức tin cá nhân trong Đấng Christ là Cứu Chúa của họ, hay nếu bạn đã được cho tên của một người nào đó để theo sát, chia sẻ cách một ai đó đã giúp đỡ bạn để lớn lên như một Cơ- Đốc nhân trẻ. Hãy đưa ra lời mời để giúp đỡ họ lớn lên. Bạn có thể nói: “Tôi rất vui vì bạn đã đưa ra quyết định này. Bây giờ điều quan trọng là bạn cần học biết cách vui sống môt cuộc sống mới trọn vẹn nhất. Chúng ta có thể gặp nhau trong ít ngày để cùng xem một số lẽ thật mà chúng sẽ giúp bạn sống cuộc sống mới trong Đấng Christ?”

Nếu họ đồng ý, hãy lập ra ngày giờ, thời gian và nơi chốn rõ ràng để gặp. Nếu họ không sẵn sàng cho bước tiếp theo vào lúc này, thì hãy cố bao gồm họ trong Nhóm Nhỏ của bạn hay các hoạt động của Hội thánh khác. Hãy báo cho người đã cho bạn tên của họ biết về quyết định của họ. Hãy là một người bạn. Hãy cầu nguyện cho họ cách đều đặn.

PHÁT TRIỂN MỘT MỐI QUAN HỆ TỐT

Một yếu tố rất quan trọng trong việc theo sát có hiệu quả là mối quan hệ mà bạn phát triển.

Là một người bạn tốt:

 1. Tỏ ra quan tâm đến môn đồ của bạn.

– Thường dùng tên của họ, nhìn vào họ và mĩm cười.

– Hỏi về đời sống và các mối quan tâm của họ.

– Hãy lắng nghe. Đáp lại bằng sự quan tâm khi họ nói

chuyện.

– Hãy khám phá điều gì thật sự làm họ lo lắng.

– Sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của họ nếu có thể.

– Hãy chia sẻ Chúa Giê-xu liên hệ đến đời sống của họ

như thế nào.

– Chấp nhận họ trên căn bản tình yêu, không phải trình diễn

– Nhiệt tình về lẽ thật mới mà họ khám phá được.

– Không bao giờ tỏ ra sự phản đối về bất kỳ câu hỏi hay

câu trả lời.

– Hãy nói tốt về người khác.

 1. Chia sẻ cuộc sống của bạn với các môn đệ của bạn :

– Chia sẻ Chúa Giê-xu liên hệ với cuộc sống của bạn như

thế nào.

– Là một gương mẫu tốt trong tất cả mọi điều.

– Trung thực về mọi nhu cầu riêng của bạn.

– Hãy rộng lòng chia sẻ cách bạn đang áp dụng Lời Chúa như

thế nào.

– Hãy nói rằng bạn không biết nếu bạn không thể trả lời.

Hãy cố gắng cùng nhau tìm kiếm câu trả lời.

– Chứng tỏ lòng tin của bạn vào Đức Chúa Trời.

– Hãy nhiệt tình.

– Hãy là một người bạn – hãy dành thời gian với nhau

bên ngoài thời gian chăm sóc của bạn. Hãy làm những

điều mà cả hai cùng thích.

– Cầu nguyện cho môn đệ của bạn cách đều đặn.

NHỮNG BUỔI HỌC TIẾP THEO CỦA BẠN

Hãy làm quen với mỗi buổi học của bạn trước khi các bạn gặp nhau. Để cho buổi học tiếp theo có hiệu quả, hãy theo dàn bài đơn giản này:

 1. Hãy chọn một nơi để gặp, mà nó thuận lợi, tránh sự phân tâm xao nhảng.
 2. Chào hỏi lẫn nhau. Lần đầu tiên bạn gặp, hãy bỏ ra thời giờ để làm quen. Hỏi về gia đình, thiên hướng nghề nghiệp, v.v… Mỗi tuần dành ra thời gian để biểu lộ một sự quan tâm trong đời sống của họ. Chắc chắn nên để lại ba mươi phút để học.
 3. Chuyển tiếp trong buổi học đầu tiên bằng cách nói: “Tôi lấy làm vui mừmg vì chúng ta có thể gặp gỡ lẫn nhau và biết nhau. Là một Cơ-Đốc nhân trẻ, bạn sẽ thích thú về những điều chúng ta sẽ học. Những tờ tài liệu này sẽ giúp chúng ta thảo luận về những vấn đề chính yếu.” Đối với những buổi học tiếp theo, hãy giới thiệu chủ đề bằng cách nói: “Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu (đọc tựa đề)”. Hãy chia sẻ việc đánh giá của bạn về tầm quan trọng của mỗi buổi học.
 4. Mỗi tuần mang lại buổi học hoàn tất cho bạn và một buổi học mới mẻ cho môn đồ của bạn.
 5. Thảo luận về mỗi điểm của buổi học.
 6. Thay phiên nhau để đọc bài học và các câu Kinh Thánh. Những câu trong dấu ngoặc đơn chỉ nên được đọc nếu có một câu hỏi về điểm được nêu ra.
 7. Bạn cũng nên cho môn đồ của bạn cùng xem chung Kinh Thánh của bạn trong một buổi học nhưng khuyến khích môn đồ của bạn mang theo kinh Thánh cho mỗi buổi học. Nếu họ không có Kinh Thánh, hãy thu xếp để giúp họ có được một cuốn riêng cho họ. Hãy giúp cho môn đồ của bạn quen thuộc với các sách của Kinh Thánh, Chỉ cho họ về bản mục lục và giải thích làm thế nào kinh Thánh được phân chia thành các sách, các chương và các câu. Hãy kiên nhẫn, hãy để cho họ tự mình tìm ra các câu Kinh thánh nếu có thể.
 8. khuyến khích thảo luận về những câu hỏi bổ sung như là:

– Bạn có thấy điều gì khác trong câu Kinh Thánh này

không?

– Bạn nghĩ Chúa Giê-xu có ý nói gì trong câu________?

– Bạn sẽ nói về điều này như thế nào theo từ riêng của

bạn?

– Ngày nay, điều này ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào?

– Bạn đã học được điều gì về chính bạn trong buổi học này?

PHẦN TỰ LÀM

Hãy khuyến khích môn đệ của bạn hoàn tất các hoạt động tóm tắt tại nhà để củng cố các nguyên lý Kinh Thánh đã được dạy trong buổi học.

CÂU KINH THÁNH THUỘC LÒNG:

Hãy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi nhớ Lời Chúa trong lòng họ. Hãy cho họ biét rằng bạn sẽ yêu cầu họ lặp lại câu Kinh thánh đó cho bạn nghe trong buổi học tiếp theo.

KẾT THÚC:

Vào cuối các buổi học 1, 2 và 3 hãy lập thời biểu cho lần tới để các bạn gặp gỡ nhau.

Vào cuối buổi học 4, đọc qua Môn đồ hoá – Sống động – Một Cơ hội và kích thích họ tiếp tục với Môn đồ hoá Sống động. Lập ra những sự sắp xếp cho họ để gặp gỡ với các môn đệ mới của họ.

Giới thiệu Chứng chỉ Thành tích dựa trên sự hoàn thành buổi học 4.

Khi thích hợp hãy đưa ra lời giới thiệu về Nhóm Đời Sống của bạn (Nhóm Nhỏ)

Kết thúc bằng lời cầu nguyện.

KỂ VỀ CÂU CHUYỆN TÔI

Bạn đã nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của riêng mình. Chúa đã hành động đặc biệt trong cuộc đời của bạn. Kể về câu chuyện của bạn cho những người bạn khác là một cách tuyệt vời để mô tả việc tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ có ý nghĩa gì. Bạn sẽ muốn làm cho câu chuyện nghe rõ ràng và hấp dẫn, nhưng đơn giản để mà những người nghe thấy cũng sẽ muốn biết về Ngài nữa, và cũng sẽ biết cách tiếp nhận Ngài cách cá nhân.

Một vài gợi ý để giúp bạn:

 1. Cầu xin Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan và hướng dẫn khi bạn viết. (Đọc Gia-cơ 1:5,6)
 2. Khi bạn kể câu chuyện của mình, kể cách rõ ràng với giọng tự nhiên nhẹ nhàng.
 3. Viết và kể câu chuyện theo cách mà người khác sẽ hiểu được những kinh nghiệm trong quá khứ và hiện tại của bạn.
 4. Đừng gây ra một ấn tượng rằng cuộc sống Cơ Đốc Nhân là tự do khỏi mọi vấn đề. Chia sẻ rằng cuộc sống với đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng sống trong bạn và đã ban cho bạn sức lực và sự khôn ngoan để có thể vượt qua những lúc khó khăn trong cuộc sống.
 5. Sửa chữa cẩn thận và viết lại nếu cần trước khi đưa ra bản cuối cùng.
 6. Ghi nhớ câu chuyện của bạn và luyện tập cho đến khi bạn có thể chia sẻ cách tự nhiên.
 7. Học bốn điểm sau đây và viết câu chuyện của bạn vào mẫu KỂ VỀ CÂU CHUYỆN TÔI

Cuộc sống của tôi trước khi tiếp nhận Đấng Christ.

 • Hãy nhớ rằng bạn đang nói với những người không biết đến Đấng Christ. Họ có thể hiểu được những kinh nghiệm của bạn không? Câu chuyện của bạn nghe có thực tế không?
 • Mô tả cuộc sống của bạn trước khi tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là như thế nào.
 • Điều gì đã khiến bạn nhận ra rằng bạn cần phải tiếp nhân Đức Chúa Giê-xu Christ vào cuộc sống của mình?
 • Liệu có ai đó muốn và biết cách tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ sau khi nghe câu chuyện của bạn không? Phải chắc rằng điều này phải rõ ràng!
 • Cuộc Sống Của Tôi Sau Khi Tiếp Nhận Chúa: Sử dụng mô tả đơn giản, rõ ràng về những thay đổi tích cực Ngài đã làm trong cuộc sống của bạn như là thay đổi trong thái độ của bạn, từ vô cảm chuyển sang yêu thương; oán giận trở nên quan tâm; buồn rầu chuyển sang vui mừng; lo lắng chuyển sang bình an; không kiên nhẫn chuyển sang kiên nhẫn.
 • Đấng Christ có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời của bạn bây giờ?
 • Sự mô tả của bạn phải thực tế? Hãy nhớ rằng, không có ai hoàn hảo.
 • Hãy chỉ ra rằng Đấng Christ là Đấng đang tạo ra những điểm khác biệt trong cuộc đời của bạn?
 • Câu Kinh Thánh tương ứng: Chọn một câu mà bày tỏ lòng cảm phục của bạn đối với Chúa và điều Ngài đã làm trong việc ban cho cuộc sống của chính Ngài và niềm hy vọng mới cho tương lai.
 • Khi kể về câu chuyện của bạn, phải nhớ rằng: chia sẻ từ trái tim bạn và với lòng nhiệt huyết đầy yêu thương trong năng lực của Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18). Hãy cười lên! Xin Chúa cho bạn có khuôn mặt hạnh phúc và rạng rỡ.

KỂ VỀ CÂU CHUYỆN TÔI

Cuộc Sống Của Tôi Trước Khi Tiếp Nhận Đấng Christ

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Tôi Tiếp Nhận Đấng Christ Như Thế Nào (Nêu cụ thể)

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Cuộc Sống Của Tôi Sau Khi Tiếp Nhận Đấng Christ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Câu Kinh Thánh tương ứng

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ______________________________________________________________