33. Ni-cô-đem

Trong nhóm người Pha-ri-xi, có Ni-cô-đem, là một trong những lãnh tụ Do-thái. Ban đêm ông đến thăm Chúa Giê-xu và nói rằng, “Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Thượng Đế phái xuống vì không ai có thể làm được những phép lạ mà thầy đã làm nếu không có Thượng Đế ở cùng.”

Chúa Giê-xu đáp, “Tôi bảo thật: Không ai có thể vào Nước Trời nếu không sinh lại.”

Giăng 3: 1-3 (BPT)

*Thầy (Rabbi) là tên của một thầy dạy tôn giáo người Do Thái. Để gọi một người Thầy (Rabbi) ngụ ý sự tôn trọng.

Sinh Lại?

Ni-cô-đem là một người có địa vị. Ông là một thành viên của nhóm Sanhedrin, người hội đồng quản trị Do Thái cố vấn cho người Rô-ma. Là một người Pha-ri-si, ông giữ luật Môi-se một cách rất kỹ càng. Là một người Do Thái, có dòng dõi bắt nguồn từ Áp-ra-ham, Ni-cô-đem dự phần vào những người được chọn của chính mình. Ni-cô-đem có được một dòng dõi rất được phước; mọi thứ đều đúng về sự sinh ra của ông. Nhưng Chúa Giê-xu tìm thấy những chỗ sai với điều đó và nói, “Ngươi phải được sinh lại.” Chúa Giê-xu đến là để mang đến tin tức tốt lành- nhưng đây là một tin không tốt. Bên cạnh đó, làm thế nào để có thể sinh lại được?

Ni-cô-đem thắc mắc, “Người già rồi thì làm thế nào mà sinh lại được? Chẳng lẽ trở vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?”

Chúa Giê-xu đáp, “Tôi bảo thật, không ai có thể vào Nước Trời nếu không sinh bằng nước và Thánh Linh. Sự sống xác thể do con người theo phần thể xác sinh ra, nhưng sự sống thiêng liêng do Thánh Linh sinh ra. Đừng ngạc nhiên về điều tôi nói ‘Mọi người phải sinh lại.’

Giăng 3: 4-7 (BPT)

Điều đó là như thế! Chúa Giê-xu không phải đang nói về sự sinh ra của Ni-cô-đem lúc còn trẻ thơ- khi ông được sinh ra bởi nước hoặc sinh ra bởi thể xác. Sự sinh ra thứ hai đó là sự sinh ra về mặt tâm linh, sự bắt đầu tâm linh. Ồ, điều đó khá rõ ràng. Để đến Thiên Đàng bạn không chỉ cần một sự sinh ra của thể xác, mà bạn cũng cần được sinh lại với sự tái sinh của tâm linh. Nhưng làm sao để một người có thể được sinh lại về mặt tâm linh? Đức Chúa Giê-xu tiếp tục:

Xưa kia Mô-se treo con rắn lên trong sa mạc thế nào thì Con Người cũng phải bị treo lên như thế,  để ai tin Ngài đều được sự sống đời đời.

Giăng 3: 14-15 (BPT)

Chúa Giê-xu đang nói về điều đó là việc sinh lại, Ni-cô-đem cần phải có sự thay đổi tâm trí. Ông cần phải ngừng việc suy nghĩ rằng sự sinh ra của ông, địa vị và sống tốt sẽ khiến ông trở nên được chấp nhận với Chúa, và thay vì tin cây nơi Chúa Giê-xu để Ngài chu cấp một cách để được chấp nhận. Nếu ông đặt niềm tin của mình nơi Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời sẽ ban cho cho Ni-cô-đêm sự sống đời đời.

Đức tin và Sự Tin Cậy

Từ tin cậy trong ngữ cảnh này ngụ ý một điều lớn hơn tán thành về mặt trí thức. Một người Y-sơ-ra-ên có thể nhận biết rằng việc nhìn vào một con rắn bằng đồng có thể chữa lành người đó, nhưng nếu người đó đã không bày tỏ niềm tin của mình nơi Đức Chúa Trời bằng việc thực sự nhìn vào cây sào, người ấy đã phải chết. Ý nghĩa kinh thánh cho từ này bao gồm một hành động của ý chí, và đồng nghĩa với từ niềm tin và tin cậy.

 

Đối tượng của niềm tin cũng rất quan trọng-nó cực kỳ quan trọng! Cách đây một số năm, một người nào đó với âm mưu khá xuyên tạc đã bỏ chất độc chết người vào các viên nén giảm đau. Kết quả thì, có rất nhiều người, thật sự tin tưởng vào loại thuốc được quảng cáo, họ uống những viên thuốc đó vào và chết đi. Họ là những người thật sự tin tưởng, nhưng đã thiếu thận trọng và tin tưởng vào một điều sai lầm.

Một người đàn ông có thể chân thành tin rằng một vật thể bay không xác định đươc (UFO) có thể cứu ông khỏi tội lỗi của mình, nhưng sự chân thành dựa trên một niềm tin sai trật thì không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, nếu đối tượng niềm tin của ông là Đức Chúa Trời, sự tin tưởng này sẽ có một tác dụng rất khác. Chúng ta có thể thấy rằng Chúa giữ lời hứa của mình.

Vì Thượng Đế quá yêu nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời.

Giăng 3: 16 (BPT)

Sự Sống Đời Đời

Chúa Giê-xu hứa nguyện một sự sống đời đời, không chỉ với Ni-cô-đem, nhưng với bất cứ ai tin nơi Ngài! Thiên Sứ đã hướng dẫn Ma-ri và Giô-sép đặt tên cho con mình là Giê-xu bởi vì tên đó có nghĩa là Đấng Giải Cứu hoặc Đấng Cứu Rỗi. Và bây giờ chúa Giê-xu nói rằng Ngài sẽ giải cứu con người khỏi hậu quả của tội lối- hình phạt đời đời trong Hồ Lửa.

Thượng Đế sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết tội thế gian, nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được cứu.

Giăng 3: 17 (BPT)

Chúa Giê-xu đã không đến thế gian để phán xét. Thế nhưng Ngài đã đến để cứu thế giới khỏi tất cả những bi kịch mà tội lỗi, Sa-tan và Sự Chết đã mang tới.

Ai tin nhận Con Trời sẽ không bị kết tội, nhưng ai không chịu tin thì đã bị kết tội rồi, vì không tin nhận Con Một của Thượng Đế.

Giăng 3:18 (BPT)

Không có vị trí ở giữa

Chúa Giê-xu nói rằng những người đặt niềm tin nơi Ngài sẽ không bị phán xét là tôi nhân. Nhưng những người không tin nơi Ngài thì đã ở dưới sự phán xét. Không có vị trí nào ở giữa; bạn không thể đi quanh nó được. Một người không thể nói rằng, “Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó”, và giữ mình ở vị trí ở giữa cách thoải mái. Bạn phải chon để tin, nếu không thì bạn sẽ vẫn là một người bất tín. Không lựa chọn gì có nghĩa là chọn một sự lựa chọn rồi.

Cũng vậy, bạn không cần phải đợi cho đến chết mới tìm thấy số phận đời đời của mình. Chúa Giê-xu đã nói về điều đó trắng đen rõ ràng. Một người ở dưới sự phán xét, thuộc về Hồ Lửa, cho đến khi người đó đặt niềm tin của mình nơi chúa Giê-xu để giải cứu người. Thì người đó sẽ có được cuộc sống đời đời. Đây là một lời hứa mà chúa Giê-xu đã hứa.

Ta bảo thật, ai nghe lời ta và tin Đấng đã sai ta đến, thì được sự sống đời đời. Người đó không bị kết tội, nhưng vượt từ chết qua sống.

Giăng 5: 24 (BPT)

Chúa Giê-xu không bỏ qua sự xét đoán của tội lỗi. Ngài biết rằng không phải mọi người đều tin nơi Ngài. Nhiều người sẽ chọn việc không tin vì những lý do riêng của họ.

Nhưng Chúa Giê-xu bảo họ, “Ta nói thật với các ngươi: Con không tự mình làm điều gì được. Con chỉ làm điều Con thấy Cha làm. Điều gì Cha làm, Con cũng làm giống như thế.  Vì Cha yêu Con nên cho Con thấy mọi điều Cha làm. Ngài sẽ còn cho Con thấy nhiều điều lớn hơn thế nầy nữa để các ngươi kinh ngạc.

Giăng 3: 19-20 (BPT)

Chúa Giê-xu không nói về sự sáng tâm linh với sự tối tâm linh. Ngài nói rằng nhiều người ghét sự sáng bởi vì sự sáng bày tỏ ra sự tự tỏ ra công chính của họ. Con người không thích bị bày tỏ ra là những người có tội. Họ thà giấu hoặc đổ lỗi cho người khác, giống như A-đam và Ê-va đã làm. Kinh Thánh nói rằng những người đó thích sự tối tăm hơn. Nhưng sự sáng là gì?

Sau đó Chúa Giê-xu nói chuyện với dân chúng. Ngài tuyên bố, “Ta là ánh sáng của trần gian.”

Giăng 8:12 (BPT)

Vào lúc sáng thế, Đức Chúa Trời tạo dựng nên ánh sáng để chúng ta có thể thấy đường thực thể. Bây giờ Ngài đã đến thế gian để làm ánh sáng của con đường tâm linh.

Ai theo ta sẽ không sống trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống.

Giăng 8:12 (BPT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.