6. Nguyên nhân của mọi sự trong đời là gì?

Nguyên Nhân Của Mọi Sự?

Mọi sự đều vì Đức Chúa Trời.

Không những bạn được tạo dựng cho Ngài nữa. Mục đích tối hậu của vũ trụ là để bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời.Đó là lý do mọi sự hiện hữu, kể cả bạn, Đức Chúa Trời đã tạo dựng mọi sự, kể cả chính bạn vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì không có gì cả.

Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là gì? Đó chính là Đức Chúa Trời. Đó là bản chất, đặc tính và quyền năng của Ngài.

Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ở đâu? Hãy nhìn xung quanh. Mọi sự được Đức Chúa Trời tạo nên đều phản ánh sự vinh hiển của Ngài theo một cách nào đó. Chúng ta nhìn thấy nó ở khắp mọi nơi, từ những dạng sống nhỏ nhất cho đến dãy Ngân Hà vĩ đại, từ những buổi hoàng hôn và các ngôi sao cho đến những cơn bão và các mùa. Sự sáng tạo bày tỏ vinh hiển của Đấng Sáng Tạo. Bạn có thể học biết nhiều về bản chất của Đức Chúa Trời. Bạn có thể nhìn xung quanh. Qua thiên nhiên, chúngta biết được rằng Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng, Ngài thích tính cách đa dạng, yêu vẻ đẹp, tổ chức, khôn ngoan và sáng tạo. Thánh Kinh chép: “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Làm sao bạn có thể biết Đức Chúa Trời giống như thế nào? Xuyên suốt lịch sử, Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự vinh hiển của Ngài cho con người bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng hình ảnh rõ ràng nhất về Đức Chúa Trời được thể hiện qua Chúa Cứu Thế Giê-xu con của Ngài. Thánh Kinh cho biết trong quá khứ Đức Chúa Trời phán cùng qua các đấng tiên tri trong nhiều lúc và qua nhiều cách khác nhau. Nhưng bây giờ Ngài đã phán qua con Ngài… Con Ngài thể hiện vinh quang của ĐứcChúa Trời và bày tỏ Đức Chúa Trời giống như thế nào”

Chúa Giê-xu phán: “Ta là sự sáng của thế gian.” Nhờ Chúa Giê-xu chúng ta biết rõ Đức Chúa Trời giống như thế nào. Thánh Kinh chép: “Con là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời.”Có nhiều hiểu biết về Đức Chúa Trời mà chúng ta không thể nào rõ cho đến khi Chúa Giê­xu đến thế gian này. Chúa Giê-xu đến để chúng ta hiểu vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh cho biết: “Ngôi Lời trở nên con người, ở giữa chúng ta, và chúng ta thấy sự vinh hiển của Ngài…, vinh hiển đầy ân điển và chân lý.”

Tất cả mọi con người Đức Chúa Trời tạo dựng đều được truyền phải thừa nhận vinh hiển của Đức Chúa Trời, tôn cao, ca ngợi và thể hiện vinh hiển Ngài, và sống cho vinh hiển Ngài. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời đáng được vinh hiển! Chúng ta phải dâng cho Ngài tất cả mọi danh dự. Vì Đức Chúa Trời tạo dựng mọi vật, Ngài đáng được tất cả vinh hiển. Thánh Kinh chép:“Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Ngài đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; vì Chúa Ngài đã tạo dựng mọi vật”.

Trong toàn cõi vũ trụ này, chỉ có hai tạo vật của Đức Chúa Trời là không chịu dâng vinh hiển cho Ngài: đó là các thiên sứ sa ngã (ma quỷ) và chúng ta (con người). Không dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời đó chính là “tội lỗi”. Toàn bộ tội lỗi, xét về cội nguồn của nó, là sự thất bại trong việc dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời, vinh hiển mà Ngài đáng nhận lãnh. Tội lỗi là yêu bất cứ điều gì khác hơn là yêu Đức ChúaTrời. Không chịu dâng sự vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời là một hành động phản nghịch kiêu ngạo, và đó chính là tội lỗi đã khiến Sa­tan sa ngã – và cả chúng ta nữa. Đứng về nhiều phương diện tất cả chúng ta đã sống vì vinh hiển của riêng mình, chứ khôngphải của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh chép: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”.

Không ai trong chúng ta đã từng dâng cho Đức Chúa Trời toàn bộ sự vinh hiển mà Ngài xứng đáng nhận từ chính cuộcđời chúng ta. Đây là tội lỗi lớn nhất và cũng sai lầm lớn nhất mà chúng ta vấp phải. Mặt khác, sống vì vinh hiển của Đức Chúa Trời là thành công lớn nhất chúng ta có thể đạt được trong cuộc đời này. Chúa phán, “Họ là con dân của Ta, ta đã dựng nên họ để dâng vinh hiển cho Ta”, vì vậy dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời là mục tiêu tối hậu của mục đích thứ nhất trong cuộc đời chúng ta.

Chúa Giê-xu nói với Đức Chúa Cha trên thiên đàng: “Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho con làm” Chúa Giê-xu tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách làm trọn mục đích của Ngài trên đất. Chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời cũng bằng cách đó. Khi tạo vật nào làm thành mục đích của nó, nó dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Các loài chim dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời khi chúng bay lượn, kêu chiêm chiếp, làm tổ, và làm những việc khác của loài chim mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Ngay cả loài kiến nhỏ mọn cũng mang vinh hiểncho Đức Chúa Trời khi nó làm trọn mục đích của nó. Đức Chúa Trời tạo kiến để làm kiến và Đức Chúa Trời tạo dựng bạn để làm chính bạn. Thánh Irenaeus nói: “Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chính là con người hoàn toàn sống động!”

Cuốn sách “Sống Theo Đúng Mục Đích” giải thích một cách chi tiết làm thế nào bạn có thể thực hiện năm mục đích của Đức Chúa Trời cho đời bạn. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ tìm cuốn sách đó để đọc.

Sau đây là tóm tắt của năm mục đích.

  1. Bạn dâng hiến cho Đức Chúa Trời bằng cách tìm biết và yêu mến Ngài. Mục đích đầu tiên của đời bạn là thờ phượng. Đó là nhiệm vụ đầu tiên của bạn trên trái đất này. “ Một số người đã xao lãng điều quan trọng nhất trong đời sống.Họ không biết Đức Chúa Trời.”

Bạn có thể biết nhiều điều, nhưng nếu bạn không biết Đức Chúa Trời một cách cá nhân thì bạn không biết lý do mà bạn được tạo dựng.

Thờ phượng không phải là chỉ đến nhà thờ. Thờ phượng là một lối sống khi chúng ta tận hưởng Đức Chúa Trời, khi chúng ta yêu thương Ngài và dâng chính chúng ta để làm trọn mục đích của Ngài. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời bằng cách chúng ta tận hưởng Ngài. Giáo sư C.S.Lewis đã nói: “ Khi Đức Chúa Trời ban lệnh cho chúng ta tôn vinh Ngài.” Đức Chúa Trời muốn sự thờ phượng của chúng ta phát xuất từ sự yêu thương, sự tạ ơn và lòng vui mừng chứ không phải là nhiệm vụ. Khi bạn sử dụng đời sống của bạn cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời tất cả những gì bạn làm là một hành động của sự thờ phượng. Thánh Kinh nói: “ Hãy sử dụng thân thể của bạn như là dụng cụ để làm điều gì thích hợp đem vinh hiển về cho Đức Chúa Trời.”

Cho đến khi bạn thực hiện và làm trọn mục đích đầu tiên này bạn sẽ không thể làm trọn bốn mục đích kia.

  1. Bạn dâng hiến cho Đức Chúa Trời bằng cách học yêu thương những người khác trong gia đình của Ngài. Mục đích thứ hai này thường được gọi là thông công. Đó là cách chúng ta chuẩn bị cho cõi đời đời lúc tất cả những người chấp nhận Chúa Giê-xu con Đức Chúa Trời sẽ thông công mãi mãi đời đời. Khi bạn dâng hiến cả đời sống mình cho Chúa Giê-xu, bạn trở thành một phần tử của gia đình Ngài. Đời sống mà Đức Chúa Trời dành cho bạn tận hưởng không những chỉ tin mà thôi. Mà bạn cần thuộc về Ngài nữa. Tại sao? Vì cớ yêu thương là một trong những bài học lớn nhất mà Đức Chúa Trời muốn bạn học trên trái đất này trước khi bạn vào cõi đời đời. Thánh Giăng viết :

“Tình yêu thương chúng ta cho nhau, chứng tỏ rằng chúng ta đã đi từ cõi chết đến sự sống.”Thánh Phaolô cũng viết: “Các bạn hãy chấp nhận lẫn nhau vì vậy Đức Chúa Trời được vinh hiển.?” Trách nhiệm lớn thứ hai của bạn là học yêuthương như Chúa đã yêu thương. Vì Đức Chúa Trời là tình yêu và Ngài muốn bạn giống Ngài. Vì vậy liên hệ đến một Hội Thánh địa phương như một gia đình thiêng liêng của bạn là điều thiết yếu. Bạn không thể làm trọn mục đích thứ hai của đời bạn một mình. Ngài đã tạo dựng chúng ta để chúng ta cần nhau. Chúa Giê­xu phán rằng: “Bằng cớ bày tỏ chúng ta thật biết Ngài là: “ Như ta yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng yêu nhau thế ấy.” Nhờ đó mà mọi người biết rằng các ngươi là môn đệ ta nếu các ngươi yêu nhau.”

  1. Bạn dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời bằng cách trở nên giống Chúa Cứu Thế. Một khi chúng ta được sanh lại trong gia đình của Đức Chúa Trời qua sự ký thác hoàn toàn chúng ta cho Chúa Cứu Thế, Đức Chúa Trời muốn chúng ta trưởng thành trong đời sống thiêng liêng. Việc đó như thế nào? Sự trưởng thành thiêng liêng là trở nên giống Chúa Giê-xu trong cách chúng ta suy nghĩ, xúc cảm và hành động. Bạn đào tạo phẩm cách của mình giống Chúa Cứu Thế bao nhiêu thì bạn đem vinh hiển về cho Đức Chúa Trời bấy nhiêu. Kinh Thánh chép: “Khi Thánh Kinh của Chúa vận hành trong đời sống của chúng ta, chúng ta trở nên giống như ngài và thể hiện vinh quang Ngài hơn nữa.”

Đức Chúa Trời ban cho bạn một đời mới và bản chất mới khi bạn chấp nhận Chúa Giê­xu làm quản lý (Chúa) của đời bạn rồi phần còn lại của đời bạn trên đất Đức Chúa Trời muốn tiếp tục tiến trình đổi mới nhân cách bạn Kinh Thánh chép: “Hãy đầy dẫy trái của sự cứu chuộc, đó là những điều tốt đã được bày tỏ trong đời sống của bạn bởi Chúa Cứu thế Giê-xu. Vì điều này sẽ đem nhiều vinh hiển và ca ngợi về cho Đức Chúa Trời”.

Đức Chúa Trời sử dụng nhiều dụng cụ khác nhau, những người khác nhau, Thánh Kinh, hoàn cảnh, thời điểm, để đào tạo đời sống thiêng liêng của bạn và chuẩn bị bạn cho cõi đời đời.

  1. Bạn dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời bằng cách phục vụ người khác. Đây là cách bạn thực hành cho cõi đời đời. Trên thiên đàng chúng ta sẽ tận hưởng việc phục vụ Chúa, vì vậy một trong năm lý do mà Chúa đặt để chúng ta trên đất này là tạo cho chúng ta cơ hội để chúng ta thực tập. Dĩ nhiên cách duy nhất để chúng ta phụcvụ Đức Chúa Trời (Đấng chúng ta không thấy) là phục vụ những người khác (những người chúng ta thấy được). Đó là lý do tại sao Chúa ban cho bạn một số tài năng.

Bạn được Đức Chúa Trời ban cho những tài năng, ân tứ, kỹ năng để phục vụ Ngài bằng cách phục vụ người khác.

Thánh kinh gọi mục đích thứ tư này là hầu việc giữa người khác, đó là sự phục vụ của bạn. Trái với quan niệm thôngthường Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một chức vụ, nơi bạn có thể phục vụ, và cách Đức Chúa Trời ban cho bạn phục vụ không phải là ngẫu nhiên.

Đức Chúa Trời ban cho bạn khả năng không phải để làm trọn mục đích ích kỷ của mình. Ngài ban cho bạn để làm lợi cho những người khác, như Ngài ban cho người khác khả năng để làm lợi ích cho bạn. Thánh Kinh nói : “Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người trong các bạn một số ân tứ từ kho tàng ân tứ thiêng liêng rộng lớn của Ngài. Hãy quản lý các ân tứ đó, để sự giàu có của Đức Chúa Trời có thể tuôn tràn qua bạn. Bạn được gọi để giúp đỡ người khác không? Hãy làm điều này với tất cả năng lực và sức mạnh Chúa ban cho bạn. Vì vậy Chúa sẽ được vinh hiển.

  1. Bạn dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời bằng cách nói với những người khác về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không muốn tình yêu thương và những mục đích của Ngài cứ được giữ kín. Một khi chúng ta đã biết chân lý, Ngài mong muốn chúng ta chia sẻ nó với những ngườikhác. Đây là một đặc quyền lớn – đặc quyền giới thiệu Chúa Giê-xu cho những người khác, giúp họ khám phá được mục đích của mình, và chuẩn bị họ cho cõi đời đời. Kinh Thánh chép: “Ân điển của Đức Chúa Trời đem nhiều người về với ChúaCứu Thế… Đức Chúa Trời sẽ nhận được vinh hiển nhiều hơn”.

Sống trọn quãng đời còn lại của bạn vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đòi hỏi phải có sự thay đổi trong các ưu tiên, lịch làm việc, các mối quan hệ của bạn, cũng như mọi việc khác. Đôi khi nó có nghĩa là phải lựa chọn con đường khó thay vì con đường dễ dàng. Ngay chính Chúa Giê-xu cũng phải tranh đấu với vấn đề này. Khi biết rằng Ngài sắp phải chịu đóng đinh Ngài kêu lên : “Hiện nay tâm thần ta bối rối; ta sẽ nói gì? Lạy Cha, Cha có thể cứu con khỏi giờ này không? Nhưng vì chính lý do này mà con đã đến giờ này. Lạy Cha xin hãy làm sáng danh Cha…”

Chúa Giê-xu đứng ở ngã ba đường. Ngài làm thành mục đích của mình và dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời hay Ngài sẽ thối lui và sống một cuộc đời an nhàn tự mãn? Bạn cũng đối diện với cùng một lựa chọn đó. Bạn sẽ sống vì mục đích riêng của bạn, an nhàn, và khoái lạc của riêng mình, hay bạn sẽ sống quãng đời còn lại vì sự vinhhiển của Đức Chúa Trời, biết rằng Ngài đã hứa ban cho bạn những phần thưởng đời đời? Kinh Thánh chép: “Ai cầm giữ sự sống mình thì sẽ mất, nhưng ai từ bỏ sự sống mình sẽ nhận được sự sống thật và sự sống đời đời”.

Đã đến lúc phải giải quyết vấn đề này. Bạn sống cho ai – chính bạn hay Đức Chúa Trời? Có thể bạn sẽ lưỡng lự, không biết mình có đủ sức để sống cho Đức Chúa Trời hay không. Đừng lo lắng. Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn điều bạn cần nếu bạn lựa chọn sống cho Ngài. Kinh Thánh chép: “ Tất cả những gì đi vào đời sống làm vừa lòng Đức Chúa Trời đã được ban cho chúng ta một cách kỳ diệu. Đây là đời sống chúng ta biết một cách cá nhân qua Đấng đã mời gọi chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời”

Bạn đừng nghĩ rằng bạn phải trả lời tất cả những câu hỏi trước khi bạn dấn thân. Bạn luôn luôn có nhiều câu hỏi trong suốt phần còn lại của đời bạn. Tôi đã theo Chúa Cứu Thế Giê-xu trên 40 năm mà tôi vẫn còn những câu hỏi và những nghi ngờ về những điều tôi đọc trong Kinh Thánh. Nhưng những câu hỏi này không ngăn trở tôi tận hưởng mối tương giao giữa tôi với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi không cần phải hiểu máy xe làm việc như thế nào để có thể sử dụng chiếc xe. Tôi không cần phải hiểu dạ dày tôi tiêu hoá như thế nào để tận hưởng một món ăn. Cũng một lẽ ấy tôi mong ước rằng người nào đã chỉ cho tôi cách tôi mời Chúa Giê-xu vào đời sống tôi trước khi tôi còn những câu hỏi nghi ngờ. Bạn cũng có thể tiếp nhận Ngài như vậy. Ngay bây giờ, Đức Chúa Trời đang mời gọi bạn sống cho vinh hiển của bạn bằng cách làm trọn mục đích mà Ngài đã tạo dựng bạn. Đó mới thực sự là cách sống duy nhất. Mọi thứ khác chỉ đơn thuần là hiện hữu. Cuộc sống thật bắt đầu bằng sự cam kết dâng trọn đời sống của bạn cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu bạn chưa chắc mình đã làm điều này thì, tất cả những gì bạn cần làm là nhận và tin. Kinh Thánh hứa rằng: “Nhưng hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cáiĐức Chúa Trời”.  Bạn có chấp nhận lờimời của Đức Chúa Trời không?

Trước hết, hãy tin. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn và tạo dựng bạn vì mục đích của Ngài. Hãy tin rằng bạn không phải là một sự tình cờ. Hãy tin rằng bạn được tạo dựng để sống đời đời.Hãy tin rằng Đức Chúa Trời đã chọn bạnđể tạo một mối tương giao với Đức Chúa Giê-xu, Đấng chết trên thập giá cho bạn. Hãy tin rằng bất luận bạn đã làm gì, thì Đức Chúa Trời vẫn muốn tha thứ cho bạn. Xin Ngài tha thứ và giúp đỡ bạn thay đổi thì Ngài sẽ làm.

Thứ hai, hãy tiếp nhận. Hãy tiếp nhận Chúa Giê-xu vào cuộc đời bạn, để Ngài làm Chúa( quản lý, chủ) để Ngài kiểm soát đời bạn, hãy nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế (Đấng đã chết để đền lại cho những điều mà bạn đã làm sai lầm). Hãy tiếp nhận sự tha thứ của Ngài. Hãy tiếp nhận quyền năng để giúp bạn làm trọn mục đích của đời sống. Thánh Kinh chép: “Ai chấp nhận và tin cậy con Ngài thì sẽ nhận lãnh đời sống hoàn toàn và mãi mãi.” Bây giờ dù bạn đang đọc cuốn sách này ở đâu, tôi cũng mời bạn cúi đầu và thầm dâng lên lời cầu nguyện, một lời cầu nguyện sẽ thay đổi bạn đời đời:

“Lạy Chúa Giê-xu, con tin nơi Ngài và con xin tiếp nhận Ngài. Cảm ơn Chúa đã chết trên thập tự giá để đền trả tội lỗi cho con. Với tất cả lòng thành con xin Ngài ngự vào đời con và giúp con biết Ngài, tin cậy và yêu mến Ngài”.  Bạn hãy làm đi.

Nếu bạn thật lòng trong lời cầu nguyện đó, thì xin chúc mừng bạn! Chào mừng bạn gia nhập vào gia đình của Đức Chúa Trời! Bây giờ bạn đã sẵn sàng để khám phá và bắt đầu sống theo mục đích củaĐức Chúa Trời cho đời bạn. Tôi khích lệ bạn nói với người khác về điều này. Bạn cần được giúp đỡ. Xin liên lạc chúng tôi, bạn sẽ nhận được tài liệu để giúp cho bạn trong hành trình thiêng liêng mới này…

Đề tài suy ngẫm. Bạn muốn sống cho ai? Cho Chúa hay cho chính bạn?

CÂU HỎI GIÚP BẠN SUY NGHĨ

  1. Bạn có dâng lên Chúa bài cầu nguyện trên chưa?
  2. Nếu bạn chưa mở đời sống mình cho Chúa Cứu Thế thì bạn còn chờ đợi gì nữa?
  3. Bạn có người bạn nào mà bạn có thể chia xẻ quyết định của bạn tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu và bắt đầu sống một đời sống có mục đích? Hãy viết tên các người bạn đó xuống ở đây và báo cho họ biết quyết định của bạn?

Bạn có thể tìm đọc sách” Sống Theo Đúng Mục Đích”. Một cuốn sách bán chạy nhất trong những năm qua để biết thêm về đời sống được thúc đẩy bởi mục đích.