Loading

wait a moment

Tag: phong tục chôn cất của người Do Thái

Phong Tục Chôn Cất Của Người Do Thái Như Thế Nào?

Theo như phong tục tập quán về việc chôn cất của người Do Thái, thân thể của Chúa Giê-xu được bao bọc trong một tấm vải lanh. Khoảng tầm bảy mươi lăm pounds các đồ gia vị thơm, được trộn Read More