31. Sự Cám Dỗ

Vào lúc sáng thế, Lu-xi-phe chống nghịch lại Thượng Đế cách thách thức, muốn nắm lấy địa vị của Ngài. Bây giờ Đức Chúa Con, mặc dầu vẫn hoàn toàn là Chúa, đã đặt qua một bên những vinh quang và oai quyền có thể thấy được để rời Thiên Đàng đến với thế giới như là một con người. Chúa Giê-xu chắc có vẻ rất dễ bị tổn thương đối với Sa-tan. Nếu nó có thể dụ dỗ chúa Giê-xu làm theo mệnh lệnh của nó, thì đó quả là một sự vinh quang lớn. Từ góc nhìn của Đức Chúa Trời, đã đến lúc để bày tỏ một số điều khác hơn về chính Ngài.

Sau đó Thánh Linh đưa Chúa Giê-xu vào đồng hoang để chịu ma quỉ cám dỗ. Ngài đã cữ ăn suốt bốn mươi ngày và bốn mươi đêm nên Ngài đói lả.

                                                                                    Ma-thi-ơ 4: 1-2 (BPT)

Ma quỷ có nghĩa là kẻ buộc tội sai, kẻ vu khống.

Chúa Giê-xu đã mới trải qua một thời gian dài mà không có thức ăn. Mặc dầu Ngài là Chúa, Ngài cũng hoàn toàn là một con người với những nhu cầu cơ thể thực sự.

Ma quỉ đến cám dỗ Ngài rằng, “Nếu ngươi là Con Thượng Đế thì hãy biến những viên đá nầy thành bánh đi.”

Ma-thi-ơ 4:3 (BPT)

Chúa Giê-xu trích dẫn lời Kinh Thánh

Đấng Christ trả lời với Sa-tan bằng cách trích dẫn Kinh Thánh, Lời Chúa được viết ra. Ngài đáp rằng việc theo Chúa thì quan trọng hơn việc chăm sóc cho những nhu cầu cơ thể. Đây quả là một sự tuyên bố rất đáng kể, nhiều người rất quan tâm đến cuộc sống vật lý mà họ lờ đi cuộc sống tâm linh của mình.

Nếu ai được cả thế giới mà mất linh hồn mình thì ích lợi gì? 

Mác 8:36 (BPT)

“Lời trích dẫn” của Sa-tan

Rồi ma quỉ đưa Ngài vào thành thánh Giê-ru-sa-lem và đặt Ngài lên một đỉnh cao của đền thờ.  Nó nói với Ngài, “Nếu anh là Con Thượng Đế thì hãy nhảy xuống đi, vì Thánh Kinh có chép: ‘Ngài sẽ sai thiên sứ bảo vệ ngươi. Các thiên sứ ấy sẽ giữ ngươi trong tay  để chân ngươi khỏi vấp nhằm đá.’”

Ma-thi-ơ 4: 5-6 (BPT)

Bây giờ sự thách thức đã trở nên rất trâng tráo. “Hãy chứng minh đi! Chứng minh rằng ngươi thực sự là Con của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ cứu ngươi!”

Sa-tan trích dẫn ra đoạn được tìm thấy ở trong sách Thi Thiên. Sa-tan yêu thích tôn giáo và việc trích dẫn Kinh Thánh cũng là một trò yêu thích của nó. Vấn đề là Sa-tan đã không trích dẫn lời Kinh Thánh một cách chính xác. Nó chọn một phần để phù hợp cho các mục đích của nó thôi. Nó cũng đã làm điều này với A-đam và Ê-va trong vườn Ê-đen và bây giờ nó lại thử điều này với Chúa Giê-xu.

Chúa Giê-xu trích dẫn Kinh Thánh

Một lần nữa, Chúa Giê-xu trả lời sự cám dỗ của Sa-tan bằng việc trích dẫn Kinh Thánh, chỉ có Ngài là trích dẫn đúng. Ngài đã không cần để tự chứng minh bản thân mình.

Chúa Giê-xu đáp, “Cũng có lời Thánh Kinh viết, ‘Ngươi chớ nên thách thức Chúa là Thượng Đế ngươi.’”

Ma-thi-ơ 4:7 (BPT)

Một Lời Mời Bị Từ Chối

Sau đó ma quỉ đưa Ngài lên một đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài thấy hết mọi quốc gia trên thế giới cùng mọi vẻ huy hoàng của các nước ấy. Ma quỉ nói, “Nếu ngươi cúi đầu bái lạy ta, ta sẽ cho ngươi tất cả các quốc gia nầy.”

Ma-thi-ơ 4: 8-9 (BPT)

Sa-tan muốn ban cho Chúa Giê-xu tất cả các đất nước trên thế giới nếu Chúa Giê-xu chỉ thờ phượng nó. Dù sao thì những điều đó chẳng phải là điều mà chúa Giê-xu muốn sao- là con người theo Ngài? Điều Sa-tan đã không đề cập đến đó là nếu Chúa Giê-xu thờ phượng nó, thì Chúa Giê-xu cũng sẽ hầu việc nó. Thờ phượng và sự phục vụ luôn đi cùng với nhau. Bạn không thể tách chúng ra. Nhưng kế hoạch của Sa-tan đã không thành. Một lần nữa Chúa Giê-xu trích dẫn Kinh Thánh:

Chúa Giê-xu mắng nó, “Nầy Sa-tan, hãy đi cho khuất mắt ta! Có lời Thánh Kinh viết, ‘Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thượng Đế ngươi và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.’” Ma quỉ bỏ đi, liền có thiên sứ đến chăm sóc Ngai.

Sa-tan đã không thành công trong việc tạo bẫy cho Chúa Giê-xu trong sự dối trá của nó. Chúa Giê-xu ở cao hơn những lời sỉ nhục đó. K hông thỏa hiệp với sự chống cự của Ngài với sự cám dỗ. Ma Quỉ rút lui tạm thời, nhưng vẫn cương quyết để hủy diệt Chúa Giê-xu.

 

Ở góc nhìn của Sa-tan, nó đã có được sự thành công ở một phần nào. Giăng Báp-tít đã bị ném nào ngục.

Khi Chúa Giê-xu nghe tin Giăng bị tù thì Ngài trở về vùng Ga-li-lê.  Ngài rời thành Na-xa-rét và đến cư ngụ tại Ca-bê-nâm, một thị trấn gần hồ Ga-li-lê, bên cạnh vùng Xê-bu-lôn và Nép-ta-li.

Ma-thi-ơ 4: 12-13 (BPT)

 Sự Vô Tội

Sự tranh đấu giữa điều tốt và điều xáu không phải là một cuộc tranh đấu cân bằng. Chúa Giê-xu, Chúa Đấng Tạo Hóa, thì toàn năng hơn nhiều so với Sa-tan, một vật được dựng nên. Mặc dầu Chúa Giê-xu bị cám dỗ, Ngài đã không làm theo điều cám dỗ. Ngài là hoàn hảo.

 

Những tiên tri thật và giả đã đến và đi, nhưng không ai dám tuyên bố rằng mình là vô tội. Kinh Thánh ghi lại cuộc sống của nhiều người được bày tỏ ra là những người có tội, hoặc xưng nhận về những điều tội lỗi của họ. Chúa Giê-xu đã không bao giờ làm điều đó. Bạn có thể hoài công tìm kiếm khắp Kinh Thánh về một nơi nào mà Giê-xu phạm tội hoặc xin được tha tội. Thậm chí những người gần gũi nhất với Ngài, là những người hầu như có thể thấy được bất cứ lỗi nào trong tính cách của Ngài, đã viết rằng Giê-xu…

…chưa hề phạm tội, chưa hề nói dối.

1 Phi-e-rơ 2:22 (BPT)

Sự cám dỗ của Chúa Giê-xu là một cách nữa mà Ngài hiểu được con người. Khi Đức Chúa Trời cuối cùng phán xét tất cả loài người, không ai có thể đứng trước Ngài và nói, “Chúa ơi, Ngài không hiểu đâu! Ngài được sinh ra ở trong một cung điện; còn tôi, sinh ra ở nơi bẩn thỉu. Ngài không bao giờ bị cám dỗ; còn tôi thì bị. Làm sao Ngài có thể xét đoán tôi khi Ngài chưa bao giờ đối mặt với những gì mà tôi đã đối mặt”. Không, Kinh Thánh nói rằng chúng ta không có một Chúa…

 Vì thầy tế lễ tối cao của chúng ta có thể thông cảm những yếu kém của chúng ta. Khi còn sống trên đất, Ngài đã bị cám dỗ đủ cách như chúng ta nhưng không phạm tội.

Hê-bơ-rơ 4:15 (BPT)

Sự công bình của Chúa Giê-xu được tỏ ra cho tất cả chúng ta thấy.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.