23. Phòng Xử Án

Mười điều răn có thể được xem là khá mơ hồ trừ khi một người biết như thế nàokhi nào những luật này cần được tuân theo. Có những điều ngoại lệ không? Cho rằng một người đã phạm tội ngoại tình vào một thời điểm nào đó trên thế giới. Đức Chúa Trời có giữ điều này đối với người đó mãi mãi không? Một người ban luật hoàn hảo mong muốn điều gì?

Lúc ban đầu, Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng để được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời chúng ta phải giữ tất cả mười điều răn- mỗi một điều trong đó!

Ngoài ra, tôi nhắc nhở mọi người đàn ông là … họ phải vâng giữ toàn thể luật pháp                                                                                   Ga-la-ti 5:3 (BPT)

Chúng ta không được chọn bốn điều và bỏ qua những điều khác. Đức Chúa Trời rất cụ thể. Chúng ta được yêu cầu là phải tuân theo tất cả. Không những thế, mà…

 

Nếu chúng ta không tuân theo một điều răn- duy chỉ Một- điều đó giống như chúng ta đã vi phạm tất cả các điều răn. Chúng ta không còn hoàn hảo nữa. Đức Chúa Trời không thể chấp nhận chúng ta vào trong sự hiện diện thánh của Ngài.

Đức Chúa Trời hoàn toàn hoàn hảo trong sự thánh khiết của Ngài, và Ngài chỉ có thể chấp nhận những ai hoàn hảo trong sự công bình. Sự công bình của con người phải bằng với sự công bình của Đức Chúa Trời hoặc là mối quan hệ không thể nào được hồi phục.

Không chỉ là phải giữ tất cả Luật, nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm cho tất cả tội lỗi của mình trước mặt Ngài, thậm chí là những tội lỗi mà chúng ta không nhận ra.

Nếu ai phạm tội và làm điều Chúa cấm, dù cho không biết đi nữa, người ấy vẫn xem như phạm tội. Người phải chịu trách nhiệm về tội mình.

Lê-vi-ký 5:17 (BPT)

 

Bất tuân Luật Pháp giống như việc cắt một sợi dây với mười nút thắt. Bạn chỉ cần cắt một nút để cả sợi dây bị đứt đi. Cũng giống như vậy, bạn chỉ cần bất tuân một luật thì đã phạm tội việc vi phạm toàn bộ tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đề điều đúng và điều sai.
Bất tuân Luật Pháp giống như việc cắt một sợi dây với mười nút thắt. Bạn chỉ cần cắt một nút để cả sợi dây bị đứt đi. Cũng giống như vậy, bạn chỉ cần bất tuân một luật thì đã phạm tội việc vi phạm toàn bộ tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đề điều đúng và điều sai.

Trong một dịp tôi đang dạy về chủ đề này với một cặp đôi trẻ. Khi tôi đi đến điểm này trong bài học, chàng trai đập tay vào bàn và chửi thề. (Bạn gái của anh chỉ ra rằng anh vừa mới bất tuân một trong số các luật của Đức Chúa Trời bằng việc lấy danh Chúa làm chơi. Thật là không đúng lúc!). Anh nói “Đức Chúa Trời không công bằng! Nếu đây là một cách duy nhất để tôi được chấp nhận bởi Chúa, Ngài đã khiến cho mọi thứ đều không thể. Không có cách nào khác mà tôi có thể giữ danh sách các luật đó một cách hoàn hảo được!” Sự bức xúc của anh rất rõ ràng.

Hiểu Biết về Tội Lỗi

Đức Chúa Trời đã biết rằng con người không thể giữ được danh sách các luật này mà không có lỗi gì. Điều này không phải là một điều bất ngờ đối với Ngài. Ý định của Ngài trong việc ban cho Mười Điều Răn là rất rõ ràng.

Chúng ta biết rằng những gì luật pháp dạy là dành cho những người có luật pháp. Vì thế không ai có thể bào chữa được (hoặc bị im lặng), cho nên cả thế gian đều nằm dưới sự trừng phạt (hoặc chịu trách nhiệm trước) của Thượng Đế.        Rô-ma 3:19 (BPT)

Câu này nói về hai điều:

  1. Luật làm im lặng những người nói rằng cuộc sống của họ tốt đủ để được chấp nhận bởi Đưc Chúa Trời. Không ai có thể học mười luật này cách thật thà mà không cảm giác được tội lỗi của họ.
  2. Mười điều răn cho chúng ta biết rằng chúng ta thật sự là những người bẻ luật. Lúc ban đầu con người đã là bạn của Đức Chúa Trời, vô tội với tất cả những điều ác. Nhưng khi A-đam và Ê-va không vâng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, Ngài đặt sang một bên áo khoác của tình và mặc lên áo choàng của thẩm phán. Bây giờ, thay vì Đức Chúa Trời là một người bạn của con người, Ngài là một thẩm phán, tập hợp tất cả con người vào trong dãy ghế của phòng xử án. Không luật sư nào đứng lên để bảo vệ cho lý do của người đó. Không ai có thể! Không có sự biện hộ, mặc cho thông minh đến chừng nào, có thể dẫn đến phòng xét xử với suy nghĩ rằng những người bị kết án không có gì khác mà chính tội lỗi của họ. Sẽ không có án treo. Không có đút lót. Thẩm phán hoàn hảo phát biểu. Lời tuyên án đã được phán. Con người Có Tội vì đã bất tuân Luật Pháp của Đức Chúa

Trời.vì không ai nhờ tuân theo luật pháp mà được hòa thuận lại với Thượng Đế cả. Luật pháp chỉ cho chúng ta biết tội lỗi thôi.                                                                           Rô-ma 3:20 (BPT)

Mục đích của mười điều luật đó là khiến chúng ta nhận ra hoặc nhận thức rằng chúng ta là tội nhân. Điều này bày tỏ cho chúng ta biết được sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và tội lỗi của chúng ta. Đó là một sự đo đạc đơn giản của những điều gì là đúng và những điều gì là sai. Mười điều răn giống như một nhiệt kế- nó có thể chỉ cho chúng ta rằng chúng ta đang đau ốm, nhưng nó không góp phần vào việc giúp chúng ta cảm thấy khỏe hơn.

Một Tấm Gương

Trong nhiều cách, Mười Điều Răn đối với chúng ra giống như một tấm gương soi một cái mặt bẩn. Nếu chỉ có một mình bạn, bạn không thể biết mặt của mình có sạch hay không. Một người nào đó có thể chỉ vào bạn và nói, “Mặt bạn rất bẩn,” nhưng bạn có thể khước từ điều đó ngay và nói “Mặt của tôi không bẩn- tôi không thấy cái gì hết!” và bạn có thể thật sự tin điều đó. Nhưng nếu được đưa cho một cái gương, bạn có thể thấy rằng mặt của bạn thật sự bẩn và bạn không thể nào có thể khước từ sự thật được. Miệng của bạn có thể bị im lặng. Bạn có thể nhận ra rằng bạn có tội vì có một cái mặt bẩn.

Điều này cũng giống như tội lỗi. Chúng ta đã không thật sự biết tội lỗi là gì cho đến khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Luật Pháp. Giống như tấm gương phơi bày những sự bẩn thỉu, thì mười điều răn khiến chúng ta nhận ra tội lỗi.

Mười điều răn không được ban ra như một danh sách các luật để giữ mọi điều cho đúng và khiến chúng ta đúng với Đức Chúa Trời. Đó không phải là mục đích của Luật. Nó giống như là cố gắng chùi những vết bẩn ra khỏi mặt với một tấm gương! Các tấm gương được thiết lập nên để phản ảnh lại, chứ không phải để làm sạch. Thật ra, có một khả năng cao là trong quá trình cố gắng làm sạch bản thân mình với một tấm gương, bạn sẽ làm bẩn tấm gương, vì thế làm cản trở khả năng của nó trong việc mang đến một sự phản ảnh rõ. Những người cố gắng để được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời bằng việc giữ mười điều răn thường thay đổi hoặc giảm bớt những điều răn để mà họ không bị xem là quá xấu.

 

Cách Nhìn của Đức Chúa Trời

Có một cách khác để nhìn việc này. Hãy nhớ lại cách chúng ta so sánh cách nhìn của chúng ta về thây chuột chết với cái nhìn của Đức Chúa Trời về tội lỗi? Ồ, cố gắng để làm vui lòng Đức Chúa Trời bằng cách giữ Mười Điều Răn của Ngài có thể được so sánh với xịt nước hoa lên thây chuột chết- không làm cho nó trở nên hấp dẫn hơn với chúng ta chút nào. Thây chuột vẫn tiếp tục bị phân hủy. Cũng cùng cách như vậy, giữ mười điều răn không làm cho chúng ta được chấp nhận hơn đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta vẫn là những tội nhân.

Điều này mang chúng ta đến với lý do cho mười điều răn. Đức Chúa Trời ban Luật…

… để tôi biết tội lỗi là gì, và điều răn cho thấy tội lỗi quả thật là xấu…

Rô-ma 7:13

Đức Chúa Trời muốn chúng ra thấy tất cả tội lỗi, lớn hay nhỏ, cách mà Ngài xem nó- hoàn toàn tội lỗi, hoàn toàn mang tính phá hoại, xúc phạm thô tục, hoàn toàn ghê tởm, kinh sợ, độc ác, dơ bẩn. Ngài muốn chúng ta hiểu rằng sự trong sáng của Ngài vượt khỏi tất cả sự công bình mà chúng ta có thể đạt được bằng chính mình. Ngài muốn chúng ta hiểu rằng thậm chí ở những thời điểm tốt nhất, sự tốt lành của chúng ta cũng không thể nào bằng được sự thánh khiết của Ngài. Thậm chí không thể gần bằng.

Vực Thẳm

Cho đến lúc này con người đã có thể tự hào rằng Đức Chúa Trời yêu mến họ hơn những người khác bởi vì họ nghĩ rằng bản thân họ là những người tốt hơn. Nhưng với việc ban hành Luật, Đức Chúa Trời mang mọi người đến với một điểm để nhận ra rằng…

Tôi chào đời trong vi phạm. Mẹ tôi sinh tôi ra trong tội lỗi.   Thi Thiên 51:5

Bây giờ, không chỉ con người biết được tội lỗi thật của chính mình, nhưng họ còn thấy được một cái nhìn lướt qua về sự hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời-Sự công bình của Ngài-vượt quá tầm với của con người, không thể đạt được. Khoảng cách được tạo ra bởi tội lỗi rộng hơn những gì con người nghĩ tới. Bởi vì không có ai có thể giữ Luật một cách hoàn hảo, Luật không thể nào kết nối lại khoảng cách.

God man separation

Hai nhóm

Phản ứng của dân Y-sơ-ra-ên đối với lần đọc đầu tiên của Mười Điều Răn phản ánh suy nghĩ của nhiều người ngày hôm nay. Kinh Thánh nói rằng tất cả dân Y-sơ-ra-ên run sợ, nhưng có thể là phần lớn họ chỉ run sợ bởi sét và sấm chớp. Họ tập trung vào những điều xảy ra bên ngoài, hốt hoảng trước sự phô bày của quyền năng. Còn về phần mười điều răn, họ quả qua điểm chính- họ nghĩ rằng họ có thể vâng lời chúng cách dễ dàng. Cũng giống như nhiều người ngày hôm nay. Họ tập trung vào việc vâng theo những điều răn mà quên đi mục đích của họ.

Ngoài ra, có những người Y-sơ-ra-ên mới chỉ có một sự nhận biết sâu sắc về sự công bình của Đức Chúa Trời. Họ bây giờ đã biết ý định của Chúa khi Ngài nói sự thánh khiết bằng với sự vô tội. Họ cũng sợ hãi, nhưng vì một lý do khác. Họ đã biết rằng họ đã không bao giờ có thể giữ được những luật này cách hoàn hảo.

Vì bất cứ lý do nào, Kinh Thánh nói rằng người Y-sơ-ra-ên run sợ.

Họ bảo Môi-se, “Thôi, chính ông hãy nói với chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe. Nhưng đừng để Thượng Đế nói với chúng tôi chắc chúng tôi sẽ chết hết.”  Xuất-ê-díp-tô-ký 20:19 (BPT)

CHÚA bảo Môi-se, “Hãy lên núi gặp ta. Hãy chờ đó rồi ta sẽ cho ngươi hai bảng đá. Trên các bảng đó có ghi những lời giáo huấn và mệnh lệnh ta viết để dạy dân chúng.”  Xuất-ê-díp-tô-ký 24:12 (BPT)

Mười điều răn bây giờ đang có hiệu lực và người dân Y-sơ-ra-ên chịu trách nhiệm tuân giữ những điều răn như là những tiêu chuẩn đạo đức. Nhưng đối với nhưng người thật sự thật thà với chính bản thân mình, họ bây giờ biết rằng nếu họ muốn được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời, họ phải đến với Ngài bằng cách khác.

Mười Điều Gợi Ý?

Mười điều răn thường được nhắc đến như là Luật Đạo Đức, vì chúng nói đến những hành vi đạo đức.

Nhưng Luật Đạo Đức không thể nào làm khôi phục được mối quan hệ rạn nứt với Đức Chúa Trời song không có nghĩa là nó không có giá trị. Cũng giống như các luật vật lý tạo nên các thứ tự trong vũ trụ, thì các luật tâm linh tạo nên sự trật tự trong một quốc gia.

Nhiều đất nước đã khước từ những điều kinh thánh trong việc thực hành cách liều lĩnh việc sống trong một xã hội đạo đức trung tính. Không có một xã hội nào như thế thật sự tồn tại. Không có việc xã hội hóa nào như thế đã từng tồn tại. Không đứng về phía nào, thực ra, có nghĩa là đang đứng về một phía.

Việc từ chối tính tuyệt đối của kinh thánh đã dẫn đến một sự nhẫn tâm đối với những điều sai, vơi mỗi thế hệ trở nên thoải mái hơn với tội lỗi. Kinh Thánh dayh rằng điều này cuối cùng sẽ dẫn đến sự hỗn độn.

 

Bạn Là Loại Nào?

Hầu hết mọi người đều sẽ đồng ý rằng họ là những tội nhân. Tuy nhiên, một số ít sẽ từ từ chấp nhận rằng họ là những tội nhân không thể tự giúp mình. Họ có thể tin rằng Đức Chúa Trời muốn họ quan sát Mười Điều Răn, giữ những Luật Vàng, đi Nhà Thờ, cầu nguyện, làm phép báp-têm, làm từ thiện hoặc tốt với những người hàng xóm của họ. Họ nghĩ rằng làm bất cứ điều nào trong những điều này sẽ khiến cho họ làm Đức Chúa Trời hài lòng.

Khái niệm rằng sự tốt đẹp của một người có thể vượt trên những điểm xấu của họ, và vì thế nên họ vẫn đạt được sự chấp nhận của Đức Chúa Trời, là một điều hoàn toàn xa lạ đối với Kinh Thánh. Làm điều tốt thì rất được khuyến khích, nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta rằng không có những việc nào có thể khôi phục lại mối quan hệ rạn nứt với Đức Chúa Trời. Chúng ta có một vấn đề rất sâu sắc mà chúng ta không thể thoát ra- đó là điều kiện của tội lỗi.

KHÁI NIỆM KHÔNG ĐƯỢC TÌM THẤY Ở TRONG KINH THÁNH
KHÁI NIỆM KHÔNG ĐƯỢC TÌM THẤY Ở TRONG KINH THÁNH

Ngoài ra, một tội nhân không thể tự giúp mình biết rằng không có gì mình có thể làm để tự giúp mình trở nên có thể được chấp nhận ở trươc mặt Chúa. Người đó không thể xóa bỏ đi con chuột chết tội lỗi làm dơ dáy cuộc sống của người ấy. Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta hoàn toàn không thể tự giúp mình được.

           Tất cả chúng tôi bị nhớp nhúa vì tội lỗi. Những việc lành chúng tôi như áo dơ.          Tất cả chúng tôi như lá cây khô, tội lỗi chúng tôi như gió thổi mang chúng tôi đi.

Ê-sai 64:6 (BPT)

Thậm chí sự tốt lành của chúng ta thật quá ít ỏi so với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Với mục đích để giải thích mô tả, một người có thể nói tất cả những hành động công bình của chúng ta giống như những con chuột thối. Giống như một con chuột thối thì thật gớm ghiếc đối với chúng ta, cũng giống như tất cả tội lỗi là đều gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời trong sạch và thánh khiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.