47. Thông Điệp Trên Đường Đến Em-ma-út

  • Đền Thờ đến Con Rắn Bằng Đồng-

 

Bạn sẽ xem lại cách Đức Chúa Trời hướng dẫn cho Môi-se trong việc xây dựng Đền Thờ. Đó là một sự hỗ trợ thị giác rất phô trương để giúp hiểu được Đức Chúa Trời đang làm điều gì để hàn gắn lại mối quan hệ rạn nứt của chúng ta với Ngài. Hãy nhớ lại cách Đức Chúa Trời bày tỏ sự hiện diện của Ngài giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên với một trụ mây ban ngày và một trụ lửa ban đêm? Trụ đó đi quanh phía trên Hòm Giao Ước đặt nơi Chí Thánh.

Một Lối Vào

Khi con người tiếp cận Đức Chúa Trời ở tại nơi Đền Thờ, điều đầu tiên Ngài thấy đó là bức tường ở xung quanh sân đền thờ và chỉ có một lối vào, đây là một sự nhắc nhở rằng chỉ có duy nhất một cách để đến với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu nói…

Chúa Giê-xu đáp, “Ta là đường đi, chân lý, và sự sống. Ta là Con đường duy nhất dẫn đến Cha.”

Giăng 14:6 (BPT) 

Bàn Thờ Bằng Đồng

Khi một người đi vào Đền Thờ, nội thất đầu tiên mà người đó thấy sẽ là Bàn Thờ Bằng Đồng, một sự nhắc nhở rằng cách duy nhất để có được mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời đó là thông qua sự hy sinh bằng huyết. Điều đó cũng giống với chúng ta. Cách duy nhất để có mối quan hệ đúng đắn đối với Đức Chúa Trời đó là thông qua Chúa Giê-xu, Đấng đã hy sinh mạng sống của mình vào chỗ của chúng ta.

Thậm chí một sự so sánh rất ngắn gọn về hai nơi chết chóc này- Bàn Thờ Bằng Đồng và Thập Tự Giá- bày tỏ cách mà Chúa Giê-xu đã làm thành một hình ảnh được mô tả ở trong Đền Thờ dâng của lễ.

Bàn Thờ Bằng Đồng                             Thập Tự Giá

Của lễ là…                                           Chúa Giê-xu

…từ một bầy.                                       …là Chiên Con của Đức Chúa Trời

…là con đực                                         …là một người đàn ông

…không có tật nguyền                          …vô tội

…được chấp nhận thay cho một người   …chết cho chỗ của chúng ta

…để chịu sự đền tội                               …là con đường để chúng ta có

[hoặc che phủ tội] cho người đó                 được sự that thứ tội lỗi.

…một của lễ bằng huyết                         …Là của lễ bằng huyết đổ ra cho

Lê-vi-ký 1: 2-5 (BPT)                       chúng ta.

Chân Đèn

Hãy nhớ rằng cách Đức Chúa Trời đã nói với Môi-se làm chân đèn với vàng ròng để thắp sáng Nơi Thánh? Đây là một hình ảnh về Chúa Giê-xu đã nói…

“Ta là ánh sáng của trần gian. Ai theo ta sẽ không sống trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống.”                                                             Giăng 8:12 (BPT)

Chúa Giê-xu muốn mang con người ra khỏi chỗ tối tăm của tội lỗi để đi vào ánh sáng của cuộc sống đời đời.

Bàn với Bánh

Hãy nhớ lại cách Đức Chúa Trời đã nói với Môi-se trong việc làm một cái bàn và đặt lên trên đó mười hai ổ bánh, mỗi ổ tượng trưng cho một gia tộc của Y-sơ-ra-ên? Một lần nữa, đây là một hình ảnh mà Chúa Giê-xu nói…

Chúa Giê-xu đáp, “Ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta sẽ chẳng bao giờ đói, ai tin ta sẽ không bao giờ khát.

Giăng 6:35 (BPT)

Giống như mười hai ổ bánh tượng trưng cho sự đầy đủ bánh cho tất cả mọi người tại Y-sơ-ra-ên, giống như sự chết của Chúa Giê-xu cho tội lỗi của cả thế giới. Là Bánh Sự Sống, Ngài mang đến cho chúng ta sự sống đời đời.

“Ta bảo thật, ai tin đều được sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống.”

Giăng 6: 47-48 (BPT)

Bức Màn

Nghĩ lại về cách mà Đức Chúa Trời hướng dẫn cho Môi-se treo bức màn dày giữa Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh. Người tội lỗi bị cấm bước vào nơi có sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh nói rằng chúng ta bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời và không thể bước vào trong sự hiện diện của Ngài bởi vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta bị ghẻ lạnh khỏi Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài.

Nhưng sau đó Chúa Giê-xu đến. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng bức màn trong đền thờ là một hình ảnh của thân thể vật lý của Ngài. Khi Ngài chết trên thập tự giá, bức màn bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Không có con người nào có thể xé bức màn, nhưng Đức Chúa Trời xé nó ra để mô tả thân thể của Chúa Giê-xu hy sinh cho bạn và tôi. Khi chúng ta đặt niềm tin của mình nơi Ngài, tội lỗi của chúng ta được tha và chúng ta có thể mạnh dạn bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Mối quan hệ này có thể được khôi phục.

Cho nên, thưa anh chị em, bây giờ chúng ta nay được hoàn toàn tự do và dạn dĩ đi vào Nơi Chí Thánh do sự chết của Chúa Giê-xu mang lại. Chúng ta có thể đi trên con đường mới và sống mà Chúa Giê-xu đã mở ra cho chúng ta, dẫn chúng ta qua bức màn – tức xác Ngài, cho nên chúng ta hãy lấy lòng chân thành với đức tin vững chắc mà đến gần Thượng Đế…

Hê-bơ-rơ 10: 19-20, 22 (BPT)

Nhưng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, anh chị em ngày trước cách xa Thượng Đế nay được đến gần Ngài, qua sự chết Chúa Cứu Thế.

Ê-phê-sô 2: 13 (BPT)

Chúng ta không được chấp nhận một cách đơn giản làm bạn lại. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta được đặt trong gia đình của Đức Chúa Trời là một thành viên chính thức-Kinh Thánh nói rằng chúng ta được nhận làm con.

Trong thế giới Rô-ma vào thời điểm của Chúa Giê-xu, việc nhận con nuôi là một nghi thức hợp pháp trong việc tạo lập nên con cái. Trong xã hội hiện của chúng ta, một người con được sinh ra trong một gia đình thì tự động được chấp nhận là có tất cả những quyền và lợi ích của gia đình đó. Nhưng trong một thế giưới mà người đàn ông có nhiều vợ, cung nữ, các tình nhân cũng như là con cái bởi những người hầu, một đứa con trai thì chưa được là người kế tự hợp pháp cho đến khi được công nhận quyền làm con bằng một hành động tách biệt. Một khi được nhận làm con, bạn là thành viên chính thức của gia đình.

Vì anh chị em là con cái Ngài nên Thượng Đế đưa Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta. Thánh Linh đó kêu lên, “Thưa Cha!” Cho nên anh chị em không còn là nô lệ nữa mà là con Thượng Đế. Và vì anh chị em là con Ngài nên Ngài sẽ cho anh chị em hưởng ân phúc của Ngài.

Ga-la-ti 4: 6-7 (BPT)

Một Sự Bao Phủ Thay Tội

Sự bao phủ thay tội là một nắp đậy đặc biệt cho Hòm Giao Ước, được đặt ở Nơi Chí Thánh. Đó là nơi mà Thầy Tế Lễ Cả Thượng Phẩm mang huyết đến mỗi năm một lần vào ngày Đền Tội. Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên một cách để thoát khỏi sự đoán xét của tội lỗi của họ thông qua sự đổ huyết của một chiên con vô tội. Cũng như vậy, Chúa Giê-xu bây giờ là sự bao phủ đền tội cho chúng ta và, thông qua sự đổ huyết của Ngài, chúng ta tìm được một cách thoát khỏi sự chết đời đời. Con người không cần phải dâng chiên con làm của lễ chuộc tội nữa. Chúa Giê-xu đã là của lễ hy sinh cuối cùng. Ngài nói…

“Ta sẽ không nhớ những tội lỗi và điều ác họ làm nữa.” Sau khi những tội lỗi ấy đã được tha thứ thì không cần sinh tế để chuộc tội nữa.

Hê-bơ-rơ 10: 17-18 (BPT)

Với sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, Chiên Con cuối cùng đã chết. Ngay từ lúc ban đầu của lịch sử, điều này đã là kế hoạch của Đức Chúa Trời, đó là con người để được giải thoát sẽ được chu cấp thông qua Chúa Giê-xu. Các sự hy sinh khác chỉ là hình ảnh cho những gì đã xảy đến. Những điều đó không có gì đặc biệt về chúng, chúng không thể cất tội lỗi đi được. Nhưng bây giờ, không cần phải dâng bất cứ vật hy sinh nào nữa, bởi vì huyết của Chúa Giê-xu đã trả xong nợ tội một lần và đủ cả.

… chúng ta được thánh hóa qua sự hi sinh thân thể của Chúa Cứu Thế một lần đủ cả.

Mỗi ngày các thầy tế lễ đứng thi hành nhiệm vụ bao giờ cũng dâng cùng một loại sinh tế. Những sinh tế ấy không bao giờ xóa tội được.  Nhưng sau khi Chúa Cứu Thế hi sinh vì tội lỗi một lần đủ cả thì Ngài ngồi bên phải Thượng Đế.

Hê-bơ-rơ 10: 10-12 (BPT)

Đức Chúa Trời chấp nhận các con vật khác bởi vì Ngài nhìn về phía trước lịch sử khi Chúa Giê-xu đã chết như là một sự hy sinh cuối cùng. Khi Chúa Giê-xu chết đi, Ngài đã làm nhiều hơn là chỉ bao phủ tội trong vòng một năm. Ngài đã che khuất tội lỗi khỏi mắt Đức Chúa Trời mãi mãi. Trên thập tự giá Ngài khóc, “Sứ mạng đã hoàn thành”- Chiên Con cuối cùng đã được tìm thấy.

Nhìn về phía trước…                                                       Nhìn lại…

Chiên con                                                                         Chúa Giê-xu

Tạm thời                                                                          Vĩnh viễn

Sự đền tội- che khuất tội lỗi                                           Tội lỗi được ngăn ra ngoài

hoàn toàn

Nhiều của lễ-liên tục                                                       Một của dâng- một lần đủ cả

 

Chúa Giê-xu có thể đã nói với các môn đồ của Ngài nhiều điều hơn về chính Ngài mà được mô tả ở trong Đền Thờ vì đó là một sự hỗ trợ thị giác cực kỳ chi tiết, đầy đủ các so sánh. Bạn có thể chắc được rằng những điều mà Chúa Giê-xu đã nói thì không thể quên được.

Môi-se và Con Rắn Bằng Đồng

Nhớ lại cách mà dân Y-sơ-ra-ên đã phạm tội và Đức Chúa Trời mang đến những con rắn. Họ kêu lên để được giải cứu, cho nên Đức Chúa Trời đã hướng dẫn Môi-se làm một con rắn bằng đồng và giơ nó lên ngay ở giữa trại. Để được chữa lành việc mà tất cả mọi người cần làm đó là NHÌN vào con rắn đó. Không còn những gì khác mà họ cần phải làm.

“Xưa kia Môi-se treo con rắn lên trong sa mạc thế nào thì Con Người cũng phải bị treo lên như thế, để ai tin Ngài đều được sự sống đời đời. 

Vì Thượng Đế quá yêu nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời.  Thượng Đế sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết tội thế gian, nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được cứu. Ai tin nhận Con Trời sẽ không bị kết tội, nhưng ai không chịu tin thì đã bị kết tội rồi, vì không tin nhận Con Một của Thượng Đế. 

Giăng 3: 14-18 (BPT)

Con người được sinh ra trong thế giới này đã bị kết tội. Chúng ta giống như dân Y-sơ-ra-ên bị cắn bởi rắn. Chúng ta gần như là ĐÃ CHẾT. Chúng ta không có mối quan hệ nào với Đức Chúa Trời; thân thể của chúng ta cuối cùng cũng sẽ chết, và sau khi chết, chúng ta sẽ dự phần vào Sự Chết Thứ Hai, sự trừng phạt trong Hồ Lửa.

Nhưng sau đó Chúa Giê-xu đã đến trong bức tranh. Ngài đã nợ tội với sự chết của chính Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã không chết mãi- Ngài đã sống lại. Nếu chúng ta nhìn nơi Ngài với đức tin giống như cách dân Y-sơ-ra-ên nhìn con rắn bằng đồng, sau đó Ngài ban cho chúng ta một cuộc sống tâm linh. Như cách mà Chúa Giê-xu đã sống lại, chúng ta đã trở nên SỐNG LẠI về mặt tâm linh, cả bây giờ và cho đến đời đời. Kinh Thánh nói về điều này là việc tái sinh.

Trước kia, đang khi anh chị em chết về mặt tâm linh vì tội lỗi và nô lệ cho bản chất tội lỗi mình thì Thượng Đế đã làm cho anh chị em sống lại với Chúa Cứu Thế. Ngài cũng đã tha thứ mọi tội lỗi chúng ta.                                                                              Cô-lô-se 2:13 (BPT)

Nhưng lòng nhân ái của Thượng Đế thật lớn lao và Ngài quá yêu thương chúng ta…nhưng Ngài đã ban cho chúng ta sự sống mới cùng với Chúa Cứu Thế. Anh chị em đã được cứu do ân phúc của Thượng Đế.

Ê-phê-sô 2: 4-5 (BPT)

Trước kia tâm linh CHẾT, chúng ta bây giờ SỐNG và sẽ sống mãi trên Thiên Đàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.