25 Sự Không Tin

Dân Y-sơ-ra-ên học biết thêm càng nhiều điều về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chu cấp cho họ thức ăn và nước uống cách thành tín. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời thậm chí làm ra những đôi giày có sức bền đặc biệt- chúng không dễ bị mòn. Dân Y-sơ-ra-ên bây giờ đã có những tiêu chuẩn đạo đức để tuân theo. Mặc dầu làm theo Mười Điều Răn vẫn không mang đến sự chấp nhận đối với Đức Chúa Trời, nhưng nó mang đến một tiêu chuẩn để sống đúng mà hiệp một đất nước. Họ biết điều gì đúng, điều gì sai. Đức Chúa Trời cũng đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài bằng cách chu cấp một cách để họ được chấp nhận- bằng đức tin- là một bằng chứng thông qua của lễ dâng bằng huyết. Bạn có thể nghĩ rằng dân Y-sơ-ra-ên phải đời đời biết ơn đối với những gì Đức Chúa Trời đã làm cho họ. Nếu họ cảm thấy biết ơn, thì những hành động bên ngoài của họ đã không mô tả được điều đó. Họ bắt đầu cằn nhằn- lại lặp lại.

Trừ khi chúng ta có thái độ công chính về bản thân và nghĩ rằng chỉ có người Y-sơ-ra-ên mới cứng đầu như vậy, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta cũng đã được tạo ra với cùng xác thịt và máu.

Trong một mặt nào đó, dân Y-sơ-ra-ên hành động như các người đại diện cho tất cả loài người. Vì như thế họ trở nên biết Đức Chúa Trời nhiều hơn mỗi năm, nhưng khiến thức mà họ có được cũng mang đến những trách nhiệm khác. Kinh Thánh nói…

Dân Y-sơ-ra-ên bây giờ biết nhiều về Đức Chúa Trời hơn là những dân tộc khác trên thế giới.

Dân Ít-ra-en rời núi Hô-rơ đi trên đường về hướng Biển Sậy để đi vòng quanh xứ Ê-đôm. Nhưng dọc đường dân chúng bất bình  và ta thán cùng Thượng Đế và Môi-se. Họ kêu ca, “Tại sao ông mang chúng tôi ra khỏi Ai-cập để chết trong sa mạc nầy? Không có bánh mì và nước. Chúng tôi đã ngấy món ăn nầy rồi!”

Dân số ký 21: 4-5 (BPT)

Những lời kết tội này không đúng, Đức Chúa Trời, Đấng Chu Cấp Vĩ Đại, đã đáp ứng được nhu cầu của họ. Nhưng thay vì cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự chăm sóc hàng ngày cho họ, dân Y-sơ-ra-ên kết tội Ngài bỏ quên họ. Họ lờ đi Luật của Đức Chúa Trời, nói dối và không kính trọng danh Ngài.

Như chúng ta đã thấy trước đây, việc bất tuân một luật dẫn đến những hậu quả. Giống như bỏ qua luật của Đức Chúa Trời về lực hút trái đất dẫn đến những xương bị gãy, như vậy xâm phạm Luật Đạo Đức của Đức Chúa Trời dẫn đến những sự chia rẽ.

Trong quá khứ, Đức Chúa Trời *làm lơ tội lỗi của họ thường xuyên- Ngài đã rất nhân từ. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên không còn có mối quan hệ ban đầu với Đấng Sáng Tạo-Chủ Nhân của họ. Họ đã học biết được nhiều điều về Đức Chúa Trời. Họ bây giờ biết về Mười Điều Răn và kiến thức đó giúp họ biết tự có trách nhiệm. Đức Chúa Trời đã không thể tha thứ cho tội lỗi của con người và nói, “Thôi quên nó đi. Chúng ta sẽ giả vờ là điều đó chưa từng xảy ra”. Không, tội lỗi có các hậu quả của nó. Luôn luôn là như vậy.

CHÚA liền sai các rắn độc đến cắn dân chúng, khiến cho nhiều người Ít-ra-en bị chết.

                                                                                                             Dân số ký 21:6 (BPT)

Ngay từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã nói rằng tội lỗi sẽ dẫn đến sự chết- thân thể, mối quan hệ và đời đời. Bây giờ sự thật ấy đã được mô tả cách rõ ràng rằng rất nhiều vật đã chết.

Dân Y-sơ-ra-ên đã rất tuyệt vọng và nhận ra rằng duy chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cứu họ khỏi sự trừng phạt. Họ không thể tự giúp mình được.

Dân chúng đến nói với Môi-se, “Chúng tôi đã phạm tội khi ta thán về ông và CHÚA. Xin ông hãy cầu nguyện để CHÚA khiến các con rắn lìa xa chúng tôi.”

Dân số ký 21:7 (BPT)

Mục đích của Đức Chúa Trời trong sự đoán xét đó là mang đến sự thay đổi về mặt thái độ- một sự thay đổi trong tâm trí. Trong Kinh Thánh, sự thay đổi này được mô tả bởi một từ ăn năn. Duy chỉ trong cuộc sống trên đất này con người mới có thể ăn năn và được lắng nghe bởi Đức Chúa Trời. Sau khi sự chết về mặt thể xác xảy ra, khi tội nhân đối mặt với sự đoán xét trong Hồ Lửa, thì đã quá trễ để có thể thay đổi tâm trí.

Dân Y-sơ-ra-ên nhận ra rằng họ đã phạm tội, nên họ đã ăn năn và cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu họ. Họ lại tin cậy nơi Chúa một lần nữa.

Dân chúng đến nói với Môi-se, “Chúng tôi đã phạm tội khi ta thán về ông và CHÚA. Xin ông hãy cầu nguyện để CHÚA khiến các con rắn lìa xa chúng tôi.”

CHÚA bảo Môi-se, “Hãy làm một con rắn bằng đồng treo lên một cây sào. Ai bị rắn cắn mà nhìn nó thì sẽ sống.”  Vậy Môi-se làm một con rắn đồng treo lên một cây sào. Ai bị rắn cắn mà nhìn con rắn đồng nầy thì được sống.

Dân số ký 21: 7-9 (BPT)

Con rắn treo trên cây sào không phải là một loại vấn đề chạy qua tâm trí. Đức Chúa Trời đơn giản đã mang đến cho dân Y-sơ-ra-ên một cơ hội để chứng minh rằng họ tin nơi Ngài. Khi một người Y-sơ-ra-ên bị rắn cắn, điều người đó cần làm đó là quay sang và nhìn con rắn bằng đồng và người ấy sẽ được chữa lành. Với cái nhìn đó, người đó bày tỏ lòng tin của mình nơi Đức Chúa Trời, tin cậy rằng Ngài giữ đúng lời Ngài.

Cứ cho rằng một người bị cắn và không nhìn xem con rắn bằng đồng. Thay vào đó người ấy nói với người hàng xóm mình, “Ông Môi-se già rất cuồng trí. Nếu ông nghĩ rằng nhìn xem con răn buồn cười đó lại có thể chữa lành cho vết cắn có độc, ông ta phải rất điên rồ. Tôi không tin điều đó”. Một người như vậy sẽ chết, không chỉ vì bởi vết cắn độc của con rắn, mà cũng vì người đó đã không tin nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tôn trọng niềm tin, nhưng phán xét sự không tin.

Điều quan trọng đó là hiểu rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta chịu trách nhiệm cho tất cả những điều chúng ta hiểu về Ngài. Chúng ta chịu trách nhiệm cho những điều chúng ta biết.

Nhiều năm sau đó con rắn được làm từ thời Môi-se đã bị vua Ê-xê-chia phá hủy vì con người đã tôn thờ con rắn đó, vi phạm một luật nữa trong Mười Điều Răn.

Xem II Các Vua 18:4 (BPT)

 

Xem lại: Sự Chết

Kinh Thánh nói về sự chết theo ba cách:

1.     Sự chết về mặt thể xác: Sự chia cắt giữa linh hồn của một người với thể xác của người đó.

2.     Sự chết của một mối quan hệ: Sự chia cắt giữa linh hồn của con người với Đức Chúa Trời.

3.     Sự chết đối với niềm vui trong tương lai: Sự chia cắt giữa linh hồn của con người khỏi Đức Chúa Trời mãi mãi.

…tiền công của tội lỗi là sự chết…                                        Rô ma: 6:23 (BPT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.