49. Tôi Phải Làm Gì?

 • Ngay sau thời điểm Chúa Giê-xu sống lại, Ngài dành thời gian với các môn đồ và…

…Ngài hiện ra cùng họ và chứng minh bằng nhiều cách rằng Ngài thật đang sống. Các sứ đồ thấy Chúa Giê-xu trong bốn mươi ngày sau khi Ngài sống lại từ kẻ chết. Ngài cũng nói cho họ biết về Nước Trời.      Công Vụ Các Sứ Đồ 1:3 (BPT)

Cuối cùng, Chúa Giê-xu mang họ lại với vùng đất quen thuộc, khoảng hai dặm từ Giê-ru-sa-lem.

Chúa Giê-xu dắt các môn đệ ra đến làng Bê-tha-ni. Ngài giơ tay chúc phước cho họ. Trong khi đang chúc phước, Ngài rời họ và được tiếp về thiên đàng.   Lu-ca 24: 50-51 (BPT)

Lúc Ngài đang cất lên thì họ cứ nhìn chăm lên trời. Bỗng có hai người mặc áo trắng xuất hiện đứng cạnh họ. Hai người ấy hỏi, “Các ông Ga-li-lê ơi, sao lại đứng nhìn chăm lên trời? Chúa Giê-xu mà các ông thấy đang được tiếp lên trời, cũng sẽ trở lại như cách các ông thấy Ngài về trời vậy.”                                                                    Công vụ các sứ đồ 1: 10-11 (BPT)

Các Thiên Sứ bảo rằng Chúa Giê-xu sẽ đến lại. Nếu chúng ta học về Kinh Thánh sâu hơn, chúng ta sẽ thấy rằng Kinh Thánh nói rất nhiều về các sự kiện trong tương lai. Giống như Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa của Ngài liên quan đến các lời tiên tri về việc đến thứ nhất của Ngài, chúng ta được đảm bảo rằng Ngài sẽ giữ Lời Ngài về sự trở lại thứ hai của Ngài. Ngài luôn như vậy.

Phần còn lại của Kinh Thánh tường thuật những sự kiện chung quanh cuộc sống của những môn đồ được biết đến là các sứ đồ. Những người theo Chúa Giê-xu đã nói với vô số người về Ngài.

Lời của Thượng Đế lan rộng. Số tín hữu ở Giê-ru-sa-lem càng ngày càng gia tăng. Cũng có nhiều thầy tế lễ Do-thái tin theo và vâng phục Chúa Giê-xu.   Công vụ các sứ đồ 6:7 (BPT)

Thậm chí các thầy tế lễ là những dụng cụ trong sự chết của Chúa Giê-xu tin điều đó. Nhưng không phải ai cũng được thuyết phục, và giống như các môn đồ đã dự đoán, đã có một sự kháng cự. Một sự kiện cụ thể nóng sốt đó là người ghét Chúa Giê-xu là một người Pha-ri-si trẻ tên là Sau-lơ, người đã giết và bỏ tù các người theo Chúa Giê-xu.

Ở Giê-ru-sa-lem, Sau-lơ vẫn đe dọa giết các tín hữu. Ông đi gặp thầy tế lễ tối cao, xin thư giới thiệu gởi cho các hội đường ở thành Đa-mách để hễ tìm được người theo Đạo Chúa Cứu Thế, bất luận nam nữ, đều bắt giải về Giê-ru-sa-lem.

Cho nên Sau-lơ lên đường đi sang Đa-mách. Khi gần đến thành phố bỗng nhiên có ánh sáng chói lòa từ trời chiếu quanh ông. Sau-lơ té xuống đất và nghe tiếng nói cùng mình rằng, “Sau-lơ, Sau-lơ! Tại sao ngươi tàn hại ta?”

Sau-lơ thưa, “Thưa Chúa, Ngài là ai?”

Tiếng nói đáp lại, “Ta là Chúa Giê-xu, Đấng mà ngươi tàn hại.

Công vụ các sứ đồ 9: 1-5 (BPT)

Điều này là khởi đầu của một cuộc sống đặc biệt. Sau-lơ đã thay đổi rất nhiều. Ông dừng việc giết những người tin và bản thân mình lại trở thành một người tin. Cái bàn đã xoay chuyển và kẻ bắt bớ đã trở thành người chịu bắt bớ. Có một lần, ông bị ném đá và bị thả để cho chết. Ba lần ông bị đánh với roi; năm lần bị quất; ba lần bị đắm tàu (một trong ba lần đó ông nổi trên biển trong vòng hai mươi bốn giờ). Tất cả nhũng điều này xảy ra khi Sau-lơ đang cố gắng để nói với những người khác về lòng tin của chính ông rằng Chúa Giê-xu là Đấng Giải Cứu Giao Ước. Sau-lơ không phải là ai khác mà là người mà chúng ta được biết đến là Sứ Đồ Phao Lô, người viết một phần đáng kể của Kinh Thánh.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta đã thấy thông qua Lời Kinh Thánh Đức Chúa Trời đã hỏi những câu hỏi khiến mọi người suy nghĩ. Những câu hỏi này được thiết kế để bày tỏ và làm rõ những ý nghĩ sâu xa của một người mà người nghe được có thể nắm bắt được thực tế. Sau-lơ, cũng vậy, được đối mặt bởi Đức Chúa Trời và được hỏi một câu hỏi:

“Sau-lơ, sau-lơ, tại sao người lại bắt bớ ta?”

Trong một cách, Chúa đang nói “ Sau-lơ, tại sao ngươi là kẻ thù của ta trong khi ngươi có thể là bạn của ta?” Câu trả lời của Sau-lơ bày tỏ rằng ông biết chính xác ai là người đang vặn hỏi ông. Ông nói, “Chúa, Chúa Trời.”

Nếu chúng ta rất được may mắn khi được gặp Chúa trực tiếp, tôi không thể không cảm thấy rằng Ngài sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện với một câu hỏi. Việc được đối mặt với Chúa tương tự như cách Sau-lơ đã đối mặt thì rất xa vời; trong cả Kinh Thánh nó chỉ xảy đến chỉ với một số ít người trong Kinh Thánh. Như tôi đã nói ngay từ lúc đầu, Kinh Thánh, với chính bản chất của nó, đòi hỏi chúng ta phải đưa ra một sự lựa chọn. Đức Chúa Trời trong bản chất của Ngài đặt ra cho chúng ta một câu hỏi.

Khi chúng ta đọc quyển sách này, chúng ta đã nghe được những sự thật. Chúng ta bây giờ có trách nhiệm với những gì chúng ta biết. Đức Chúa Trời bây giờ có thể hỏi, “Con có nhận và tin nơi Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi của riêng con- là Đấng đã trả hết cho nợ tội của con không?”

Đừng trả lời mà không suy nghĩ, Có lẽ chúng ta đã suy nghĩ điều thông suốt. Mặt khác, có lẽ bạn cần dành một chút thời gian để suy nghĩ về câu hỏi.

Nếu bạn trả lời, “Không, tôi không tin nơi Chúa Giê-xu là Đấng Giải Cứu,” thì phần còn lại của chương này cũng không phù hợp nhiều với bạn. Bạn cũng có thể đọc nó, nhưng tôi khuyên rằng bạn nên bỏ qua phần này và tiếp tục với phần hai có tựa đề là, Một Thời Điểm Thuận Tiện. Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta từ chối thông điệp về thập tự giá, thì phần còn lại của Kinh Thánh sẽ không được hiểu cách đúng đắn bởi vì…

…nếu Tin Mừng mà chúng tôi rao giảng bị che khuất, là chỉ che khuất với những người bị chết mất thôi.  Ma quỉ là kẻ thống trị đời nầy làm mù tâm trí những người không tin. Họ không thể nhìn thấy ánh sáng của Tin Mừng—tức Tin Mừng về sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế, hình ảnh của Thượng Đế.                                                                             2 Cô-rinh-tô 4: 3-4 (BPT)

Nói cách khác, nếu bạn trả lời, “VÂNG, Tôi muốn là một người có thể nói rằng Chúa Giê-xu đã trả nợ tội của tôi”, hoặc “VÂNG, Tôi tin rằng Ngài đã trả nợ tội cho tôi”, sau đó đọc tiếp. Phần còn lại của Kinh Thánh được viết cho những người giống như bạn.

Nếu bạn trả lời, “VÂNG” thì bạn có hiểu rằng Chúa đã tha thứ tội lỗi của bạn, và đã khôi phục lại mối quan hệ với bạn?

Nếu, với tất cả sự chân thật của mình bạn đã trả lời những câu hỏi trên với một tiếngVÂNG, thì dựa trên điều mà Kinh Thánh nói, bạn có thể chắc chắn rằng tội lỗi của bạn được tha thứ và rằng mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời đã được khôi phục.

Các Sự Thật Mà Không Có Thập Tự Giá…

Tôi bị buộc tội và được xem là có tội đối với việc phá vỡ luật hoàn hảo.

Việc bất tuân luật của Đức Chúa Trời tức là phạm tội, và tội lỗi của tôi sẽ tạo ra một nợ tội, một hậu quả tôi phải trả.

Nợ chỉ có thể được trả chỉ bằng sự chết, một sự trả nợ được tạo lập đời đời trong Hồ Lửa.

Không thể nào có thể giữ được luật của Đức Chúa Trời một cách hoàn hảo. Thậm chí khi tôi cố gắng rất nhiều, tôi vẫn thấy mình thất bại. Thêm vào đó, Sa-tan điều khiển thôi làm theo ý muốn của Ngài. Tôi là một nô lệ.

Sinh Ra Là Một Người Không Tin…

Tội lỗi của tôi đã kéo tôi ra xa khỏi Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài. Đức Chúa Trời dường như rất xa và khoảng cách.

Khi tôi được sinh ra trong thế giới này, tôi tham gia vào các thế lực của Sa-tan, những người cũng phạm tội nghịch lại.

Khi chọn con đường của riêng tôi, tôi thấy được bản thân mình ở trong hoang mạc tâm linh, thèm khát lẽ thật. Tôi giống như một con chiên đi lạc.

Tôi Không Tin…

Tôi tin rằng có thể có nhiều cách để được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời- nếu có một Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu có thể là một cách. Nếu tôi sống một cuộc sống tốt và cố gắng hết sức, thì Đức Chúa Trời sẽ không từ bỏ tôi.

  

Các Sự Thật Bởi Vì Thập Tự Giá

Đức Chúa Trời, một quan xét hoàn hảo, tuyên bố tôi đúng với Ngài-được bào chữa. Bây giờ Ngài xem tôi là công bình.

…Đó là Một Sự Lựa Chọn Để Tin

Tội lỗi của tôi được giải quyết trên thập tự giá. Nợ của tôi đã hết rồi- được trả tất cả, được xóa bỏ.

Đức Chúa Trời ban cho tôi một cuộc sống mới, kể cả bây giờ và cho đến đời đời ở trên Thiên Đàng.

Lúc trước làm nô lệ, bây giờ đã được mua bằng huyết của Chúa Giê-xu và được thả tự do. Tôi không còn là một nô lệ cho các mục đích của Sa-tan nữa.

…Tôi tin

Tôi tin rằng khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá, Ngài chết cho chỗ của tôi như là người thay thế, trả nợ tội cho tôi. Tôi tin chỉ duy nhất nơi Ngài có thể cứu tôi khỏi những hậu quả của tội lỗi.

Tôi không chỉ là được sinh ra ở trong gia đình của Đức Chúa Trời, mà còn được Đức Chúa Trời ban cho tôi quyền lợi hoàn toàn của một người con.

Sự chết của Chúa Giê-xu và sự sống lại đã thắng hơn Sa-tan. Tôi không còn thuộc về Ma Quỉ nữa. Tôi có được sự bình an với Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu, là Đấng Chăn Hiền Lành, đã tìm thấy tôi và ban cho tôi cuộc sống mới, cuộc sống đời đời, sự tha tội, mục đích của cuộc sống, sự tự do khỏi tội lỗi và nhiều điều khác nữa.

Nếu bạn tin Chúa Giê-xu đã chết cho chỗ của bạn vì tội lỗi của bạn, thì bạn phải có sự tin cậy tuyệt đối với thực tế là Giấy Ghi Nợ đã được trả đủ.

Trước kia, đang khi anh chị em chết về mặt tâm linh vì tội lỗi và nô lệ cho bản chất tội lỗi mình thì Thượng Đế đã làm cho anh chị em sống lại với Chúa Cứu Thế. Ngài cũng đã tha thứ mọi tội lỗi chúng ta. Ngài cũng đã xóa hết nợ, tức những qui tắc mà chúng ta đã vi phạm. Ngài lấy giấy nợ, đóng đinh nó vào thập tự giá.            Cô-lô-se 2: 13-14 (BPT)

Nợ tội của bạn đã bị đóng đinh trên thập tự giá cách đây hai nghìn năm. Bởi vì lòng tin của bạn nơi Ngài, Đức Chúa Trời bây giờ nói rằng…

           “Ta s không nh nhng ti li và điu ác h làm na.”  Hê-bơ-rơ 10: 17 (BPT)

Sự tha thứ của Đức Chúa Trời là hoàn toàn.

Hễ các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì tình yêu Ngài dành cho kẻ kính sợ Ngài cũng lớn bấy nhiêu. Phương đông xa phương tây bao nhiêu, thì Ngài cũng mang tội lỗi xa khỏi chúng tôi bấy nhiêu.  2 Cô-rinh-tô 5:17 (BPT)

Bây giờ thay vì sự chết đời đời trong Hồ Lửa, Chúa Giê-xu nói:

Chúa Giê-xu bảo các môn đệ, “Lòng các con chớ nên lo âu. Hãy tin Thượng Đế, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở. Nếu không thì ta đã nói cho ác con biết rồi. Ta đi để chuẩn bị chỗ ở cho các con.  Sau khi ta đi và chuẩn bị chỗ ở cho các con rồi thì ta sẽ trở lại đón các con đi để hễ ta ở đâu thì các con cũng ở đó.  Các con biết đường đi đến nơi ta ở.”

Giăng 14: 1-4 (BPT)

Là một người tin, cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng bây giờ bạn cảm thấy được chắc chắn với một tương lai ở trên Thiên Đàng. Chúa Giê-xu nói rằng Ngài đang chuẩn bị một chỗ ở cho bạn. Với sự tin cậy mà bạn có, bạn có thể nói rằng chúng ta là cư dân trên Thiên Đàng. Mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời đã được khôi phục.

Giống như chúng ta đang được sinh ra trong một gia đình ở trên đất, Kinh Thánh nói rằng bạn đã được sinh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời. Và giống như cha mẹ trên đất vẫn luôn là cha mẹ của bạn mặc cho điều gì xảy ra, như vậy tức là một khi bạn được sinh ra ở trong gia đình của Đức Chúa Trời, bạn không thể nào không được sinh ra lại. Điều quan trọng là hiểu được rằng khi nói đến mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời, số phận đời đời của bạn được ổn định một lần cho tất cả. Bạn thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời mãi mãi.

Ta viết thư nầy cho các con là những người tin nơi Con Thượng Đế để các con biết mình đã nhận được sự sống đời đời.  1 Giăng 5: 13 (BPT)

Tôi tin chắc rằng dù sự chết, sự sống, thiên sứ, thần linh, việc hiện tại, việc tương lai, quyền lực, những gì bên trên chúng ta, bên dưới chúng ta, hoặc bất cứ biến cố nào trên thế giới, không điều gì có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu mà Thượng Đế đã bày tỏ ra trong Giê-xu, Đấng Cứu Thế, Chúa chúng ta.  Rô-ma 8: 38-39 (BPT)

Thậm chí bây giờ bạn là một phần của Gia đình của Đức Chúa Trời (mối quan hệ), Kinh Thánh nói rằng bạn sẽ vẫn phạm tội. Khi điều đó xảy ra, sẽ có một sự rạn nứt trong mối quan hệ gia đình của bạn.

Mối Quan Hệ Không Thể Phá Vỡ Được

Bạn được sinh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời. Bạn vĩnh viễn là con của Ngài.

Mối thông công có thể bị phá vỡ

Tội lỗi của bạn phá vỡ sự bình yên tươi đẹp mà bạn có với Cha Trên Trời của bạn.

Mối thông công thì khác với mối quan hệ. Ví dụ, nếu một người con trai được cha của mình bảo là phải cắt cỏ, nhưng thay vào đó anh ấy đi câu cá, mọi chuyện sẽ không tốt khi Cha của cậu ấy trở về nhà. Sẽ có một sự cản trở giữa cha và con, và bạn có thể sẽ cảm nhận được nếu bạn ở trong vị trí đó. Vẫn đúng là người con và cha vẫn có một mối quan hệ với nhau- mối quan hệ của họ không thay đổi- nhưng mối thông công trong gia đình đã trở nên không tốt. Tuy nhiên, Kinh Thánh có một giải pháp.

Khi chúng ta phạm tội, chúng ta được bảo là phải nhận thức được sự thật đó về Đức Chúa Trời, và nếu chúng ta đã làm sai với những người lân cận mình, thì chúng ta cần phải tìm kiếm để được hòa giải với Ngài nữa. Đức Chúa Trời đã hứa rằng…

Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là Đấng đáng tin và công bình sẽ xóa tội và tẩy sạch mọi điều ác trong chúng ta.    1 Giăng 1:9 (BPT)

Mối thông công của chúng ta với Đức Chúa Trời sẽ được khôi phục lại ngay lập tức khi chúng ta nhận thức được tội lỗi của chúng ta.

Trách Nhiệm Của Bạn                

Tôi nhớ một lần sau khi học tài liệu này xong với một đôi vợ chồng, người chồng nói với tôi, “Giăng, Tôi biết rằng bạn là một tội nhân không thể tự giúp mình.” Người ấy sau đó nói tóm tắt chung về Kinh Thánh và đảm bảo với tôi rằng ông đã biết ông không thể làm việc gì tốt trong bản thân mình để làm hài lòng Đức Chúa Trời. Ông tóm tắt lại điều đó với một sự giải thích rõ ràng về đức tin của mình trong điều mà Chúa Giê-xu đã thực hiện trên thập tự giá cho ông. Sau đó ông nói, “Giăng, ngươi có một đứa con trai. Giống như tôi đã không phải làm việc gì để trở thành một thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, con trai của ông cũng không làm việc gì để trở thành một thành viên trong gia đình của ông. Nhưng bây giờ người ấy đã trở thành một thành viên, người ấy có các trách nhiệm: người ấy phải đi đổ rác, giúp với việc rửa chén, và vân vân”. Sau đó người đó hỏi, “Là một phần trong gia đình của Đức Chúa Trời, trách nhiệm của tôi là gì?

Đó là một câu hỏi mà cả phần còn lại của Kinh Thánh trả lời. Kinh Thánh nói rằng cuộc sống mà một người sống được xác định bởi sự chú tâm mà người đó vẫn giữ, sự chú tâm của người đó đặt lên điều gì. Đây không phải là loại trò chơi với tâm trí. Điều này liên quan đến trọng tâm của sự quan tâm của bạn. Nếu bạn quan tâm đến bản thân mình, bạn sẽ tự cho mình là trung tâm. Nếu bạn tập trung nơi Đức Chúa Trời, bạn sẽ tìm thấy cuộc sống của mình sẽ mang đến cho Ngài sự tôn cao và vinh quang mà Ngài đáng nhận được. Vì thế, để là một người tin có trách nhiệm:

 1. Bạn cần phải tập trung vào những gì bạn có bây giờ bởi vì Chúa Giê-xu, điều này bao gồm tất cả những thứ mà bạn thấy được liệt kê ở trang 279. Điều bạn có bây giờ được cho rằng đó là vị trí của bạn nơi Đấng Christ. Đức Chúa Trời muốn bạn vui mừng trong sự thật rằng tội lỗi của bạn được tha và bạn bây giờ có một cuộc sống mới.
 2. Bạn cần phải tập trung vào việc trở nên quen thuộc với Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô viết rằng tham vọng trong cuộc sống của ông là…                                          Phi-líp 3: 8-10 (BPT)

 3. Ngoài ra tôi xem mọi điều như lỗ khi so với điều tuyệt vời trong sự hiểu biết về Đấng Cứu Thế Giê-xu, Chúa của tôi. Vì Ngài, tôi mất tất cả. Tôi xem mọi thứ như rơm rác để tôi có thể nhận Chúa Cứu Thế và được liên kết cùng Ngài, không nhờ sự công bình của tôi theo luật pháp mà nhờ sự công bình có được do lòng tin trong Chúa Cứu Thế, tức công bình đến từ Thượng Đế qua đức tin. Tôi muốn biết Chúa Cứu Thế và nhận được quyền năng đã khiến Ngài sống lại từ kẻ chết. Tôi cũng muốn san sẻ những khổ đau của Chúa Cứu Thế và trở nên giống như Ngài trong sự chết Ngài…

Khi bạn đặt để sự tập trung của mình nơi Đức Chúa Trời, bạn không nhìn vào chính bản thân mình nữa. Bạn trở nên mong muốn với việc làm vui lòng Ngài và phục vụ những người khác. Nó giống như một người đàn ông trẻ tuổi với người bạn gái của mình- tất cả đều được dành ra để có thể hiểu biết thêm về người bạn gái ấy.

 1. Bạn cần phải tập trung vào việc tin cậy Ngài hằng ngày, trong mọi tình huống của cuộc sống, vì bạn có thể có sự tin cậy rằng Ngài hoàn toàn có khả năng để giải quyết tất cả mọi lo lắng và mối quan tâm của bạn. Chúa Giê-xu đã nói…

“Hỡi những ai mệt mỏi và nặng gánh, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi.”

Ma-thi-ơ 11: 28 (BPT)

Khi bạn áp dụng những lẽ thật này, bạn sẽ thấy rằng mình sẽ lớn lên từ một em bé tâm linh thành một người trưởng thành về mặt tâm linh. Bạn nên bắt đầu nghĩ rằng tất cả điều này xảy đến như là một kết quả của một vài kiểu kỷ luật nghiêm khắc mà bạn gợi lên trong chính bản thân mình, việc hiểu điều này là rất quan trọng.

…Tôi tin rằng Thượng Đế đã khởi sự làm việc lành trong vòng anh chị em sẽ tiếp tục việc ấy cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại…  Phi-líp 1:6 (BPT)

Điều này không bình thường hoặc tốt nếu một đứa trẻ sơ sinh vẫn là một em bé trong suốt cuộc đời của nó, thật không đúng nếu một người là con Đức Chúa Trời mới sinh ra vẫn luôn là một em bé về mặt tâm linh. Thật không may mắn, tất cả đều quá thông thường, nhưng một người không cần phải như vậy. Giữ sự tập trung của mình ở một nơi đúng và bạn sẽ lớn lên.

Các Rào Cản

Có nhiều rào cản sẽ phá hủy sự tập trung của bạn và cản trở sự phát triển tâm linh của bạn.

1. Bản tính của con người chúng ta: Nếu có trường hợp bạn là một kẻ thù số một của một ai đó, bạn có thể thấy được bản tính ấy. Kinh Thánh nói rằng bản tính tội lỗi của con người chúng ta sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Nó luôn mong ước để có tiền nhiều hơn, nhiều sự quan tâm hơn, một tính cách khác, bề ngoài đẹp hơn, cái này đẹp hơn, cái kia tốt hơn, và mọi cái vô giới hạn cứ tiếp tục. Con người có thể cảm thấy được thỏa mãn ở một phút chốc nào đó, nhưng sau đó nó sẽ mong muốn điều gì khác nhiều hơn thế nữa để lấp đầy lỗ trống tối đen trong cảm xúc và mong muốn. Bản tính con người của chúng ta có một sự tập trung chính- Bản Thân của chúng ta. Kinh Thánh viết…

Hãy sống theo Thánh Linh thì anh chị em sẽ không làm theo ý muốn của con người tội lỗi của mình.   Ga-la-ti 5:16 (BPT)

Như vậy làm thế nào để chúng ta sống bởi Thánh Linh? Điều này quay lại với vấn đề tập trung. Khi chúng ta tập trung vào những điều từ Đức Chúa Trời, các ham muốn của bản tính tội lỗi sẽ được thay thế bằng một mong muốn mạnh mẽ hơn đó là làm vui lòng Đấng Tạo Hóa-Chủ Nhân.

Chúng ta được bảo là phải đối xử với bản tính tội lỗi của mình như là nó đã chết. Chúng ta cũng chủ động và mạnh mẽ lờ đi sự yêu cầu và mong muốn của nó.

Cho nên, hãy cất bỏ những điều ác ra khỏi đời sống anh chị em…Cô-lô-se 3:5 (BPT)

Ví dụ, trước khi tôi kết hôn tôi có nhiều bạn gái. Chúng cùng đều là những mối quan hệ chân thật. Nhưng khi tôi kết hôn, những mối quan hệ trước kia đã kết thúc. Đã Chết. Bây giờ tôi đang ở trong một mối quan hệ mới- tôi mong muốn làm vui lòng vợ tôi. Vợ tôi đã trở thành trung tâm của sự chú ý của tôi. Cũng giống như vậy, trước khi bạn tin, bạn chỉ có bản tính tội lỗi của mình là để thỏa mãn. Nhưng bây giờ bạn là một người tin, Đức Chúa Trời muốn bạn để lại sau lưng bạn và chú tâm vào việc làm vui lòng Ngài và phục vụ những người khác.

…Chúng ta hãy dẹp bỏ khỏi đời sống những chướng ngại vật và tội lỗi dễ trì kéo chúng ta lại.  Chỉ nhìn xem Chúa Giê-xu, Đấng khởi đầu và làm toàn thiện đức tin chúng ta…

                                                                                                    Hê-bơ-rơ 12: 1-2(BPT)

Những lời khuyên trong Kinh Thánh đi ngược lại với những lời khuyên chúng ta nhận được hôm nay. Ngày nay chúng ta được khuyến khích để quay lại trong quá khứ và tìm kiếm câu trả lời cho các vấn đề của chúng ta. Mỗi điều sai cần phải được sửa lại, và nếu chúng ta bị tổn thương, thì chúng ta bị thương hại giống như là các nạn nhân.

Kết quả cuối cùng của tất cả lời khuyên này là chúng tập trung vào chính mình. Chúng ta trở nên rất tự đắc. Ngược lại, Kinh Thánh bảo chúng ta nên quên về bản thân mình, kể cả quá khứ của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự sai, chúng ta cần phải tha thứ, việc này cũng khá khó khăn.

Hãy đối với nhau trong nhân từ và yêu thương, tha thứ nhau như Thượng Đế đã tha thứ anh chị em trong Chúa Cứu Thế.    Ê-phê-sô 4:32 (BPT)

Điều này dường như có vẻ lạ, nhưng trong quá trình tha thứ cho người khác, chúng ta kinh nghiệm được trong chính cuộc sống của mình. Chúa Giê-xu, Đấng biết chắc chắn về điều gì đã sai, và nói…

Ta nói những điều nầy với các con để các con có cùng niềm vui của ta và để cho niềm vui của các con được hoàn toàn.  Giăng 15:11 (BPT)

2. Hệ Thống Thế Giới: Kinh Thánh nói rằng hệ thống thế giới có một ảnh hưởng tiêu cực đối với tâm linh chúng ta, chuyển sự tập trung của chúng ta từ Chúa Giê-xu đến những điều đó là điều chóng qua. Chúng ta có trách nhiệm để biết được điều gì có xu hướng kéo chúng ta về cách tội lỗi cũ và tránh những điều khiến chúng ta mất sự tập trung của mình.

…vì ân phúc của Thượng Đế để cứu mọi người đã đến rồi.  Ân phúc ấy dạy chúng ta từ bỏ nếp sống chống nghịch Thượng Đế trước kia và những điều gian ác theo thế gian nhưng phải luôn luôn sống khôn ngoan, đoan chính và thánh thiện để chứng tỏ chúng ta phục vụ Thượng Đế. Chúng ta nên sống như vậy trong khi chờ đợi hi vọng lớn lao và sự hiện đến vinh hiển của Thượng Đế cùng Đấng Giải Cứu là Chúa Giê-xu chúng ta…  Tít 2: 11-13 (BPT)

3. Quỉ: Mặc dầu Sa-tan đã bị thua cuộc, nó vẫn tiếp tục cố gắng để gây ảnh hưởng đến húng ta. Đức Chúa Trời đã không loại bỏ đi tất cả Điều Tội Lỗi khi chúng ta trở thành cách người tin.

Thế nhưng, chúng ta chịu trách nhiệm chống cự lại sự cám dỗ và tìm kiếm năng lực từ duy nhất Đức Chúa Trời.    Cho nên, hãy hiến dâng toàn thân cho Thượng Đế. Hãy chống cự ma quỉ thì nó sẽ bỏ chạy khỏi anh chị em.                       Gia cơ 4:7 (BPT)

Sa-tan sử dụng rất khôn khéo ảnh hưởng của thế giới và bản chất tự đắc tự nhiên của con người để cám dỗ chúng ta, để khiến chúng ta thay đổi sự tập trung của mình. Bạn có thể biết rằng nó gieo sự nghi ngờ trong tâm trí bạn, thậm chí về sự lựa chọn mà bạn có trong việc tin cậy nơi Chúa Giê-xu. Nó sẽ nói rằng đức tin của bạn không đủ lớn hoặc hỏi bạn về việc bạn chưa thực sự hiểu. Hãy nhớ rằng, nó đã làm điều đó với A-đam và Ê-va. Kháng cự lại nó và làm điều Chúa Giê-xu đã làm. Hãy đến với Kinh Thánh để được giúp đỡ.

Điều thú vị ở đây là, khi chúng ta vượt qua được những ảnh hưởng của ba rào cản ở trên, chúng ta có thể giữ sự tập trung của mình, và phát triển rễ tâm linh mạnh mẽ.

Các Nguồn

Kinh Thánh cho chúng ta nhiều nguồn để giúp cho chúng ta giữ được sự tập trung của mình.

1, Chính Đức Chúa Trời: Khi bạn tin cậy nơi Chúa Giê-xu, Kinh Thánh nói rằng Đức Thánh Linh đến trong bạn; Ngài đến để sống trong bạn. Bây giờ Ngài luôn luôn có thể được tiếp cận- để khuyến khích bạn khi bạn cảm thấy buồn rầu, để khích lệ bạn sống cho Ngài cách sốt sắng, để bẻ trách bạn khi bạn di chuyển vào tội lỗi. Đức Thánh Linh là một cộng tác trung thành và Ngài được gọi là Đấng an ủi, Đấng Giúp Đỡ, Đấng Cố Vấn– tất cả những tên trên đều là danh xưng của Chúa.

Nhưng Đấng Trợ Giúp, tức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai đến, sẽ dạy dỗ các con mọi điều và nhắc các con nhớ hết những gì ta đã bảo các con.       Giăng 14:26 (BPT)

Là cha mẹ, chúng ta vui mừng khi con cái của mình đạt được mục tiêu đã đặt ra, hoặc hành động đúng đắn. Là con cái của Đức Chúa Trời, điều quan trọng là chúng ta làm điều theo cách mà mang đến sự tôn vinh và không phải là sự khinh bỉ cho danh xưng của Cha ở trên Trời. Sự vâng phục bày tỏ ra rằng chúng ta đang dâng lên Đức Chúa Trời sự tôn cao và tôn trọng mà Ngài xứng đáng nhận lấy.

“Lạy Chúa là Thượng Đế, Ngài đáng được vinh hiển, danh dự và quyền năng, vì Ngài đã tạo nên muôn vật. Mọi vật hiện có đều được tạo dựng theo ý muốn Ngài.”                                                                                 Thi Thiên 4:11 (BPT)

 1. Đức tin: Quá trình phát triển tâm linh thường đề cập đến trong Kinh Thánh là bước đi với Chúa. Điều này xảy ra từng bước một. Giống như khi chúng ta trở thành các thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời bằng đức tin, như vậy chúng ta cũng bước đi với Ngài bằng đức tin.

Vì anh chị em đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Chúa mình nên hãy cứ sống trong Ngài. Hãy đâm rễ sâu và xây dựng đời sống mình trong Chúa. Hãy vững mạnh trong đức tin theo như điều anh chị em đã được khuyên dạy, luôn luôn đầy lòng tạ ơn.

Cô-lô-se 2: 6-7 (BPT)

Hãy nhớ rằng, đức tin được xây dựng trên những lẽ thật được tìm thấy ở trong Kinh Thánh. Điều quan trọng đó không phải là bước đi với Chúa dựa trên cách mà bạn cảm nhận. Bạn có thể dậy sớm vào buổi sáng cảm thấy nghẹt thở và có thể sắp bị cảm. Điều này không có nghĩa là bạn không còn là một phần của gia đình của ba mẹ ban hoặc, vì lý do đó, một phần của gia đình của Chúa. Đôi khi chúng ta có lẽ không cảm thấy tâm linh mạnh mẽ, nhưng điều này không quyết định việc bạn bước đi với Chúa có tốt không. Bước đi của chúng ta với Chúa mỗi ngày được xác định bởi những sự lựa chọn mà chúng ta đưa ra. Nếu chúng ta đưa ra những lựa chọn khôn ngoan, chúng ta sẽ học được sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đưa ra những lựa chọn ngu ngốc, chúng ta sẽ bày tỏ sự không trưởng thành, và vẫn là những đứa trẻ về mặt tâm linh. Các sự lựa chọn chúng ta đưa ra được hướng dẫn bởi Đức Chúa Trời khi chúng ta đọc Kinh Thánh.

3, Kinh Thánh: Đây là một nguồn của sức mạnh hằng ngày, quyển sách hướng dẫn của chúng ta.

Toàn thể Thánh Kinh đều do Thượng Đế soi dẫn, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa sai và dạy cách sống ngay thật. Nhờ Thánh Kinh, người hầu việc Thượng Đế sẽ có đủ khả năng làm điều phúc đức.                                                2 Ti-mô-thê 3: 16-17 (BPT)

Có thể so sánh Kinh Thánh với thức ăn tâm linh. Bạn học về Kinh Thánhcàng nhiều, bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn về mặt tâm linh. Đức Chúa Trời sẽ nói với bạn thông qua Kinh Thánh-nhưng không phải bằng tiếng nói, nhưng trong tâm trí của bạn. Đó là một trong những chìa khóa trong việc phát triển mối thông công với Chúa. Đọc Kinh Thánh là cách để bạn biết thêm về Ngài. Nếu không có sự nuôi nấng thường xuyên, bạn vẫn chỉ là một em bé tâm linh.

Nếu bạn không có sở hữu một quyển Kinh Thánh, hãy mua một quyển. Bắt đầu bằng việc đọc tất cả quyến sách Phúc Âm Giăng. Sách này được đọc giống như một câu chuyện, vì nó không khó. Sau đó đọc lại quyển sách này, Người Lạ, và xem mỗi tham chiếu với Kinh Thánh. Lúc đầu việc này sẽ chậm một chút, nhưng bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên về việc bạn có thể nắm bắt nhanh như thế nào. Sử dụng một bút chì màu, gạch dưới những câu. Điều này sẽ giúp cho bạn tìm cách câu nhanh hơn, và khiến bạn nhớ lại những gì bạn đã học. Bạn có thể sẽ sẵn sàng để đọc quyển sách Công vụ các sư đồRô-ma sau khi đọc về Người Lạ cho lần thứ hai. Nếu như bạn không hiểu điều gì đó, viết điều này xuống và cứ tiếp tục đọc. Điều này sẽ từ từ đến với nhau.

4Lời Cầu Nguyện: Cầu nguyện đơn giản chỉ là nói chuyện với Chúa. Bạn không cần phải cúi đầu và nhắm mắt, mặc dầu điều này là phù hợp vì nó giúp bạn tránh khỏi sự phân tán. Bởi vì Đức Chúa Trời đã biết những suy nghĩ của bạn và ở khắp mọi lúc mọi nơi, bạn có thể cầu nguyện thầm với Ngài ở bất cứ lúc nào và Ngài sẽ nghe lời đó. Không cần thiết là bạn phải cầu nguyện bằng tiếng.

Đừng lo âu gì hết nhưng trong mọi hoàn cảnh hãy dùng lời khẩn nguyện và tạ ơn mà trình những nhu cầu mình cho Thượng Đế  thì sự bình an của Ngài vượt quá mọi sự hiểu biết của loài người sẽ bảo vệ lòng và trí của anh chị em trong Chúa Giê-xu.           Phi-líp 4: 6-7 (BPT)

Cầu nguyện là một cách để bày tỏ sự quan tâm của chúng ta, những điều đau đớn trong lòng, những lời cầu xin cũng như là những lời tạ ơn đến với Chúa.

5.  Những Người Tin Khác: Kinh Thánh nói cho chúng ta rằng chúng ta đã đạt được sự trưởng thành thông qua mối quan hệ với những người khác tin nơi lời Kinh Thánh. Điều này rất quan trọng.

Chúng ta hãy suy nghĩ đến nhau và tìm cách khuyến khích nhau, bày tỏ tình yêu thương và làm điều thiện. Đừng xao lãng các cuộc nhóm họp, như một số người đang làm, nhưng hãy siêng năng nhóm họp và khích lệ nhau. Khi thấy ngày ấy đến gần chừng nào thì anh chị em hãy càng sốt sắng thêm chừng nấy.                                          Hê-bơ-rơ 10: 24-25 (BPT)

Hầu hết các mối quan hệ với những người tin khác sẽ được xây dựng nên trong môi trường của một hội thánh. Tuy nhiên, một số điều cần phải lưu ý.

Hãy nhớ rằng, Satan đến như là một thiên sứ của sự sáng. Nó rất yêu thích tôn giáo. Bởi vì điều đó, bạn cần phải nhận ra rằng có nhiều người chăn bầy giả và những con chiên giả ngoài kia. Chỉ vì những người nói về Chúa không có nghĩa họ là những người tin thật sự. Các hội thánh đi từ tốt cho đến xấu trong sự hiểu biết của họ và sự thực hành lẽ thật của họ. Kinh Thánh nói rằng cả giáo viên thật và giả đều tồn tại cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại lần thứ hai, lúc đó Ngài sẽ giải quyết tất cả mọi việc. Cho đến lúc đó, phải khôn ngoan. Hỏi những câu hỏi sau:

 • Hội Thánh có tin rằng Kinh Thánh là đúng, Là Lời được hà hơi bởi Đức Chúa Trời, không có lỗi gì trong những bản viết? Hãy xem chừng những người nói rằng Kinh Thánh chỉ chứa đựng Lời Của Chúa.
 • Hội Thánh có tin vào Kinh Thánh thật sự không, hay Hội Thánh dạy một số chuyện phiếm hoặc câu chuyện không rõ nghĩa? (Kinh Thánh nói với chúng ta rằng có một Địa Ngục thật, Ma Quỉ thật và Thiên Đàng thật, v.v)

Hội Thánh có tin rằng Chúa Giê-xu hoàn toàn là Chúa cũng như hoàn toàn là con người? Phải cẩn thận đối với những người nói rằng Chúa Giê-xu cũng chỉ là một chúa khác, và

 • chúng ta có nhiều chúa khác nữa. Cũng như vậy, tránh những người nói rằng Chúa Giê-xu chỉ là một thầy dạy vĩ đại.
 • Hội Thánh có tin vào Ba Ngôi không?
 • Hội Thánh có hiểu rằng Chúa Giê-xu đã chết thế cho chỗ của chúng ta vì nợ tội của chúng ta không? Nếu Hội Thánh không rõ ràng về điều này, hoặc nếu cảm thấy rằng bạn cần thêm điều gì khác để được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời, giống như là lễ báp têm hoặc những nghi thức lễ đặc biệt khác- hãy coi chừng.

Nếu Hội Thánh có thể nghi ngờ về một trong những mặt trên, thì có khả năng lớn rằng hội thánh đó là có nền tảng dạy dỗ ở những nơi khác nữa. Những câu hỏi này nhắm đến để bày tỏ các triệu chứng của những vấn đề sâu xa hơn. Bạn nên cảm thấy hoàn toàn tự do để hỏi các người lãnh đạo của mình để trả lời những câu hỏi cụ thể này. Bất kỳ sự e ngại nào về phần của họ sẽ bật lên một dấu hiệu cẩn thận. Đừng bị lừa về cách người giảng đạo tốt đẹp như thế nào, hoặc cách người đó nói thuyết phục như thế nào. Hãy nhớ rằng, nhiều hội thánh không làm theo Kinh Thánh. Không có một hội thánh nào hoàn hảo, nhưng những câu hỏi trên sẽ giúp bạn tìm được một nhóm người tin có đồng tâm trí như bạn.

Cả khái niệm về hội thánh có thể tao nên một vài sự chế giễu từ gia đình và bạn bè của bạn. Nó có thể là một kinh nghiệm khó và khiến bạn khiêm nhường. Lòng tự trọng của bạn có thể muốn đến để giải cứu, nhưng hãy nhớ rằng lòng kiêu ngạo từ đâu mà đến, và tìm kiếm một nhóm người cũng tin như vậy. Ý tưởng về việc biết thêm lẫn nhau để có một sức mạnh chung tức là ý tưởng của Đức Chúa Trời. Hãy để tôi đảm bảo cho bạn rằng, việc bạn lớn lên là một Cơ Đốc Nhân là một điều quan trọng. Những người tin khác có thể là một sự giúp đỡ rất lớn trong việc khích lệ bạn trong bước đường tâm linh của bạn.
6.  Âm Nhạc: Vua Đa-vít viết những bài hát đầu tiên hoặc những Thi Thiên với mục đích là khích lệ tấm lòng của chúng ta. Từ đó trở đi, những người tin khác đã viết những lời hát tuyệt vời về Đức Chúa Trời. Một lần nữa, hãy cẩn thận-có cả những âm nhạc tốt và âm nhạc xấu. Sử dụng sự khôn ngoan tương tự để áp dụng vào việc chọn lựa âm nhạc cho một hội thánh. Dựa trên những gì bạn đã học, xác định những lời được hát lên là đúng hay sai. Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn.
7. Nói Với Những Người Khác: Các môn đồ đi khắp mọi nơi để nói với những người khác về tin tức tốt lành này. Bạn cũng có thể làm như vậy. Điều rất khích lệ đó là được thấy các bạn cũng đến với sự hiểu biết tương tự. Nhưng hãy nhớ, Đức Chúa Trời đã ban cho con người ý chí riêng, nên tôn trọng điều ấy. Hãy kiên nhẫn với cách tiếp cận và nhạy cảm về điều bạn nên nói. Đừng nhét nó xuống cổ họng của người khác. Kinh Thánh nói với chúng ta là các nhân chứng, không phải là các luật sư. Một nhân chứng giải thích một số điều, một người luật sư biện luận và cố gắng thuyết phục. Đơn giản là đưa quyển sách này đến với các bạn để giúp họ hiểu.

8. Hy vọng Cho Tương Lai: Kinh Thánh nói rằng một ngày nào đó, Chúa Giê-xu sẽ trở lại trên đất.

Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết về các tín hữu đã qua đời để anh chị em không quá buồn rầu như những người không có niềm hi vọng. Chúng ta biết Chúa Giê-xu đã chết và sống lại. Cho nên vì Ngài, Thượng Đế cũng sẽ khiến những người trong Chúa Giê-xu đã qua đời được sống lại.  Điều chúng tôi sắp nói với anh chị em đây là lời của chính Chúa. Chúng ta là những người còn sống khi Chúa trở lại sẽ không đi trước những người đã chết. Sẽ có tiếng kêu lớn khi Chúa từ thiên đàng trở lại, cùng với tiếng thiên sứ trưởng và tiếng kèn vang dội của Thượng Đế. Lúc ấy những tín hữu đã qua đời sẽ sống lại trước hết. Sau đó, chúng ta, là những người còn sống, sẽ được tiếp lên cùng với họ trong đám mây để gặp Chúa giữa không trung. Rồi chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Cho nên hãy dùng những điều nầy mà khích lệ nhau.                                                            I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 13-18 (BPT)

Có nhiều điều hơn có thể được viết. Nhưng nếu bạn là một trong những người đã đặt niềm tin của mình nơi Đức Chúa Trời, điều tốt đẹp để biết đó là Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn bạn, từng bước một. Bạn đã bắt đầu một hành trình tâm linh. Giữ mắt mình nơi Ngài; hãy để Ngài là trọng tâm của bạn. Học bản đồ của bạn, Kinh Thánh, cách thường xuyên. Con đường không phải lúc nào cũng xuông sẻ, nhưng Đức Chúa Trời sẽ ở cùng bạn- Ngài đã ban cho bạn lời hưa của Ngài. Hãy có một chuyến đi tốt đẹp.

Tôi cầu Thượng Đế hòa bình ban cho anh chị em đủ mọi điều tốt lành để làm theo ý Ngài. Thượng Đế đã khiến Chúa Giê-xu chúng ta sống lại từ trong kẻ chết, Ngài là Đấng Chăn Chiên Cao Cả do huyết Ngài đã đổ ra. Huyết Ngài khởi đầu giao ước muôn đời mà Thượng Đế đã lập với dân Ngài. Tôi cầu xin Thượng Đế thực hiện trong chúng ta điều đẹp lòng Ngài, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nguyền vinh hiển thuộc về Ngài đời đời. A-men.

Hê-bơ-rơ 13: 20-21 (BPT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.