Loading

wait a moment

Xác định các sách Tân Ước có đáng tin cậy không? Phần 1

Kiểm Tra Thư Mục Học Kiểm tra thư mục học là một cách kiểm tra việc chuyển văn bản từ những tài liệu cổ xưa đến với chúng ta từ trong quá khứ. Nói cách khác, bởi vì chúng ta không Read More

Cách xác định độ tin cậy của văn bản lịch sử

Có nhiều văn bản khác được viết  trễ hơn rất nhiều so với bốn sách Phúc Âm truyền thống, cho nên việc họ bày tỏ bất kỳ thông tin mang tính tiểu thuyết về lịch sử của chúa Giê-xu là dường Read More

Chỉ có bốn sách phúc âm hay nhiều hơn?

Bốn Phúc Âm hay Hai Mươi Phúc Âm? Trong câu chuyện The Da Vinci Code thành công, hoang dã, ly kỳ, tác giả Dan Brown đưa ra một lời tuyên bố táo bạo rằng “ Hơn tám mươi sách phúc Read More

Tân Ước có chỗ đứng nào trong lịch sử không?

Tân Ước cung cấp nguồn tài liệu lịch sử chính cho các thông tin về Chúa Giê-xu. Bởi vì điều này, trong vòng hai thế kỷ qua, nhiều nhà phê bình học đã tấn công độ tin cậy của các Read More