Skip to content
Home » Dấu Hiệu từ Nhánh: Như Cây Bồ Đề Hằng Hữu Cho Mọi Người

Dấu Hiệu từ Nhánh: Như Cây Bồ Đề Hằng Hữu Cho Mọi Người

Cây bồ đề, cây bồ đề, hay cây bồ đề ( Ficus Religiosa ) là một trong những cây được tôn kính nhất đối với những người theo đạo Phật. Chính dưới cội bồ đề mà Siddharta Gautama đã giác ngộ tại Bodh Gaya ở Bihar, Ấn Độ. Vua Ashoka, một tín đồ thuần thành của Đức Phật, đã xây dựng một quần thể Đền thờ, Đền Mahabodhi , xung quanh Cây Bồ đề. Do đó, địa điểm này đã trở thành một trong những điểm đến hành hương quan trọng nhất. Cây bồ đề trồng ở đó được gọi là cây đại giác. 

Di Sản Cây Đại Giác

Cây Đại Bồ Đề hiện đang mọc ở Chùa Đại Giác không giống với cây mà Siddharta Gautama đã đạt được giác ngộ, nhưng nó được cho là hậu duệ trực tiếp của Cây Bồ đề ban đầu đó. Những cành giâm hoặc thân cây từ Cây Đại Giác đã được đưa đến một số địa điểm khác, khiến những nơi này cũng trở nên linh thiêng. Đặc biệt:

Cây Đại Giác
Ken Wieland từ Philadelphia, Hoa Kỳ , CC BY-SA 2.0 , qua Wikimedia Commons
  • Tu viện Jetvana ở Uttar Pradesh, Ấn Độ, có một cây bồ đề được cho là do Anathapindika, người ủng hộ chính của Đức Phật lấy từ quả của Cây Bồ Đề Đại Giác.
  • Jaya Sri Maha Bodhi ở Anuradhapura, Sri Lanka, được trồng bằng cách cắt từ cây bồ đề gốc. Những người hành hương vô cùng tôn kính địa điểm này. Đây có thể là cây sống lâu đời nhất được trồng bởi con người.
  • Một thân cây bồ đề tại Bodh Gaya đã được cắt xuống Trấn Quốc, Hà Nội, Việt Nam vào năm 1959. Nó mọc trong chùa ở đó.

Các cành giâm từ cây bồ đề Jaya Sri Maha hoặc cây bồ đề Bodh Gaya cũng đã được trồng ở California, Hawaii, Chennai, Nhật Bản và Philippines.

Trên thực tế, Phật giáo Nguyên thủy liệt kê 28 vị Phật đã đạt được giác ngộ nhưng xuất hiện trước Siddharta Gautama. Theo truyền thống, tất cả họ đều đạt được giác ngộ dưới 22 cây khác nhau. Lễ kỷ niệm Atavisi Buddha Puja để tưởng nhớ những vị Phật này đã thành tựu giác ngộ. Một số ngôi đền tưởng niệm Patan Bo (Ficus arnottiana) thay vì Cây bồ đề Ficus religiosa.

Cây tạo điều kiện cho sự giải thoát xa hơn

Mục tiêu cuối cùng cho tất cả mọi người là đạt được giác ngộ. Nhưng đối với chỉ 28 người trong toàn bộ lịch sử loài người có thể đạt được điều đó, thì đó dường như là một sự theo đuổi vô ích. Vì vậy, Đức Chúa Trời Tạo Hóa đã công bố một kế hoạch vào đầu lịch sử để hỗ trợ những người cần giúp đỡ vì tội lỗi và nghiệp chướng của họ. Ông đã đưa ra những dấu hiệu khác trong nhiều thế kỷ, trình bày chi tiết hơn về kế hoạch này. 

Nhà tiên tri Ê-sai đã sử dụng một hình ảnh tương tự như khả năng cây bồ đề mọc chồi mới từ cành giâm để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về kế hoạch này. Nó hình ảnh một cái cây chết… đang sống lại… đại diện cho một người con trai mới từ một dòng vua đã chết. Nhưng Ê-sai chỉ đơn giản là bắt đầu hình ảnh và các nhà tiên tri khác đã phát triển nó hơn nữa. Câu chuyện tổng hợp của họ dự đoán rằng ai đó sẽ đến. Những lời tiên tri của họ tạo thành một câu chuyện về Cành cây từ Cây chết .

Nhánh của Ê-sai

Ê-sai sống trong thời gian có thể kiểm chứng về mặt lịch sử, được thấy trong dòng thời gian lấy từ lịch sử của người Do Thái .

Ê-sai Cho Thấy Trong Dòng Thời Gian Lịch Sử Sống Trong Thời Kỳ Các Vua Đa-vít Của Y-sơ-ra-ên

Ông viết khi triều đại Hoàng gia của Vua David (1000 – 600 TCN) cai trị từ Jerusalem. Vào thời Ê-sai (750 TCN), triều đại và sự cai trị thối nát. Ê-sai cầu xin các vị vua quay trở lại với Đức Chúa Trời và thực hành Mười Điều Răn của Môi-se, nhưng Ê-sai biết rằng Y-sơ-ra-ên sẽ không ăn năn nên ông đã thấy trước sự hủy diệt của vương quốc và các vị vua sẽ ngừng cai trị.

Ông dùng một hình ảnh cho triều đại hoàng gia, mô tả nó giống như một cây đại thụ. Gốc của cây này là Gie-sê, cha của vua Đa-vít. Trên Jesse, triều đại của các vị vua bắt đầu với David và tiếp tục với người kế vị ông, Vua Solomon . Như minh họa bên dưới, cái cây tiếp tục sinh trưởng và phát triển khi người con trai tiếp theo của triều đại trị vì.

Hình ảnh mà Ê-sai dùng về Triều đại, được hình dung như một Cây đại thụ

Đầu tiên là Cây… sau đó là Gốc cây… rồi đến Cành

Ê-sai cảnh báo rằng triều đại ‘cây’ này sẽ sớm bị đốn hạ, khiến nó trở thành một gốc cây chết. Đây là cách ông viết lời tiên tri này dưới dạng câu đố về gốc cây và cành cây:

Một nhánh sẽ mọc ra từ gốc; một vị vua sẽ xuất thân từ gia đình Gie-xê. Thần linh CHÚA sẽ ngự trên người. Thần linh đó sẽ ban cho người sự khôn ngoan, hiểu biết, tài hướng dẫn, và quyền năng. Thần linh đó sẽ dạy vua biết kính sợ CHÚA.

I-sai-a 11:1-2
Isaiah đã cảnh báo triều đại cuối cùng sẽ trở thành một gốc cây chết

Người Babylon đã chặt ‘cây’ này 150 năm sau Ê-sai, khoảng 600 TCN . Người Babylon đã chinh phục Jerusalem, phá vỡ triều đại của các vị vua và kéo dân Israel đi lưu đày ở Babylon. Đây là cuộc lưu đày đầu tiên của người Do Thái – một số người đã di cư đến châu Á. Hình ảnh gốc cây dự đoán rằng dòng dõi của các vị vua sẽ không còn cai trị và triều đại sẽ ngừng hoạt động.

Nhánh cây: Một ‘Ngài’ sắp tới

Bắn từ gốc cây chết của Jesse

Nhưng lời tiên tri cũng nhìn xa hơn vào tương lai chứ không chỉ là việc cắt giảm các vị vua. Nó đã làm như vậy bằng cách sử dụng một đặc điểm chung của cây bồ đề. Khi hạt của nó nảy mầm, chúng thường làm như vậy trên gốc của những cây khác. Gốc cây là vật chủ cho hạt bồ đề nẩy mầm. Một khi cây bồ đề hình thành, nó sẽ phát triển nhanh hơn và sống lâu hơn gốc cây chủ. Chồi này được tiên tri bởi Ê-sai sẽ giống như cây bồ đề vì chồi sẽ mọc rễ để tạo thành Nhánh. 

Ê-sai dùng hình ảnh này để tiên tri rằng một ngày nào đó trong tương lai xa, một chồi non, được gọi là Nhánh , sẽ mọc ra từ gốc cây chết. Isaiah gọi cảnh quay là ‘ngài’ . Như vậy Isaiah tiên tri về một người đàn ông cụ thể, xuất thân từ dòng dõi David sau khi triều đại sẽ sụp đổ. Người đàn ông này sẽ có những đức tính khôn ngoan, quyền năng và hiểu biết đến nỗi có vẻ như chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ ở trên ngài.

Một cái cây phát triển nhanh hơn gốc chủ của nó. Chẳng mấy chốc nó sẽ là một mớ rễ và chồi sinh sản.

Nhánh này được Isaiah tiên đoán vào năm 750 TCN sẽ tồn tại lâu dài sau khi ‘gốc cây’ của triều đại biến mất.

Giê-rê-mi và Nhánh

Nhà tiên tri Ê-sai đã dựng một biển chỉ dẫn để mọi người hiểu được những sự kiện sắp diễn ra trong tương lai. Nhưng của ông chỉ là dấu hiệu đầu tiên trong số nhiều dấu hiệu. Giê-rê-mi sống khoảng 150 năm sau Ê-sai, vào năm 600 TCN. Vào thời điểm đó, người Babylon đã tiêu diệt triều đại của David ngay trước mắt ông. Anh đã viết:

CHÚA phán, “Sẽ đến ngày ta ươm một nhánh tốt
    từ nhà Đa-vít.
Người sẽ là một vị vua cai trị rất khôn ngoan;
    làm điều công bằng hợp lý trong xứ.
Trong triều đại người, Giu-đa sẽ được cứu,
    và Ít-ra-en sẽ sống yên ổn.
Danh Ngài là: CHÚA làm Điều Phải.”

Giê-rê-mi-a 23:5-6

Giê-rê-mi mở rộng hình ảnh Nhánh của Ê-sai về triều đại Đa-vít. Nhánh cũng sẽ là Vua. Nhưng không phải là một vị Vua như các vị vua trước của David, người đã bị biến thành một gốc cây khô.

Nhánh: CHÚA là Đấng Công Bình của chúng ta

Sự khác biệt với Nhánh cây thể hiện ở tên của ngài. Ngài sẽ mang chính tên của Chúa (‘Chúa’ – Tên tiếng Do Thái của Chúa). Vì vậy, Nhánh này sẽ là một hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài cũng sẽ là ‘của chúng ta’ (con người chúng ta) Chính nghĩa .

Vấn đề của chúng ta là sự bại hoại hay tội lỗi của chúng ta , và vì vậy chúng ta thiếu ‘sự công bình’ . Kinh thánh cho chúng ta biết rằng do đó chúng ta không có quyền trả nghiệp. Trên thực tế, nó nói rằng chúng ta bất lực trước:

14 Vì con cái là người có thân thể nên Chúa Giê-xu đã trở nên giống như con cái. Như thế để nhờ sự chết Ngài, Chúa Giê-xu có thể tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỉ 15 và giải thoát những kẻ suốt đời làm tôi mọi vì sợ chết.

Hê-bơ-rơ 2:14-15

Ở đây, trong ‘Nhánh’, CHÚA đã hứa rằng trong tương lai, Ngài sẽ ban ‘sự công bình’ cho chúng ta để chúng ta có thể chiến thắng sự chết.

Làm sao?

Xa-cha-ri điền thêm chi tiết khi khai triển chủ đề này. Ông thậm chí còn dự đoán tên của Nhánh sắp tới mà chúng ta sẽ xem xét tiếp theo .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.