Skip to content
Home » Ngày thứ 6: Thứ Sáu linh thiêngvà Chúa Giêxu, Con Cừu Phục Sinh

Ngày thứ 6: Thứ Sáu linh thiêngvà Chúa Giêxu, Con Cừu Phục Sinh

Người Do Thái tổ chức một số lễ hội bắt nguồn từ các sự kiện độc đáo trong lịch sử của họ. Một trong những lễ hội nổi tiếng hơn của họ là Lễ Vượt Qua . Người Do Thái tổ chức lễ hội này để tưởng nhớ việc họ được giải thoát khỏi chế độ nô lệ ở Ai Cập khoảng 3500 năm trước. Được ghi lại trong Xuất Ê-díp-tô Ký , Lễ Vượt Qua là đỉnh điểm của Mười Tai vạ giáng trên Pha-ra-ôn và Ai Cập. Đối với Lễ Vượt Qua, Môi-se hướng dẫn mọi gia đình Y-sơ-ra-ên giết một con cừu và bôi máu của nó lên khung cửa nhà của họ. Cái chết sau đó sẽ đi qua nhà của họ. Nhưng những ngôi nhà không có vết máu trên khung cửa sẽ chứng kiến ​​​​con trai cả chết.  

Lễ Vượt Qua của người Do Thái

Lễ Vượt Qua đầu tiên diễn ra vào một ngày cụ thể trong lịch Do Thái – ngày 14 Nisan. Đức Chúa Trời, qua Môi-se, đã hướng dẫn người Do Thái tổ chức lễ hội này hàng năm vào ngày 14 Nisan. Giờ đây, như một phần văn hóa của họ, người Do Thái tiếp tục cử hành Lễ Vượt Qua vào ngày 14 Nisan hàng năm . Vì lịch cổ của người Do Thái là âm dương , nên ngày 14 Nisan chuyển sang lịch hiện đại, xảy ra vào khoảng tháng 3 – tháng 4.

Chúa Giêsu trong Lễ Vượt Qua

Confronting Serpent at Cross đã cho nhiều tác phẩm nghệ thuật

Chúng ta đã nhìn Chúa Giêsu qua lăng kính Do Thái của Người , và đang trải qua từng ngày trong Tuần Thương Khó của Người. Ngày thứ 6 của tuần đó, Thứ Sáu, là ngày 14 Nisan – Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Đánh giá một chút trước khi đưa tin về các sự kiện của ngày thứ Sáu đó.

Khi Chúa Giê  -su vào Giê-ru-sa-lem vào Chủ Nhật, Ngày 1 của tuần đó, ngài đứng trên đỉnh Núi Mô-ri-a, nơi mà 2000 năm trước,  Áp-ra-ham đã tiên tri rằng sẽ có một sự hy sinh vĩ đại ‘sẽ xảy ra’ (thì tương lai) . Rồi sau khi nhập cuộc, Chúa Giêsu tuyên bố:

31 Đến lúc thế gian nầy bị xét xử; kẻ cầm quyền thế gian nầy sẽ bị lật đổ.

Giăng 12:31

‘Thế giới’ sẽ xoay quanh cuộc đấu tranh sắp diễn ra trên Ngọn núi đó, giữa hắn và Satan, ‘hoàng tử của thế giới này’, kẻ đã  vào Judas vào Ngày thứ 5 để tấn công Chúa Kitô .  

bữa ăn tối cuối cùng

Thứ Sáu, ngày thứ 6 của tuần Thương Khó bắt đầu với việc Chúa Giêsu chia sẻ bữa ăn tối cuối cùng với các môn đệ. Chúng tôi cho rằng đây là vào tối thứ Năm. Nhưng vì ngày của người Do Thái bắt đầu từ lúc mặt trời lặn, nên thứ Sáu của họ bắt đầu vào ngày mà chúng ta coi là tối thứ Năm. Đây là một phần bài giảng của Chúa Giêsu trong bữa ăn đó.

27 Xong Ngài lấy ly, cảm tạ Thượng Đế rồi đưa cho các môn đệ và bảo, “Tất cả các con hãy uống đi. 28 Đây là huyết ta dùng làm giao ước mới mà Thượng Đế lập cùng dân Ngài. Huyết nầy đổ ra cho nhiều người được tha tội.

Ma-thi-ơ 26:27-28
Bánh Thánh và Rượu

Sau đó, ngài giải thích bằng ví dụ và dạy cách yêu thương nhau và ngài nói về tình yêu vĩ đại của Thượng Đế dành cho chúng ta. Đây là tất cả được ghi lại ở đây từ Tin Mừng. Sau đó, ông cầu nguyện cho tất cả những người theo ông ( đọc ở đây ).

Vườn Ghết-sê-ma-nê

Sau đó, ông bắt đầu canh thức suốt đêm trong Vườn Ghết-sê-men, ngay bên ngoài Giê-ru-sa-lem.

Chúa Giê-su cầu nguyện trong Ghết-sê-ma-nê
Heinrich Hofmann , PD-US-đã hết hạn , qua Wikimedia Commons

36 Rồi Chúa Giê-xu cùng các môn đệ đi đến một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài bảo họ, “Các con ngồi đây đợi ta đi đến đàng kia cầu nguyện.” 37 Ngài đem Phia-rơ và hai con trai Xê-bê-đê theo. Ngài bắt đầu buồn bã lắm. 38 Ngài bảo họ, “Lòng ta buồn rầu lắm, có thể chết được. Các con hãy ở đây và thức với ta.”

39 Sau khi đi cách họ thêm một khoảng nữa, Chúa Giê-xu quì xuống đất và cầu nguyện, “Thưa Cha, nếu có thể được, xin đừng trao cho con ly đau khổ nầy. Nhưng xin hãy làm theo ý muốn Cha, chứ không phải theo ý muốn con.” 40 Rồi Ngài trở lại với các môn đệ, thì thấy họ ngủ gục hết. Ngài bảo Phia-rơ, “Các con không thức nổi với ta được một giờ sao? 41 Hãy thức và cầu nguyện để có sức chống chọi sự cám dỗ. Tinh thần rất muốn làm điều phải mà thân thể thì yếu đuối.”

42 Sau đó Chúa Giê-xu đi lần thứ hai và cầu nguyện, “Thưa Cha, nếu ly đau khổ nầy không thể cất khỏi con được mà con phải nhận thì con nguyện rằng ý muốn Cha được thực hiện.”

43 Ngài trở lại cùng các môn đệ, lại thấy họ vẫn còn ngủ gục vì mắt đừ quá rồi. 44 Ngài bỏ họ đi cầu nguyện lần thứ ba giống như trước.

45 Rồi Ngài trở lại bảo các môn đệ, “Bây giờ mà các con vẫn còn ngủ nghỉ sao? Đã đến lúc Con Người bị giao vào tay các kẻ tội lỗi. 46 Hãy đứng dậy. Chúng ta phải đi. Kẻ phản ta đang đến kìa.”

Ma-thi-ơ 26:36-46

Các môn đệ không thể thức và buổi canh thức chỉ mới bắt đầu! Sau đó, Tin Mừng mô tả cách Judas phản bội anh ta.

Bắt giữ trong vườn

Giu-đa dẫn lính đến Ghết-sê-ma-nê bắt Chúa Giê-xu

Giu-đa, kẻ phản Ngài cũng biết địa điểm nầy, vì Chúa Giê-xu cùng các môn đệ thường hội họp tại vườn ấy. Do đó Giu-đa hướng dẫn một toán lính cùng với những viên chức do các giới trưởng tế và phe Pha-ri-xi sai đến. Chúng mang theo đèn đuốc và vũ khí.

Chúa Giê-xu biết mọi việc sẽ xảy đến cho mình nên bước tới hỏi họ, “Các anh tìm ai?”

Chúng trả lời, “Tìm Giê-xu người Na-xa-rét.”

Ngài nói, “Chính tôi đây.” Giu-đa, kẻ phản Ngài cũng đứng đó với chúng. Khi Chúa Giê-xu nói, “Chính tôi đây!” thì chúng đều lùi lại và té xuống đất.

Một lần nữa Ngài lại hỏi, “Các anh tìm ai?”

Chúng đáp, “Tìm Giê-xu, người Na-xa-rét.”

Chúa Giê-xu bảo, “Tôi đã nói rằng chính tôi đây. Nếu các anh tìm tôi thì hãy để cho những người nầy đi.” Việc xảy ra để lời Ngài đã nói trước thành sự thật “Con không làm mất một người nào Cha đã giao cho Con.”

10 Xi-môn Phia-rơ có một thanh gươm, liền rút ra chém đứt vành tai phải của đầy tớ thầy tế lễ tối cao Người đầy tớ ấy tên Man-chu. 11 Chúa Giê-xu bảo Phia-rơ, “Hãy xỏ gươm con vào vỏ! Chẳng lẽ ta không uống ly đau khổ mà Cha đã đưa cho ta sao?”

12 Toán lính và sĩ quan chỉ huy người La mã cùng toán lính Do-thái liền ra tay bắt Chúa Giê-xu. Chúng trói Ngài lại 13 và trước hết giải đến An-na. Ông nầy là cha vợ của Cai-pha, thầy tế lễ tối cao năm đó.

Giăng 18:2-13

Chúa Giêsu đã đi vào vườn để cầu nguyện. Tại đó, Giuđa đem lính đến bắt Người. Nếu chúng tôi bị đe dọa bị bắt, chúng tôi có thể cố gắng chiến đấu, chạy hoặc trốn. Nhưng Chúa Giê-su không làm những điều này. Anh thừa nhận mình chính là người mà họ đang tìm kiếm. Lời thú nhận rõ ràng của ông (“Ta là ông”) khiến quân lính giật mình nên các đệ tử của ông trốn thoát. Chúa Giêsu bị bắt và họ dẫn Người đi thẩm vấn.

Chúa Giêsu Bị Bắt: Cảnh Phim

thẩm vấn đầu tiên

Tin Mừng ghi lại cách họ thẩm vấn Người:

19 Thầy tế lễ tối cao gạn hỏi Chúa Giê-xu về môn đệ Ngài và những điều dạy dỗ của Ngài. 20 Chúa Giê-xu đáp, “Tôi đã nói công khai cho mọi người. Tôi thường dạy dỗ trong các hội đường và đền thờ, nơi mọi người Do-thái nhóm họp lại. Tôi chẳng giấu diếm điều gì. 21 Thế thì tại sao ông hạch hỏi tôi? Hãy hỏi những người đã nghe tôi dạy. Họ biết những gì tôi dạy.”

22 Khi Chúa Giê-xu nói thế thì một trong những tên lính hầu cận tát Ngài một cái rồi bảo, “Anh dám ăn nói kiểu đó với thầy tế lễ tối cao à?”

23 Chúa Giê-xu hỏi hắn, “Nếu tôi nói gì sai, hãy chỉ tôi sai chỗ nào. Còn nếu tôi nói đúng tại sao anh đánh tôi?”

24 Rồi An-na cho giải Ngài, lúc ấy vẫn còn bị trói, sang Cai-pha là thầy tế lễ tối cao.

Giăng 18:19-24

Vì vậy họ điệu Chúa Giê-xu đến gặp thầy tế lễ thượng phẩm để thẩm vấn lần thứ hai.

cuộc thẩm vấn thứ hai

Ở đó, họ thẩm vấn anh ta trước mặt tất cả các nhà lãnh đạo. Tin Mừng cũng ghi lại cuộc thẩm vấn thứ hai này:

Chúa Giê-xu trước mặt thầy tế lễ thượng phẩm

53 Những người bắt Chúa Giê-xu giải Ngài đến nhà riêng của thầy tế lễ tối cao, nơi có đông đủ các giới trưởng tế, các bô lão Do-thái, cùng các giáo sư luật đang hội họp. 54 Phia-rơ theo sau xa xa, rồi bước vào sân của nhà riêng thầy tế lễ tối cao. Ông lại ngồi chung với mấy người lính gác và sưởi ấm gần đống lửa.

55 Các giới trưởng tế cùng cả hội đồng Do-thái cố tìm bằng cớ để có thể giết Ngài, nhưng cả hội đồng không tìm được chứng cớ nào. 56 Có nhiều người đến vu cáo Ngài nhiều điều, nhưng những lời họ khai mâu thuẫn nhau.

57 Bấy giờ có một vài người đứng dậy đặt điều nói dối về Chúa Giê-xu. Họ bảo, 58 “Chúng tôi nghe người nầy nói, ‘Ta sẽ phá sập đền thờ do tay người xây cất. Sau ba ngày, ta sẽ xây một đền thờ khác không nhờ tay người.’” 59 Nhưng ngay trong điều nầy, lời họ khai cũng không phù hợp với nhau.

60 Sau đó thầy tế lễ tối cao đứng trước mặt họ và hỏi Chúa Giê-xu, “Anh không trả lời gì hết à? Anh không trả lời những điều người ta tố cáo anh sao?” 61 Nhưng Chúa Giê-xu làm thinh, không trả lời tiếng nào.

Thầy tế lễ tối cao hỏi Ngài một câu nữa, “Anh có phải là Đấng Cứu Thế, Con của Thượng Đế đáng chúc tụng không?”

62 Chúa Giê-xu đáp, “Phải, ta là Đấng Cứu Thế. Trong tương lai các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Thượng Đế, Đấng quyền uy và sẽ ngự đến giữa mây trời.”

63 Nghe câu ấy, thầy tế lễ tối cao liền xé áo mình và tuyên bố, “Chúng ta đâu cần nhân chứng nữa! 64 Các ông đã nghe hắn nói phạm thượng, nghịch với Thượng Đế rồi. Các ông nghĩ sao?”

Tất cả đồng thanh nói rằng Ngài có tội đáng bị xử tử.

65 Một số người ở đó phỉ nhổ Ngài. Họ bịt mắt Ngài lại, đấm Ngài mấy cái rồi bảo, “Hãy trổ tài nói tiên tri của ngươi đi! Rồi các lính hầu vừa giải Ngài đi vừa đánh đập Ngài.”

Mác 14:53-65

Chúa Giê-su tự gọi mình là ‘Con Người’ trong cuộc trao đổi này. Đây là một tiêu đề đầy ý nghĩa tiên tri, mà chúng ta khám phá ở đây .

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Do Thái đã kết án tử hình Chúa Giêsu. Nhưng vì người La Mã cai trị họ nên chỉ thống đốc La Mã mới có thể phê chuẩn việc hành quyết. Vì vậy, họ giải Chúa Giê-xu đến Tổng trấn La Mã Bôn-xơ Phi-lát.  

Chúa Giê-su bị Thống đốc La Mã thẩm vấn

Chúa Giê-xu hay Ba-ra-ba sẽ bị xử tử

11 Chúa Giê-xu đứng trước mặt Phi-lát, quan tổng đốc. Phi-lát hỏi Ngài, “Anh có phải là vua dân Do-thái không?”

Chúa Giê-xu đáp, “Quan nói đúng.”

12 Trong khi các giới trưởng tế và các bô lão hung hăng tố cáo Ngài thì Chúa Giê-xu làm thinh.

13 Nên Phi-lát hỏi, “Anh không nghe thấy họ tố cáo anh đủ điều sao?”

14 Nhưng Chúa Giê-xu không trả lời tiếng nào khiến Phi-lát vô cùng ngạc nhiên.

15 Mỗi năm vào dịp Lễ Vượt Qua, quan tổng đốc có lệ phóng thích một tù nhân tùy dân chọn. 16 Lúc đó có tên Ba-ra-ba đang ngồi tù. Hắn ta nổi tiếng gian ác. 17 Khi dân chúng tụ tập lại tại dinh tổng đốc thì Phi-lát hỏi, “Các anh muốn tôi tha ai: Ba-ra-ba hay là Giê-xu gọi là Đấng Cứu Thế?” 18 Vì Phi-lát biết rõ sở dĩ chúng giải Chúa Giê-xu đến cho mình chỉ vì ganh ghét mà thôi.

19 Trong khi Phi-lát đang ngồi nơi ghế xử án thì vợ Phi-lát cho người ra nhắn: “Đừng đụng đến người vô tội ấy. Vì ông ta mà hôm nay em thấy ác mộng.”

20 Nhưng các giới trưởng tế và bô lão xúi giục dân chúng xin thả Ba-ra-ba và xử tử Chúa Giê-xu.

21 Phi-lát hỏi, “Trong tay tôi có Ba-ra-ba và ông Giê-xu. Các anh muốn tôi thả người nào?”

Dân chúng la lên, “Thả Ba-ra-ba.”

22 Phi-lát hỏi chúng, “Còn Giê-xu gọi là Đấng Cứu Thế thì tôi phải xử làm sao đây?”

Chúng đồng thanh đáp, “Đóng đinh hắn đi!”

23 Phi-lát hỏi lại, “Tại sao? Người nầy đã làm điều gì quấy?”

Nhưng chúng lại gào thét lớn hơn nữa, “Đóng đinh hắn đi!”

24 Khi Phi-lát thấy mình bất lực mà quần chúng sắp nổi loạn, liền lấy nước rửa tay trước mặt họ và bảo, “Tôi hoàn toàn vô tội về cái chết của người nầy. Mấy anh gây ra cái chết ấy!”

25 Tất cả dân chúng đồng thanh đáp, “Chúng tôi và con cháu chúng tôi chịu trách nhiệm về cái chết của người nầy.”

26 Phi-lát liền cho phóng thích Ba-ra-ba. Nhưng ra lệnh đánh đòn Chúa Giê-xu rồi giao Ngài cho đám lính hầu mang đi đóng đinh trên thập tự giá.

Ma-thi-ơ 27:11-26

Sự Đóng Đinh, Sự Chết & Chôn cất Chúa Giê-xu

Chúa Giêsu chịu nhục hình trên Thánh giá

Sau đó Tin Mừng ghi lại chi tiết Chúa Giêsu bị đóng đinh.

27 Bọn lính hầu của quan tổng đốc đem Chúa Giê-xu vào trong dinh, rồi chúng tập họp cả tiểu đoàn lại quanh Ngài. 28 Chúng cởi áo Ngài ra và mặc cho Ngài một áo dài màu đỏ. 29 Chúng đan một cái mão bằng nhành gai đội trên đầu Ngài và cho Ngài cầm một cây gậy. Rồi chúng chế giễu Ngài bằng cách giả vờ bái lạy truớc mặt Ngài và nói, “Muôn tâu, vua dân Do-thái!” 30 Chúng nhổ trên Ngài rồi lấy gậy của Ngài đập đầu Ngài. 31 Sau khi đã chế giễu Ngài, chúng cởi áo dài ra, mặc áo lại cho Ngài rồi mang đi đóng đinh.

Ma-thi-ơ 27:27-31

Sự đóng đinh của Chúa Giêsu

Hai phiến quân bị đóng đinh cùng với anh ta
sau Peter Paul Rubens  , FAL, qua Wikimedia Commons

21 Có một người tên Xi-môn gốc xứ Xi-ren, cha của A-lịch-sơn và Ru-phu, từ ngoài đồng trở về thành. Bọn lính bắt ông ta phải vác cây thập tự thế cho Chúa Giê-xu. 22 Chúng đưa Ngài đến một nơi gọi là Gô-gô-tha nghĩa là Đồi Sọ. 23 Bọn lính định cho Chúa Giê-xu uống rượu trộn với mộc dược, nhưng Ngài không chịu uống. 24 Các tên lính đóng đinh Chúa Giê-xu và chia áo quần của Ngài bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào.

25 Lúc chúng đóng đinh Chúa Giê-xu là chín giờ sáng. 26 Có một bảng treo lên ghi án Ngài như sau: vua dân do-thái. 27 Chúng cũng treo hai tên cướp lên hai cây thập tự kế bên Ngài, một tên bên phải, một tên bên trái… 29 Người qua kẻ lại sỉ nhục Ngài và lắc đầu, “Ê, anh nói anh sẽ phá đền thờ rồi xây lại trong ba ngày, 30 Bây giờ hãy tự cứu mình đi! Hãy xuống khỏi cây thập tự đi!”

31 Các giới trưởng tế và các giáo sư luật cũng chế giễu Ngài. Họ bảo nhau, “Hắn cứu người khác được mà cứu mình không được. 32 Nếu hắn thật là Đấng Cứu Thế, vua dân Ít-ra-en thì có giỏi nhảy xuống khỏi cây thập tự đi. Làm được vậy chúng ta mới tin.” Hai tên cướp bị đóng đinh hai bên Ngài cũng sỉ nhục Ngài.

Mác 15:21-27, 29-32

Cái chết của Chúa Giêsu

33 Từ giữa trưa, khắp xứ đều tối mịt hơn ba tiếng đồng hồ. 34 Đến ba giờ chiều Chúa Giê-xu kêu lớn, “Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bách-tha-ni.” Nghĩa là, “Thượng Đế của tôi ơi, Thượng Đế của tôi ơi, sao Ngài bỏ tôi?” 

35 Mấy người đứng đó nghe vậy bảo nhau rằng, “Nghe kìa, hắn đang kêu Ê-li.” 

36 Có người ở đó chạy đi lấy một miếng bông đá, nhúng đầy giấm, cột vào một cái que đưa lên cho Ngài uống và bảo, “Chúng ta hãy xem thử Ê-li có đến đem hắn xuống khỏi cây thập tự không.”

37 Chúa Giê-xu kêu lên một tiếng lớn nữa rồi qua đời.

38 Cái màn trong đền thờ bị xé toạc làm đôi từ trên xuống dưới. 39 Viên sĩ quan đứng trước cây thập tự của Chúa Giê-xu thấy Ngài chết như thế liền bảo, “Người nầy đúng là Con Thượng Đế!”

Mác 15:33-39
Chúa Giêsu Bị Đóng Đinh: Quang cảnh được mô tả nhiều nhất trong cuộc đời của Người

‘Đâm’ vào bên hông ngài

Phúc âm Giăng ghi lại một chi tiết hấp dẫn về sự đóng đinh. Nó nói:

Cạnh sườn Chúa Giêsu bị đâm

31 Hôm ấy là Ngày Chuẩn bị, và hôm sau là ngày Sa-bát đặc biệt. Các người Do-thái không muốn để xác chết còn trên cây thập tự trong ngày Sa-bát, nên họ xin Phi-lát ra lệnh đánh gãy chân những người bị đóng đinh để mang xác xuống. 32 Vì thế bọn lính đến đánh gãy chân người thứ nhất rồi người thứ nhì là hai người bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giê-xu. 33 Nhưng khi họ đến nơi Chúa Giê-xu thì thấy Ngài đã chết nên không đánh gãy chân Ngài. 34 Tuy nhiên có một tên lính phóng cây giáo đâm qua hông Ngài thì máu và nước liền tuôn ra. 35 Người chứng kiến chuyện nầy là người kể lại cho chúng ta và điều gì người kể là thật. Người biết mình nói thật và thuật lại để các ngươi tin.

Giăng 19:31-35

Gioan thấy quân La Mã lấy giáo đâm vào sườn Chúa Giêsu. Máu và nước tách ra, cho thấy anh ta chết vì suy tim.

chôn cất Chúa Giêsu

Phúc âm ghi lại sự kiện cuối cùng trong ngày hôm đó – lễ chôn cất ông.

Chôn cất Chúa Giêsu

57 Chiều tối hôm đó có một người giàu tên Giô-xép, gốc thành A-ri-ma-thê, là một môn đệ của Chúa Giê-xu tới Giê-ru-sa-lem. 58 Giô-xép đến gặp Phi-lát xin xác Chúa Giê-xu. Phi-lát ra lệnh cho mấy người lính hầu giao xác Ngài cho ông ta. 59 Giô-xép lấy xác và tẩm liệm trong vải gai sạch. 60 Ông đặt xác Ngài trong một ngôi mộ mới mà ông đã đục cho mình từ trong vách đá, rồi lăn một tảng đá lớn chận cửa mộ lại, xong đi về. 61 Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác nữa ngồi gần mộ.

Ma-thi-ơ 27:57-61

Ngày 6 – Thứ Sáu Tuần Thánh

Mỗi ngày trong lịch Do Thái bắt đầu từ lúc mặt trời lặn. Vì vậy, Ngày thứ 6 bắt đầu với việc Chúa Giêsu chia sẻ bữa ăn tối cuối cùng với các môn đệ. Vào cuối ngày hôm đó, anh ta đã bị bắt, bị đưa ra xét xử nhiều lần suốt đêm, bị đóng đinh, bị đâm bằng giáo và chôn cất. Nỗi đau, nỗi buồn, sự sỉ nhục và cái chết được đánh dấu vào ngày này và vì vậy mọi người nhớ đến nó trong sự chiêm niệm trang trọng. Nhưng ngày này được gọi là ‘Thứ Sáu Tuần Thánh’. Nhưng làm sao một ngày bị phản bội, tra tấn và chết chóc lại được gọi là ‘tốt’? Chúng ta có một gợi ý trong Thi Thiên 22 , được viết 1000 năm trước Chúa Giê-xu.   

Tại sao Thứ Sáu Tuần Thánh mà không phải là ‘Thứ Sáu Xấu’?

Việc Chúa Giê-su uống ‘chén’ do Cha ngài trao đã cứu thế giới. Nó rơi vào ngày 14 Nisan, trùng với  ngày Lễ Vượt Qua , khi những con cừu hiến tế cứu người dân khỏi cái chết 1500 năm trước. Đó cũng là ngày người Do Thái nhớ lại sự giải cứu của họ khỏi cái chết. Thời điểm Chúa Giê-su bị đóng đinh được phối hợp với Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Đây là lý do tại sao Lễ Vượt Qua diễn ra rất gần với Thứ Sáu Tuần Thánh, với sự khác biệt được giải thích trong chú thích bên dưới [1].

Dấu hiệu trên núi Moriah vào Lễ Vượt Qua

Địa điểm ông bị đóng đinh, là trên Núi Moriah ngay bên ngoài cổng thành Jerusalem. Đây là nơi 2000 năm trước, một con chiên đã thế chỗ cho Y-sác khi Áp-ra-ham dâng con cho Đức Chúa Trời . Sự đóng đinh của Chúa Giê-su phối hợp rõ ràng theo ngày với những con chiên của Lễ Vượt Qua bị hiến tế và theo địa điểm của con chiên bị hiến tế cho Y-sác. Đây là một dấu hiệu cho thấy sự đóng đinh của Chúa Giêsu là trung tâm của kế hoạch của Thiên Chúa. Tin vào điều này không phải là niềm tin thiếu suy nghĩ, mà nó chỉ đơn giản là cho phép những sự thật lịch sử này nói lên ý nghĩa của chúng. Biểu đồ cho Thứ Sáu, Ngày thứ 6 của Tuần Thương Khó cho thấy sự phối hợp này qua nhiều thế kỷ.

Ngày 6 – Thứ Sáu, so với quy định Torah của người Do Thái

Tường thuật của những người đàn ông kết thúc với cái chết của họ, nhưng không phải Chúa Giêsu. Tiếp đến là  ngày Sa-bát – Ngày thứ 7 .


[1] Chúa Giê-su bị đóng đinh vào Lễ Vượt Qua, ngày 14 Nisan theo Âm lịch của người Do Thái. Nhưng lịch tiêu chuẩn được sử dụng quốc tế là lịch Gregorian với 365,24 ngày mỗi năm. Vì vậy, vào thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên, các quan chức nhà thờ đã nghĩ ra một cách khác để tính Thứ Sáu Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh cho lịch này. Chủ nhật Phục sinh được ấn định là Chủ nhật đầu tiên sau ngày trăng tròn đầu tiên sau ngày 21 tháng Ba. Vì các tháng của người Do Thái là âm lịch nên ngày 14 tháng Ni-san sẽ luôn rơi vào ngày trăng tròn. Với phương pháp tính ngày Phục sinh được sửa đổi, các lễ Vượt qua và Phục sinh thường gần nhau. Nhưng chúng thường không vào cùng một ngày.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.