Skip to content
Home » Ngày 7: Chúa Giê-su nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát

Ngày 7: Chúa Giê-su nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát

Một đặc điểm nổi bật của người Do Thái là họ giữ ngày Sa-bát, diễn ra vào thứ Bảy hàng tuần. Việc giữ ngày Sa-bát của người Do Thái này đã có từ 3500 năm trước khi Môi-se thiết lập bảy lễ hội đặc biệt. Lê-vi Ký 23 mô tả tất cả bảy lễ hội này, sáu trong số đó được cử hành hàng năm (bao gồm cả  Lễ Vượt Qua mà chúng ta đã xem xét trước đây ).  

Nguồn gốc ngày Sa-bát

ngày Sa-bát của người Do Thái

Nhưng dẫn đầu danh sách các Lễ hội là ngày Sa-bát. Hôm nay chúng ta gọi đây là thứ Bảy, ngày hàng tuần mà người Do Thái được lệnh phải nghỉ ngơi và không làm việc. Điều này bao gồm những người hầu và thú vật của họ. Tất cả đều được tận hưởng một ngày nghỉ ngơi trong chu kỳ bảy ngày hàng tuần. Đây là một phước lành cho tất cả chúng ta hôm nay vì chu kỳ bảy ngày này đã trở thành nền tảng cho tuần làm việc của chúng ta. Cuối tuần từ Thứ Bảy đến Chủ Nhật mà chúng ta rất thích đến từ thể chế nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát do Môi-se chỉ huy này.    

Môi-se đã truyền lệnh rằng:

Chúa phán cùng Mô-se, “Hãy bảo dân Ít-ra-en: Ngươi phải loan báo những ngày lễ mà Chúa đã chỉ định để làm những ngày họp thánh. Sau đây là những ngày đó.

Có sáu ngày cho ngươi làm việc, nhưng thứ bảy là một ngày đặc biệt để nghỉ ngơi. Ngày đó dùng làm ngày hội họp thánh; ngươi không được phép làm gì cả. Đó là ngày Sa-bát cho Chúa, áp dụng trong tất cả nơi nào các ngươi cư ngụ.

Lê-vi 23:1-3

Chúa Giêsu giữ ngày Sabát

Chúa Giê-su trong các sách Phúc âm đã tranh luận với các nhà lãnh đạo tôn giáo vào thời của ngài về ý nghĩa thực sự của việc nghỉ ngày Sa-bát. Nhưng ông đã giữ ngày Sa-bát. Trên thực tế, chúng ta thấy ngài giữ ngày Sa-bát ngay cả trong Tuần lễ Thương khó. Ngày hôm trước, Thứ Sáu,  Ngày thứ 6  của Tuần Lễ Thương Khó, người ta đã thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh và bị giết. Sự kiện cuối cùng ngày hôm đó là chôn cất ông, để lại một nhiệm vụ chưa hoàn thành.

55 Các người đàn bà đã theo Chúa Giê-xu từ Ga-li-lê đi theo Giô-xép. Họ trông thấy mộ cùng cách người ta đặt xác Ngài. 56 Rồi các bà về chuẩn bị thuốc thơm.

Đến ngày Sa-bát họ nghỉ ngơi theo luật Mô-se qui định.

Lu-ca 23:55-56

Những người phụ nữ muốn ướp thi thể của ngài nhưng thời gian đã hết và ngày Sa-bát bắt đầu vào lúc mặt trời lặn vào tối thứ Sáu. Điều này bắt đầu từ ngày thứ 7 và ngày cuối cùng của tuần, ngày Sabát, khi người Do Thái không thể làm việc. 

Những người phụ nữ, mặc dù muốn ướp xác Chúa Giêsu vào ngày sabát, nhưng vâng lệnh, họ đã nghỉ ngơi. 

…Trong khi những người khác làm việc

Nhưng các thầy tế lễ cả vẫn tiếp tục công việc của họ trong ngày Sa-bát. 

62 Hôm sau tức sau Ngày Chuẩn Bị, các giới trưởng tế và người Pha-ri-xi đến gặp Phi-lát. 63 Họ bảo, “Thưa quan, chúng tôi nhớ lại khi còn sống tên gian dối nầy có nói, ‘Sau ba ngày ta sẽ sống lại từ kẻ chết.’ 64 Vì thế xin quan ra lệnh canh phòng mộ của hắn thật cẩn thận cho đến ngày thứ ba. Nếu không, các đồ đệ hắn đến đánh cắp xác hắn rồi rêu rao với dân chúng rằng hắn đã sống lại. Cái gian dối nầy sẽ còn tệ hơn cái gian dối trước nữa.”

65 Phi-lát bảo, “Cắt mấy người lính canh giữ cho kỹ đi.” 66 Họ liền đi niêm phong tảng đá chận cửa mộ để đề phòng trộm cắp và cắt lính canh giữ.

Ma-thi-ơ 27:62-66
Ngôi mộ an toàn

Vì vậy, vào ngày Sa-bát đặc biệt đó, các thầy tế lễ cả làm việc, canh giữ ngôi mộ, trong khi những người phụ nữ nghỉ ngơi. Chúng ta có thể nghĩ rằng thật vô nghĩa khi coi Chúa Giê-su cũng nghỉ trong ngày Sa-bát đó. Rốt cuộc, chính quyền đã hành quyết anh ta nên rõ ràng là anh ta đang yên nghỉ trong cái chết. Và những câu chuyện về con người luôn kết thúc bằng cái chết của họ. Nhưng Chúa Giêsu thì khác và nó không kết thúc ở đó. Ngài đang nghỉ ngơi vào ngày Sa-bát này như tất cả những người Do Thái lẽ ra phải được nghỉ ngơi. Nhưng ngày hôm sau, ban đầu được gọi là First Fruits , lại thấy ngài làm việc trở lại.

Ngày 7: Ngày Sa-bát Nghỉ ngơi cho xác Chúa Giê-su so với Quy định của người Do Thái 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.