Loading

wait a moment

Chương 11: Đấng Mê-si Thật Xin Hãy Đứng Lên?

Trong tất cả các dấu hiệu về Chúa Giê-xu chứng minh rằng tuyên bố của Ngài là Đấng Mê-si và Con của Đức Chúa Trời, thì một trong những điều sâu sắc nhất thường không được để ý thấy đó là cách mà Read More

Các thuyết bác bỏ sự phục sinh của Chúa Giê-xu

Các Thuyết Khác Cho Việc Phục Sinh Nhiều người có những thuyết cấp tiến khác để giải thích cho sự Phục Sinh, nhưng những thuyết đó đã được bịa đặt và không hợp lý khi so sánh với những tuyên Read More

Phong Tục Chôn Cất Của Người Do Thái Như Thế Nào?

Theo như phong tục tập quán về việc chôn cất của người Do Thái, thân thể của Chúa Giê-xu được bao bọc trong một tấm vải lanh. Khoảng tầm bảy mươi lăm pounds các đồ gia vị thơm, được trộn Read More

Sự Chết Và Sự Chôn Của Chúa Giê-xu Xảy Ra Như Thế Nào?

Một sinh viên tại trường Đại Học Uruguay đã hỏi tôi, “Giáo sư McDowell, tại sao giáo sư không thể tìm ra cách nào đó để bác bỏ Cơ Đốc Giáo?” Tôi trả lời, “Chỉ một lý do rất đơn giản. Read More

Bạn Đã Nghe Điều Gì Đã Xảy Ra Cho Sau-lơ Chưa?

Jack, một người bạn Cơ Đốc của tôi đã nói chuyện tại nhiều trường đại học, đã đến tại khu khuôn viên trường vào một buổi sáng phát hiện ra rằng các sinh viên đã sắp xếp để họ có Read More

Một Đấng Mê-Si Đã Chết Thì Tốt Ở Điểm Nào?

Một Đấng Mê-Si Chịu Chết Thì Tốt Ở Điểm Nào? Nhiều người đã chết vì những điều mà họ tin. Vào những năm 1960, nhiều người theo Đạo Phật thiêu sống bản thân họ đến chết để tạo sự chú ý Read More

Ai Lại Chịu Chết Cho Một Sự Dối Trá?

Lịch Sử Dựa Vào Những Lời Chứng Những người thách thức Cơ Đốc Giáo thường xem nhẹ một phần của bằng chứng: sự biến đổi của các sứ đồ theo Chúa Jêsus. Cuộc sống thay đổi một cách đáng ngạc Read More

Xác định các sách Tân Ước có đáng tin cậy không? Phần 3

Kiểm Tra Bằng Chứng Bên Ngoài Bài kiểm tra thứ ba về tính lịch sử của bằng chứng bên ngoài. Vấn đề ở đây là những tài liệu lịch sử khác xác nhận hay bác bỏ những bằng chứng bên Read More

Xác định các sách Tân Ước có đáng tin cậy không? Phần 2

Kiểm Tra Bằng Chứng Nội Bộ Kiểm tra thư mục chỉ xác định rằng văn bản chúng ta có trong hiện tại là điều đã được ghi chép vào lúc ban đầu. Người ta không chỉ xác định độ đáng tin cậy của những ghi Read More