Skip to content
Home » Trái cây Phục sinh đầu tiên: Cuộc sống cho bạn

Trái cây Phục sinh đầu tiên: Cuộc sống cho bạn

Lễ hội Trái cây Đầu mùa của người Do Thái , không nổi tiếng bằng Lễ Vượt qua . Nhưng Trái Đầu Mùa cũng do Môi-se thiết lập dưới sự chỉ huy của Đức Chúa Trời. Leviticus 23 mô tả bảy lễ hội được quy định bởi Moses. Chúng ta đã xem Lễ Vượt Qua và Ngày Sa-bát và đã thấy cách Chúa Giê-su hoàn thành chúng theo những cách đáng chú ý.   

Không lạ sao khi cả sự đóng đinh và cái chết của Chúa Giê-su đều xảy ra chính xác vào hai lễ hội được quy định từ 1500 năm trước? 

Chúa Giêsu bị đóng đinh vào Lễ Vượt Qua (Ngày 6) và phần còn lại của ông xảy ra vào ngày Sabát (Ngày 7)

Tại sao? Nó có nghĩa là gì?

Lễ  hội tiếp theo  sau Lễ Vượt Qua và ngày Sa-bát do Môi-se quy định cách đây 3500 năm là ‘Trái cây đầu mùa’. Môi-se đã đưa ra những hướng dẫn này cho nó.

Lễ hội trái cây đầu tiên của người Do Thái

Thu hoạch quả đầu tiên

Chúa phán cùng Mô-se, 10 “Hãy bảo dân Ít-ra-en: Các ngươi sẽ vào xứ mà ta ban cho các ngươi và sẽ gặt hái mùa màng của xứ. Khi đó các ngươi phải mang bó lúa đầu tiên đến cho thầy tế lễ. 11 Thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa trước mặt Chúa và Ngài sẽ nhận lễ vật đó. Người sẽ dâng bó lúa vào hôm sau ngày Sa-bát

14 Cho đến ngày các ngươi mang của lễ đến cho Chúa, các ngươi không được ăn gạo mới, gạo rang hay bánh mì làm bằng gạo mới. Luật lệ nầy sẽ áp dụng cho toàn thể dân chúng từ nay về sau, bất kỳ ngươi sống nơi nào.

Lê-vi 23:9-11, 14

‘Ngày sau ngày Sa-bát’ của Lễ Vượt Qua là lễ hội thiêng liêng thứ ba này,  Trái Đầu Mùa . Hàng năm vào ngày này, thầy tế lễ thượng phẩm vào Đền Thánh và dâng lễ vật thu hoạch mùa xuân đầu tiên. Nó biểu thị sự khởi đầu của cuộc sống mới sau mùa đông. Nó hướng tới một vụ mùa bội thu, giúp mọi người có thể ăn no và sống.

Đây  chính xác là ngày sau  ngày  Sa-bát khi Chúa Giê-su an nghỉ trong sự chết . Đó là Chủ nhật của tuần sau, ngày 16 tháng Ni-san. Phúc âm ghi lại những gì đã xảy ra vào ngày này. Ngày Đức Thượng Tế vào Đền Thờ dâng ‘Hoa Quả Đầu Mùa’ của đời sống mới. Xem cách First Fruits , hiện được gọi là  Chủ nhật Phục sinh , mang lại cuộc sống mới cho bạn và tôi như Lễ hội cổ xưa này đã được tiên tri.

Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết

Những người phụ nữ tại lăng mộ

Sáng sớm tinh sương của ngày đầu tuần lễ, các bà đi đến mộ mang theo thuốc thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá chận cửa mộ đã được lăn đi rồi, nhưng khi bước vào thì không thấy xác Chúa Giê-xu đâu cả. Trong khi họ đang phân vân không hiểu đầu đuôi ra sao thì bỗng có hai thanh niên mặc áo sáng chóa hiện ra đứng cạnh họ. Các bà hốt hoảng và cúi mặt xuống đất. Các người đó hỏi, “Tại sao các chị đi tìm người sống nơi chỗ người chết? Ngài không có đây đâu. Ngài từ kẻ chết sống lại rồi. Các chị có nhớ lời Ngài nói trong khi còn ở Ga-li-lê không?” Ngài nói rằng Con Người phải bị giao cho kẻ có tội, bị đóng đinh rồi đến ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại. Họ liền sực nhớ lời Ngài đã nói.

Các bà rời khỏi mộ và thuật chuyện ấy cho mười một sứ đồ cùng các môn đệ khác. 10 Các bà ấy là Ma-ri Ma-đơ-len, Giô-a-na, Ma-ri mẹ của Gia-cơ, và một vài người đàn bà khác thuật lại cho các sứ đồ nghe chuyện đã xảy ra ở mộ. 11 Nhưng họ không tin các bà ấy vì có vẻ vô lý quá. 12 Tuy nhiên Phia-rơ đứng dậy chạy tới mộ. Ông cúi xuống nhìn vào thì chỉ thấy vải liệm xác Chúa Giê-xu mà thôi. Phia-rơ về nhà lấy làm kỳ lạ cho chuyện xảy ra.

Lu-ca 24:1-12

Trên Đường Emmaus

13 Cùng ngày ấy, có hai môn đệ Chúa Giê-xu đang đi đến làng Em-ma-út cách Giê-ru-sa-lem khoảng mười hai cây số. 14 Họ nói chuyện với nhau về những chuyện mới xảy ra. 15 Trong khi đang thảo luận thì Chúa Giê-xu hiện đến cùng đi đường với họ, 16 Nhưng mắt họ bị che khuất không nhận ra Ngài. 17 Ngài hỏi, “Lúc đi đường hai anh đang thảo luận về chuyện gì thế?”

Hai môn đệ dừng lại, vẻ mặt buồn thảm lắm. 18 Một người tên Cơ-lê-ô-ba trả lời, “Chắc chỉ có một mình ông là khách mới đến Giê-ru-sa-lem nên mới không biết những chuyện gì xảy ra mấy hôm nay.”

19 Chúa Giê-xu hỏi, “Chuyện gì?”

Họ đáp, “Chuyện Giê-xu người Na-xa-rét. Ông ta là một nhà tiên tri đã nói và làm nhiều việc quyền năng trước mặt Thượng Đế và cả dân chúng. 20 Thế mà các nhà lãnh đạo và các giới trưởng tế của chúng ta giao Ngài để kết án tử hình, rồi họ đóng đinh Ngài. 21 Chúng tôi vẫn tưởng Ngài sẽ giải phóng quốc gia Ít-ra-en. Dù sao, chuyện xảy ra được ba hôm rồi. 22 Còn hôm nay có mấy người đàn bà trong chúng tôi làm chúng tôi sửng sốt. Sáng sớm hôm nay họ đến viếng mộ, 23 nhưng không thấy xác Ngài đâu. Họ trở về bảo là họ thấy có mấy thiên sứ hiện ra nói rằng Chúa Giê-xu đang sống! 24 Cho nên có vài người trong chúng tôi đến mộ. Họ cũng thấy giống như mấy người đàn bà nói, nhưng không thấy Chúa Giê-xu đâu cả.”

25 Chúa Giê-xu liền bảo họ, “Sao mấy anh quá tối dạ và chậm tin lời các nhà tiên tri nói như thế? 26 Các nhà tiên tri đã nói rằng Chúa Cứu Thế phải chịu khổ hình trước khi bước vào vinh hiển của Ngài.” 27 Rồi bắt đầu từ Mô-se và các nhà tiên tri, Chúa Giê-xu giải thích cho họ biết những điều Thánh Kinh đã viết về Ngài.

28 Lúc gần đến Em-ma-út, Chúa Giê-xu có vẻ muốn đi thêm nữa 29 nhưng họ nài ép Ngài, “Xin mời ông ở lại với chúng tôi vì trời tối rồi.” Vì thế Ngài vào ở lại với họ.

30 Trong khi đang ngồi ở bàn, Ngài cầm bánh, tạ ơn rồi bẻ ra trao cho họ. 31 Lúc ấy mắt họ mới được mở ra và nhận biết Ngài nhưng Ngài vụt biến đi. 32 Họ bảo nhau, “Khi đi đường Ngài nói chuyện và giải thích Thánh Kinh cho chúng ta, lòng chúng ta không nóng sốt sao?”

33 Họ lập tức đứng dậy đi trở lại Giê-ru-sa-lem. Đến nơi họ gặp mười một môn đệ và những người khác đang nhóm họp. 34 Họ bảo, “Chúa quả đã sống lại và hiện ra với Xi-môn.”

35 Rồi hai người thuật lại chuyện xảy ra trên đường và nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh ra sao.

Lu-ca 24:13-35

Chúa Giêsu Hiện Ra Với Các Môn Đệ

Chúa Giêsu Phục Sinh

36 Trong khi hai môn đệ còn đang thuật chuyện thì Chúa Giê-xu hiện ra đứng giữa họ và nói, “Bình an cho các con.”

37 Mọi người hốt hoảng rụng rời vì tưởng thấy ma. 38 Nhưng Chúa Giê-xu bảo, “Sao các con hoảng hốt? Tại sao các con ngờ vực trong lòng? 39 Hãy nhìn tay và chân ta. Chính thật là ta! Các con hãy rờ ta đi vì ma chẳng có xương thịt mà các con thấy ta có.”

40 Sau khi nói xong, Ngài giơ tay và chân cho họ xem. 41 Trong khi họ đang nửa tin nửa ngờ, vì vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thì Chúa Giê-xu hỏi họ, “Ở đây các con có gì ăn không?” 42 Họ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. 43 Trong khi các môn đệ đang nhìn, thì Chúa Giê-xu cầm lấy cá và ăn trước mặt họ.

44 Ngài bảo, “Các con còn nhớ lúc ta ở với các con không? Ta đã nói rằng những gì được viết về ta phải xảy ra—tất cả những gì trong luật pháp Mô-se, các sách tiên tri và các Thi thiên.”

45 Rồi Ngài mở trí họ ra để họ hiểu lời Thánh Kinh. 46 Ngài nói với họ, “Thánh Kinh viết rằng Chúa Cứu Thế phải chịu khổ hình và ngày thứ ba sẽ sống lại từ trong vòng kẻ chết 47 và rằng người ta sẽ nhân danh Ngài giảng cho mọi dân tộc về sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem. 48 Các con là nhân chứng cho những việc ấy.

Lu-ca 24:36-48

Hoa Quả Đầu Mùa Chiến Thắng của Chúa Giêsu

Khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết, chính xác là vào Lễ ‘Trái Đầu Mùa’. Đây là một kỳ tích mà cả kẻ thù và đệ tử của ông đều nghĩ là không thể. Chiến thắng của ngài vào ngày này là một chiến thắng tốt.

54 Cho nên thân thể mục nát nầy sẽ mặc lấy thân thể không bao giờ mục nát. Thân thể chết nầy sẽ mặc lấy thân thể không bao giờ chết. Khi biến cố ấy xảy ra thì lời Thánh Kinh sau đây sẽ được thành tựu:

“Sự chết đã bị tiêu diệt đời đời bởi sự đắc thắng.”

55 “Nầy sự chết, chiến thắng của mầy đâu rồi?
    Nầy sự chết, nọc độc của mầy đâu rồi?”

56 Nọc độc của sự chết là tội lỗi, và quyền lực của tội lỗi là luật pháp.

I Cô-rinh-tô 15:54-56

‘First Fruits’ mang lại sự đảo ngược vai trò lớn nhất. Trước đây cái chết có quyền lực tuyệt đối đối với loài người. Nhưng bây giờ Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự chết. Anh đảo ngược sức mạnh đó. Chúa Giêsu, bằng cái chết vô tội, đã tìm thấy sơ hở để đánh bại cái chết dường như bất khả chiến bại. Điều này đúng như những gì ông đã tuyên bố sẽ làm khi vào Giê-ru-sa-lem vào Chủ nhật trước đó .

Chiến thắng cho bạn và tôi

Nhưng đây không chỉ là một chiến thắng của Chúa Giêsu. Đó cũng là một chiến thắng cho bạn và tôi, được đảm bảo bởi thời gian của nó với  First Fruits . Kinh Thánh giải thích:

20 Nhưng Chúa Cứu Thế đã thật sống lại từ trong kẻ chết—Ngài là người đầu tiên và là bằng chứng cho thấy rằng những người đã qua đời sẽ sống lại. 21 Vì do một người mà sự chết đến, thì cũng do một người mà có sự sống lại từ kẻ chết. 22 Trong A-đam, tất cả chúng ta đều chết. Cũng thế, trong Chúa Cứu Thế tất cả chúng ta đều sẽ được sống lại. 23 Tuy nhiên mọi người sẽ được sống lại theo thứ tự. Chúa Cứu Thế là người đầu tiên sống lại, rồi đến những người thuộc về Ngài, khi Chúa Cứu Thế trở lại. 24 Sau đó là thời kỳ tận thế. Lúc ấy Chúa Cứu Thế sẽ tiêu diệt tất cả các bậc cầm quyền, các thế lực và giao nước lại cho Thượng Đế là Cha Ngài. 25 Chúa Cứu Thế sẽ cai trị cho đến khi Ngài đặt hết mọi kẻ thù dưới quyền cai trị của mình. 26 Kẻ thù bị tiêu diệt cuối cùng là sự chết.

I Cô-rinh-tô 15:20-26
Chúa Giêsu đã tiêu diệt cái chết
ở xa bờ biển / Xuất bản ngọt ngào ,  CC BY-SA 3.0 , qua Wikimedia Commons

Chúa Giê-su sống lại trên  Trái Đầu Mùa  để chúng ta có thể biết rằng ngài mời chúng ta chia sẻ sự sống lại từ cõi chết của ngài.  First Fruits là lễ vật của một mùa xuân mới với mong muốn một vụ mùa bội thu sau này. Tương tự như vậy, việc Chúa Giê-su sống lại trên ‘trái đầu mùa’ chứa đựng kỳ vọng về sự sống lại sau này cho tất cả ‘những người thuộc về ngài’. 

Adam tiếp theo…

Câu trích dẫn trên trong Kinh thánh giải thích sự phục sinh của Chúa Giê-su bằng cách sử dụng ví dụ về A-đam, tổ tiên của cả nhân loại . Tất cả chúng ta đều là con của ngài. Kinh thánh giải thích rằng qua A-đam, sự chết đến với toàn thể nhân loại , vì nó truyền từ ông sang con cháu ông. 

Nhưng Chúa Giêsu là Adam tiếp theo. Với chiến thắng trước cái chết, ông đã mở ra một Thời đại Mới. Là con cái của Ngài, chúng ta cũng sẽ chia sẻ chiến thắng này trước sự chết bằng cách sống lại như Chúa Giê-su. Ngài sống lại trước và chúng ta sống lại sau cũng như lễ hội Trái Cây Đầu Mùa báo hiệu vụ thu hoạch chính sắp tới. Ngài mời gọi chúng ta lãnh nhận hoa trái đầu mùa của sự sống mới để chúng ta có thể phục sinh theo sau Ngài.

Lễ Phục Sinh: Kỷ niệm Chúa Nhật Phục Sinh

Ngày nay, chúng ta thường gọi sự phục sinh của Chúa Giêsu là  Lễ Phục Sinh , và  Chúa Nhật Phục Sinh  tưởng nhớ Chúa Nhật Chúa sống lại. Cách cụ thể để ăn mừng lễ Phục sinh không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là sự phục sinh của Chúa Giê-su như là sự ứng nghiệm của Trái Đầu Mùa và  nhận được những lợi ích của trái đầu mùa .

Chúng tôi thấy điều này trong Dòng thời gian trong tuần:

Chúa Giê-xu sống lại từ Sự Chết nhờ Hoa Quả Đầu Mùa – sự sống mới từ sự chết được ban cho bạn và tôi.

Suy Niệm ‘Thứ Sáu Tuần Thánh’

Điều này trả lời câu hỏi của chúng tôi  về lý do tại sao ‘Thứ sáu tốt lành’  là ‘tốt’. 

Nhưng chúng ta thấy Chúa Giê-xu là Đấng đã được đặt thấp hơn các thiên sứ một chút trong một thời gian ngắn. Nay Ngài đang đội mão triều vinh hiển và tôn trọng vì Ngài đã chịu khổ và chết. Do ân phúc Thượng Đế, Ngài chết thay cho mọi người.

Hê-bơ-rơ 2:9

Khi Chúa Giê-su ‘nếm sự chết’, ngài đã làm như vậy cho bạn, tôi và ‘mọi người’. Thứ Sáu Tuần Thánh là ‘tốt’ vì nó tốt  cho chúng ta . 

Sự phục sinh của Chúa Giêsu được coi là

Chúa Giê-su cho thấy ngài vẫn sống sau cái chết trong nhiều ngày để chứng minh sự sống lại của ngài,  được ghi lại ở đây . Nhưng sự xuất hiện đầu tiên của ngài với các môn đệ của mình:

11 …vì có vẻ vô lý quá.

Lu-ca 24:11

Chúa Giêsu đã phải:

27 Rồi bắt đầu từ Mô-se và các nhà tiên tri, Chúa Giê-xu giải thích cho họ biết những điều Thánh Kinh đã viết về Ngài.

Lu-ca 24:27

Và một lần nữa sau:

44 Ngài bảo, “Các con còn nhớ lúc ta ở với các con không? Ta đã nói rằng những gì được viết về ta phải xảy ra—tất cả những gì trong luật pháp Mô-se, các sách tiên tri và các Thi thiên.”

Lu-ca 24:44

Việc sống lại từ cõi chết thật bất ngờ đến nỗi thoạt tiên các môn đệ của Người không tin. Ngoài những lần hiện ra với họ, Chúa Giêsu còn phải chỉ cho họ thấy các tiên tri đã tiên đoán điều đó như thế nào.

Khi đối mặt với lời tuyên bố về sự sống lại của Chúa Giê-su, có lẽ chúng ta cũng như các môn đồ của ngài cảm thấy khó tin. Làm sao chúng ta có thể tin chắc rằng Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết? Làm sao chúng ta có thể chắc chắn đây có thật là kế hoạch của Đức Chúa Trời nhằm ban cho chúng ta sự sống đời đời hay không? Để giúp chúng ta suy nghĩ về những câu hỏi liên quan đến cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su, chúng ta khám phá:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.