Loading

wait a moment

Đức Chúa Trời, Người Nói Dối hoặc Người Mất Trí?

Các tuyên bố riêng biệt về Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời ngoại trừ những thủ đoạn phổ biến của những người hoài nghi cho rằng Chúa Giê-xu chỉ là một người có đạo đức tốt hoặc một tiên tri Read More

Điều Gì Khiến Cho Chúa Giê-xu Rất Khác?

Gần đây tôi đã nói chuyện với một nhóm người tại Los Angeles. Tôi hỏi họ, “Theo ý kiến của các anh ai là Chúa Giê-xu Christ?” Câu trả lời đó là Ngài là một người lãnh đạo tôn giáo vĩ Read More

Tại Sao Đức Chúa Trời Tạo Nên Quỷ?

Sách Sáng Thế Ký ghi lại Sa-tan (có nghĩa là ‘kẻ kết tội’) trong bộ dạng của một con rắn tạo nên thảm hại này. Nhưng điều này đã nổi lên một câu hỏi quan trọng: Tại sao Đức Chúa Read More

Ví Dụ Về Ebola: Sao Một Đức Chúa Trời Yêu Thương Lại Để Con Người Xuống Địa Ngục?

Trang bị cho Ebola Một trong những câu hỏi mà tôi có khi suy nghĩ về phúc âm có liên quan đến địa ngục. Có lẽ giống như bạn tôi đã nghe những người giảng đạo nói về nó có Read More

Phúc Âm Là “Tin Lành”- Giống Như “Truyện Kiều” Nhưng Có Một Kết Cục Tốt Đẹp Hơn

Truyện Kiều được biết đến rất nhiều, nhưng Phúc Âm thì còn là điều bí ẩn đối với hầu hết mọi người. ‘Phúc Âm’ có nghĩa đen là ‘Tin [Tốt] Lành’ nhưng nhiều người không hiểu vì sao. Đó là Read More

Dấu Hiệu Lễ Vượt Qua Của Môi-se

Chúng ta vừa rồi đã xem qua thử thách của Áp-ra-ham trong việc hy sinh con trai Y-sác hướng chỉ về sự hy sinh của Chúa Giê-xu bằng việc đánh dấu địa điểm xảy ra đó. Khoảng 500 năm đã Read More

Chúa Có Thật Không? Làm Thế Nào Để Nhận Ơn Phước Từ Ngài?

Dấu hiệu xưa của Áp-ra-ham Chúa có tồn tại không? Khi bạn và tôi chỉ sống một số năm ngắn ngủi và sau đó chết đi thì việc chúng hỏi câu này là rất đáng! Nhưng không chỉ là cuộc Read More