Loading

wait a moment

Tag: A-Carpenter 10-2

Phong Tục Chôn Cất Của Người Do Thái Như Thế Nào?

Theo như phong tục tập quán về việc chôn cất của người Do Thái, thân thể của Chúa Giê-xu được bao bọc trong một tấm vải lanh. Khoảng tầm bảy mươi lăm pounds các đồ gia vị thơm, được trộn Read More