Skip to content
Home » Tội lỗi… Bỏ lỡ con đường cao quý

Tội lỗi… Bỏ lỡ con đường cao quý

Bát chánh đạo
Chris Falter , CC BY-SA 3.0 , qua Wikimedia Commons

Trí tuệ sâu sắc nhất của Phật giáo, hay bát nhã, liên quan đến cái thường được gọi là Bát chánh đạo ( Pali : ariya aṭṭhaṅgika magga; tiếng Phạn : āryāṣṭāṅgamārga). Điều này xuất phát từ các văn bản Phật giáo bằng tiếng Pali và tiếng Phạn lưu giữ những lời dạy cổ xưa của Đức Phật Gautama. Kinh tạng tổng kết Bát chánh đạo, nhấn mạnh rằng ‘chánh định’ (trạng thái định) là kết quả của năng lực trong ‘chánh kiến’, ‘quyết tâm đúng’, ‘lời nói đúng’, ‘hành động đúng’, ‘mưu sinh đúng đắn’. ‘, ‘chánh tinh tấn’, ‘chánh niệm’. ‘Chánh định’ (trạng thái định), tuy là một trong Bát giới, bao trùm và gói gọn việc quán các giới thêm vào.

Ý tưởng được chuyển tải trong thuật ngữ ‘Bát chánh đạo’ không phải là Con đường tự nó là cao quý (ariya), mà đúng hơn là những người đi theo Con đường này (magga) là cao quý. Bản thân Con đường bao gồm tám ý định và hành động ‘đúng’ (samma) mà Đức Phật và trí tuệ Phật giáo đã bảo tồn cho chúng ta. Con đường này là ‘đúng’ ở chỗ nó phù hợp với công đức. Như vậy những ai ở trên Con đường này là những người cao quý (ariya) khi họ đạt được công đức tốt. ‘Chánh ngữ’, ‘chánh nghiệp’, và ‘chánh mạng’, đề cập đến các đức tính đạo đức (tiếng Phạn: śīla, Pāli: sīla), trong khi ‘chánh kiến’ và ‘quyết tâm đúng đắn’ đề cập đến cái nhìn sâu sắc và trí tuệ (tiếng Phạn: prajñā, Pāli: paññā). Cuối cùng là ‘chánh tinh tấn’, ‘chánh niệm’, và quan trọng nhất là ‘chánh định’ rơi vào thiền định (tiếng Phạn và Pāli: samādhi).

Nhưng có bao nhiêu người đủ cao quý để ở lại trên Con đường này?

Chúng ta đã xem phần Kinh thánh tiếng Hê-bơ-rơ cổ ghi lại cách loài người đã tha hóa khỏi hình ảnh ban đầu được tạo ra của Đức Chúa Trời . 

Một số hiểu lầm Kinh Thánh có nghĩa là chúng ta bị đổ lỗi cho cuộc nổi loạn ban đầu này. Trên thực tế, người duy nhất đáng trách là Adam nhưng chúng ta đang sống trong hậu quả của sự nổi loạn đó. Hãy nghĩ về nó về mặt di truyền; trẻ em có được những đặc điểm của cha mẹ chúng – tốt và xấu – bằng cách thừa hưởng gen của chúng. Mọi người đã thừa hưởng bản chất nổi loạn của Adam và do đó, một cách tự nhiên, gần như vô thức, nhưng cố ý, chúng tôi tiếp tục cuộc nổi dậy mà ông đã bắt đầu. Chúng ta có thể không muốn trở thành Chúa của vũ trụ, nhưng chúng ta muốn trở thành những vị thần trong hoàn cảnh của mình. Điều này khiến chúng ta bỏ lỡ Thánh Đạo.

Hậu quả của tội lỗi quá rõ ràng trong xã hội

Và điều này giải thích rất nhiều điều về cuộc sống con người mà chúng ta coi là đương nhiên. Đây là lý do mà ở khắp mọi nơi mọi người cần ổ khóa trên cửa của họ. Tại sao chúng ta cần cảnh sát, luật sư và mật khẩu mã hóa cho ngân hàng? Bởi vì trong tình trạng hiện tại, chúng ta ăn cắp của nhau. Điều này giải thích tại sao các đế chế và xã hội cuối cùng lại sụp đổ, vì công dân trong tất cả các đế chế này đều có xu hướng suy tàn. Điều này giải thích tại sao tất cả các hệ thống chính phủ và kinh tế, mặc dù một số hoạt động tốt hơn những hệ thống khác, nhưng cuối cùng dường như tất cả đều tự sụp đổ. Những người sống theo những hệ tư tưởng này có xu hướng tham nhũng, điều này cuối cùng sẽ kéo toàn bộ hệ thống đi xuống. Mặc dù thế hệ của chúng ta là thế hệ được giáo dục tốt nhất từng tồn tại, nhưng chúng ta vẫn có những vấn đề này, bởi vì vấn đề còn sâu xa hơn nhiều so với nền giáo dục của chúng ta. 

Điều này cũng giải thích tại sao không có tôn giáo nào mang lại đầy đủ tầm nhìn của họ cho xã hội. Nhưng những người vô thần cũng vậy (hãy nghĩ về Liên Xô của Stalin, Trung Quốc của Mao, Campuchia của Pol Pot). Một cái gì đó về cách chúng ta  xu hướng làm cho chúng ta bỏ lỡ tầm nhìn của mình. Ở các quốc gia Phật giáo, Hồi giáo, Cơ đốc giáo và Ấn Độ giáo, xã hội bỏ lỡ tầm nhìn được đặt ra cho chính nó trong giới luật của nó. Trên thực tế, từ ‘bỏ lỡ’ đó tóm tắt hoàn cảnh của chúng tôi.

Tội lỗi – Đến ‘Cô’

Một câu trong Kinh Thánh đưa ra một bức tranh giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điều này, nói rằng:

16 Bảy trăm lính thiện chiến nầy thuận tay trái, mỗi người đều có thể bắn viên đá bằng ná trúng ngay một sợi tóc mà không sai lệch.

Các Thủ Lãnh 20:16
súng cao su

Câu này mô tả những người lính là chuyên gia sử dụng súng cao su và sẽ không bao giờ bắn trượt. Từ gốc tiếng Hê-bơ-rơ được dịch là ‘miss’ ở trên là יַחֲטִֽא׃. Từ Hê-bơ-rơ này cũng được dịch là tội lỗi trong phần lớn Kinh thánh. Ví dụ, nó được dùng như ‘tội lỗi’ khi Giô-sép không ngoại tình với vợ của chủ mình. Anh ấy nói với cô:

Trong nhà nầy không có ai lớn hơn tôi. Ông chủ không giữ lấy cho mình cái gì cả ngoại trừ bà, vì bà là vợ ông ấy. Làm sao tôi dám làm chuyện gian ác như thế được? Vì đó là phạm tội với Thượng Đế.”

Sáng Thế 39:9

Điều này cung cấp một bức tranh để giúp chúng ta hiểu ‘tội lỗi’ là gì. Người lính lấy một hòn đá và ném nó theo đúng đường đi của nó để bắn trúng mục tiêu. Nếu nó bỏ lỡ, nó đã thất bại mục đích của mình. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài để tiếp tục con đường đối xử cao thượng với Ngài và những người khác. ‘Tội lỗi’ là bỏ lỡ mục đích này, hoặc con đường ban đầu dành cho chúng ta. Chúng tôi, với các hệ thống, tôn giáo và ý thức hệ khác nhau của chúng tôi, cũng muốn Con đường này cho chính chúng tôi và những người lân cận của chúng tôi. Như đã nói, có vẻ như bất kể chúng ta làm gì, phán quyết của lịch sử và xã hội chỉ ra rằng chúng ta thường xuyên ‘bỏ lỡ’.

Điều này giải thích tại sao chỉ những nhà sư sùng đạo nhất mới cố gắng giữ Bát Chánh Đạo, và thường chỉ trong một thời gian ngắn. Phần lớn những người còn lại trong chúng ta thậm chí không cố gắng giữ tất cả Bát giới của Thánh đạo. Chúng ta chỉ đơn giản là bỏ lỡ con đường nếu chúng ta cố giữ nó.

Tin xấu về ‘Tội lỗi’ – Sự thật, Không phải Sở thích

Sự miêu tả hư hỏng và sai lầm về loài người này không hấp dẫn, thiếu bất kỳ tình cảm tốt đẹp hay lạc quan nào. Chúng ta có thể ước rằng điều đó không đúng vì tính chất bi quan của nó. Tuy nhiên, điều này rất giống với bức tranh về Klesha, Tanha, Duhka và nghiệp mà Đức Phật đã phân biệt. Nó cũng giải thích tất cả các hệ thống luật pháp, cảnh sát, khóa và an ninh mà tất cả các xã hội đã phải xây dựng chỉ để bảo vệ chúng ta khỏi nhau. Những điều này gợi ý rằng có điều gì đó khiến chúng ta ‘lỡ’ con đường, như cả Kinh thánh và sự hiểu biết sâu sắc của Phật giáo đều nói. 

Nhưng cái nhìn sâu sắc về tội lỗi khiến tất cả chúng ta ‘bỏ lỡ’ con đường đặt ra một câu hỏi khác. Đức Chúa Trời Tạo Hóa sẽ làm gì với điều đó? Tiếp theo , chúng ta xem kế hoạch của Ngài mà Ngài đã tuyên bố vào buổi đầu của lịch sử loài người .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.