Skip to content
Home » Hồi tưởng về sự ra đời của Y-sác: Đối xứng với sự ra đời của Chúa Giê-su

Hồi tưởng về sự ra đời của Y-sác: Đối xứng với sự ra đời của Chúa Giê-su

Sự ra đời của Y-sác là một trong những sự kiện được mong chờ và lôi cuốn nhất trong Kinh thánh. Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham, lúc đó 75 tuổi, một ‘quốc gia vĩ đại’ trong Sáng thế ký 12. Tuân theo lời hứa của Đức Chúa Trời, Áp-ra-ham rời Lưỡng Hà để đến Ca-na-an, Đất Hứa, khoảng vài tháng sau đó.

Nhưng trước khi Áp-ra-ham có thể làm cha của ‘một dân tộc vĩ đại’, ông cần một đứa con trai – nhưng đứa con được hứa hẹn đã không xuất hiện. Áp-ra-ham đã đợi 10 năm mà không có con trai hay người thừa kế nào . Tuy nhiên, Chúa đã trấn an anh ta bằng một lời thề ràng buộc; bằng cách tin cậy Đức Chúa Trời, Áp-ra-ham được ‘công nhận’ là công bình . Áp-ra-ham đã nhận Ích-ma-ên làm con trai, thông qua một sự sắp xếp giống như người đẻ thuê, nhưng Đức Chúa Trời tuyên bố rằng Ích-ma-ên không phải là đứa con đã hứa. 

Nhiều năm trôi qua khi Áp-ra-ham và Sa-ra tiếp tục chờ đợi, với triển vọng sinh con mờ dần khi họ càng lớn tuổi. Hy vọng dường như đã mất cho đến khi Áp-ra-ham có một cuộc gặp gỡ độc nhất vô nhị ở tuổi chín mươi chín.

Chúa hiện ra với Áp-ra-ham

Sau đó CHÚA lại hiện ra cùng Áp-ra-ham gần các cây sồi lớn tại Mam-rê. Áp-ra-ham đang ngồi nơi cửa lều mình lúc trời đang nắng gắt. Ông ngước lên thấy ba người đứng trước mặt mình. Khi thấy họ, Áp-ra-ham liền từ cửa trại chạy ra chào đón. Ông cúi mọp mình xuống đất trước mặt họ nói, “Thưa quí ông, nếu quí ông cho là phải thì xin lưu lại đây với tôi, kẻ tôi tớ quí ông. Tôi sẽ mang nước để quí ông rửa chân. Quí ông sẽ nằm nghỉ dưới gốc cây, rồi tôi sẽ mang ít bánh để quí ông dùng cho lại sức. Sau đó quí ông sẽ lên đường.”

Ba người đó bảo, “Được, hãy làm theo như con nói.”

Áp-ra-ham vội vàng về trại bảo Sa-ra, “Hãy mau mau lấy hai mươi lít bột mịn làm bánh đi.” Rồi Áp-ra-ham ra bầy bắt một con bò con tốt nhất. Ông giao cho đầy tớ bảo giết thịt chuẩn bị thức ăn gấp. Áp-ra-ham thết ba người khách thịt bò con đã được nấu trong sữa và bơ. Đang khi họ ăn thì ông đứng hầu dưới gốc cây gần đó.

Sáng Thế 18:1-8

Lời hứa của Đức Chúa Trời cho một đứa con trai

Các người khách hỏi Áp-ra-ham, “Sa-ra vợ con đâu?”

Áp-ra-ham đáp, “Nàng ở trong trại đàng kia.”

10 Một trong các người khách bảo, “Vào ngày nầy năm tới ta sẽ chắc chắn trở lại thăm con. Lúc đó Sa-ra sẽ có một con trai.”

Sa-ra đang nghe lén nơi cửa trại sau lưng Áp-ra-ham. 11 Cả Áp-ra-ham lẫn Sa-ra đều đã già. Vì Sa-ra đã quá tuổi sinh sản bình thường, 12 nên bà cười thầm và tự nhủ, “Hai vợ chồng tôi già rồi làm sao mà sinh con được!”

13 CHÚA hỏi Áp-ra-ham, “Tại sao Sa-ra cười? Tại sao nàng bảo, ‘Tôi già rồi làm sao sinh con được?’ 14 Có việc gì quá khó đối với CHÚA không? Vào ngày nầy năm tới, ta sẽ trở lại. Sa-ra sẽ có một con trai.”

15 Sa-ra sợ nên chối, “Tôi có cười đâu.”

Nhưng CHÚA bảo, “Con thật có cười đó.”

Sáng Thế 18:9-15

Chúng ta có thể trách Sarah vì cười không? Việc có một đứa trẻ khi cha là 99 tuổi và mẹ là 90 tuổi là điều không thể tin được. Chúng ta cũng đã cười nếu ở trong tình huống đó.

Sự ra đời của Y-sác

Tuy nhiên, trong năm tiếp theo, chúng tôi thấy rằng:

Khi ấy, Chúa đã ban ân sủng cho Sarah như Ngài đã nói, và Ngài thực hiện lời hứa mình. Sa-ra thụ thai và sinh một con trai cho Áp-ra-ham trong tuổi già. Mọi việc xảy ra đúng thời điểm như Thượng Đế phán. Áp-ra-ham đặt tên con là Y-sác, tức con mà Sa-ra sinh ra cho mình. Khi Y-sác được tám ngày thì Áp-ra-ham cắt dương bì cho con mình theo như Thượng Đế dặn.

Lúc Y-sác ra đời thì Áp-ra-ham được một trăm tuổi. Sa-ra bảo, “Thượng Đế đã làm cho tôi cười. Ai nghe tin nầy cũng sẽ cười với tôi. Không ai có thể bảo rằng tôi có thể cho con bú được. Nhưng tuy Áp-ra-ham đã già mà tôi lại sinh cho ông một con trai.”

Sáng Thế 21:1-7

Cuối cùng, Áp-ra-ham và Sa-ra giờ đã có đứa con trai đã hứa của họ – Y-sác. Ước mơ của họ được nhen nhóm. Tuy nhiên, câu chuyện tổng thể đã đặt ra một câu hỏi quan trọng.

Tại sao phải chờ đợi sự ra đời của Y-sác?

Tại sao Đức Chúa Trời đợi 25 năm (Sáng thế ký 21) để mang Y-sác ra đời như đã hứa (Sáng thế ký 12)? Nếu Đức Chúa Trời có quyền làm bất cứ điều gì vào bất kỳ thời điểm nào, tại sao không mang Y-sác về ngay? Điều đó chẳng phải sẽ tốt hơn cho thấy quyền năng của Ngài sao? Hoặc, có một tầm nhìn xa đặc biệt nào đó đối với cách làm việc đường vòng của Đức Chúa Trời không?

Từ các kết quả sau này, chúng ta có thể suy ra một số lý do cho sự chờ đợi. 

Đầu tiên, Áp-ra-ham đã học được những bài học quý giá về việc tin cậy Đức Chúa Trời trong thời gian dài chờ đợi này. Khi làm như vậy, ông đã trở thành tấm gương cho tất cả những người khao khát tin cậy nơi Đức Chúa Trời.  Những ai muốn biết Đức Chúa Trời phải đi theo con đường của Áp-ra-ham.

Thứ hai, thay vì giảm bớt quyền năng của Đức Chúa Trời, lời tường thuật lại phóng đại quyền năng đó. Việc một cặp vợ chồng trung niên có con có lẽ là điều đáng chú ý, nhưng không phải là điều kỳ diệu. Các sự kiện không chắc xảy ra một cách tự nhiên. Nếu Áp-ra-ham và Sa-ra có Y-sác sớm, thì chúng ta có thể giải thích câu chuyện theo cách đó. Tuy nhiên, một cặp vợ chồng sinh con ở tuổi 100 là một câu chuyện bịa đặt hoặc kỳ diệu. Không có lời giải thích hoặc nền tảng trung gian nào khác. Các sự kiện về sự ra đời của Y-sác đã không xảy ra như đã được ghi lại hoặc đã có một phép lạ. Nếu kỳ diệu, thì toàn bộ dự án, được gọi là Y-sơ-ra-ên, tiếp tục cho đến ngày nay, nằm trên nền tảng quyền năng kỳ diệu của Đức Chúa Trời và những lời hứa hoàn toàn đáng tin cậy của Ngài. Trong sự ra đời của Y-sác, tất cả người Do Thái trong suốt lịch sử đều được thiết lập trên một phép lạ. Và nếu nền móng là kỳ diệu thì cấu trúc được xây dựng trên đó cũng vậy.

Sự ra đời kỳ diệu của Y-sác so với sự ra đời kỳ diệu của Chúa Giê-su

Để nắm được lý do thứ ba khiến Y-sác sinh muộn, chúng ta phải nhận ra một khuôn mẫu đáng chú ý. Hãy xem xét rằng Áp-ra-ham chỉ có một hậu duệ khác với sự ra đời kỳ diệu được hứa trước, báo trước và không kém – Chúa Giê-xu người Na-xa-rét. 

Trong nhiều thế kỷ trước, nhiều nhà tiên tri khác nhau đã nhân danh Đức Chúa Trời hứa theo nhiều cách khác nhau rằng Đấng Mê-si sẽ đến. Sau đó, các sách Phúc âm trình bày Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a đã được hứa trước. Việc Ngài được sinh ra từ một trinh nữ cũng kỳ diệu không kém, nếu không muốn nói là hơn cả sự ra đời của Y-sác. Chính xác như với lời tường thuật về sự ra đời của Y-sác, chúng ta chỉ có thể giải thích sự ra đời đồng trinh của Chúa Giê-su là câu chuyện bịa đặt hoặc phép lạ . Không có lời giải thích nào khác, không có nền tảng trung gian. Một chút suy ngẫm sẽ làm rõ ràng sự đối xứng này giữa sự ra đời của Chúa Giê-su và Y-sác.  

Chúa Giê-xu là Nguyên mẫu của Y-sơ-ra-ên

Đây là một trong một loạt các trường hợp vẽ nên bức chân dung tổng thể về Chúa Giê-su với tư cách là nguyên mẫu của Y-sơ-ra-ên. Là một nguyên mẫu, ông đại diện, hoàn thành và  sự hoàn thành các mục đích của Đức Chúa Trời lần đầu tiên được nói ra với Áp-ra-ham 4000 năm trước. Để trở thành một nguyên mẫu, sự ra đời của Chúa Giê-su phải theo khuôn mẫu của Y-sác, người đầu tiên của quốc gia. Mặt khác, tuyên bố của Chúa Giêsu  Israel đã được chứng minh là sai ngay từ đầu. Nhưng vì bản chất kỳ diệu của sự ra đời của cả hai người giống nhau, nên lời tuyên bố của Chúa Giê-su là người Y-sơ-ra-ên vẫn còn nguyên vẹn và ít nhất, là một câu hỏi mở đáng để điều tra. 

Áp-ra-ham và Chúa Giê-su bị ngăn cách bởi nhiều thế kỷ lịch sử

So sánh sự ra đời của họ từ quan điểm lịch sử này, chúng ta có thể nhận thấy rằng sự ra đời của Y-sácđã đoán trước việc Giê-su sinh ra sau đó nhiều thập kỷ. Để phối hợp các sự kiện với tầm nhìn xa như thế này, kéo dài trong một khoảng thời gian dài trong lịch sử loài người, hỗ trợ cho tuyên bố rằng Chúa Giê-su là nền tảng của một dự án thiêng liêng. Đức Chúa Trời mời gọi tất cả chúng ta hiểu dự án này để chúng ta có thể là những người hưởng lợi từ lời hứa nguyên thủy đã được ban cho Áp-ra-ham từ rất lâu.

…Mọi dân tộc trên đất sẽ nhờ con

    mà được phước.

Sáng Thế 12:3

Chúng ta tiếp tục nhìn Chúa Giê-su từ góc độ này bằng cách xem xét việc ngài chạy trốn khỏi Hê-rốt ngay sau khi sinh ra phản ánh như thế nào việc dân Y-sơ-ra-ên chạy trốn khỏi con trai của Y-sác . Chúng tôi kết thúc cuộc điều traở đây .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.