Skip to content
Home » Đấng Tạo Hóa trong xác thịt: Được bày tỏ bằng Lời quyền năng

Đấng Tạo Hóa trong xác thịt: Được bày tỏ bằng Lời quyền năng

Nhà khoa học thế kỷ 20 , Albert Einstein, và doanh nhân công nghệ thế kỷ 21 , Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook/Meta, cung cấp cái nhìn sâu sắc về hai quy luật cơ bản nhất của vũ trụ, giúp chúng ta hiểu rõ hơn những gì Kinh thánh ghi lại trong Sự sáng tạo như cái nhìn sâu sắc vào con người của Chúa Giêsu. Chúng tôi khám phá điều này bằng cách tóm tắt những thành tựu của Einstein và Zuckerberg trước tiên.

Einstein: Năng lượng đại chúng của thế kỷ 20

Chúng ta biết Albert Einstein (1879-1955), một người Đức gốc Do Thái, vì đã phát triển Thuyết tương đối. Được đào tạo ở Đức và Thụy Sĩ trước Thế chiến 1, Einstein rất xuất sắc trong môn toán và vật lý. Làm việc tại một văn phòng cấp bằng sáng chế của Thụy Sĩ, lần đầu tiên ông công bố Thuyết tương đối của mình vào năm 1905, dự đoán những sự kiện vật lý kỳ lạ.  Eddington đã xác minh lý thuyết của Einstein vào năm 1919 khi ông quan sát thấy ánh sáng uốn cong quanh một ngôi sao trong nhật thực. Xác nhận này đã khiến Einstein trở nên nổi tiếng thế giới và trao cho ông giải thưởng Nobel năm 1921.

Phương trình xuất phát từ Thuyết tương đối của Einstein ( E= mc 2 ) tiết lộ rằng Khối lượng và Năng lượng có thể hoán đổi cho nhau. Khối lượng có thể bị mất để đạt được năng lượng khổng lồ. Nhưng mặc dù Khối lượng-Năng lượng có thể hoán đổi cho nhau, nhưng khoa học đã không tìm thấy quá trình tự nhiên nào tạo ra Khối lượng-Năng lượng. Định luật thứ nhất của nhiệt động lực học , (hay Định luật bảo toàn khối lượng-năng lượng), định luật khoa học vật lý được kiểm chứng và quan sát nhiều nhất, phát biểu rằng khối lượng-năng lượng không thể được tạo ra. Năng lượng có thể được biến đổi thành các loại năng lượng khác nhau (động năng, nhiệt, điện, v.v.) hoặc thành khối lượng, nhưng năng lượng khối lượng mới không thể được tạo ra. Năng lượng có thể được lan truyền dưới dạng sóng, đó là cách năng lượng của mặt trời đến trái đất.

Zuckerberg: Thông tin trong thế kỷ 21

Đánh dấu Zuckerberg

Einstein làm sáng tỏ cho chúng ta về Định luật thứ nhất. Thành công của Zuckerberg với Facebook cho thấy sức lan tỏa của định luật đồng hành với nó – Định luật thứ hai của nhiệt động lực học. Sinh năm 1984 và cũng là người gốc Do Thái, thành công của Mark Zuckerberg , với tư cách là một trong những doanh nhân tỷ phú Công nghệ thông tin nổi bật nhất thế kỷ 21, minh họa cho thực tế cơ bản của một yếu tố phi năng lượng: thông tin. Bởi vì thông tin không phải là năng lượng khối lượng và không thể được phát hiện về mặt vật lý nên nhiều người không nghĩ thông tin là có thật. Những người khác cho rằng thông tin phát sinh đơn giản sau một chuỗi dài các sự kiện may mắn. Đây vẫn là nền tảng quan điểm của Darwin về vũ trụ được thúc đẩy mạnh mẽ trong nền văn hóa hiện đại.

Việc thăm dò các giả định trong thế giới quan này nằm ngoài phạm vi của chúng tôi ở đây mà chỉ cần xem xét trong một phút tất cả những tỷ phú như Mark Zuckerberg đã nổi lên trong những thập kỷ gần đây. Họ trở thành tỷ phú vì họ đã nhận ra thực tế của thông tin và xây dựng hệ thống thông tin thông minh mà tất cả chúng ta hiện đang sử dụng. Trí thông minh tạo ra thông tin, không phải may mắn. Thành công của Zuckerberg và những người khác như anh đã tạo ra một ngành công nghiệp hoàn toàn mới – công nghệ thông tin. Thực tế là rất ít người đã hoàn thành những gì họ đã làm chứng tỏ rằng thông tin không xuất hiện một cách đơn giản nhờ may mắn. 

Trên thực tế, Định luật thứ hai của Nhiệt động lực học tiết lộ rằng thế giới tự nhiên chỉ đơn giản là để cho các phản ứng năng lượng tự nhiên làm mất đi thông tin . Nhưng sau đó, tất cả những thông tin phức tạp tuyệt vời mà chúng ta thấy trong thế giới tự nhiên khai thác năng lượng khối lượng lớn (DNA, protein, quang hợp, ATP synthase, v.v.) đến từ đâu?

Mass-Energy & Thông tin lúc bắt đầu

Trình thuật Sáng tạo trong Kinh thánh đưa ra một câu trả lời tao nhã. Kinh thánh ghi lại sự sáng tạo xảy ra bởi Đức Chúa Trời phán. Nói về cơ bản liên quan đến thông tin và năng lượng được truyền bởi sóng. Thông tin do sóng mang theo có thể là âm nhạc hay, một bộ hướng dẫn hoặc bất kỳ thông điệp nào mà ai đó muốn gửi. 

Kinh thánh ghi lại rằng Đức Chúa Trời đã ‘nói’ và do đó truyền thông tin và năng lượng lan truyền dưới dạng sóng. Điều này gây ra sự sắp xếp khối lượng và năng lượng trong vũ trụ phức tạp mà chúng ta thấy ngày nay. Điều này xảy ra do ‘Thần của Chúa’ lơ lửng hoặc rung động trên khối lượng. Rung động vừa là một dạng năng lượng, vừa là bản chất của âm thanh. Đọc hồ sơ từ quan điểm này.

Tài khoản đã tạo: Người tạo nói

Ban đầu Thượng Đế tạo nên trời và đất. Lúc bấy giờ đất trống không và vô hình dạng. Bóng tối bao trùm vực thẳm, còn Thần Linh của Thượng Đế bay là là trên mặt nước.

Thượng Đế phán, “Ánh sáng hãy xuất hiện,” thì liền có ánh sáng. Thượng Đế nhận thấy ánh sáng thật tốt lành, nên Ngài phân ánh sáng ra với bóng tối. Ngài gọi ánh sáng là “ngày” và bóng tối là “đêm.” Buổi chiều qua đi, buổi sáng đến. Đó là ngày đầu tiên.

Sau đó Thượng Đế phán, “Phải có một cái vòm phân chia nước ra làm hai.” Nên Thượng Đế tạo cái vòm để chứa một số nước ở phía trên khoảng không và một số nước bên dưới khoảng không ấy. Thượng Đế gọi khoảng không là “bầu trời.” Buổi chiều qua, buổi sáng đến. Đó là ngày thứ hai.

Rồi Thượng Đế phán, “Nước ở dưới trời phải gom lại một chỗ để đất khô hiện ra.” Sự việc liền xảy ra như thế. 10 Ngài gọi chỗ khô ráo là “đất” và chỗ nước tụ lại là “biển.” Thượng Đế thấy điều đó thật tốt lành.

11 Sau đó Thượng Đế phán, “Đất phải sinh ra cây cối, một vài loại sinh ra hột giống và loại khác sinh ra trái cây có hột. Mỗi loại hột sẽ sinh ra nhiều cây khác cùng giống.” Sự việc liền xảy ra như Ngài phán. 12 Đất sinh ra cây có hột giống, có thứ cây sinh ra trái có hột. Mỗi hột giống tạo ra cây cùng loại. Thượng Đế thấy điều đó thật tốt lành. 13 Buổi chiều qua, buổi sáng đến. Đó là ngày thứ ba.

14 Rồi Thượng Đế phán, “Phải có các đèn sáng trên trời để phân biệt ngày với đêm. Các đèn đó sẽ dùng làm dấu hiệu chỉ mùa, ngày và năm [c]15 Các đèn trên trời sẽ chiếu sáng đất.”

Sự việc liền xảy ra như vậy.

16 Nên Thượng Đế tạo ra hai cái đèn lớn. Ngài làm cái đèn sáng hơn để cai trị ban ngày, còn đèn nhỏ hơn để cai trị ban đêm. Ngài cũng tạo ra các ngôi sao. 17 Ngài đặt tất cả những vật đó trong bầu trời để chiếu sáng đất 18 và dùng cai trị ngày và đêm, cùng để phân biệt ánh sáng với bóng tối. Thượng Đế thấy tất cả những điều đó thật tốt lành. 19 Buổi chiều qua, buổi sáng đến. Đó là ngày thứ tư.

Sáng Thế 1:1-19
Izaak van Oosten , PD-US-đã hết hạn , thông qua Wikimedia Commons

20 Sau đó Thượng Đế phán, “Nước phải chứa đầy các sinh vật, chim phải bay trong vòm trời phía trên mặt đất.”

21 Cho nên Thượng Đế tạo ra các quái vật dưới biển cùng các sinh vật sống trong biển. Biển đầy dẫy các loài đó, mỗi loài sinh ra nhiều con khác cùng giống. Ngài cũng tạo các loài chim bay, mỗi loài chim sinh sản ra các con cùng giống. Thượng Đế thấy những điều đó thật tốt lành. 22 Thượng Đế ban phước cho chúng và phán, “Hãy sinh sản cho nhiều để làm cho đầy biển, chim cũng phải sinh ra thật đông trên đất.” 23 Buổi chiều qua, buổi mai đến. Đó là ngày thứ năm.

24 Rồi Thượng Đế phán, “Đất phải sinh ra các loài thú vật, mỗi loài sinh sản ra nhiều con khác cùng giống. Phải có các loài gia súc, các loài bò sát cùng các dã thú, mỗi loài phải sinh sản ra nhiều con khác cùng giống.” Sự việc liền xảy ra như thế.

25 Thượng Đế làm ra các loài dã thú, các loài gia súc, các động vật bò sát để chúng sinh ra các con khác cùng giống. Thượng Đế thấy điều đó thật tốt lành.

Sáng Thế 1:20-25

Sau đó, Kinh thánh kể lại rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra loài người theo ‘hình ảnh của Đức Chúa Trời’ để chúng ta có thể phản ánh Đấng Tạo Hóa. Nhưng sự phản ánh của chúng ta vẫn còn hạn chế ở chỗ chúng ta không thể ra lệnh cho thiên nhiên chỉ bằng cách nói chuyện với nó. 

Chúa Giêsu cũng ‘Nói’

Nhưng Chúa Giê-su đã làm điều này, thể hiện thẩm quyền nói ngoài quyền dạy dỗ và chữa bệnh . Ngàiđã làm điều này để chúng tôi có thể hiểu được ngài từ tài khoản sáng tạo nơi Chúa gửi thông tin và năng lượng để thiết lập vũ trụ. Chúng ta thấy các sách Phúc âm ghi lại những sự kiện này như thế nào

22 Một hôm Chúa Giê-xu xuống thuyền với các môn đệ. Ngài bảo, “Chúng ta hãy qua bờ bên kia.” Họ liền chèo thuyền đi. 23 Trong khi thuyền đang lướt sóng thì Ngài ngủ. Bỗng có một cơn gió mạnh thổi qua hồ, nước ào vào đầy thuyền, mọi người sắp lâm nguy. 24 Các môn đệ hốt hoảng đến đánh thức Chúa Giê-xu dậy, “Thầy ơi, thầy ơi, chúng ta sắp chết đuối hết!”

Chúa Giê-xu thức dậy ra lệnh cho gió và sóng. Sóng gió liền ngưng, mặt hồ trở lại yên lặng như tờ. 25 Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ, “Đức tin các con ở đâu?”

Các môn đệ lấy làm kinh hãi và sửng sốt. Họ hỏi nhau, “Ông nầy là ai mà ra lệnh cho sóng gió, chúng cũng vâng theo?”

Lu-ca 8:22-25
Chúa Giêsu khiển trách cơn bão

Lời Chúa Giê-xu đã truyền cho cả gió và sóng! Thảo nào các môn đệ đầy sợ hãi. 

…Tạo ra năng lượng hàng loạt

Trong một dịp khác, anh ta đã thể hiện sức mạnh tương tự với hàng ngàn người. Lần này anh ta không chỉ huy gió và sóng – mà là thức ăn.

Sau đó, Chúa Giê-xu băng qua hồ Ga-li-lê, hồ nầy cũng có tên là Ti-bê-ri-át. Có rất đông người đi theo Ngài vì họ đã thấy nhiều phép lạ chữa bệnh của Ngài. Chúa Giê-xu lên một ngọn đồi và ngồi với các môn đệ. Đại lễ Vượt Qua của Do-thái gần đến.

Ngài ngẩng lên thấy một đoàn dân đông đi đến, liền hỏi Phi-líp, “Chúng ta phải mua bánh ở đâu để đủ cho chừng nầy người ăn đây?” Ngài hỏi như thế để thử Phi-líp chứ Ngài biết điều Ngài định làm rồi.

Phi-líp đáp, “Tất cả chúng ta phải làm việc nguyên cả tháng mới mua đủ bánh cho mỗi người một ít.”

Một môn đệ khác của Ngài là Anh-rê, em của Xi-môn Phia-rơ, báo cáo, “Đây có một cậu bé có năm ổ bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ. Nhưng đông thế nầy làm sao cho đủ?”

10 Chúa Giê-xu nói, “Bảo dân chúng ngồi xuống đi.” Nơi đó có nhiều cỏ. Trong số những người ngồi, nếu chỉ tính đàn ông thì có khoảng năm ngàn. 11 Chúa Giê-xu cầm lấy bánh, tạ ơn Thượng Đế và phân phát cho mọi người ngồi đó. Ngài cũng phân phát cá, ai muốn ăn bao nhiêu cũng được.

12 Sau khi mọi người ăn no nê rồi thì Ngài bảo các môn đệ, “Lượm hết những miếng bánh thừa và cá vụn để khỏi phí phạm.” 13 Cho nên họ lượm được đầy mười hai giỏ các miếng thừa từ năm ổ bánh lúa mạch.

14 Sau khi chứng kiến phép lạ nầy mà Chúa Giê-xu đã làm, thì dân chúng bảo nhau, “Đây đúng là nhà tiên tri phải đến thế gian!”

15 Chúa Giê-xu biết họ định ép Ngài, tôn làm vua, liền lánh đi vào trong núi một mình.

Giăng 6:1-15

Nó có nghĩa gì?

Khi tạo ra khối lượng từ hư không, Chúa Giê-su thể hiện mệnh lệnh đối với năng lượng khối lượng giống như Đức Chúa Trời đã làm khi Sáng tạo. Khi dân chúng thấy rằng Chúa Giê-su có thể làm cho thức ăn nhiều lên chỉ bằng lời nói, họ biết rằng ngài là duy nhất. Nhưng nó có nghĩa là gì? Sau đó, Chúa Giê-su giải thích bằng cách làm rõ sức mạnh của lời nói của ngài

63 Chính thần linh cho sự sống, còn xác thịt chẳng ích gì. Những lời ta đã nói cùng các con là thần linh và sự sống.

Giăng 6:63

57 Cha Hằng Sống đã sai ta đến và ta sống là nhờ Ngài. Vì thế, ai ăn nuốt ta cũng sẽ sống bởi ta.

Giăng 6:57

Chúa Giê-su tuyên bố là hiện thân bằng xương bằng thịt của Đấng Tạo Hóa ba phần (Cha, Lời, Thần) đã nói vũ trụ tồn tại. Ngài là Đấng Tạo Hóa còn sống dưới hình dạng con người. Ngài đã chứng minh điều này bằng cách nói sức mạnh của mình đối với gió, sóng và vật chất.

Cân nhắc bằng Tâm trí của chúng ta…

Người ta ngày nay thường hiểu lời tường thuật về Sự sáng tạo trong Kinh thánh đơn giản là một câu chuyện thần thoại cổ xưa của những người bình thường. Nhưng tài khoản này hoàn toàn phù hợp với hiểu biết mới nhất của chúng ta về cách thông tin và năng lượng lan truyền dưới dạng sóng. Câu chuyện tao nhã vẫn không phức tạp khi nó lặp lại ‘Chúa đã nói …’ nên những người không chuyên về khoa học đơn giản cũng hiểu được. Nhưng nó cũng có ý nghĩa thực sự đối với chúng ta dưới ánh sáng của năng lượng khối lượng và sự hiểu biết về thông tin của thế kỷ 21 .

Người Do Thái đã dẫn dắt sự tiến bộ của nhân loại hiểu và áp dụng các yếu tố cơ bản tạo nên thực tại (năng lượng khối & thông tin), được minh chứng bởi Einstein & Zuckerberg.

Một số sợ hãi sự lãnh đạo của người Do Thái này và vì vậy đã gieo rắc nỗi sợ hãi bài Do Thái đối với người Do Thái. Nhưng vì những tiến bộ này đã ban phước và làm giàu cho tất cả mọi người nên lời giải thích tốt hơn cho sự lãnh đạo của người Do Thái đến từ lời hứa ban phước cho Áp-ra-ham.

Các sách Phúc âm trình bày Chúa Giê-su là nguyên mẫu của người Do Thái (kết luận của điều này đến đây ). Vì vậy, ngài cũng hướng sự tập trung của mình vào năng lượng đại chúng và thông tin. Nhưng ngài đã làm như vậy không chỉ đơn giản là để hiểu, mà với sự kiểm soát và mệnh lệnh tự động. Khi làm như vậy, ngài đã chứng minh tuyên bố của mình chính là Đặc vụ ban đầu đã ‘nói’ thế giới của chúng ta tồn tại. Sau đó, chúng ta sẽ thấy cách ngài phản ánh một cách kỳ lạ các sự kiện trong tuần Sáng tạo bằng những gì ngài làm trong tuần Thương khó của mình.

… và Trái tim

Các môn đệ của Chúa Giê-su rất khó hiểu điều này. Phúc âm ghi lại rằng ngay sau khi cho 5000 người ăn:

Chúa Giê-su đi trên mặt nước
Distant Shores Media/Sweet Publishing ,  CC BY-SA 3.0 , qua Wikimedia Commons

45 Chúa Giê-xu liền bảo các môn đệ xuống thuyền, qua thành Bết-sai-đa ở bờ bên kia trước Ngài. Còn Ngài thì ở lại để giải tán dân chúng. 46 Sau khi họ về rồi, Chúa Giê-xu lên núi cầu nguyện.

47 Đêm xuống, thuyền đã đến giữa hồ rồi mà Chúa Giê-xu vẫn còn ở một mình trên bờ. 48 Ngài thấy các môn đệ chèo chống rất cực nhọc vì gặp gió ngược. Vào khoảng ba đến sáu giờ sáng, Chúa Giê-xu đi trên mặt nước đến với họ và Ngài định đi qua mặt thuyền. 49 Khi các môn đệ thấy Ngài đi trên mặt nước, thì tưởng thấy ma, nên la lên. 50 Người nào cũng nhìn thấy, nên sợ hoảng. Nhưng Chúa Giê-xu lập tức trấn an họ, “Đừng sợ, ta đây mà.” 51 Lúc Ngài bước vào thuyền với họ thì gió lặng. Các môn đệ vô cùng kinh ngạc. 52 Họ không hiểu ý nghĩa phép lạ về năm ổ bánh vì trí họ còn tối tăm.

53 Sau khi băng qua hồ thì họ đến bờ Ghê-nê-xa-rét rồi buộc thuyền tại đó. 54 Chúa Giê-xu vừa bước ra khỏi thuyền thì dân chúng nhận ra Ngài. 55 Quần chúng khắp nơi đổ xô đến, hễ nghe Ngài đi đâu là người ta khiêng những người bệnh nằm trên cáng đến đó. 56 Bất cứ chỗ nào Ngài đi, từ làng mạc, thành thị hay vùng quê, dân chúng cũng đều đưa những người bệnh đến đó, vào trong phố chợ. Họ nài nỉ xin được rờ ven áo Ngài. Hễ ai rờ đều được lành cả.

Mác 6:45-56

Trái tim cứng rắn của chúng tôi

Nó nói rằng các môn đệ đã ‘không hiểu’. Lý do không hiểu không phải là họ không thông minh; không phải vì họ không nhìn thấy những gì đã xảy ra; không phải vì họ là đệ tử tồi; cũng không phải vì họ không tin vào Chúa. Nó nói rằng ‘trái tim của họ đã cứng rắn’ . Tấm lòng chai đá của chính chúng ta cũng khiến chúng ta không hiểu được lẽ thật thuộc linh.

Đây là lý do cơ bản khiến người ta chia rẽ nhau về Chúa Giê-su. Hơn cả sự hiểu biết về mặt trí tuệ là nhu cầu loại bỏ sự cố chấp khỏi trái tim của chúng ta.

Đây là lý do tại sao công việc chuẩn bị của John rất quan trọng. Ngài kêu gọi mọi người ăn năn bằng cách thú nhận tội lỗi của họ thay vì che giấu nó. Nếu các môn đồ của Chúa Giê-xu có tấm lòng cứng cỏi cần phải ăn năn và xưng tội, thì bạn và tôi còn khó khăn hơn thế nào nữa?

Vậy làm gi?

Lời tỏ tình để xoa dịu trái tim và thấu hiểu

Tôi thấy việc cầu nguyện xưng tội này trong Thi thiên là hữu ích. Có lẽ việc thiền định hoặc đọc thuộc lòng điều này cũng sẽ có tác dụng đối với trái tim của bạn.

Thượng Đế ôi, xin hãy đối nhân từ cùng tôi vì Ngài là Đấng thành tín.
    Xin hãy xoá sạch các sai lầm tôi
    vì Ngài là Đấng vị tha.
Xin hãy rửa tội lỗi tôi
    và làm cho tôi tinh sạch trở lại.
Tôi biết các sai lầm tôi,
    tôi không bao giờ quên chúng được.
Tôi đã phạm tội với riêng Chúa;
    làm điều Chúa ngăn cấm.
Ngài rất công minh khi phán xử,
    và phán quyết Ngài dành cho tôi rất công bằng…

10 Lạy Thượng Đế, xin hãy tạo
    một tấm lòng trong sạch
    trong tôi và chỉnh đốn tâm linh tôi lại.
11 Xin đừng đuổi tôi đi khỏi mặt Ngài
    hay cất Thánh Linh Ngài
    ra khỏi tôi.
12 Xin hãy ban lại cho tôi niềm vui vẻ về sự cứu rỗi Chúa.
    Xin giữ tôi vững mạnh qua ý muốn sẵn lòng.

Thánh Thi 51:1-4, 10-12

Chúng ta cần sự ăn năn này để hiểu ý nghĩa của việc Chúa Giê-xu là Lời Hằng Sống bày tỏ Đức Chúa Trời trong xác thịt có nghĩa là gì.

Ông cũng đến để khánh thành ‘Vương quốc của Chúa’, theo định nghĩa là một cuộc tập trận chính trị. Đây là một lĩnh vực khác mà người Do Thái đã dẫn đường, được minh chứng bởi Karl Marx. Chúng tôi sử dụng ông ta làm lăng kính để nhìn vào ‘Vương quốc của Chúa’ so với Vương quốc của loài người – tiếp theo .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.