Skip to content
Home » Nước Thiên Chúa: Nhiều người được mời nhưng…

Nước Thiên Chúa: Nhiều người được mời nhưng…

Karl Marx năm 1875

Karl Marx (1818-1883) sinh ra trong một gia đình học giả gốc Do Thái. Ông nội của ông từng là giáo sĩ Do Thái cho đến khi ông qua đời. Mẹ của ông xuất thân từ một hàng dài các giáo sĩ Do Thái ban đầu xuất phát từ một trường cao đẳng Talmudic ở Ý. Tuy nhiên, cha của Marx, chịu ảnh hưởng của Voltaire, đảm bảo rằng Karl được học trong một ngôi trường do chủ nghĩa nhân văn tự do thống trị.

Karl Marx, khi còn trẻ, đã trở thành một sinh viên triết học say mê. Tuy nhiên, sau này ông trở nên phê phán triết học bởi vì, như ông nói,

các nhà triết học chỉ giải thích thế giới theo nhiều cách khác nhau, vấn đề là thay đổi nó.

Karl Marx, 1845, Luận đề 11, Luận cương về Feuerbach.

Vì vậy, Marx bắt đầu thay đổi thế giới và đã làm được điều đó thông qua các tác phẩm của mình, tác phẩm nổi tiếng nhất là “ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ” và “ Das Kapital ”, hai tập sau do đồng nghiệp của ông là Freidrich Engels xuất bản. 

Những tác phẩm này được dùng làm hệ tư tưởng cho các cuộc cách mạng Cộng sản lan tràn khắp thế giới trong thế kỷ 20 nhằm thiết lập một kiểu chính phủ mới.

Các quốc gia đã thử chủ nghĩa cộng sản mácxít

Karl Marx – giáo sĩ thế tục thúc đẩy Vương quốc Con người thông qua Cách mạng

Boris Kustodiev , PD-Nga-1996 , qua Wikimedia Commons

Mặc dù chống tôn giáo và áp dụng lập trường ‘khoa học’, Marx đã thể hiện đức tin tôn giáo vĩ đại nhất – đơn giản là không dành cho tôn giáo hữu thần. Marx đã giải thích lịch sử loài người bằng lý thuyết rằng các tầng lớp xã hội xung đột với nhau trong tất cả các xã hội. Theo quan điểm của ông, giai cấp công nhân vào thời của ông (giai cấp vô sản ) sẽ lật đổ giai cấp tư sản (tầng lớp giàu có có tiền kiểm soát tư liệu sản xuất). Ông vận động cho một cuộc cách mạng bạo lực và lật đổ giai cấp tư sản của công nhân. Lenin và Trotsky lần đầu tiên thực hiện những ý tưởng của ông, lãnh đạo cuộc cách mạng Bolshevik năm 1917 ở Nga, thành lập Liên Xô. Những người khác theo sau biến Marx thành một trong những người thay đổi thế giới quan trọng nhất của Thế kỷ.

Bạn có thể nghĩ rằng vì Marx đã tuyên bố cơ sở khoa học cho các lý thuyết của mình nên ông ấy đã nghiên cứu kỹ lưỡng và hòa nhập với những người lao động cùng thời. Nhưng Marx đã không sử dụng một phương pháp khoa học, mà sử dụng một phương pháp giáo sĩ Do Thái. Ông chưa bao giờ đặt chân vào một nhà máy. Thay vào đó, ông ta nhốt mình trong thư viện để đọc về những người lao động, trong khi các giáo sĩ Do Thái tự nhốt mình để nghiên cứu Talmud. Trong quá trình đọc, ông chỉ xem qua và chấp nhận tài liệu sẽ ‘chứng minh’ những gì ông đã tin. Theo cách này, ông đã thể hiện một niềm tin tôn giáo nhiệt thành vào các ý tưởng của mình.

Marx xem lịch sử như một sự thúc đẩy không thể tránh khỏi để tiến bộ bằng cách mạng. Các quy luật xã hội luôn hoạt động đã chi phối quá trình này. Các bài viết của ông đọc giống như kinh Torah của người vô thần; giống như một tác phẩm tôn giáo với sự kiểm soát, không phải bởi một vị thần, mà bởi giới trí thức đã làm chủ các tác phẩm của ông.

Hành trình tìm kiếm một xã hội công bằng của nhân loại

Người Do Thái đã đi đầu trong công cuộc tìm kiếm nền chính trị tốt và công bằng của nhân loại. Karl Marx là một ví dụ nổi bật về điều này, là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20 . 

Chúa Giê-xu người Na-xa-rét cũng dạy về việc xây dựng một xã hội công bằng và tốt đẹp. Nhưng Chúa Giê-su đã dạy rằng một xã hội shalom (hòa bình và thịnh vượng) sẽ đi cùng với ‘Vương quốc của Đức Chúa Trời’. Giống như Marx, ông coi mình là người lãnh đạo trong việc thành lập xã hội mới này. Nhưng ông đã không tiên phong cho sự xuất hiện của nó bằng cách khóa mình khỏi đọc và viết như Marx đã làm. Thay vì thế, ngài sống với những người mà ngài muốn gây ảnh hưởng và trực tiếp dạy họ về Nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi tiếp tục khám phá Chúa Giêsu thành Nazareth được miêu tả trong Tin Mừng.

Chúa Giêsu và Nước Thiên Chúa

Chúa Giê-su có thẩm quyền đến nỗi bệnh tật và thậm chí thiên nhiên phải tuân theo mệnh lệnh của ngài. Trong Bài giảng trên núi, ngài cũng dạy cách công dân Nước Trời nên yêu thương nhau. Tình yêu hơn là cách mạng là cơ sở cho xã hội mà Chúa Giê-su đã thấy trước. Hãy nghĩ về sự đau khổ, chết chóc, bất công và kinh hoàng mà chúng ta trải qua ngày nay bởi vì chúng ta không tuân theo lời dạy này. 

Khác với Mác, Chúa Giê-su dùng hình ảnh bữa tiệc linh đình để giải thích sự tiến tới của Nước Trời chứ không phải đấu tranh giai cấp. Phương tiện của đảng này không phải là cuộc cách mạng của một giai cấp xã hội áp đặt lên một giai cấp khác. Thay vào đó, những lời mời được phân phát rộng rãi với quyền tự do chấp nhận hoặc từ chối sẽ thiết lập Vương quốc của Ngài.

Dụ ngôn về bữa tiệc lớn

Chúa Giê-su đã hình dung một bữa tiệc lớn để minh họa về mức độ lan rộng và xa của lời mời đến Nước Trời. Nhưng các câu trả lời không diễn ra như chúng ta mong đợi. Tin Mừng thuật lại:

15 Một trong những người ngồi cùng bàn với Chúa Giê-xu nghe những lời ấy thì nói với Ngài, “Phúc cho người nào được dự tiệc trong Nước Trời.”

16 Chúa Giê-xu kể cho ông ta câu chuyện sau, “Có người kia bày tiệc lớn và mời nhiều người. 17 Khi đến giờ khai tiệc, ông ta sai đầy tớ đi nhắc các khách được mời, ‘Mời quí vị đến dự. Tiệc đã sẵn sàng.’ 18 Nhưng tất cả các khách được mời đều tìm mọi lý do để từ chối. Người đầu tiên nói, ‘Tôi mới mua một thửa ruộng, phải đi xem đã. Xin cho tôi kiếu đi.’ 19 Người thứ nhì nói, ‘Tôi mới mua năm cặp bò phải đi thử đã. Xin cho tôi kiếu đi.’ 20 Người thứ ba nói, ‘Tôi mới cưới vợ; tiếc quá không đến được.’ 21 Đầy tớ về trình lại cho chủ. Ông chủ liền nổi giận bảo, ‘Thôi, mầy hãy đi ngay ra các đường, các hang cùng ngõ hẻm của thành phố, mang những người nghèo khổ, đui què mẻ sứt vào đây.’ 22 Sau đó đứa đầy tớ trình, ‘Thưa chủ, tôi đã làm theo điều chủ dặn, nhưng bàn tiệc vẫn còn chỗ trống.’ 23 Người chủ bảo đầy tớ, ‘Đi ra các đường tỉnh, đường làng cố mời mọc mọi người vào để đầy nhà ta. 24 Vì không một người nào được mời lúc đầu được phép ăn với ta đâu.’”

Lu-ca 14:15-24

Sự phản bội lớn: Sự từ chối được mời

Những hiểu biết được chấp nhận của chúng tôi bị đảo lộn – nhiều lần – trong câu chuyện này. Đầu tiên, chúng ta có thể cho rằng Đức Chúa Trời sẽ không mời nhiều người vào Vương quốc của Ngài (tức là Tiệc trong Nhà) vì Ngài không tìm được nhiều người xứng đáng.

Điều đó là sai. 

Lời mời dự tiệc đến với rất nhiều người. Chủ nhân (Chúa trong câu chuyện này) muốn Bàn tiệc phải đầy đủ. 

Nhưng một bước ngoặt bất ngờ xảy ra. Rất ít khách thực sự muốn đến. Thay vào đó, họ kiếm cớ để không phải tham dự! Và nghĩ rằng những lời bào chữa đó thật vô lý. Ai sẽ mua bò mà không thử chúng trước khi mua? Ai sẽ mua một cánh đồng mà không xem qua nó trước? Không, những lời bào chữa này đã tiết lộ ý định thực sự trong lòng của những vị khách – họ không quan tâm đến Vương quốc của Đức Chúa Trời mà thay vào đó họ có những mối quan tâm khác.

Chấp nhận bị từ chối

Ngay khi chúng ta nghĩ rằng có lẽ Master sẽ thất vọng vì quá ít người tham dự bữa tiệc, thì lại có một sự thay đổi khác. Bây giờ là những người ‘không chắc’, những người mà chúng ta đều nghĩ trong đầu là không xứng đáng được mời dự một đại lễ, những người ở “đầu đường xó chợ” và những “đường cùng ngõ xóm” xa xôi, những người “nghèo khó”. , què, đui, què” – những người chúng ta thường tránh xa – họ được mời dự tiệc. Những lời mời tham dự bữa tiệc này đi xa hơn nhiều, và bao gồm nhiều người hơn bạn và tôi có thể nghĩ là có thể. Người chủ tiệc muốn mọi người ở đó và thậm chí sẽ mời những người mà chính chúng ta sẽ không mời vào nhà mình.

Và những người này đến! Họ không có lợi ích cạnh tranh nào khác để đánh lạc hướng tình yêu của họ nên họ đến với bữa tiệc. Nước Trời đầy dẫy, Ý Thầy được nên trọn!

Chúa Giê-su kể dụ ngôn này để khiến chúng ta đặt câu hỏi: “Tôi có nhận lời mời vào Nước Đức Chúa Trời không?” Hay một mối quan tâm hoặc tình yêu cạnh tranh sẽ khiến bạn viện cớ và từ chối lời mời? Bạn và tôi được mời dự Tiệc Nước Trời này, nhưng thực tế là hầu hết chúng ta sẽ từ chối lời mời vì lý do này hay lý do khác. Chúng tôi sẽ không bao giờ nói ‘không’ trực tiếp vì vậy chúng tôi đưa ra lý do để che giấu sự từ chối của mình. Sâu thẳm bên trong chúng ta có những ‘tình yêu’ khác là nguồn gốc của sự từ chối của chúng ta. Trong câu chuyện ngụ ngôn này, gốc rễ của sự từ chối là tình yêu dành cho những thứ khác. Những người được mời lần đầu tiên yêu thích những thứ của thế gian này (đại diện là ‘ruộng’, ‘bò’ và ‘hôn nhân’) hơn Nước Đức Chúa Trời.

Dụ ngôn thầy tế lễ bất công

Một số người trong chúng ta yêu thích những thứ trong thế giới này hơn Nước Thiên Chúa và vì vậy chúng ta sẽ từ chối lời mời này. Những người khác yêu thích hoặc tin tưởng công đức chính đáng của chúng ta. Chúa Giê-su cũng dạy về điều này trong một câu chuyện khác, lấy một nhà lãnh đạo tôn giáo làm ví dụ:

Chúa Giê-xu kể chuyện nầy cho những người tự cho mình là đạo đức mà khinh dể kẻ khác: 10 “Có một người Pha-ri-xi và một người thu thuế cùng lên đền thờ cầu nguyện. 11 Người Pha-ri-xi đứng riêng một mình và cầu nguyện như sau, ‘Lạy Thượng Đế, con tạ ơn Ngài vì con không giống như những người khác: ăn cắp, lường gạt, ngoại tình hoặc như anh thu thuế nầy. 12 Con cữ ăn mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười về mọi nguồn lợi tức của con!’

13 Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời. Anh ta đấm ngực vì quá ân hận. Anh khẩn cầu, ‘Lạy Thượng Đế, xin thương xót con là một tội nhân.’ 14 Ta bảo cho các ngươi biết, anh nầy về được Thượng Đế chấp nhận chứ không phải người Pha-ri-xi đâu. Ai tự đề cao mình sẽ bị hạ thấp còn ai khiêm nhượng sẽ được tôn cao.”

Lu-ca 18:9-14

Chúng ta tự cản trở mình

Ở đây, một người Pha-ri-si (một thầy dạy tôn giáo giống như thầy tế lễ) dường như hoàn hảo trong nỗ lực và công trạng tôn giáo của mình. Việc ăn chay và bố thí của ông thậm chí còn nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng anh đặt niềm tin vào sự công bình của chính mình. Đây không phải là điều mà Áp-ra-ham đã thể hiện từ rất lâu trước đây khi ông nhận được sự công bình chỉ bằng cách khiêm nhường tin cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời . Thực ra, người thu thuế (một nghề vô đạo đức thời bấy giờ) đã khiêm nhường xin được thương xót. Tin tưởng rằng mình đã được thương xót, anh ta trở về nhà ‘được xưng công bình’ – đúng với Đức Chúa Trời – trong khi người Pha-ri-si (Thầy tế lễ), người mà chúng ta cho là ‘đúng với Đức Chúa Trời’ vẫn còn tội lỗi của mình.

Vì vậy, Chúa Giêsu hỏi bạn và tôi rằng chúng ta có thực sự khao khát Nước Thiên Chúa hay không, hay đó chỉ là một mối quan tâm trong số rất nhiều mối quan tâm khác. Ngài cũng hỏi chúng ta rằng chúng ta đang trông cậy vào điều gì – công trạng của chúng ta hay lòng thương xót của Thiên Chúa.

Cách mạng Bolshevik (1921)
Hình ảnh sách lưu trữ trên Internet , PD-US-đã hết hạn , qua Wikimedia Commons

Nhà nước cộng sản lý tưởng

Học thuyết của chủ nghĩa Mác đã dạy rằng một cuộc cách mạng giai cấp sẽ mang lại điều tốt đẹp nhất cho xã hội loài người. Chúa Giê-su dạy rằng Nước Đức Chúa Trời sẽ tiến tới bằng cách đơn giản chấp nhận lời mời của Nước này. Các biên niên sử của lịch sử trên toàn thế giới ghi lại những nỗi kinh hoàng và sự giết chóc không kể xiết mà chủ nghĩa Mác đã gieo rắc trên thế giới. Hãy so sánh điều đó với xã hội mà những môn đồ trực tiếp của Chúa Giê-su đã thành lập ngay sau khi ngài ra đi.

44 Mọi tín hữu đều họp chung nhau và chia xẻ mọi điều mình có. 45 Họ bán đất đai và của cải rồi chia tiền ra, theo nhu cầu mỗi người. 46 Mỗi ngày các tín hữu họp chung nhau trong đền thờ. Họ dùng bữa tại nhà mình, vui lòng san sẻ thức ăn với nhau. 47 Họ ca ngợi Thượng Đế và được dân chúng mến chuộng. Mỗi ngày Chúa thêm người được cứu vào đoàn thể các tín hữu.

Công Vụ Các Sứ đồ 2:44-47

Những người này đã sống theo khẩu hiệu mà Marx tán thành:

Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu

Karl Marx, 1875, Phê phán Chương trình Gotha

Những người này đã tạo nên một xã hội mà Marx mơ ước nhưng những người theo Marx không thể đạt được bất chấp những nỗ lực không kể xiết.

Tại sao?

Marx đã không nhìn thấy loại cách mạng cần thiết để mang lại một xã hội bình đẳng. Tương tự như vậy, chúng ta có nguy cơ không nhìn thấy cuộc cách mạng cần thiết. Cuộc cách mạng này không phải ở cấp độ của một lớp người chống lại một lớp người khác như Marx đã dạy, mà là ở tâm hồn của mỗi người đang suy ngẫm về lời mời vào Vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rõ điều này khi so sánh những gì Chúa Giê-su dạy về tâm hồn với tư duy vĩ đại khác của người Do Thái về tâm hồn con người – Sigmund Freud .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.