Skip to content
Home » Marga đơn giản của Áp-ra-ham để đạt được sự giải thoát

Marga đơn giản của Áp-ra-ham để đạt được sự giải thoát

Con đường cổ điển (marga hay magga) để đạt đến giải thoát (hay vimutti) là Bát Chánh Đạo . Kinh Tạng đưa ra Bát Chánh Đạo như sau:

“Thế Tôn nói, ‘Bây giờ, này các Tỷ-kheo, Bát Chánh Đạo là gì? Chánh kiến, chánh quyết, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng , chánh tinh tấn , chánh niệm, chánh định [samadhi]’”

Tỳ Kheo Thanissaro. 1996. Magga-vibhanga Sutta: Phân tích về Con đường.

Giáo lý Phật giáo cổ điển giải thích thêm về Bát đức này:

  1. Chánh kiến ​​dọn sạch con đường của một người khỏi sự nhầm lẫn, hiểu lầm và suy nghĩ mê lầm.
  2. Quyết tâm đúng đắn; hành giả quyết tâm xuất gia, từ bỏ đời sống thế tục và chuyên tâm tu khổ hạnh.
  3. Chánh ngữ bao gồm tránh nói dối, tránh nói chia rẽ, tránh nói lời lăng mạ, và tránh nói chuyện tầm phào.
  4. Chánh nghiệp là từ bỏ sát sinh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm.
  5. Chánh mạng bao hàm việc sống bằng cách khất thực, nhưng không chấp nhận mọi thứ và không sở hữu nhiều hơn mức cần thiết.
  6. Chánh tinh tấn khơi dậy ý chí tinh tấn để chống lại những tư tưởng dục lạc, nghi ngờ về con đường tu tập, trạo cử, uể oải và mọi loại sân hận.
  7. Chánh niệm giúp người ta không ham muốn và bám víu vào bất kỳ trạng thái hay sự vật phù du nào, bằng nhận thức đầy đủ và liên tục về các hiện tượng là vô thường và vô ngã.
  8. Chánh định (Samadhi) là sự nhất tâm của tâm. Sự tập trung này vượt qua những phiền nhiễu của cuộc sống để đạt được trạng thái nhận thức nơi mà sự phân biệt giữa bất kỳ đối tượng hoặc chủ thể nào biến mất.
Bánh xe Bát chánh đạo
Ian Alexander , CC BY-SA 4.0 , qua Wikimedia Commons

Cao quý là gì? Con đường hay con người trên đó?

Tách một con đường
Chris Sloan , CC BY-SA 2.0 , qua Wikimedia Commons

Bát chánh đạo không phải là con đường duy nhất hay marga cho người Phật tử. Các truyền thống khác bao gồm các con đường Sarvastivada , Bồ tát và Lamrim trong Phật giáo Tây Tạng. Những điều này chỉ khác nhau về số lượng và thứ tự của những nỗ lực đúng đắn nhưng chúng không khác mấy so với Bát chánh đạo nổi tiếng.

Điều mà nhiều người không nhận ra là trong các văn bản Pali nguyên thủy, tính từ ‘cao quý’ không mô tả con đường hay lề, mà là người đi theo con đường Bát chánh đạo. Một bản dịch tốt hơn của Bát chánh đạo có thể là ‘Tám con đường của những bậc thánh’.

Bằng chứng là khi xem lại con đường được vạch ra trong các bản văn Pāli, chỉ có một người rất cao quý mới có thể hy vọng thậm chí chỉ thử con đường tám đức tính này.

Áp-ra-ham và Con đường dành cho Người Kém Cao quý

Nhưng còn đại đa số chúng ta, những người không cao quý như vậy thì sao? Ai không có tâm cao thượng để thành công noi theo những đức hạnh này?

Chúng tôi đã và đang tuân theo kế hoạch của Đức Chúa Trời Tạo Hóa như được tiết lộ trong kinh thánh tiếng Do Thái cổ đại, Kinh thánh. Chúng tôi thấy rằng kế hoạch của Ngài để mở rộng lòng thương xót cho chúng tôi tập trung vào việc kêu gọi Áp-ra-ham trong chuyến hành trình về phương Tây . Bây giờ chúng ta sẽ thấy một con đường khác mà Áp-ra-ham đã dẫn đường cho chúng ta. Con đường này, hay marga, dành cho những người kém cao thượng như chúng ta, những người không có hy vọng phát triển những khung tâm đúng đắn theo yêu cầu của Bát chánh đạo. Trên thực tế, con đường mà Áp-ra-ham đã đi quá đơn giản đến nỗi hầu hết mọi người đều bỏ lỡ. Chi tiết dưới đây là cách thánh thư cổ đại ghi lại cách mà Đức Chúa Trời Tạo Hóa đã dẫn dắt Áp-ra-ham đến con đường dành cho ‘những người kém quyền quý’.

Khiếu nại của Áp-ra-ham

Khiếu nại ngọt ngào của Abraham CC BY-SA 3.0 , qua Wikimedia Commons

Nhiều năm đã trôi qua trong cuộc đời của Áp-ra-ham kể từ khi Đức Chúa Trời thốt ra Lời hứa của Ngài với Áp-ra-ham . Áp-ra-ham đã di chuyển đến Đất Hứa, tức là Y-sơ-ra-ên ngày nay, để tuân theo lời hứa đó. Sau đó, các sự kiện khác xảy ra, ngoại trừ sự kiện mà ông mong đợi. Ông vẫn không có con và do đó không có con trai mà qua đó Đức Chúa Trời sẽ thực hiện lời hứa của Ngài. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục tài khoản với lời phàn nàn của Áp-ra-ham:

Sau các việc ấy CHÚA phán với Áp-ram trong một sự hiện thấy, “Áp-ram ơi, đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ con, ta sẽ cho con phần thưởng lớn.”

Nhưng Áp-ram thưa, “Lạy CHÚA là Thượng Đế, CHÚA sẽ ban gì cho con? Con không có con trai, nên sau khi con qua đời thì Ê-li-ê-xe, người nô lệ từ Đa-mách sẽ hưởng hết tài sản của con.” Áp-ram tiếp, “CHÚA xem, Ngài không cho con đứa con trai nào, nên kẻ nô lệ được sinh trong nhà con sẽ hưởng tài sản của con.”

Sáng Thế 15:1-3

Lời hứa của Chúa

Áp-ra-ham đã cắm trại ở Vùng đất chờ đợi sự khởi đầu của ‘Quốc gia vĩ đại’ mà Đấng Tạo hóa đã hứa với ông. Nhưng không có con trai nào được sinh ra và lúc này ông đã khoảng 85 tuổi, điều này tập trung vào lời buộc tội của ông:

Nhưng CHÚA phán cùng Áp-ram rằng, “Kẻ nô lệ đó không phải là người thừa hưởng tài sản con đâu. Con sẽ có một con trai ruột, là người sẽ hưởng tài sản con.”

Rồi Thượng Đế dẫn Áp-ram ra ngoài và bảo, “Hãy ngước nhìn bầu trời! Các ngôi sao nhiều vô số không thể đếm nổi. Con cháu con cũng đông như vậy.”

Sáng Thế 15:4-5

Đổi lại, Đức Chúa Trời đã lập lại Lời hứa của Ngài bằng cách tuyên bố rằng Áp-ra-ham sẽ có một con trai, người sẽ trở thành một dân tộc nhiều như sao trên trời; nhiều chắc chắn, nhưng khó để đánh số.

Phản ứng của Áp-ra-ham: Một Marga đạt được Vimutti

Quả bóng giờ đã trở lại phần sân của Abraham. Ngài sẽ đáp lại Lời Hứa mới này như thế nào? Những gì theo sau Kinh thánh được coi là một trong những câu quan trọng nhất của nó, đặt nền tảng để hiểu một con đường bất ngờ. Tài khoản liên quan:

Chúa nói chuyện với
Nhà xuất bản ngọt ngào của Abraham , CC BY-SA 3.0 , qua Wikimedia Commons

Áp-ram tin CHÚA. Ngài chấp nhận ông. Đức tin ấy khiến ông trở nên công chính trước mặt CHÚA.

Sáng Thế 15:6

Câu này trở nên rõ ràng hơn nếu chúng ta thay thế các đại từ bằng tên để đọc:

Áp-ram tin CHÚA. CHÚA chấp nhận ông. Đức tin ấy khiến Áp-ra-ham trở nên công chính trước mặt CHÚA.

Sáng Thế 15:6

Đó là một câu nhỏ và không rõ ràng. Nó đến và đi mà không có tiêu đề tin tức và vì vậy chúng ta có thể bỏ lỡ nó, nhưng nó thực sự quan trọng.

Tại sao?

Bởi vì trong câu nhỏ này, Áp-ra-ham nhận được ‘sự công bình’ . Điều này có nghĩa là ông đã tìm được công đức để đền bù mọi nghiệp chướng và tội lỗi của mình. Sự ngay chính là phẩm chất duy nhất – và duy nhất – mà chúng ta cần để thoát khỏi vòng tội lỗi và đau khổ để có được vị thế ngay thẳng trước mặt Thượng Đế.

Rà soát vấn đề của chúng ta: Tham nhũng

Theo quan điểm của Đức Chúa Trời, mặc dù Ngài tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Đức Chúa Trời , nhưng một điều gì đó đã xảy ra làm hỏng hình ảnh đó . Bây giờ phán quyết là:

Từ trời CHÚA nhìn xuống
    loài người xem thử có ai hiểu biết,
    hoặc tìm kiếm Thượng Đế để xin Ngài hướng dẫn chăng.
Nhưng ai nấy đều quay đi.
    Tất cả đều gian ác.
Chẳng có ai làm điều thiện,
    không có lấy một người

Thánh Thi 14:2-3

Theo bản năng, chúng ta cảm nhận được sự thối nát này. Đây là lý do tại sao Kleshas và Duhkha nổi bật trong trí tuệ cổ xưa. Điều này giải thích bối cảnh ảm đạm trong tiểu thuyết Tây du l.

Thần chú Prartha Snana (hay Pratasana) của đạo Hindu cũng thể hiện quan điểm này:

“Tôi là kẻ có tội. Tôi là kết quả của tội lỗi. Tôi sinh ra trong tội lỗi. Linh hồn tôi ở dưới tội lỗi. Tôi là tội nhân tồi tệ nhất. Hỡi Chúa có đôi mắt đẹp, Xin hãy cứu con, Hỡi Chúa của Lễ vật.”

Kết quả của sự bại hoại của chúng ta là chúng ta thấy mình bị tách khỏi Đức Chúa Trời Công bình vì bản thân chúng ta không có sự công bình. Sự bại hoại của chúng ta đã chứng kiến ​​ác nghiệp của chúng ta tăng trưởng – gặt hái sự vô ích và cái chết sau đó. Nếu bạn nghi ngờ điều đó, chỉ cần lướt qua một số tiêu đề tin tức và xem mọi người đã làm gì trong 24 giờ qua. Chúng ta đã tách rời khỏi Đấng Tạo Hóa Sự Sống và vì vậy những lời của Ê-sai trong Kinh Thánh trở thành sự thật:

Tất cả chúng tôi bị nhớp nhúa vì tội lỗi.
    Những việc lành chúng tôi như áo dơ.
Tất cả chúng tôi như lá cây khô,
    tội lỗi chúng tôi như gió thổi mang chúng tôi đi.

I-sai-a 64:6

Áp-ra-ham và sự công chính

Abraham nhìn vào khoảng cách
Sweet Publishing , CC BY-SA 3.0 , qua Wikimedia Commons

Nhưng ở đây, giữa Áp-ra-ham và Đức Chúa Trời, chúng ta tìm thấy, lẻn vào một cách lặng lẽ đến nỗi chúng ta hầu như có thể bỏ lỡ nó, lời tuyên bố rằng Áp-ra-ham đã đạt được ‘sự công chính’ – loại mà Đức Chúa Trời chấp nhận. Vậy Áp-ra-ham đã ‘làm gì’  để có được sự công chính này? Một lần nữa, kín đáo đến nỗi chúng ta có nguy cơ bỏ sót điểm, nó chỉ đơn giản nói về Áp-ra-ham rằng ông ‘đã tin’ .

Đó là nó?!

Chúng ta có vấn đề không thể vượt qua được về tội lỗi và sự bại hoại, vì vậy xu hướng tự nhiên của chúng ta qua các thời đại là tìm kiếm những lề lối phức tạp và khó khăn, những nỗ lực, pujas, đạo đức, những kỷ luật khổ hạnh, những giáo lý, v.v. – để đạt được sự công chính. Nhưng người đàn ông này, Áp-ra-ham, đã đạt được sự công bình đáng quý đó chỉ bằng cách ‘tin’. Nó đơn giản đến mức chúng ta gần như có thể bỏ lỡ nó.

Ghi có, Không kiếm được

Áp-ra-ham đã không ‘kiếm được’ sự công bình; Chúa đã ‘ghi công’ điều đó cho ông. Vì vậy, sự khác biệt là gì? Chà, nếu thứ gì đó ‘kiếm được’, bạn đã làm việc vì nó và xứng đáng với nó. Nó giống như nhận tiền lương cho công việc bạn làm. Nhưng khi một cái gì đó được ghi có cho bạn, nó sẽ được trao cho bạn. Giống như bất kỳ món quà nào được tặng một cách tự do, nó không kiếm được hoặc xứng đáng, mà chỉ đơn giản là được nhận.

Câu chuyện về Áp-ra-ham này đã đảo lộn cách hiểu thông thường mà chúng ta có về sự công bình, hoặc bằng cách nghĩ rằng điều đó đến từ niềm tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời, hoặc sự công bình có được nhờ làm đủ điều thiện hoặc các hoạt động tôn giáo. Đây không phải là con đường mà Áp-ra-ham đã chọn. Ông chỉ chọn tin vào lời hứa dành cho mình, và sau đó ông được ghi nhận, hoặc ban cho, sự công bình.

Phần còn lại của Kinh thánh coi cuộc gặp gỡ này là một Dấu hiệu cho chúng ta. Niềm tin của Áp-ra-ham nơi lời hứa từ Đức Chúa Trời, và kết quả là sự công bình được ghi nhận, là một khuôn mẫu để chúng ta noi theo. Toàn bộ Tin Mừng được đặt nền tảng trên những lời hứa mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta.

Nhưng sau đó ai trả tiền hoặc kiếm được sự công bình? Chúng tôi đưa nó lên tiếp theo .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.