Skip to content
Home » Chúa Giê-xu Chữa Lành: Bằng Lời Quyền Năng

Chúa Giê-xu Chữa Lành: Bằng Lời Quyền Năng

Bernard Kouchner
Heinrich-Böll-Stiftung từ Berlin, Deutschland ,  CC BY-SA 2.0 , qua Wikimedia Commons

Bác sĩ-chính trị gia có ảnh hưởng người Pháp Bernard Kouchner đã thành lập cơ quan cứu trợ y tế Médecins Sans Frontières (Bác sĩ không biên giới) do thời gian của ông ở vùng Biafra của Nigeria trong cuộc chiến Biafra đẫm máu để chữa lành và cứu những người bị thương. MSF đã trở thành một cơ quan cứu trợ y tế toàn cầu được chú ý vì tính trung lập. MSF sẽ cố gắng đối xử và cứu giúp bất kỳ bên nào trong vùng xung đột hoặc thảm họa thiên nhiên bất kể chủng tộc hay tôn giáo. 

Logo MSF
Jislinn ,  CC BY-SA 4.0 , qua Wikimedia Commons

Sau khi thành lập MSF, Kouchner tiếp tục trở thành bộ trưởng y tế của Pháp, ba lần riêng biệt, cho cả chính phủ cánh tả và cánh hữu của Pháp. Liên hợp quốc đã bổ nhiệm Kouchner làm đặc phái viên Liên hợp quốc của họ tại Kosovo để thiết lập các cấu trúc chính phủ hoạt động nhằm hàn gắn Kosovo sau Chiến tranh Kosovo tàn khốc 1998-99 ở Nam Tư cũ. The Jerusalem Post đã xếp Kouchner là người Do Thái có ảnh hưởng thứ 15 trên toàn thế giới vì những đóng góp của ông trong việc hàn gắn con người và các quốc gia.

Bệnh tật và chữa bệnh từ truyền thống Do Thái cổ đại

Chữa lành bệnh tật từ lâu đã là một chủ đề quan trọng đối với người Do Thái. Hãy xem xét những lời này do Giê-rê-mi viết trong Kinh thánh hơn 2500 năm trước.

12 CHÚA phán như sau: “Các ngươi bị một vết thương
    không thể chữa lành;
    vết thương ngươi sẽ không bao giờ lành.
13 Sẽ không có ai biện hộ cho ngươi,
    không có thuốc chữa vết thương ngươi.
Nên ngươi sẽ không thể nào được lành.
14 Tất cả các dân trước kia
    vốn là bạn hữu ngươi đã quên ngươi.
    Chúng chẳng ngó ngàng gì đến ngươi.
Ta đã làm thương tổn ngươi
    như kẻ thù vẫn làm.
Ta đã trừng phạt ngươi nặng nề,
    vì tội ngươi quá lớn, lỗi ngươi quá nhiều…
17 Ta sẽ phục hồi sức khoẻ ngươi
    chữa lành các vết thương ngươi,” CHÚA phán vậy,
    “vì các dân khác đã đày ngươi đi.
Chúng cho rằng các ngươi là đồ phế thải.
    Chúng nói, ‘Không ai ngó ngàng gì đến Giê-ru-sa-lem cả!’”

Giê-rê-mi-a 30:12-14, 17
Dòng thời gian lịch sử với Isaiah, Jeremiah & Jesus

Giê-rê-mi, nhân danh Đức Chúa Trời, đã viết rằng quốc gia Y-sơ-ra-ên cần được chữa lành toàn quốc. Nhưng kể từ khi Y-sơ-ra-ên từ chối trải qua sự chữa lành này vào thời Giê-rê-mi, số phận của họ chỉ dẫn đến nỗi đau và sự khốn khổ của quốc gia. Tuy nhiên, Jeremiah đã thắp lên một tầm nhìn cho một sự chữa lành dân tộc trong tương lai. Ông nhắc lại điều này một lần nữa ở một vài chương sau

Nhưng rồi ta sẽ mang sức khoẻ và chữa lành cho dân chúng ở đó. Ta sẽ chữa lành và cho chúng vui hưởng thái bình an ninh.

Giê-rê-mi-a 33:6

Chúa Giêsu Đấng Chữa Lành

Năm trăm năm sau khi Giê-rê-mi viết những lời này, Chúa Giê-su đã xuất hiện. Trong số nhiều đặc điểm nổi bật của ngài, nổi bật trong số đó là khả năng và sự sẵn lòng chữa bệnh cho mọi người. Giống như Bernard Kouchner và MSF, Chúa Giê-su tự nguyện ban phát sự chữa lành này cho mọi người bất kể chủng tộc, giới tính, chính trị hay xung đột. Trái ngược với Kouchner và những người chữa bệnh khác ngày nay, phương pháp chữa bệnh chính của Chúa Giê-su là nói. Chúng tôi xem xét một số ví dụ điển hình được ghi lại trong các sách Phúc âm, sau đó quay trở lại Cựu Ước để xem xét ý nghĩa của chúng.

Trước đây, chúng ta đã thấy Chúa Giê-su giảng dạy với uy quyền lớn lao, sử dụng uy quyền mà chỉ Đấng Christ mới có. Ngay sau khi giảng xong Bài Giảng Trên Núi này , Phúc Âm ghi lại rằng:

Lúc Chúa Giê-xu từ trên núi xuống thì có đoàn dân rất đông đi theo Ngài. Có một người mắc bệnh cùi đến cùng Ngài. Anh ta bái lạy Ngài và van xin, “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Ngài có thể chữa lành cho con được.”

Chúa Giê-xu đưa tay rờ anh và nói, “Ta muốn. Hãy lành bệnh đi!” Tức thì anh được lành bệnh. Rồi Ngài căn dặn, “Đừng cho ai biết chuyện nầy. Nhưng hãy đi trình diện thầy tế lễ và dâng của lễ, theo như Mô-se qui định cho những ai được lành bệnh, để làm chứng cho mọi người.”

Ma-thi-ơ 8:1-4

Chúa Giê-su chữa lành bằng lời có thẩm quyền

Giờ đây, Chúa Giê-su thể hiện uy quyền của mình bằng cách chữa lành một người mắc bệnh phong cùi. Ngài chỉ nói ” Hãy sạch đi ” và người đàn ông vừa được tẩy sạch vừa được chữa lành. Lời Chúa Giê-su có thẩm quyền chữa lành cũng như dạy dỗ.

Sau đó, Chúa Giêsu đã gặp một ‘kẻ thù’. Người La Mã là những kẻ chiếm đóng đất Do Thái đáng ghét vào thời điểm đó . Người Do Thái xem người La Mã sau đó tương tự như cách một số người Palestine cảm thấy đối với người Israel ngày nay. Những người ghét nhất (bởi người Do Thái) là những người lính La Mã thường xuyên lạm dụng quyền lực của họ. Tệ hơn nữa là các sĩ quan La Mã – ‘ centurions ‘ chỉ huy những người lính này. Bây giờ Chúa Giêsu gặp phải một ‘kẻ thù’ như vậy. Đây là cách họ gặp nhau:

Chúa Giêsu chữa lành thuyền trưởng

Khi Chúa Giê-xu vào thành Ca-bê-nâm, có một sĩ quan đến van xin Ngài giúp đỡ. Ông ta nài nỉ, “Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi đang nằm ở nhà đau đớn lắm, không cử động được.”

Chúa Giê-xu bảo ông, “Ta sẽ đến chữa lành cho nó.”

Viên sĩ quan thưa, “Lạy Chúa, tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà. Ngài chỉ cần truyền lệnh thì đứa đầy tớ của tôi sẽ lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền. Tôi bảo người lính nầy rằng, ‘Đi,’ thì nó đi. Tôi bảo người lính khác, ‘Đến,’ thì nó đến. Tôi biểu đầy tớ rằng, ‘Làm cái nầy,’ thì nó làm.”

10 Nghe xong, Chúa Giê-xu rất ngạc nhiên. Ngài nói với những người đi theo, “Ta bảo thật, trong cả nước Ít-ra-en, ta chưa hề thấy đức tin ai lớn như thế nầy. 11 Nhiều người sẽ đến từ phương Đông, phương Tây ngồi dự tiệc với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong Nước Trời. 12 Còn những người đáng lẽ được vào thiên đàng thì lại bị ném ra ngoài chỗ tối tăm, nơi có khóc lóc nghiến răng vì đau đớn.”

13 Rồi Chúa Giê-xu bảo viên sĩ quan, “Thôi anh về đi. Đầy tớ anh sẽ lành theo như điều anh tin.” Người đầy tớ liền được lành đúng vào giờ ấy.

Ma-thi-ơ 8:5-13

Chữa lành khi Đức tin được công nhận Thẩm quyền

Lời của Chúa Giê-su có thẩm quyền đến nỗi ngài chỉ cần nói mệnh lệnh và nó đã xảy ra từ xa. Nhưng điều khiến Chúa Giê-su ngạc nhiên là chỉ có ‘kẻ thù’ ngoại giáo này mới có đức tin để nhận biết quyền năng của Lời Ngài – rằng Đấng Christ có thẩm quyền Nói và Sẽ Làm. Người đàn ông mà chúng ta có thể cho là không có đức tin (đến từ những người ‘nhầm’ và ‘tôn giáo’ sai), nhưng theo quan điểm của Chúa Giê-su, một ngày nào đó sẽ tham gia vào một bữa tiệc trên trời, trong khi những người từ tôn giáo ‘đúng’ và ‘chính xác’ mọi người sẽ không. Chúa Giê-su cảnh báo rằng cả tôn giáo lẫn di sản đều không mang lại thiên đàng.

Chúa Giê-xu cũng chữa lành cho các nhà lãnh đạo Do Thái. Trên thực tế, một trong những phép lạ mạnh mẽ nhất của ông đã xảy ra khi ông làm sống lại đứa con gái đã chết của một trưởng hội đường. Tin Mừng ghi lại như thế này:

Chúa Giê-su làm cho con gái ông trưởng hội đường đã chết sống lại

40 Khi Chúa Giê-xu trở lại miền Ga-li-lê thì dân chúng đông đảo ra chào đón Ngài, vì ai nấy cũng trông chờ Ngài. 41 Có một người tên Giai-ru, làm chủ hội đường, đến gặp Chúa Giê-xu và quì xuống van xin Ngài đến nhà mình. 42 Con gái một của Giai-ru khoảng mười hai tuổi đang hấp hối.

Khi đang trên đường đến nhà Giai-ru thì Ngài bị dân chúng lấn ép tứ phía. 

Lu-ca 8:40-42

… Bị gián đoạn khi chữa lành cho một phụ nữ bị chảy máu

43 Có một thiếu phụ trong đám đông bị chứng xuất huyết đã mười hai năm. Chị đã tốn rất nhiều tiền cho y sĩ nhưng không ai chữa trị được. 44 Chị lén đến phía sau Chúa Giê-xu và rờ ven áo Ngài, lập tức chứng xuất huyết ngưng lại. 45 Chúa Giê-xu liền hỏi, “Ai rờ đến ta?”

Mọi người đều chối thì Phia-rơ lên tiếng, “Thưa thầy, dân chúng xung quanh đang lấn ép thầy đó.”

46 Nhưng Chúa Giê-xu bảo, “Có người rờ đến ta, vì ta cảm biết có quyền lực ra từ ta.” 47 Thiếu phụ thấy không giấu được nữa, nên bước ra, run lẩy bẩy và quì xuống trước mặt Ngài. Trong lúc mọi người lắng nghe thì chị kể lại tại sao chị đã rờ áo Ngài và được lành bệnh liền như thế nào. 48 Chúa Giê-xu bảo chị, “Chị à, chị được lành vì chị có lòng tin. Thôi chị hãy yên tâm ra về!”

Lu-ca 8:43-48

…Trở lại với đứa con gái đã chết

49 Trong khi Chúa Giê-xu còn đang nói, thì người nhà của ông chủ hội đường đến báo, “Con gái ông chết rồi. Đừng làm phiền thầy nữa.”

50 Chúa Giê-xu nghe vậy liền bảo Giai-ru, “Đừng sợ. Cứ vững tin thì con gái ông sẽ lành bệnh.”

51 Chúa Giê-xu vào nhà. Ngài chỉ cho phép Phia-rơ, Giăng, Gia-cơ và cha mẹ cô gái vào với Ngài mà thôi. 52 Mọi người đang khóc lóc thảm sầu lắm, vì cô gái chết rồi nhưng Chúa Giê-xu an ủi, “Đừng khóc nữa. Em gái nầy không phải chết đâu. Nó chỉ ngủ thôi.”

53 Họ nhạo cười Ngài, vì họ biết cô bé gái đã chết. 54 Nhưng Chúa Giê-xu cầm tay cô gái kêu, “Con ơi, hãy ngồi dậy!” 55 Thần linh liền trở lại với cô bé và cô lập tức ngồi nhỏm dậy. Chúa Giê-xu liền bảo họ cho cô bé ăn. 56 Cha mẹ cô gái vô cùng kinh ngạc nhưng Chúa Giê-xu căn dặn họ không được nói cho ai biết chuyện ấy.

Lu-ca 8:49-56

Một lần nữa, chỉ bằng một Mệnh lệnh, Chúa Giê-su đã khiến một bé gái sống lại từ cõi chết. Không phải tôn giáo hay sự thiếu tôn giáo, dù là người Do Thái hay không, đã ngăn cản Chúa Giê-su chữa lành bệnh cho mọi người một cách kỳ diệu. Bất cứ nơi nào anh ta tìm thấy niềm tin, hoặc sự tin tưởng, bất kể giới tính, chủng tộc hay tôn giáo của họ, anh ta thực hiện thẩm quyền của mình để chữa lành.

Chúa Giê-xu chữa lành nhiều người, kể cả những người bạn

Phúc âm ghi lại rằng Chúa Giê-su đến nhà Phi-e-rơ, người sau này trở thành môn đồ trưởng của ngài. Khi đến đó, anh thấy có nhu cầu và phục vụ. Như đã ghi:

14 Khi Chúa Giê-xu đến nhà Phia-rơ thì Ngài thấy bà mẹ vợ ông đang lên cơn sốt. 15 Ngài cầm tay bà, cơn sốt dứt ngay. Bà liền đứng dậy và bắt đầu phục vụ Chúa Giê-xu.

16 Chiều hôm ấy, người ta mang đến cho Ngài nhiều người bị quỉ ám. Ngài đuổi quỉ và chữa lành mọi người bệnh. 17 Ngài làm những điều nầy để những lời mà nhà tiên tri Ê-sai đã nói trở thành sự thật:

“Ngài gánh chịu những đau đớn của chúng ta,
    mang những bệnh tật của chúng ta.”

Ma-thi-ơ 8:14-17

Chúa Giê-su có quyền trên các thần dữ mà ngài đuổi khỏi người ta chỉ bằng ‘ bằng một lời nói ‘. Ngày nay, chúng ta thường sử dụng thuật ngữ ‘sức khỏe tâm thần’ hơn là ‘linh hồn ma quỷ’ nhưng mục tiêu vẫn không đổi – sức khỏe tinh thần và cảm xúc. Sau đó, Phúc âm nhắc nhở chúng ta rằng các Tiên tri đã tiên đoán rằng việc Ngài chữa khỏi bệnh tật cho chúng ta sẽ là dấu hiệu của sự xuất hiện của Đấng Christ. 

Ê-sai thấy trước sự chữa lành

Ê-sai trong Dòng thời gian với Chúa Giê-su

Nhà tiên tri trong Kinh thánh Isaiah Isaiah đã tiên tri 750 năm trước Chúa Giê-su, nhưng nhân danh ngôi thứ nhất (tôi, tôi) nhân danh Đấng Christ sắp đến (=được xức dầu) đã tiên tri rằng:

CHÚA đã đặt thần linh Ngài trong ta, vì Ngài đã chỉ định ta rao tin mừng cho kẻ nghèo. Ngài sai ta đi an ủi những kẻ có tâm hồn tan vỡ, để loan tin giải phóng cho những kẻ bị cầm tù, để báo cho họ biết rằng họ đã được tự do. Ngài sai ta loan báo thời kỳ CHÚA sẽ tỏ lòng nhân từ Ngài lúc Ngài sẽ trừng phạt kẻ ác. Ngài sai ta đến an ủi kẻ buồn rầu và giúp người sầu thảm trong Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ đội mão triều cho họ thay vì tro, và xức dầu vui mừng thay vì sầu thảm, và mặc cho họ sự ca ngợi thay vì lòng buồn bực. Rồi họ sẽ được gọi là Cây Nhân Từ, cây được CHÚA trồng để tỏ sự cao cả Ngài.

I-sai-a 61:1-3

Ê-sai đã tiên đoán rằng Đấng Christ (=được xức dầu) sắp đến sẽ mang ‘ tin mừng ‘ (= phúc âm) đến cho người nghèo và sẽ an ủi, giải thoát và giải phóng mọi người. Nhiều người ngày nay không tin vào những lời tường thuật trong Phúc âm về việc Chúa Giê-su chữa lành bệnh. Tuy nhiên, chúng không chỉ đơn giản là những huyền thoại ngoan đạo từ trí tưởng tượng của Ma-thi-ơ và Lu-ca. Chúng phù hợp với các bài viết tiên tri sớm hơn nhiều đã tiên đoán những sự chữa lành này như một dấu hiệu không thể nhầm lẫn để xác định Đấng Christ. Khả năng chữa bệnh của Chúa Giê-su đáp ứng lời chẩn đoán của Giê-rê-mi, làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai và mang lại hy vọng chữa lành cho chúng ta nếu chúng ta đáp lại bằng đức tin trước sự thể hiện uy quyền của ngài. 

Lời thần

Việc ông thường chữa lành chỉ đơn giản bằng cách nói ‘một Lời’ chứng tỏ Phúc âm tuyên bố rằng ông không chỉ là Đấng Christ mà còn là

Ban đầu có Thiên Ngôn. Thiên Ngôn ở với Thượng Đế và Thiên Ngôn là Thượng Đế.

Giăng 1:1

Chúa Giê-su có thẩm quyền đến nỗi ngài còn được gọi là ‘ Lời của Đức Chúa Trời ‘. Tiếp theo, chúng ta thấy Thiên nhiên đã phục tùng Lời của mình như thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.