Loading

wait a moment

Day: December 5, 2015

Nguồn Gốc Của Vũ Trụ

Trong chương này chúng ta sẽ thấy cách nghiên cứu khoa học về vũ trụ trình bày cho chúng ta về vũ trụ học hoàn toàn giống với vũ trụ học trong Kinh Thánh. Không có hệ thống tôn giáo Read More

Khoa Học Và Xã Hội Đi Xa Khỏi Đức Chúa Trời

Nhiều người tin rằng tôn giáo và khoa học là hai phần tách biệt, thậm chí là trái ngược lại với nhau. Tuy nhiên lòng tin đó không được đòi hỏi bởi những thực tế khoa học hoặc là bởi Read More

Còn Về Khoa Học Thì Sao?

Một số người muốn lờ đi cam kết của chính mình với Đấng Christ bằng cách lên tiếng kết luận rằng nếu bạn không thể chứng minh một số điều cách khoa học thì điều đó không đúng hoặc không Read More

Đức Chúa Trời, Người Nói Dối hoặc Người Mất Trí?

Các tuyên bố riêng biệt về Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời ngoại trừ những thủ đoạn phổ biến của những người hoài nghi cho rằng Chúa Giê-xu chỉ là một người có đạo đức tốt hoặc một tiên tri Read More