Skip to content
Home » Phim và âm thanh (other video)

Phim và âm thanh (other video)

Bài 61: Khái Quát Về Sách Công Vụ

Bài 62: Mặc Lấy Đức Thánh Linh

Bài 63: Đặc Điểm Hữu Hình Của Một Hội Thánh Vô Hình

Bài 64:  Đặc Điểm Của Hội Thánh Đầu Tiên

Bài 65: Các Mẫu Mực Từ Hội Thánh Đầu Tiên

Bài 66: Các Đặc Điểm Của Hội Thánh Đầu Tiên

Bài 67: Mô Hình Của Ngày Lễ Ngũ Tuần

Bài 68: Bài Giảng Của Ê-tiên

Bài 69: Thành Kiến Của Hội Thánh Đầu Tiên

Bài 70: Báp-têm

Bài 71: Sau-lơ

Bài 72: Biên Cố Xảy Đến Với Phao-lô

Bài 73: Những Người Giúp Đỡ Phao-lô

Bài 74: Biến Cố Ở Trong Tù Của Phao-lô

Bài 75: Điều Quan Trọng Để Giảng Dạy Lời Chúa

Bài 76: Phao lô Chia Tay Với Hội Thánh Ê-phê-sô

Bài 77: Sự Khốn Khổ Phao-lô Đã Trải Qua

Bài 78: Phao-lô gặp Chúa Trên Đường Đa-mách

Bài 79: Tổng Quát Sách Rô-ma

Bài 80: Đức Chúa Trời Xưng Nghĩa Cho Tội Nhân

 

 

Bài 41: Người Quản Gia Bất Trung

Bài 42: Người Nhà Giàu Và La-za-rơ

Bài 43: Chúa Giê-xu Giáng Sinh

Bài 44: Chúa Giê-xu Sẽ Tái Lâm

Bài 45: Điều Nên Và Không Nên Làm Với Lời Chúa

Bài 46: Chúa Sắp Đặt Thứ Tự Ưu Tiên Như Thế Nào?

Bài 47: Người Giàu Ngu Dại, Người Pha-ri-si Và Thâu Thuế, Xa-chê Gặp Chúa

Bài 48: Ăn Năn

Bài 49: Sách Giăng

Bài 50: Giăng 1

Bài 51: Phép Lạ Chúa Hóa Nước Thành Rượu

Bài 52: Sự Tái Sinh Là Gì?

Bài 53: Chúa Giê-xu Đến Với Mọi Thành Phần Trong Xã Hội

Bài 54: Chúa Giê-xu Giàu Lòng Yêu Thương

Bài 55: Năm Chứng Cứ Để Tin Vào Ngài

Bài 56: Làm Theo Lời Chúa Để Hiểu Đạo Chúa

Bài 57: Tin Chúa, Làm Môn Đồ, Kinh Nghiệm Đời Sống Đổi Mới

Bài 58: Chúa Giê-xu Là Ánh Sáng Của Thế Gian

Bài 59: Nguyên Tắc Để Sống Hòa Hợp

Bài 60: Dấu Hiệu Để Người Khác Biết Chúng Ta Là Môn Đồ Chúa

Bài 21: Cầu Nguyện

Bài 22: Kiêng Ăn Và Thái Độ Về Tiền Bạc

Bài 23: Chúa Giê-xu Dạy Về Việc Đoán Xét

Bài 24: Áp Dụng Lời Chúa Dạy Vào Cuộc Sống

Bài 25: Những Nét Chính Về Mười Hai Sứ Đồ

Bài 26: Dấn Thân

Bài 27: Lời Mời Gọi Chúa Giê-xu Đối Với Người Nặng Gánh

Bài 28: Các Ví Dụ Của Chúa Giê-xu

Bài 29: Phi-e-rơ Bước Đi Trên Mặt Nước

Bài 30: Các Tiềm Năng Của Con Người

Bài 31: Đức Tin, Sự Tha Thứ Và Hôn Nhân

Bài 32: Mục Đích Của Hôn Nhân Là Gì?

Bài 33: Người Làm Công Trong Vườn Nho

Bài 34: Tầm Quan Trọng Trong Việc Mang Đến Kết Quả Cho Đức Chúa Trời

Bài 35: Ma-thi-ơ 23, 24 và 25

Bài 36: Ngày Chúa Tái Lâm Và Việc Môn Đồ Hóa Thế Gian

Bài 37: Chúa Giê-xu Đã Làm Gì Khi Bắt Đầu Thi Hành Chức Vụ

Bài 38: Chúa Giê-xu Tuyên Bố Bản Tuyên Ngôn

Bài 39: Phi-e-rơ

Bài 40: Tình Trạng Của Người Lạc Mất Đức Chúa Trời

 

Bài 1: Những Quyển Sách Quan Trọng Nhất Trong Kinh Thánh

 

Bài 2: Những Quyển Sách Quan Trọng Nhất Trong Kinh Thánh

Bài 3: Mối Quan Tâm Hàng Đầu Của Chúa Giê-xu

Bài 4: Sứ Mệnh Của Chúa Giê-xu

Bài 5: Chức Vụ Của Đấng Mê-si

Bài 6:  Sách Giăng

Bài 7: Chiến Lược Của Chúa Cứu Thế 1

Bài 8: Chiến Lược Của Chúa Cứu Thế 2

Bài 9: Khái Niệm Nước Thiên Đàng

Bài 10: Gia phả của Chúa Giê-xu

Bài 11: Giăng Báp-tít

Bài 12: Ý Nghĩa Và Bài Học Từ Việc Chúa Giê-xu Bị Cám Dỗ

Bài 13: Phước Lành Cho Kẻ Có Lòng Khó Khăn

Bài 14: Các Phước Lành Khác

Bài 15: Cách Chúa Giê-xu Mô Tả Môn Đồ Của Ngài

Bài 16: Các Phước Lành Chúa Dạy Qua Bài Giảng Trên Núi

Bài 17: Đời Sống Công Nghĩa Trong Tương Quan Với Người Khác

Bài 18: Đời Sống Công Nghĩa Trong Tương Quan Với Người Khác

Bài 19: Yêu Người Ghét Mình

Bài 20: Yêu Kẻ Thù Bằng Năng Lực Của Thánh Linh

Chúa Giê-xu sống lại và lên Thiên Đàng

 

Chúa Giê-xu- Con Đường Duy Nhất Vào Thiên Đàng

Bộ phim về công việc lành của Chúa Giêsu

Cuộc đời Chúa Giê-xu

Chuyện Cuộc Đời Chúa Giê-xu Cho Trẻ Em

Hoạt hình- Sự Thương Khó và Phục Sinh Của Chúa Giê-xu

Các bài nghe về câu chuyện của Chúa Giêsu 

Truyện nghe về Tin Tức Tốt Lành

Nick Vujicic pic 3

Kế Hoạch Kỳ Diệu Của Đức Chúa Trời Dành Cho Nick Vujicic

Vượt lên nghịch cảnh- Nick Vujicic

 

Nick Vujicic Làm Chứng Về Chúa Jesus