Skip to content

Cào cào tiêu hủy mùa màng

CHÚA phán cùng Giô-ên, con trai Bê-tu-ên rằng:

Hỡi các bô lão, hãy nghe đây.
    Hỡi dân cư trong xứ, hãy để ý nghe ta.
Từ xưa đến nay trong đời các ngươi,
    chưa hề có chuyện nầy
    hay cả trong đời tổ tiên các ngươi cũng vậy.
Hãy thuật lại cho con cái các ngươi những chuyện nầy,
    để chúng nó kể lại cho con cái mình,
và cho cháu các ngươi thuật lại
    cho dòng dõi tiếp theo.
Món gì bầy cào cào cắn phá chừa lại,
    thì bọ rầy ăn;
món gì bọ rầy chừa lại,
    thì châu chấu ăn,
và món gì châu chấu chừa lại,
    thì sâu bọ ăn.

Hỡi những kẻ say sưa,
    hãy tỉnh rượu và than khóc đi!
Hỡi các ngươi là kẻ uống rượu,
    hãy than vãn!
Hãy than khóc vì rượu đã bị cất lấy
    khỏi miệng các ngươi rồi.
Có một quốc gia hùng mạnh tiến vào xứ ta
    quân lính đông vô số.
Răng chúng nó như răng sư tử,
    Hàm chúng nó như hàm sư tử cái.

Nó đã hủy hoại cây nho ta.
    Cây nho đã trở nên khô héo và chết đi.
Nó phá hoại cây vả ta,
lột hết vỏ của cây ấy và ném đi.

Giô-ên 1:1-7

Dân chúng nên than khóc

Hãy than khóc như gái trẻ khóc than
    vì chồng sắp cưới của mình đã qua đời.
Sẽ không còn của lễ chay hay của lễ uống
    để dâng lên trong đền thờ CHÚA nữa.
Vì thế cho nên các thầy tế lễ,
    tức tôi tớ của CHÚA buồn rầu.
10 Đồng ruộng đã bị tiêu hủy; đất đai khô cằn.
Ngũ cốc bị hư hại,
    rượu mới cạn hết,
    dầu ô-liu cũng chẳng còn.
11 Hỡi các nông gia, hãy thảm sầu.
    Hỡi những kẻ trồng nho,
    hãy khóc lóc thảm thiết đi.
Hãy than khóc cho lúa mì và lúa mạch.
    Hãy than khóc vì mùa màng bị mất rồi.
12 Các dây nho đã khô, và cây vả cũng héo.
Những cây lựu, cây chà là, cây táo,
    và tất cả các cây khác trong đồng đều chết.
    Hạnh phúc của dân chúng cũng không còn.

Giô-ên 1:8-12

“Ta khiến cho ngươi thất mùa
    vì sâu và meo mốc.
Khi ruộng nương và vườn nho ngươi phát triển,
    thì cào cào cắn phá cây vả và cây ô-liu ngươi.
Vậy mà ngươi vẫn không trở về cùng ta,”
    CHÚA phán vậy.

A-mốt 4:9

19 Trong kho các ngươi có còn hột giống cho mùa màng không? Dây nho, cây vả, cây lựu, và cây ô liu chưa ra trái. Nhưng từ nay về sau ta sẽ ban phước cho các ngươi!’”

Ha-gai 2:19

Mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao sẽ tiêu tan,
    và bầu trời sẽ cuốn lại như quyển sách.
Các ngôi sao sẽ rơi như lá úa rụng xuống
    từ dây nho hay trái vả khô rơi xuống khỏi cây vả.

I-sai-a 34:4

13 CHÚA phán “Ta chắc chắn sẽ phá hủy mùa màng chúng,
    Sẽ không còn trái nho trên dây nho,
hay trái vả trên cây vả.
    Thậm chí cho đến lá cũng sẽ khô héo.
Ta sẽ cất lấy những gì ta ban cho chúng.

Giê-rê-mi-a 8:13