Loạt Bài Kinh Thánh Lượt Khảo Tân Ước (Bài 1- 20)

Bài 1: Những Quyển Sách Quan Trọng Nhất Trong Kinh Thánh

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JkpDZPkwiUI[/youtube]

 

https://www.youtube.com/watch?v=JkpDZPkwiUI

Bài 2: Những Quyển Sách Quan Trọng Nhất Trong Kinh Thánh

https://www.youtube.com/watch?v=mO41o1yJX6I

Bài 3: Mối Quan Tâm Hàng Đầu Của Chúa Giê-xu

https://www.youtube.com/watch?v=rgE77LaHGdo

Bài 4: Sứ Mệnh Của Chúa Giê-xu

https://www.youtube.com/watch?v=BZMbkHKAlOU

Bài 5: Chức Vụ Của Đấng Mê-si

https://www.youtube.com/watch?v=x3dEUuHbrnc

Bài 6:  Sách Giăng

https://www.youtube.com/watch?v=NX48rG6th1E

Bài 7: Chiến Lược Của Chúa Cứu Thế 1

https://www.youtube.com/watch?v=uK1QdGIr_dw

Bài 8: Chiến Lược Của Chúa Cứu Thế 2

https://www.youtube.com/watch?v=aNEdIOc7ne8

Bài 9: Khái Niệm Nước Thiên Đàng

https://www.youtube.com/watch?v=JDaMzw_biG0

Bài 10: Gia phả của Chúa Giê-xu

https://www.youtube.com/watch?v=s7xo4CavWCo

Bài 11: Giăng Báp-tít

https://www.youtube.com/watch?v=PATLDed9HjU

Bài 12: Ý Nghĩa Và Bài Học Từ Việc Chúa Giê-xu Bị Cám Dỗ

https://www.youtube.com/watch?v=IrfqM4nZmgQ

Bài 13: Phước Lành Cho Kẻ Có Lòng Khó Khăn

https://www.youtube.com/watch?v=M2p4XPVIZtQ

Bài 14: Các Phước Lành Khác

https://www.youtube.com/watch?v=k-XwMvOvbw0

Bài 15: Cách Chúa Giê-xu Mô Tả Môn Đồ Của Ngài

https://www.youtube.com/watch?v=USlHbh3-Eho

Bài 16: Các Phước Lành Chúa Dạy Qua Bài Giảng Trên Núi

https://www.youtube.com/watch?v=cEq8S7z1APM

Bài 17: Đời Sống Công Nghĩa Trong Tương Quan Với Người Khác

https://www.youtube.com/watch?v=OmJ08NvRJxY

Bài 18: Đời Sống Công Nghĩa Trong Tương Quan Với Người Khác

https://www.youtube.com/watch?v=t06NaZkQ5Pc

Bài 19: Yêu Người Ghét Mình

https://www.youtube.com/watch?v=0suE0qzE8jo

Bài 20: Yêu Kẻ Thù Bằng Năng Lực Của Thánh Linh

https://www.youtube.com/watch?v=AOq02O083Fw